P
palaestrīta, ae m
Palladium, ii, n
Palladius, a, um
Pallas, adis, f
pānnūceus, a, um
pānnūcia, ae f
pānnūcius, a, um
parento 1
pāritor, oris, m
pāscor, pāstus sum 3
pavīmentum, ī n
paviō 4
pecūlātor, ōris m
pecūlātus, ūs m
pecūliāris, e
pecūlio 1
pecūliātus, a, um
pecūliolum, ī n
pecūliōsus, a, um
pecūlium, ī n
pecūlor 1
perfrico, perfricuī, perfrictum (perfricātum) 1
perfūnctōriē
pernix, īcis
perperam
pertractātē
pertracto 1
petulāns, antis
petulantia, ae f
phaecasia, ae f
phaecasiātus, a, um
phaecasium, iī n
phōnascus, ī m
pīla, ae f
pīla, ae f
pila, ae f
placatus, a, um
placo 1
plānum, ī n
plānus, a, um
planus, ī m
plastēs, ae m
poples, itis m
praecordia, ōrum n
probo 1
procuro 1
promo 3
promptus, a, um
pronuntiatio, ōnis f
protenus
protinus
pulvillus, ī m
pulvīnar, āris n
pulvīnārium, iī n
pulvīnus, ī m
pūpilla, ae f
pūpillaris, e
pūpillus, a, um
pūpillus, ī m
Suche in https://www.gottwein.de 

powered by FreeFind
bottom