Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 
top

Aischylos

Eumeniden - ΕΥΜΕΝΙΔΕΣ

griechisch

 
sagsin.jpg (1095 Byte) sagdex.jpg (1082 Byte)
 

 
 
ΠΡΟΦΗΤΙΣ SEHERIN  Πρῶτον μὲν εὐχῇ τῇδε πρεσβεύω θεῶν
τὴν πρωτόμαντιν Γαῖαν· ἐκ δὲ τῆς Θέμιν,
ἣ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα τόδ’ ἕζετο
μαντεῖον, ὡς λόγος τις· ἐν δὲ τῷ τρίτῳ
  Mit erstem Anruf ehr ich aus der Götter Zahl
Die Urprophetin Gaia; Themis ihr zunächst,
Die nach den Sagen hier am Seherherde saß,
Die zweite nach der Mutter; dann zum dritten ward
5  λάχει, θελούσης, οὐδὲ πρὸς βίαν τινός,
Τιτανὶς ἄλλη παῖς Χθονὸς καθέζετο,
Φοίβη· δίδωσι δ’ ἣ γενέθλιον δόσιν
Φοίβῳ· τὸ Φοίβης δ’ ὄνομ’ ἔχει παρώνυμον.
λιπὼν δὲ λίμνην Δηλίαν τε χοιράδα,
  Mit ihrem Willen, ohne dass Gewalt sie zwang,
Ein andres Kind der Gaia Herrin dieses Orts,
Titanis Phoibe. Zum Geburtsgeschenke gab
Sie ihn dem Phoibos, der sich drum nach ihr genannt;
Vom Teiche zog er und von Delos' Klippe fort,
10  κέλσας ἐπ’ ἀκτὰς ναυπόρους τὰς Παλλάδος,
ἐς τήνδε γαῖαν ἦλθε Παρνησοῦ θ’ ἕδρας.
πέμπουσι δ’ αὐτὸν καὶ σεβίζουσιν μέγα
κελευθοποιοὶ παῖδες Ἡφαίστου, χθόνα
ἀνήμερον τιθέντες ἡμερωμένην.
  Fuhr hin zu Pallas' schiffumkreisten Buchtgestad
Und kam in diesen Landstrich, zum Parnassossitz;
Und ihn geleiten, frommen Dienstes ehren ihn
Hephaistos' Kinder, Wegebahner ihm, die rings
Des Landes Wildnis seinem Zug entwilderten.
15  μολόντα δ’ αὐτὸν κάρτα τιμαλφεῖ λεώς,
Δελφός τε χώρας τῆσδε πρυμνήτης ἄναξ.
τέχνης δέ νιν Ζεὺς ἔνθεον κτίσας φρένα
ἵζει τέταρτον τοῖσδε μάντιν ἐν θρόνοις
Διὸς προφήτης δ’ ἐστὶ Λοξίας πατρός.
  Drauf als er einzog, festlich wallt' entgegen ihm
Das Volk und Delphos, dieser Gegend hehrer Fürst;
Zeus aber gab ihm ewgen Rates Wissenschaft,
Den vierten Seher, setzt' er ihn auf diesen Thron,
Und seines Vaters Zeus Prophet ist Loxias.
20  τούτους ἐν εὐχαῖς φροιμιάζομαι θεούς.
Παλλὰς Προναία δ’ ἐν λόγοις πρεσβεύεται.
σέβω δὲ νύμφας, ἔνθα Κωρυκὶς πέτρα
κοίλη, φίλορνις, δαιμόνων ἀναστροφή·
Βρόμιος δ’ ἔχει τὸν χῶρον, οὐδ’ ἀμνημονῶ,
  An diese Götter richt ich mein Gebet zuerst! -
Auch Pallas vor dem Tempel ehre nun mien Wort.
Gruß auch den Nymphen drüben an Korykis' Fels,
Hohl, vogelheimisch und der Götter Ruheplatz;
dann Bromios, jener Gegend Herr, - des denk ich wohl, -
25  ἐξ οὗτε Βάκχαις ἐστρατήγησεν θεός,
λαγὼ δίκην Πενθεῖ καταρράψας μόρον·
Πλειστοῦ τε πηγὰς καὶ Ποσειδῶνος κράτος
καλοῦσα καὶ τέλειον ὕψιστον Δία,
ἔπειτα μάντις εἰς θρόνους καθιζάνω.
  Seitdem die Bakchen siegend hergeführt der Gott
Und Tod dem Pentheus einem Häslein gleich gewirkt,
Auch Pleistos' Quellen und Poseidons heilge Kraft
Anrufend und Allhöchster dich, Vollender Zeus!
Geh ich Prophetin, mich zu setzen auf den Thron;
30


  καὶ νῦν τυχεῖν με τῶν πρὶν εἰσόδων μακρῷ
ἄριστα δοῖεν· κεἰ πάρ’ Ἑλλήνων τινές,
ἴτων πάλῳ λαχόντες, ὡς νομίζεται.
μαντεύομαι γὰρ ὡς ἂν ἡγῆται θεός.
  Huldreich gesegnen wollt vor jedem anderen
Mir diesen Eingang! Sind Hellenen hier zur Stund,
So treten nach dem Los sie ein, wie Brauch es ist; Denn ich verkünde, wie der Gott mich anleitet!
Sie betritt den Tempel kommt aber nach kurzer Pause auf Händen und Füßen entsetzt zurück
34   ἦ δεινὰ λέξαι, δεινὰ δ’ ὀφθαλμοῖς δρακεῖν,   Wie grauenvoll zu sagen, graunvoll anzuschaun!
35  πάλιν μ’ ἔπεμψεν ἐκ δόμων τῶν Λοξίου,
ὡς μήτε σωκεῖν μήτε μ’ ἀκταίνειν στάσιν
τρέχω δὲ χερσίν, οὐ ποδωκείᾳ σκελῶν.
δείσασα γὰρ γραῦς οὐδέν, ἀντίπαις μὲν οὖν.
ἐγὼ μὲν ἕρπω πρὸς πολυστεφῆ μυχόν·
  Mich jagt es rückwärts aus dem Haus des Loxias,
So dass ich Kraft nicht mich emporzuhalten hab';
Die Hände laufen, nicht der Beine Schnelligkeit!
In Angst ist eine Greisin nichts, ist wei ein Kind! -
Zum vielbekränzten Heiligtume ging ich ein,
40  ὁρῶ δ’ ἐπ’ ὀμφαλῷ μὲν ἄνδρα θεομυσῆ
ἕδραν ἔχοντα προστρόπαιον, αἵματι
στάζοντα χεῖρας καὶ νεοσπαδὲς ξίφος
ἔχοντ’ ἐλαίας θ’ ὑψιγέννητον κλάδον,
λήνει μεγίστῳ σωφρόνως ἐστεμμένον,
  Und sitzen seh ich einen gottverfluchten Mann
Am Erdennabel, schutzgewärtig, frisch von Blut
Die Hände triefend, noch das entblößte Schwert zur Hand,
Zugleich des Ölbaums einen hochentsprossnen Zweig
Mit breitgewundner Flocke rings sorgsam bekränzt
45  ἀργῆτι μαλλῷ· τῇδε γὰρ τρανῶς ἐρῶ.
πρόσθεν δὲ τἀνδρὸς τοῦδε θαυμαστὸς λόχος
εὕδει γυναικῶν ἐν θρόνοισιν ἥμενος.
οὔτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω,
οὐδ’ αὖτε Γοργείοισιν εἰκάσω τύποις.
  Der weißen Wolle; so beschreib ich es genau;.
Um diesen Mann her eine wunderbare Schar
Von Weibern, schlafend auf die Sessel hingestreckt;
Doch nicht von Weibern - nein, Gorgonen nenn ich sie,
Und wieder nicht den Bildern der Gorgonen gleich;
50  εἶδόν ποτ’ ἤδη Φινέως γεγραμμένας
δεῖπνον φερούσας· ἄπτεροί γε μὴν ἰδεῖν
αὗται, μέλαιναι δ’, ἐς τὸ πᾶν βδελύκτροποι·
ῥέγκουσι δ’ οὐ πλατοῖσι φυσιάμασιν
ἐκ δ’ ὀμμάτων λείβουσι δυσφιλῆ λίβα·
  So sah ich sie gemalt, wie sie mit Phineus' Mahl
Von dannen fliegen; aber ungeflügelt sind
Die dort und schwarz und ganz entsetzlich anzuschaun;
Sie schnarchen unnahbaren Odems lauten Hauch,
Aus ihren Augen trieft ein grausenhaft Getropf;
55  καὶ κόσμος οὔτε πρὸς θεῶν ἀγάλματα
φέρειν δίκαιος οὔτ’ ἐς ἀνθρώπων στέγας.
τὸ φῦλον οὐκ ὄπωπα τῆσδ’ ὁμιλίας
οὐδ’ ἥτις αἶα τοῦτ’ ἐπεύχεται γένος
τρέφουσ’ ἀνατεὶ μὴ μεταστένειν πόνον.
  Ihr Aussehn ist zu scheußlich, um der Götter Bild,
Der Menschen Wohnung traulich jemals sich zu nahn.
Nie sah ich einen Stamm von solchen Wesen je,
Noch rühmet irgendwo ein Land sich, dies Geschlecht
Straflos zu nähren, ohne Reue seiner Müh! -
60  τἀντεῦθεν ἤδη τῶνδε δεσπότῃ δόμων
αὐτῷ μελέσθω Λοξίᾳ μεγασθενεῖ.
ἰατρόμαντις δ’ ἐστὶ καὶ τερασκόπος
καὶ τοῖσιν ἄλλοις δωμάτων καθάρσιος.
  Das weitre sei dem Herren dieses Heiligtums,
Dem Loxias, befohlen, dem großmächtigen;
Denn Seherheiland ist er, Zeichendeuter auch,
Und allen andern ihrer Häuser Reiniger.
ΟΡΕΣΤΗΣ ORESTES
85
86">
87
  ἄναξ Ἄπολλον, οἶσθα μὲν τὸ μὴ ἀδικεῖν·
ἐπεὶ δ’ ἐπίστᾳ, καὶ τὸ μὴ ἀμελεῖν μάθε.
σθένος δὲ ποιεῖν εὖ φερέγγυον τὸ σόν.
  Du weißt, o Herr Apollon, Unrecht nie zu tun;
Und da du's weißt, verlass mich jetzt nicht, denke mein!;
Und deine Macht ist solchen Wohltuns Bürge g'nug.
ΑΠΟΛΛΩΝ APOLLON
64   οὔτοι προδώσω· διὰ τέλους δέ σοι φύλαξ,   Dich werd ich nicht verraten; allzeit Hüter dir,
65  ἐγγὺς παρεστὼς καὶ πρόσωθ’ ἀποστατῶν,
ἐχθροῖσι τοῖς σοῖς οὐ γενήσομαι πέπων.
καὶ νῦν ἁλούσας τάσδε τὰς μάργους ὁρᾷς·
ὕπνῳ πεσοῦσαι δ’ αἱ κατάπτυστοι κόραι,
γραῖαι παλαιαὶ παῖδες, αἷς οὐ μείγνυται
  Ob neben dir ich stehe oder weit entfernt,
Werd deinen Feinden niemals freund und willig sein!
So siehst du jetzt gefangen diese Rasenden,
Vom Schlaf bewältigt ist die gottverhasste Brut,
Ergraute Weiber, greise Kinder, unter die
70  θεῶν τις οὐδ’ ἄνθρωπος οὐδὲ θήρ ποτε -
κακῶν δ’ ἕκατι κἀγένοντ’, ἐπεὶ κακὸν
σκότον νέμονται Τάρταρόν θ’ ὑπὸ χθονός,
μισήματ’ ἀνδρῶν καὶ θεῶν Ὀλυμπίων.
ὅμως δὲ φεῦγε μηδὲ μαλθακὸς γένῃ.
  Sich weder Gott noch Mensch noch Tier sich jemals mischt;
Des Bösen wegen sind sie da, sie hausen drum
Im bösen Dunkel unten tief im Tartaros,
Der Menschen Abscheu und der Götter im Olymp.
Entflieh du trotzdem und ermatte weichlich nicht!
75  ἐλῶσι γάρ σε καὶ δι’ ἠπείρου μακρᾶς
βιβῶντ’ ἀν’ ἀεὶ τὴν πλανοστιβῆ χθόνα
ὑπέρ τε πόντον καὶ περιρρύτας πόλεις.
καὶ μὴ πρόκαμνε τόνδε βουκολούμενος
πόνον· μολὼν δὲ Παλλάδος ποτὶ πτόλιν
  Sie jagen durch das weite Festland dich verirrt,
Der wegeirren Erde Plan durchschweifenden,,
Dich über Meer und meerumrauschte Inseln hin;
Und nicht zu früh ermüde, wie ein Rind gescheucht,
In solcher Mühsal. Ziehe dann gen Pallas' Stadt,
80  ἵζου παλαιὸν ἄγκαθεν λαβὼν βρέτας.
κἀκεῖ δικαστὰς τῶνδε καὶ θελκτηρίους
μύθους ἔχοντες μηχανὰς εὑρήσομεν,
ὥστ’ ἐς τὸ πᾶν σε τῶνδ’ ἀπαλλάξαι πόνων.
καὶ γὰρ κτανεῖν σ’ ἔπεισα μητρῷον δέμας.
  Setz an ihr altes Bild dich und umschling es fromm.
Und dort, wo Richter solcher Schuld und mildernd Wort
Wir für uns finden, werden Wege wir erspähn,
Dass frei und los du gänzlich werdest dieser Mühn;
Denn ich gebot zu töten deine Mutter dir!
88">
89
  μέμνησο, μὴ φόβος σε νικάτω φρένας.
σὺ δ’, αὐτάδελφον αἷμα καὶ κοινοῦ πατρός,
  Denk dran, damit nicht Furcht bewältge deinen Geist! -
Du meines Blutes Bruder, gleichen Vaters Kind,
an Hermes gerichtet
90


  Ἑρμῆ, φύλασσε, κάρτα δ’ ὢν ἐπώνυμος
πομπαῖος ἴσθι, τόνδε ποιμαίνων ἐμὸν
ἱκέτην· σέβει τοι Ζεὺς τόδ’ ἐκνόμων σέβας
ὁρμώμενον βροτοῖσιν εὐπόμπῳ τύχῃ.
  Hermes, behüt ihn! Deinem eignen Namen treu,
Sei sein Geleiter, führe wie ein treuer Hirt
Mir meinen Schützling! Ehrt doch Zeus die fromme Scheu,
Vor fremdem Mann, der gottgeleitet Menschen naht!
ΚΛΥΤΑΙΜΗΣΤΡΑΣ ΕΙΔΩΛΟΝ KLYTAIMNESTRAS SCHATTEN
94   εὕδοιτ’ ἄν, ὠή, καὶ καθευδουσῶν τί δεῖ;   Ihr schlafet? Wehe! Was bedarf's der Schlafenden?
95  ἐγὼ δ’ ὑφ’ ὑμῶν ὧδ’ ἀπητιμασμένη
ἄλλοισιν ἐν νεκροῖσιν - ὧν μὲν ἔκτανον
ὄνειδος ἐν φθιτοῖσιν οὐκ ἐκλείπεται,
αἰσχρῶς δ’ ἀλῶμαι· προυννέπω δ’ ὑμῖν ὅτι
ἔχω μεγίστην αἰτίαν κείνων ὕπο·
  Ich aber, also vor den andern Toten ganz
Von euch missachtet - die ich umgebracht, ihr Schmähn
Auf mich, es hört dort nimmer auf im Totenreich, -
Umirr ich schmachvoll; denn ich sags's euch frei heraus,
Tief drückt mich nieder jener Klage Vollgewicht.
100  παθοῦσα δ’ οὕτω δεινὰ πρὸς τῶν φιλτάτων -
οὐδεὶς ὑπέρ μου δαιμόνων μηνίεται,
κατασφαγείσης πρὸς χερῶν μητροκτόνων.
ὅρα δὲ πληγὰς τάσδε καρδίᾳ σέθεν·
εὕδουσα γὰρ φρὴν ὄμμασιν λαμπρύνεται,
  Doch ich, die litt so furchtbar von dem nächsten Blut,
Von allen Göttern keiner ist um mich ergrimmt,
Die muttermörderische Hände umgebracht!
Sieh da im Herzen diese meine Wunden an!
In Schlafes Dunkel ist der Seelen Auge hell,
105  [ἐν ἡμέρᾳ δὲ μοῖρ’ ἀπρόσκοπος βροτῶν.]
ἦ πολλὰ μὲν δὴ τῶν ἐμῶν ἐλείξατε·
χοάς τ’ ἀοίνους, νηφάλια μειλίγματα,
καὶ νυκτίσεμνα δεῖπν’ ἐπ’ ἐσχάρᾳ πυρὸς
ἔθυον, ὥραν οὐδενὸς κοινὴν θεῶν.
  Dem Tageshelle blendend auszuschaun versagt.
Wieviel des Guten habt genossen ihr von mir,
Weinlose Spenden, nüchtern kühlen Sühnetrank
Und mitternächtig stilles Mahl an Herdes Glut
In eurer Stunde, keinem Gott mit euch gemein.
110  καὶ πάντα ταῦτα λὰξ ὁρῶ πατούμενα.
ὁ δ’ ἐξαλύξας οἴχεται νεβροῦ δίκην,
καὶ ταῦτα κούφως ἐκ μέσων ἀρκυστάτων.
ὤρουσεν ὑμῖν ἐγκατιλλώψας μέγα.
ἀκούσαθ’, ὡς ἔλεξα τῆς ἐμῆς πέρι
  Das alles, seh ich, schnöd in den Staub getreten wird's.
Doch er enflieht rasch laufend, einer Hindin gleich,
Ja leichten Fußes mitten aus dem Jägernetz
Entsprang er, sah hohnlachend noch zurück auf euch!
Hört mich! Um meiner Seele willen sprach ich ja!,

  ψυχῆς· φρονήσατ’, ὦ κατὰ χθονὸς θεαί.
ὄναρ γὰρ ὑμᾶς νῦν Κλυταιμήστρα καλῶ.
  Besinnt euch, Göttinnen ihr der dunklen Unterwelt!
Denn Traumgestaltig ruf ich, Klytaimestra,euch!
ΧΟΡΟΣ CHORΚλ.
[μυγμός.]
μύζοιτ’ ἄν, ἁνὴρ δ’ οἴχεται φεύγων πρόσω·
† φίλοις γάρ εἰσιν οὐκ ἐμοῖς προσίκτορες.

Kl.
[(Stöhnen des Chors)
Wohl stöhnt ihr; jener fliehet fern und ferner schon,
Dem Sohn, der nicht mein Sohn ist, Beistand ward ihm jetzt!
120ΧΟ.
Κλ.

ΧΟ.
Κλ.
[μυγμός.]
ἄγαν ὑπνώσσεις κοὐ κατοικτίζεις πάθος·
φονεὺς δ’ Ὀρέστης τῆσδε μητρὸς οἴχεται.
[ὠγμός.]
ὤζεις, ὑπνώσσεις· οὐκ ἀναστήσῃ τάχος;
CHO.
Kl.

CHO.
Kl.
(Stöhnen des Chors)
Du schläfst so fest noch, dich erbarmt nicht meine Qual,
Und mein, der Mutter, Mörder, Orestes, er entlieht!
(Geheul des Chors)
Du heulst? du schläfst noch? Raffst dich eilig nicht empor?
125
ΧΟ.
Κλ.

ΧΟ.
τί σοι πέπρωται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν κακά;
[ὠγμός.]
ὕπνος πόνος τε κύριοι συνωμόται
δεινῆς δρακαίνης ἐξεκήραναν μένος.
[μυγμὸς διπλοῦς ὀξύς.]

CHO.
Kl.

CHO.
Was sonst, als Jammer schaffen, legt dein Amt dir aufl?
(Geheul des Chors)
Schlafsucht und Mühsal haben, mächtig sich verschworen,
Dir grauser Drachin wohl die ganze Kraft gelähmt?
(Wiederholtes, lauteres Stöhnen des Chors)
130
Κλ.
λαβὲ λαβὲ λαβὲ λαβὲ, φράζου.
ὄναρ διώκεις θῆρα, κλαγγαίνεις δ’ ἅπερ
κύων μέριμναν οὔποτ’ ἐκλείπων πόνου.
τί δρᾷς; ἀνίστω, μή σε νικάτω πόνος,
μηδ’ ἀγνοήσῃς πῆμα μαλθαχθεῖσ’ ὕπνῳ.

Kl.
Fass ihn! Fass ihn! Fass ihn! Fass ihn! Hetz!
Im Traum verfolgst dein Wild du, schlägst gleich einem Hund
Laut an, der niemals seines Dienstes Pflicht vergisst!
Du säumst? Empor spring! Mühsal mach dich nimmer müd;
Auch das vergiss nicht schlaferschlafft, welch Leid dich traf!
135  ἄλγησον ἧπαρ ἐνδίκοις ὀνείδεσιν·
τοῖς σώφροσιν γὰρ ἀντίκεντρα γίγνεται.
σὺ δ’ αἱματηρὸν πνεῦμ’ ἐπουρίσασα τῷ,
ἀτμῷ κατισχναίνουσα, νηδύος πυρί,
ἕπου, μάραινε δευτέροις διώγμασιν.
  Gerechte Schelte geißle deine Nieren wund,
Denn für Verständ'ge gilt sie an des Stachels Statt!
Auf! Deines Mundes jähen Bluthauch stürm ihm nach,
Hindörr in Glut ihn, in der Eingeweide Brand,
Nach jag ihm, bring zur Strecke ihn mit zweiter Hatz!
Klytaimnestras Schatten verschwindet
140

ΧΟ. - ἔγειρ’, ἔγειρε καὶ σὺ τήνδ’, ἐγὼ δὲ σέ.
εὕδεις; ἀνίστω, κἀπολακτίσασ’ ὕπνον,
ἰδώμεθ’ εἴ τι τοῦδε φροιμίου ματᾷ.
CHO. Erweck, erwecke diese du, ich wecke dich!
Schläfst du? Erheb dich! Stoß den Schlaf von dir hinweg!
Nachsehen lasst uns, ob ihr Reden uns betrog!
Sie stürzen aus dem Tempel hervor (1. Str. im Wechsel, 2. u. 3. Str. Gesamtchor)
143">
  - ἰοὺ ἰοὺ πόπαξ. ἐπάθομεν, φίλαι,[στρ. α.
[ - ἦ πολλὰ δὴ παθοῦσα καὶ μάτην ἐγώ.]
  Hohu! Schwestern! ho! Müssen es leiden, oh![1.Str.
So vieles schon erlitt ich! - Alles nun umsonst!
145  ἐπάθομεν πάθος δυσαχές, ὦ πόποι,
ἄφερτον κακόν.
- ἐξ ἀρκύων πέπτωκεν, οἴχεται δ’ ὁ θήρ.
- ὕπνῳ κρατηθεῖσ’ ἄγραν ὤλεσα.
- ἰὼ παῖ Διός· ἐπίκλοπος πέλῃ,[ἀντ. α.
  Müssen erleiden hier Schmähliches, leiden o!
Ein unsägliches Weh!
Aus sicherem Garn entsprungen, ha, entrinnt das Wild!
Vom Schlaf berückt büß ich meinen Fang!
Hohu! Sohn des Zeus, bist ein verschmitzter Dieb![1.GStr.
150  [ - νέος δὲ γραίας δαίμονας καθιππάσω.]
τὸν ἱκέταν σέβων, ἄθεον ἄνδρα καὶ
τοκεῦσιν πικρόν.
- τὸν μητραλοίαν δ’ ἐξέκλεψας ὢν θεός.
- τί τῶνδ’ ἐρεῖ τις δικαίως ἔχειν;
  Uns greise Götter überrennst du junger Gott!
Der du dem Flüchtling Schutz, Schutz dem Verruchten gibst,
Dem mordblutigen Sohn!
Den Muttermörder stahlst du uns, und bist ein Gott!
Wer wird gerecht nennen je solches Tun?
155  - ἐμοὶ δ’ ὄνειδος ἐξ ὀνειράτων μολὸν[στρ. β.
ἔτυψεν δίκαν διφρηλάτου
μεσολαβεῖ κέντρῳ,
ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν.
  Es hat des Traumes Schelten, das im Ohr mir gellt,[2.Str.
Dem Rosslenker gleich mich aufgepeitscht,
Blutigen Geißelsschwungs!
Ja mich in Herz und Mark gepeitscht meiner Reu Marterknecht;
160  πάρεστι μαστίκτορος δαίου δαμίου
βαρὺ περίβαρυ τὸ κρύος ἔχειν.
- τοιαῦτα δρῶσιν οἱ νεώτεροι θεοί,[ἀντ. β.
κρατοῦντες τὸ πᾶν δίκας πλέον.
φονολιβῆ θρόνον,
  Wie er mich trifft, wie er mich stäupt,
Durchschauert mich grause, die zu grause Qual!
Und das bereiten jene neuen Götter uns,[2.GStr.
Gewalttäter sie an jedem Recht,
Mordesbespritzten Throns!  περὶ πόδα, περὶ κάρα -
πάρεστι γᾶς ὀμφαλὸν προσδρακεῖν αἱμάτων
βλοσυρὸν ἀρόμενον ἄγος ἔχειν.
- ἐφεστίῳ δὲ μάντις ὢν μιάσματι[στρ. γ.
  Ja, ihm zu Haupt und Fuß bespritzt ward der Erdnabel dort;
Blutige Schuld, schuldiges Blut,
Das verfluchteste, nahm er, zum Fluche sich, auf!
Mit solchem Blutgreul, er, der Seher, am eignen Herd[3.Str.
170  μυχὸν ἐχράνατ’ αὐτόσσυτος, αὐτόκλητος,
παρὰ νόμον θεῶν βρότεα μὲν τίων,
παλαιγενεῖς δὲ μοίρας φθίσας.
- κἀμοί γε λυπρός, καὶ τὸν οὐκ ἐκλύσεται,[ἀντ. γ.
  Schändet sein Haus er selbstwilligend, selbstberufend,
Er, der die Menschen ehrt wider der Götter Recht,
Der Moiren Macht, der uralten bricht!
An mir ein Schuld'ger, und erlöst doch nimmer ihn![3.GStr.
175


  ὑπὸ δὲ γᾶν φυγὼν οὔ ποτ’ ἐλευθεροῦται.
ποτιτρόπαιος ὢν δ’ ἕτερον ἐν κάρα
μιάστορ’ εἶσιν οὗ πάσεται.
  Bärg in der Erd er sich, frei wird er nimmermehr doch!
Wie er den Mordfluch trägt, also vom eignen Blut
Ein andrer Rächer einst findet ihn.
Apollon, aus dem Tempel erscheinend
179 Απ ἔξω, κελεύω, τῶνδε δωμάτων τάχος· Ap. Hinaus! befehl ich; dieses Tempelhaus verlasst
180  χωρεῖτ’, ἀπαλλάσσεσθε μαντικῶν μυχῶν,
μὴ καὶ λαβοῦσα πτηνὸν ἀργηστὴν ὄφιν,
χρυσηλάτου θώμιγγος ἐξορμώμενον,
ἀνῇς ὑπ’ ἄλγους μέλανα πλευμόνων ἀφρόν,
ἐμοῦσα θρόμβους οὓς ἀφείλκυσας φόνου.
  Sogleich! Hinwegzieht aus des Sehers Heiligtum,
Eh diese zischende schnellbeschwingte Schlange dich
Von meines Bogens goldgeflochtner Sehne trifft,
Vor Schmerz du ausströmst schwarzen menschentsognen Schaum,
Geronnen Blut ausspeist, das du bei Mord geleckt!
185  οὔτοι δόμοισι τοῖσδε χρίμπτεσθαι πρέπει·
ἀλλ’ οὗ καρανιστῆρες ὀφθαλμωρύχοι
δίκαι σφαγαί τε, σπέρματός τ’ ἀποφθορᾷ
παίδων κακοῦται χλοῦνις, ἠδ’ ἀκρωνίαι
λευσμοί τε, καὶ μύζουσιν οἰκτισμὸν πολὺν
  Fort! Meiner Wohnung dürfet ihr nicht nahe sein!
Nein, da, wo mörderköpfenden, augauswühlenden
Gerichtes Schlächterstätte, wo der Knab in geiler Lust
Verspritzt den eitlen Samen, wo Entmannete,
Steintodverdammte, unter qualvoll wildem Schmerz
190  ὑπὸ ῥάχιν παγέντες. ἆρ’ ἀκούετε
οἵας ἑορτῆς ἔστ’ ἀπόπτυστοι θεοῖς
στέργηθρ’ ἔχουσαι; πᾶς δ’ ὑφηγεῖται τρόπος
μορφῆς. λέοντος ἄντρον αἱματορρόφου
οἰκεῖν τοιαύτας εἰκός, οὐ χρηστηρίοις
  Rückgratdurchspießte jammern! Habt ihr nun gehört,
Um welche Festlust, dran ihr euch ergötzt, verhasst
Den Göttern ihr seid? Jede Bildung eures Leibs
Verrät es; in des blutleckenden Löwen Höhl'
Ziemt's solcher Schar zu hausen, nicht im Heiligtum
195


ΧΟ.
ἐν τοῖσδε πλησίοισι τρίβεσθαι μύσος.
χωρεῖτ’ ἄνευ βοτῆρος αἰπολούμεναι.
ποίμνης τοιαύτης δ’ οὔτις εὐφιλὴς θεῶν.
ἄναξ Ἄπολλον, ἀντάκουσον ἐν μέρει.
αὐτὸς σὺ τούτων οὐ μεταίτιος πέλῃ,Chf.
Göttlicher Weisung weilen solch entweihend Greul!
So zieht hinaus, weitschweifendend, hirtenlos zerstreut;
Denn solcher Herd' ist keiner hold der Himmlischen.
Du, Fürst Apollon, höre nun auch wieder mich!
Wohl bist du nicht zu nennen als Mitschuldiger,
200
Απ.
ΧΟ.
Απ.
ΧΟ.
ἀλλ’ εἷς τὸ πᾶν ἔπραξας ὡς παναίτιος.
πῶς δή; τοσοῦτο μῆκος ἔκτεινον λόγου.
ἔχρησας ὥστε τὸν ξένον μητροκτονεῖν.
ἔχρησα ποινὰς τοῦ πατρὸς πρᾶξαι. τί μήν;
κἄπειθ’ ὑπέστης αἵματος δέκτωρ νέου.

Ap.
Chf.
Ap.
Chf.
Nein, du allein tatst alles, du Allschuldiger!
Wie das? So lang noch sei zu reden dir vergönnt!
Du gebotst dem fremden Manne seiner Mutter Mord!
Ich gebot ihm Rache seines Vaters. Sollt' ich's nicht?
Die frische Blutschuld nahmst du dann in deinen Schutz!

205Απ.
ΧΟ.
Απ.
ΧΟ.
Απ.
καὶ προστραπέσθαι τούσδ’ ἐπέστελλον δόμους.
καὶ τὰς προπομποὺς δῆτα τάσδε λοιδορεῖς;
οὐ γὰρ δόμοισι τοῖσδε πρόσφοροι μολεῖν.
ἀλλ’ ἔστιν ἡμῖν τοῦτο προστεταγμένον -
τίς ἥδε τιμή; κόμπασον γέρας καλόν.
Ap.
Chf.
Ap.
Chf.
Ap.
In meines Tempels Schutz zu fliehn, befahl ich ihm.
Uns aber schmähst du, sein geleitendes Gefolg!
Euch kommt es nicht zu, meiner Wohnung euch zu nahn.
Und dennoch ist uns aufgetragen diese Pflicht.
Welch Ehrenpflicht denn? Rühme nur dein schönes Amt!
210
ΧΟ.
Απ.
ΧΟ.
Απ.
τοὺς μητραλοίας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν.
τί γὰρ γυναικὸς ἥτις ἄνδρα νοσφίσῃ;
οὐκ ἂν γένοιθ’ ὅμαιμος αὐθέντης φόνος.
ἦ κάρτ’ ἄτιμα καὶ παρ’ οὐδὲν ἠργάσω
῞Ηρας τελείας καὶ Διὸς πιστώματα.
Chf.
Ap.
Chf.
Ap.
Die Muttermörder treiben wir aus Haus und Hof!
Wie denn? Auch den des Weibes, die den Mann erschlug?
Das ist mitnichten wahrer blutverwandter Mord!
So ganz missehrt wird und geringgeschätzt von dir
Der großen Hera und des Zeus eidheilger Bund,
210  Κύπρις δ’ ἄτιμος τῷδ’ ἀπέρριπται λόγῳ,
ὅθεν βροτοῖσι γίγνεται τὰ φίλτατα.
εὐνὴ γὰρ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ μόρσιμος
ὅρκου ‘στὶ μείζων τῇ δίκῃ φρουρουμένη.
εἰ τοῖσιν οὖν κτείνουσιν ἀλλήλους χαλᾷς
  Missehrt, verworfen Kypris auch mit solchem Wort,
Von der doch alles Liebste kommt den Sterblichen!
Geeint vom Schicksal ist des Mann und Weibes Bund, -
Vom Recht bewahret, heiliger noch denn selbst vom Eid.
Und bist du ihnen, die sich morden, mild genug,
220  τὸ μὴ τίνεσθαι μηδ’ ἐποπτεύειν κότῳ,
οὔ φημ’ Ὀρέστην σ’ ἐνδίκως ἀνδρηλατεῖν.
τὰ μὲν γὰρ οἶδα κάρτα σ’ ἐνθυμουμένην,
τὰ δ’ ἐμφανῶς πράσσουσιν ἡσυχαιτέραν.
δίκας δὲ Παλλὰς τῶνδ’ ἐποπτεύσει θεά.
  Sie nicht zu strafen, nicht ergrimmt sie aufzuspähn,
So leugn' ich, dass Orestes du verfolgst mit Recht;
Denn dies, ich weiß es, sehr erfüllt es dich mit Zorn,
Das andre strafst du sichtlich viel gelassener.
Pallas Athene wird erforschen, was da Recht.
225ΧΟ.
Απ.
ΧΟ.
Απ.
ΧΟ.
τὸν ἄνδρ’ ἐκεῖνον οὔ τι μὴ λίπω ποτέ.
σὺ δ’ οὖν δίωκε καὶ πόνον πλείω τίθου.
τιμὰς σὺ μὴ ξύντεμνε τὰς ἐμὰς λόγῳ.
οὐδ’ ἂν δεχοίμην ὥστ’ ἔχειν τιμὰς σέθεν.
μέγας γὰρ ἔμπας πὰρ Διὸς θρόνοις λέγῃ·
Chf.
Ap.
Chf.
Ap.
Chf.
Von jenem Mörder lass ich nun und nimmermehr!
Verfolg ihn also, dir zu mehren deine Müh!
Verkürz mir meine Ehren nicht mit solchem Wort!
Böt man sie mir, als Schande wies' ich sie zurück!
Ein Mächtger freilich wirst an Zeus' Thron du genannt!
230
  ἐγὼ δ’, ἄγει γὰρ αἷμα μητρῷον, δίκας
μέτειμι τόνδε φῶτα κἀκκυνηγέσω.
  Ich aber, - forttreibt Mutterblut mich, - zum Gericht
Nachspür ich ihm, nachjag ich diesem fliehnden Mann!
Der Chor begibt sich sich auf die Verfolgung
232">

Απ. ἐγὼ δ’ ἀρήξω τὸν ἱκέτην τ’ ἐρύσομαι·
δεινὴ γὰρ ἐν βροτοῖσι κἀν θεοῖς πέλει
τοῦ προστροπαίου μῆνις, εἰ προδῷ σφ’ ἑκών.
Ap. Ich aber will ihn retten, ihm gewähren Schutz;
Denn vielgewaltig ist bei Mensch und Gott der Zorn
Des Schutzbefohlnen, geb ich ihn freiwillig preis. -
235Ορ. ἄνασσ’ Ἀθάνα, Λοξίου κελεύμασιν
ἥκω, δέχου δὲ πρευμενῶς ἀλάστορα,
οὐ προστρόπαιον οὐδ’ ἀφοίβαντον χέρα,
ἀλλ’ ἀμβλὺν ἤδη προστετριμμένον τε πρὸς
ἄλλοισιν οἴκοις καὶ πορεύμασιν βροτῶν.
Or. Herrin Athene, auf des Loxias Geheiß
Komm ich; so nimm mich blutverfehmten gnädig auf,
Nicht mordbefleckt mehr, nicht mit ungesühnter Hand,
Nein, abgestumpft schon und verschliffen ist der Fluch
Auf vielen Wegen und in fremder Menschen Haus;
240


  ὅμοια χέρσον καὶ θάλασσαν ἐκπερῶν,
σῴζων δ’ ἐφετμὰς Λοξίου χρηστηρίους,
πρόσειμι δῶμα καὶ βρέτας τὸ σόν, θεά.
αὐτοῦ φυλάσσων ἀναμένω τέλος δίκης.
  Denn über Land hin, über See umhergeflohn,
Folgsam der Weisung, die mir Loxias beschied,
Komm ich in dein Haus, Göttin, und zu deinem Bild;
Hier will ich weilen, warten auf des Gerichtes Schluss!
Der Chor tritt auf, zerstreut, suchend
244 ΧΟ. εἶἑν· τόδ’ ἐστὶ τἀνδρὸς ἐκφανὲς τέκμαρ, Chf. Nur weiter! Dies ist seine Fährte offenbar;
245  ἕπου δὲ μηνυτῆρος ἀφθέγκτου φραδαῖς.
τετραυματισμένον γὰρ ὡς κύων νεβρὸν
πρὸς αἷμα καὶ σταλαγμὸν ἐκματεύομεν.
πολλοῖς δὲ μόχθοις ἀνδροκμῆσι φυσιᾷ
σπλάγχνον· χθονὸς γὰρ πᾶς πεποίμανται τόπος,
  Nachspürt dem stummen Rate der Verräterin!
Ja, wie der Spürhund einem angeschossnen Reh,
So wittern, seinem Schweiß und Blut nach, wir ihn aus!
Mir keucht von dieser menschenpirschenden Müh die Brust;
Denn abgetrieben ist der Erde ganz Revier!
250  ὑπέρ τε πόντον ἀπτέροις πωτήμασιν
ἦλθον διώκουσ’, οὐδὲν ὑστέρα νεώς.
καὶ νῦν ὅδ’ ἐνθάδ’ ἐστί που καταπτακών.
ὀσμὴ βροτείων αἱμάτων με προσγελᾷ.
- ὅρα ὅρα μάλ’ αὖ·
1 Und über Meer hin setzt ich flügellosen Flugs
Ihm nach, und nach blieb hinter mir ein segelnd Schiff!
Jetzt muss er hier geducktt sich haben irgendwo;
Der Duft von frischem Menschenblute lacht mich an!
Sieh zu, sieh wieder zu!
255  λεύσσετε πάντα, μὴ
λάθῃ φύγδα βὰς [ὁ] ματροφόνος ἀτίτας.
- ὅδ’ αὐτός· [οὖν] ἀλκὰν ἔχων
περὶ βρέτει πλεχθεὶς θεᾶς ἀμβρότου
2 Spürt genau umher, damit heimlich nicht
Der Muttermörder entkommt!
Da schau! Da schon zum zweiten Mal in gutem Schutz!
Der Unsterblichen Bild hat er sich angeschmiegt,
260  ὑπόδικος θέλει γενέσθαι χρεῶν.
- τὸ δ’ οὐ πάρεστιν· αἷμα μητρῷον χαμαὶ
δυσαγκόμιστον, παπαῖ·
τὸ διερὸν πέδοι χύμενον οἴχεται.
- ἀλλ’ ἀντιδοῦναι δεῖ σ’ ἀπὸ ζῶντος ῥοφεῖν

3


4
Fliehn in der Göttin Recht will er, der Schuldige!
Niemals geschieht das! Mutterblutja niederfloss!
Unwiederrettbares Blut!
So in den Staub einmal vergossen, ist's dahin!
Nein, büßen musst du's, dass ich dir lebendigem!
265  ἐρυθρὸν ἐκ μελέων πέλανον· ἀπὸ δὲ σοῦ
βοσκὰν φεροίμαν πώματος δυσπότου.
- καὶ ζῶντά σ’ ἰσχνάνασ’ ἀπάξομαι κάτω,
[ἵν’] ἀντιποίνους τίνῃς ματροφόντας δύας.
- ὄψῃ δὲ κεἴ τις ἄλλος ἤλιτεν βροτῶν


5

6
Aussaug aus den Adern roten Opfertrank!
Mich an dir satt schlürfen will ich, blutgen Misstrunkes satt!
Lebendig ab dich zehrend, jag dich hinab!
Büßen so gleicher Qual wirst du des Muttermordes Fluch!
Dort schauen sollst du, wer von den Menschen missgetan!
270  ἢ θεὸν ἢ ξένον
τιν’ ἀσεβῶν ἢ τοκέας φίλους,
ἔχονθ’ ἕκαστον τῆς δίκης ἐπάξια.
- μέγας γὰρ ῞Αιδης ἐστὶν εὔθυνος βροτῶν
ἔνερθε χθονός,7
Frevelnd den Gott, den Gast hat verletzt,
Freveld der Eltern Haupt -
Jedweden leidend seiner Schuld gerechten Lohn!
Denn Hades ist der große Richter der Sterblichen,
Unter der Erde tief!
275
Ορ.
δελτογράφῳ δὲ πάντ’ ἐπωπᾷ φρενί.
ἐγὼ διδαχθεὶς ἐν κακοῖς ἐπίσταμαι
πολλοὺς καθαρμούς, καὶ λέγειν ὅπου δίκη
σιγᾶν θ’ ὁμοίως· ἐν δὲ τῷδε πράγματι
φωνεῖν ἐτάχθην πρὸς σοφοῦ διδασκάλου·

Or.
Alles in seines Sinns Tafel verzeichnend, hat er Acht!
Ich weiß, in meiner Leiden Schule wohl belehrt,
Von vielfach Sühnung, weiß auch, wo zu reden recht
Und wo zu schweigen. Aber wie es jetzt sich fügt,
Zu sprechen trug mir da ein weiser Lehrer auf;
280  βρίζει γὰρ αἷμα καὶ μαραίνεται χερός,
μητροκτόνον μίασμα δ’ ἔκπλυτον πέλει.
ποταίνιον γὰρ ὂν πρὸς ἑστίᾳ θεοῦ
Φοίβου καθαρμοῖς ἠλάθη χοιροκτόνοις.
πολὺς δέ μοι γένοιτ’ ἂν ἐξ ἀρχῆς λόγος,
  Nun schläft die Blutschuld meiner Hand und trocknet auf;
Hinweggewaschen ist des Muttermordes Greul;
Auf Phoibos' Altar ward das Blut, noch war es frisch,
Von mir genommen durch der Opferferkel Blut.
Viel Worte braucht ich, wenn ich alle nennen wollt,
285  ὅσοις προσῆλθον ἀβλαβεῖ ξυνουσίᾳ.
[χρόνος καθαίρει πάντα γηράσκων ὁμοῦ.]
καὶ νῦν ἀφ’ ἁγνοῦ στόματος εὐφήμως καλῶ
χώρας ἄνασσαν τῆσδ’ Ἀθηναίαν ἐμοὶ
μολεῖν ἀρωγόν· κτήσεται δ’ ἄνευ δορὸς
  Die mir Gemeinschaft unbeschadet schon gegönnt;
Es macht die Zeit mitalternd uns von allem rein.
Und so denn ruf ich unentweihend lautren Munds
Zur Herrin dieses Lands, Athena, mir zu nahn
Als Helferin! Ganz ohne Waffen wird sie dann
290  αὐτόν τε καὶ γῆν καὶ τὸν Ἀργεῖον λεὼν
πιστὸν δικαίως ἐς τὸ πᾶν τε σύμμαχον.
ἀλλ’ εἴτε χώρας ἐν τόποις Λιβυστικῆς,
Τρίτωνος ἀμφὶ χεῦμα γενεθλίου πόρου,
τίθησιν ὀρθὸν ἢ κατηρεφῆ πόδα,
  Zu Freunden, kampfverbundnen, treu bewähreten,
Mich selbst gewinnen, meine Stadt und Argos' Volk.
Drum ob im fernen Uferlande Libyens
Am Busen Tritons, ihrer väterlichen Flut,
Den Fuß sie hebt, ob saumumfaltet ruhen lässt
295ΧΟ.
φίλοις ἀρήγουσ’, εἴτε Φλεγραίαν πλάκα
θρασὺς ταγοῦχος ὡς ἀνὴρ ἐπισκοπεῖ,
ἔλθοι - κλύει δὲ καὶ πρόσωθεν ὢν θεός -
ὅπως γένοιτο τῶνδ’ ἐμοὶ λυτήριος.
οὔτοι σ’ Ἀπόλλων οὐδ’ Ἀθηναίας σθένος
Chf.
Den Ihren hilfreich oder ob sie Phlegras Feld
Gleich rüstgem Feldherrn scharenordnend überschaut,
Sie komme - fern auch, hört mich doch der Göttin Huld -,
Auf dass sie von mir nehme diese meine Schuld!
Nicht kann Apollon, nicht Athenas heilge Kraft
300  ῥύσαιτ’ ἂν ὥστε μὴ οὐ παρημελημένον
ἔρρειν, τὸ χαίρειν μὴ μαθόνθ’ ὅπου φρενῶν,
ἀναίματον, βόσκημα δαιμόνων, σκιάν.
οὐδ’ ἀντιφωνεῖς, ἀλλ’ ἀποπτύεις λόγους
ἐμοὶ τραφείς τε καὶ καθιερωμένος;
  Dich schützen, dass du nicht, von meiner Wut verfolgt,
Verkommst, vergissest, wo im Herzen Freude weilt -
Der Götter Weide du, blutleer, ein Schatten bloß!
Wie, keine Antwort? Speist du meine Rede aus,
Du, mir gefüttert, mir anheimgefallen, du?
305  καὶ ζῶν με δαίσεις οὐδὲ πρὸς βωμῷ σφαγείς·
ὕμνον δ’ ἀκούσῃ τόνδε δέσμιον σέθεν.
- ἄγε δὴ καὶ χορὸν ἅψωμεν, ἐπεὶ
μοῦσαν στυγερὰν
ἀποφαίνεσθαι δεδόκηκεν,
  Lebendig musst du mich laben, nicht geschlachtet erst!
Hör unser Bannlied, das dich fesselt und dich fängt.
Auf, beginnet und schlinget den Reigen um ihn;
Da den grausen Gesang
Zu erheben beschlossen und Zeit ist
310  λέξαι τε λάχη τὰ κατ’ ἀνθρώπους
ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά.
εὐθυδίκαιοι δ’ οἰόμεθ’ εἶναι·
τὸν μὲν καθαρὰς χεῖρας προνέμοντ’
οὔτις ἐφέρπει μῆνις ἀφ’ ἡμῶν,
  Zu verkünden das Amt, das unserer Schar
Obliegt in der Sterblichen Schicksal.
Wir rühmen uns schnellen, gerechten Gerichts;
Denn welcher die Hand schuldrein sich bewahrt,
Auf den niemals stürzt unsere Wut;
315">315


  ἀσινὴς δ’ αἰῶνα διοιχνεῖ·
ὅστις δ’ ἀλιτὼν ὥσπερ ὅδ’ ἁνὴρ
χεῖρας φονίας ἐπικρύπτει,
μάρτυρες ὀρθαὶ τοῖσι θανοῦσιν
παραγιγνόμεναι πράκτορες αἵματος
  Schadlos durchwallt er sein Leben.
Wer aber, wie der dort, frevelbewusst
Die blutigen Hände zu bergen sucht,,
Da treten wir laut als Zeugen der Schuld
Den Erschlagenen auf und erweisen uns dem,
320  αὐτῷ τελέως ἐφάνημεν.
- μᾶτερ ἅ μ’ ἔτικτες, ὦ[στρ. α.
μᾶτερ Νύξ, ἀλα-
οῖσι καὶ δεδορκόσιν
ποινάν, κλῦθ’. ὁ Λατοῦς γὰρ ἶ-
νίς μ’ ἄτιμον τίθησιν

CHO.
der erschlug, als Rächer der Blutschuld!
Mutter du, die mich gebar, Urmacht,
Mich der lebendgen, mich der stummen Welt Strafmacht,
Hör! Es kränkt Lets Sohn mir mein Recht, mir die Ehre,
325  τόνδ’ ἀφαιρούμενος
πτῶκα, ματρῷον ἅγ-
νισμα κύριον φόνου.
- ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ[ἐφυμν. α.
τόδε μέλος, παρακοπά,
  Raubet uns unsern Fang,
Muttermordschuldig Wild,
rechtes Sühneblut für Blut!
Drum um das Opfer dort[1.ZStr.
schlingt den Gesang,
330  παραφορὰ φρενοδαλής,
ὕμνος ἐξ Ἐρινύων,
δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ-
μικτος, αὑονὰ βροτοῖς.
- τοῦτο γὰρ λάχος διαν-[ἀντ. α.
ταία Μοῖρ’ ἐπέ-
  Verstörung, Wirrsinn, Wahnsinn, -
Schlingt Erinyenfestgesang
Harfenlos, der Sinne Band,
Auszudörren Menschenkraft!
Zugesponnen hat uns Moiras[1.GStr.
Zwingende Macht dies
335  κλωσεν ἐμπέδως ἔχειν,
θνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι
ξυμπέσωσιν μάταιοι,
τοῖς ὁμαρτεῖν, ὄφρ’ ἂν
γᾶν ὑπέλθῃ· θανὼν δ’
  Amt für immerdar: Frevlern
Deren Haupt selbst sich gott-
losen Blutgreuel auflud,
Nachzuspän, nachzuziehn,
Bis ihn Nacht birgt; und frei
340  οὐκ ἄγαν ἐλεύθερος.
- ἐπὶ δὲ τῷ τεθυμένῳ [ἐφυμν. α.
τόδε μέλος, παρακοπά,
παραφορὰ φρενοδαλής,
ὕμνος ἐξ Ἐρινύων,
  Lass ich auch im Tod ihn nicht!
Drum um das Opfer dort[1.ZStr.
schlingt den Gesang,
Verstörung, Wirrsinn, Wahnsinn, -
Schlingt Erinyenfestgesang
345  δέσμιος φρενῶν, ἀφόρ-
μικτος, αὑονὰ βροτοῖς.
- γιγνομέναισι λάχη τάδε φαμὶ κεκράνθαι,[στρ. β.
  Harfenlos, der Sinne Band,
Auszudörren Menschenkraft!
Als wir geboren, ist dieser Beruf uns geworden;[2.Str.
350  ἀθανάτων δ’ ἀπέχειν χέρας, οὐδέ τις ἐστὶ
συνδαίτωρ μετάκοινος,
παλλεύκων δὲ πέπλων † ἄμοιρος ἄκληρος ἐτύχθην.
. . . . . .
- δωμάτων γὰρ εἱλόμαν
  Aber zugleich, den Unsterblichen nimmer zu nahen;
Ihr Mahl teilen wir niemals
Und weißglänzend Gewand ist mir ewig versagt, kein Teil ward
[Mir an holdgesinntem Bund.]
Denn der Häuser Umsturz wählt[2.ZStr.
355  ἀνατροπάς, ὅταν Ἄρης
τιθασὸς ὢν φίλον ἕλῃ,
ἐπὶ τόν, ὤ, διόμεναι
κρατερὸν ὄνθ’ ὁμοίως
μαυροῦμεν ὑφ’ αἵματος νέου.
  Ich mir. Wenn Mord lüstern beschleicht
Samtenen Tritts das eigne Geschlecht,
Hinter ihm, ho! jagen wir her!
Ist er auch mächtig, wir tilgen ihn
Weg ob des frisch vergossnen Bluts.
360  - † σπεύδομεν αἵδ’ ἀφελεῖν τινὰ τᾶσδε μερί-[ἀντ. β.
μνας
† θεῶν δ’ ἀτέλειαν ἐμαῖσι λιταῖς ἐπικραίνειν,
μηδ’ εἰς ἄγκρισιν ἐλθεῖν.
  Einen der Götter entzog unsrer heiligen Pflicht einst[2.GStr.
Zeus, gewaltigen Willens mien Bitten verstoßend,
Dass dem Gericht er entginge.
365  Ζεὺς δ’ αἱμοσταγὲς ἀξιόμισον ἔθνος τόδε λέσχας
ἇς ἀπηξιώσατο.
- <δωμάτων γὰρ εἱλόμαν
ἀνατροπάς· ὅταν Ἄρης
τιθασὸς ὢν φίλον ἕλῃ,
ἐπὶ τόν, ὤ, διόμεναι
κρατερὸν ὄνθ’ ὁμοίως
μαυροῦμεν ὑφ’ αἵματος νέου.>
- δόξαι δ’ ἀνδρῶν καὶ μάλ’ ὑπ’ αἰθέρι σεμναὶ [373][στρ. γ.
τακόμεναι κατὰ γᾶς μινύθουσιν ἄτιμοι [374]
  Und wies drum die blutige, grausige Schar aus der Halle,
Weg aus Götternähe uns.
<Denn der Häuser Umsturz wählt[2.ZStr.
Ich mir. Wenn Mord lüstern beschleicht
Samtenen Tritts das eigne Geschlecht,
Hinter ihm, ho! jagen wir her!
Ist er auch mächtig, wir tilgen ihn
Weg ob des frisch vergossnen Bluts.>
Menschenruhm aber, wie herrlich er unter dem Himmel [373][3.Str.
Prange, zur Erde hinsinkend hinschwindet er elend [374]
370  ἁμετέραις ἐφόδοις μελανείμοσιν, ὀρχη-
σμοῖς τ’ ἐπιφθόνοις ποδός. [376]
- μάλα γὰρ οὖν ἁλομένα
ἀνέκαθεν βαρυπετῆ
καταφέρω ποδὸς ἀκμάν,
  Unserem schattengewandigem Ansprung, unsrer
Sohle neideswildem Tanz. [376]
Denn auf ihn zu, jählings hinab[3.ZStr.
Stürmenden Sprungs, nieder in Staub
Reiß ich den schwer stürzenden Fuß.
375  σφαλερὰ [καὶ] τανυδρόμοις
κῶλα, δύσφορον ἄταν.
- πίπτων δ’ οὐκ οἶδεν τόδ’ ὑπ’ ἄφρονι λύμᾳ·[ἀντ. γ.
τοῖον ἐπὶ κνέφας ἀνδρὶ μύσους πεπόταται,
καὶ δνοφεράν τιν’ ἀχλὺν κατὰ δώματος αὐδᾶ-
  Trügliche Stütze gestrecktem Lauf!
Schwer erträgliches Unheil!
Hingestürzt - nicht sieht er's in seiner Betörung[3.GStr.
Also, ein irrendes Dunkel, umnachtet die Schuld ihn;
Doch um den Schatten, der finster das Haus ihm durchdüstert, wehklagt
380  ται πολύστονος φάτις.
- <μάλα γὰρ οὖν ἁλομένα
ἀνέκαθεν βαρυπετῆ
καταφέρω ποδὸς ἀκμάν,
σφαλερὰ καὶ τανυδρόμοις
κῶλα, δύσφορον ἄταν.>
- μένει γάρ· εὐμήχανοι[στρ. δ.
δὲ καὶ τέλειοι κακῶν
τε μνήμονες, σεμναὶ
καὶ δυσπαρήγοροι βροτοῖς,
  Stöhnend vieler Stimmen Ruf.
Denn auf ihn zu, jählings hinab[3.ZStr.
Stürmenden Sprungs, nieder in Staub
Reiß ich den schwer stürzenden Fuß.
Trügliche Stütze gestrecktem Lauf!
Schwer erträgliches Unheil!
Denn er bleibt. Doch listig, wir[4.Str.
Des Ziels gewiss, Böses nie
Vergessend, hochheilig,
Allunerbittlich jedem Flehn,
385  ἄτιμ’ ἀτίετα διόμεναι
λάχη θεῶν διχοστατοῦντ’
ἀνηλίῳ λάμπᾳ,
δυσοδοπαίπαλα δερκομένοισι
καὶ δυσομμάτοις ὁμῶς.
τίς οὖν τάδ’ οὐχ ἅζεταί[ἀντ. δ.
  Handhaben wir schimpflich unglimpfliches Amt,
Den Göttern abgewandt,
in sonnenlosen Lichts Dämmrung,
Pfadunerforschlich dem sehenden Auge
Und dem blöden Blick zugleich.
Wo ist ein Mensch, welcher nicht[4.GStr.
390  τε καὶ δέδοικεν βροτῶν,
ἐμοῦ κλύων θεσμὸν
τὸν μοιρόκραντον ἐκ θεῶν
δοθέντα τέλεον; ἔτι δέ μοι
[μένει] γέρας παλαιόν, οὐδ’
ἀτιμίας κύρω,
  Erbangt, erbebt, wenn er anhört
Meines Amts Satzung,
Von Moira gottbeschieden mir,
Dass ich es völlig erfülle, verhängt.
Auf mir ruht alte Würde,
ehrlos gelt ich nicht,
395
  καίπερ ὑπὸ χθόνα τάξιν ἔχουσα
καὶ δυσήλιον κνέφας.
  Hausen wir auch in den schaurigen Tiefen der Erde,
Und in sonnenleerer Nacht!
Athena kommt mit Schild und Lanze durch die Luft daher
ΑΘΗΝΑ


  πρόσωθεν ἐξήκουσα κληδόνος βοὴν
ἀπὸ Σκαμάνδρου, γῆν καταφθατουμένη,
ἣν δῆτ’ Ἀχαιῶν ἄκτορές τε καὶ πρόμοι,
  Fernher vernommen hab ich einer Stimme Ruf,
Da ich Besitz nahm von Skamandros' Uferland,
Das der Achaier Fürsten und Gebieter dort
400  τῶν αἰχμαλώτων χρημάτων λάχος μέγα,
ἔνειμαν αὐτόπρεμνον ἐς τὸ πᾶν ἐμοί,
ἐξαίρετον δώρημα Θησέως τόκοις·
ἔνθεν διώκουσ’ ἦλθον ἄτρυτον πόδα,
πτερῶν ἄτερ ῥοιβδοῦσα κόλπον αἰγίδος.
  Jungkräftge Rosse, diesem Wagen vorgeschirrt.
Doch nun, da den Besuch ich seh in meiner Stadt,
So macht's mich bang nicht, aber wunder nimmt's den Blick.
Wer seid ihr? Beide red ich euch mit einem an,
Dich, fremder Flüchtling, der du sitzt an meinem Bild,
405  [πώλοις ἀκμαίοις τόνδ’ ἐπιζεύξασ’ ὄχον.]
καινὴν δ’ ὁρῶσα τήνδ’ ὁμιλίαν χθονὸς
ταρβῶ μὲν οὐδέν, θαῦμα δ’ ὄμμασιν πάρα.
τίνες ποτ’ ἐστέ; πᾶσι δ’ ἐς κοινὸν λέγω,
βρέτας τε τοὐμὸν τῷδ’ ἐφημένῳ ξένῳ·
  Jungkräftge Rosse, diesem Wagen vorgeschirrt.
Doch nun, da den Besuch ich seh in meiner Stadt,
So macht's mich bang nicht, aber wunder nimmt's den Blick.
Wer seid ihr? Beide red ich euch mit einem an,
Dich, fremder Flüchtling, der du sitzt an meinem Bild,
410  ὑμᾶς δ’ ὁμοίας οὐδενὶ σπαρτῶν γένει,
οὔτ’ ἐν θεαῖσι πρὸς θεῶν ὁρωμένας
οὔτ’ οὖν βροτείοις ἐμφερεῖς μορφώμασι -
λέγειν δ’ ἄμομφον ὄντα τοὺς πέλας κακῶς
πρόσω δικαίων ἠδ’ ἀποστατεῖ θέμις.
  Und euch, Gebornen keines seienden Stammes gleich,
Göttinnen weder, wie des Gottes Blick sie schaut,
Noch auch vergleichbar mit der Gestalt der Sterblichen.
Doch Schmähn ob seiner Missgestalt den Nächsten, ist
Weitab vom Rechten, nicht gemäß dem Schicklichen.
415ΧΟ.


Αθ.
ΧΟ.
πεύσῃ τὰ πάντα συντόμως, Διὸς κόρη.
ἡμεῖς γάρ ἐσμεν Νυκτὸς αἰανῆ τέκνα,
Ἀραὶ δ’ ἐν οἴκοις γῆς ὑπαὶ κεκλήμεθα.
γένος μὲν οἶδα κληδόνας τ’ ἐπωνύμους.
τιμάς γε μὲν δὴ τὰς ἐμὰς πεύσῃ τάχα.
Chf.


Ath.
Chf.
Erfahre du, Zeus' Tochter, alles kurzgedrängt:
Wir sind die grausen Kinder der Urnacht Schoß,
Die Flüche heißt man unten uns im Schattenreich.
Ich kenne dein Geschlecht und deines Namens Sinn.
Von meinen Ehren auch vernimm und meinem Amt!
420Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
μάθοιμ’ ἄν, εἰ λέγοι τις ἐμφανῆ λόγον.
βροτοκτονοῦντας ἐκ δόμων ἐλαύνομεν.
καὶ τῷ κτανόντι ποῦ τὸ τέρμα τῆς φυγῆς;
ὅπου τὸ χαίρειν μηδαμοῦ νομίζεται.
ἦ καὶ τοιαύτας τῷδ’ ἐπιρροιζεῖς φυγάς;
Ath.
Chf.
Ath.
Chf.
Ath.
So lass mich hören und erklär es deutlich mir.
Die Menschenmörder treiben wir aus Haus und Hof.
Und wo erreicht der Mörder seiner Flucht ein Ziel?
Wo keine Stätte keiner Freude wird gegönnt!
Und solche Flucht schreist ebenfalls du diesem nach?
425ΧΟ.
Αθ.
.
Αθ.
ΧΟ.
φονεὺς γὰρ εἶναι μητρὸς ἠξιώσατο.
ἄλλης ἀνάγκης οὔτινος τρέων κότον;
ποῦ γὰρ τοσοῦτο κέντρον ὡς μητροκτονεῖν;
δυοῖν παρόντοιν ἥμισυς λόγου πάρα.
ἀλλ’ ὅρκον οὐ δέξαιτ’ ἄν, οὐ δοῦναι θέλει.
Chf.
Ath.
Chf.
Ath.
Chf.
Ja, seiner Mutter Mörder wählte der zu sein!
War keine Not sonst, deren Zorn er fürchtete?
Wo ist ein Stachel, mächtig bis zum Muttermord?
Zwei sind zu hören; deinen Teil vernahm ich erst.
Doch keinen Eid legt er wohl ab, nimmt keinen an!
430Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
κλύειν δικαίως μᾶλλον ἢ πρᾶξαι θέλεις.
πῶς δή; δίδαξον· τῶν σοφῶν γὰρ οὐ πένῃ.
ὅρκοις τὰ μὴ δίκαια μὴ νικᾶν λέγω.
ἀλλ’ ἐξέλεγχε, κρῖνε δ’ εὐθεῖαν δίκην.
ἦ κἀπ’ ἐμοὶ τρέποιτ’ ἂν αἰτίας τέλος;
Ath.
Chf.
Ath.
Chf.
Ath.
Gerecht genannt sein willst du lieber als es sein?
Wie das? Belehr mich! Denn an Weisheit bist du reich.
Durch Eide sieget nimmermehr, was nicht gerecht.
Wohlan, verhör ihn und entscheide kurz und gut!.
Mir übergeben also ist des Streites Spruch?
435ΧΟ.
Αθ.
πῶς δ’ οὔ; σέβουσαί γ’ ἀξίαν κἀπ’ ἀξίων.
τί πρὸς τάδ’ εἰπεῖν, ὦ ξέν’, ἐν μέρει θέλεις;
λέξας δὲ χώραν καὶ γένος καὶ ξυμφορὰς
τὰς σάς, ἔπειτα τόνδ’ ἀμυναθοῦ ψόγον,
εἴπερ πεποιθὼς τῇ δίκῃ βρέτας τόδε
Chf.
Ath.
Jawohl, zu ehren würdig dich mit Würdigem.
Was willst du, Fremdling, dem erwidern deinerseits?
Nenn deine Heimat, dein Geschlecht, dein Missgeschick;
Des weitren wende solchen Vorwurf von dir ab,
Wofern, vertrauend deinem Recht, an meinem Bild
440


Ορ.
ἧσαι φυλάσσων ἑστίας ἐμῆς πέλας,
σεμνὸς προσίκτωρ ἐν τρόποις Ἰξίονος.
τούτοις ἀμείβου πᾶσιν εὐμαθές τί μοι.
ἄνασσ’ Ἀθάνα, πρῶτον ἐκ τῶν ὑστάτων
τῶν σῶν ἐπῶν μέλημ’ ἀφαιρήσω μέγα.Or.
Du harrend sitzest meinem heilgen Herde nah,
Als heilger Sühnesucher, wie Ixion einst.
So gib mir Antwort und erklär es deutlich mir!
Herrin Athena, aus dem letzten, was du sprachst,
Lass mich zuerst entfernen eine große Sorg!
445  οὐκ εἰμὶ προστρόπαιος, οὐδ’ ἔχων μύσος
πρὸς χειρὶ τἠμῇ τὸ σὸν ἐφεζόμην βρέτας.
τεκμήριον δὲ τῶνδέ σοι λέξω μέας
ἄφθογγον εἶναι τὸν παλαμναῖον νόμος,
ἔστ’ ἂν πρὸς ἀνδρὸς αἵματος καθαρσίου
  Nicht schuldbefleckt mehr sitz ich hier, nicht haftet Blut
An dieser Hand mehr, die an deinem Bilde lehnt;
Ein großes Zeugnis dessen will ich kund dir tun:
Brauch ist's, dass stumm bleibt, wer die Hand in Blut getaucht,
Bis dass ein Mann, der Blutessühne kundig ist,
450  σφαγαὶ καθαιμάξωσι νεοθήλου βοτοῦ.
πάλαι πρὸς ἄλλοις ταῦτ’ ἀφιερώμεθα
οἴκοισι, καὶ βοτοῖσι καὶ ῥυτοῖς πόροις.
ταύτην μὲν οὕτω φροντίδ’ ἐκποδὼν λέγω.
γένος δὲ τοὐμὸν ὡς ἔχει πεύσῃ τάχα.
  Ein saugend Tier ihm opfertötend bluten lässt;
Und so gesühnet ward in andern Häusern ich
Mit Tierblut lang schon und mit reiner Quelle Flut.
Damit ersiehst du diese Sorge abgetan;.
Nun meine Heimat höre noch und mein Geschlecht:
455  Ἀργεῖός εἰμι, πατέρα δ’ ἱστορεῖς καλῶς,
Ἀγαμέμνον’, ἀνδρῶν ναυβατῶν ἁρμόστορα·
ξὺν ᾧ σὺ Τροίαν ἄπολιν Ἰλίου πόλιν
ἔθηκας. ἔφθιθ’ οὗτος οὐ καλῶς, μολὼν
εἰς οἶκον· ἀλλά νιν κελαινόφρων ἐμὴ
  Aus Argos bin ich, meinen Vater kennst du wohl,
Agamemnon, jener Seegeschwader König einst,
Mit dem du Trojas stolze Feste niederwarfst;
Bei seiner Heimkehr aber kam er traurig um,
Denn meine Mutter, die verderbensinnende,
460  μήτηρ κατέκτα, ποικίλοις ἀγρεύμασιν
κρύψασ’, ἃ λουτρῶν ἐξεμαρτύρει φόνον.
κἀγὼ κατελθών, τὸν πρὸ τοῦ φεύγων χρόνον,
ἔκτεινα τὴν τεκοῦσαν, οὐκ ἀρνήσομαι,
ἀντικτόνοις ποιναῖσι φιλτάτου πατρός.
  Hat ihn erschlagen unter buntgewirktem Netz,
Drin sie ihn barg, das Zeugnis gibt vom Mord im Bad .
Drauf als ich heimkam, denn zuvor war ich verbannt,
Erschlug ich, die mich geboren, leugnen will ich's nicht,
Des teuren Vaters Mord mit Mord zu züchtigen.
465  καὶ τῶνδε κοινῇ Λοξίας μεταίτιος,
ἄλγη προφωνῶν ἀντίκεντρα καρδίᾳ,
εἰ μή τι τῶνδ’ ἔρξοιμι τοὺς ἐπαιτίους.
σὺ δ’ εἰ δικαίως εἴτε μὴ κρῖνον δίκην·
πράξας γὰρ ἐν σοὶ πανταχῇ τάδ’ αἰνέσω.
  Und alles dessen trägt Apollon mit die Schuld,
Der herzzergeißelnd Leiden mir verkündete,
Wenn ich es nicht vollbrächte an den Schuldigen.
Du woll entscheiden, ob gerecht ich oder nicht;
In deine Hand geb ich mich ganz; du richte mich!
470Αθ. τὸ πρᾶγμα μεῖζον ἤ τις οἴεται τόδε
βροτοῖς δικάζειν· οὐδὲ μὴν ἐμοὶ θέμις
φόνου διαιρεῖν ὀξυμηνίτου δίκας·
ἄλλως τε καὶ σὺ μὲν κατηρτυκὼς νόμῳ
ἱκέτης προσῆλθες καθαρὸς ἀβλαβὴς δόμοις.
  Schwer ist das Urteil hier zu fällen, schwerer als
Ein Mensch es glaubt; auch mir nicht stehet solches zu,
Zu schlichten solchen zornempörten Mordes Streit,
Zumal da du, gereinigt doch schon nach dem Brauch,
Bittflehnd nahtest, rein, gefahrlos meinem Haus.
475  ὅμως δ’ ἄμομφον ὄντα σ’ αἱροῦμαι πόλει.
αὗται δ’ ἔχουσι μοῖραν οὐκ εὐπέμπελον,
καὶ μὴ τυχοῦσαι πράγματος νικηφόρου -
χωρεῖ μεταῦθις ἰὸς ἐκ φρονημάτων,
πέδοι πεσὼν ἄφερτος αἰανὴς νόσος.
  So nehm ich auf dich ohne Tadel in der Stadt.
Doch jenen ward ein Anspruch, schwer abweisbar auch,,
Und wenn der Richtspruch ihnen nicht Sieg zuerkennt,
So bringt der Giftschaum, den ihr Hass zu Boden trieft,
Einst unsrer Landschaft unerträglich grause Pest.
480
  τοιαῦτα μὲν τάδ’ ἐστίν· ἀμφότερα, μένειν
πέμπειν τε, † δυσπήματ’ ἀμηχάνως ἐμοί.†
ἐπεὶ δὲ πρᾶγμα δεῦρ’ ἐπέσκηψεν τόδε,
. . . . . .
φόνων δικαστὰς ὁρκίων αἰδουμένους
θεσμόν, τὸν εἰς ἅπαντ’ ἐγὼ θήσω χρόνον.
  So steht es; beides, ob ich bleiben lasse sie,
Hinaus sie weise, leidig ist's; Wahl weiß ich nicht!
Doch da die Sache jetzt zu uns her hat gedrängt,
So wähl ich Richter über Mord, eidpflichtige,
Und diese Satzung gelte fort für alle Zeit;
485  ὑμεῖς δὲ μαρτύριά τε καὶ τεκμήρια
καλεῖσθ’, ἀρωγὰ τῆς δίκης ὀρθώματα.
κρίνασα δ’ ἀστῶν τῶν ἐμῶν τὰ βέλτατα
ἥξω, διαιρεῖν τοῦτο πρᾶγμ’ ἐτητύμως.
ὅρκων περῶντας μηδὲν ἔκδικον φρεσίν.
  Ihr aber schafft euch Zeugen und Beweis herbei
Zu eurem Beistand, und die Schwüre eures Rechts.
Ich geh, zu küren meiner Bürger Edelste,
Und komme dann, wahrhaft zu schlichten diesen Streit
Nach streng bewahrtem Eide und dem Recht getreu.
490ΧΟ. νῦν καταστροφαὶ νέων[στρ. α.
θεσμίων, εἰ κρατή-
σει δίκα [τε] καὶ βλάβα
τοῦδε μητροκτόνου.
πάντας ἤδη τόδ’ ἔργον εὐχερεί-
CHO. Umbruch unerhörten Rechts hebet an,[1.Str.
Wenn des gottlosen
Muttermörders Schuld
Vor Gericht siegen darf!
Allzumal lockt die Menschen dieser Tat
495  ᾳ συναρμόσει βροτούς.
πολλὰ δ’ ἔτυμα παιδότρωτα
πάθεα προσμένει τοκεῦ-
σιν μεταῦθις ἐν χρόνῳ.
οὐδὲ γὰρ βροτοσκόπων[ἀντ. α.
  Leichtes Spiel zu gleicher Tat
Offenkundig, von Kindeshänden
Freche Gewalt, geahndet nicht,
Ist hinfort der Eltern Los!
Nicht der Blutmänaden Zorn ferner noch[1.GStr.
500  μαινάδων τῶνδ’ ἐφέρ-
ψει κότος τις ἐργμάτων·
πάντ’ ἐφήσω μόρον.
πεύσεται δ’ ἄλλος ἄλλοθεν, προφω-
νῶν τὰ τῶν πέλας κακά,
  Menschenschuldspähend
Schleicht er nach der Schuld;
Allen Mord geb ich frei!
Und umsonst andre strafend anderswo,
Schildernd, was und wie's geschah,
505  λῆξιν ὑπόδοσίν τε μόχθων,
ἄκεά τ’ οὐ βέβαια τλά-
μων [δέ τις] μάταν παρηγορεῖ.
μηδέ τις κικλῃσκέτω[στρ. β.
ξυμφορᾷ τετυμμένος,
  Suchend des ein End und Abwehr;
Alle die Mittel, so ein Tor
Eitel rät, helfen nichts!
Jammern rufe keiner dann,[2.Str.
Schwergetroffen schweren Wehs
510  τοῦτ’ ἔπος θροούμενος,
Ὦ Δίκα,
ὦ θρόνοι τ’ Ἐρινύων.
ταῦτά τις τάχ’ ἂν πατὴρ
ἢ τεκοῦσα νεοπαθὴς
  Fürder keinen solchen Ruf:
"O Gericht,
o heil'ger Erinyenthron!"
Also wird ein Vater bald,
Eine Mutter, der von dem Sohn
515  οἶκτον οἰκτίσαιτ’, ἐπει-
δὴ πίτνει δόμος δίκας.
ἔσθ’ ὅπου τὸ δεινὸν εὖ[ἀντ. β.
καὶ φρενῶν ἐπίσκοπον
δεῖ μένειν καθήμενον·
  Leid geschehn ist, jammernd schrein,
Wenn der Herd des Rechts gestürzt.
Ja, es wirkt, was furchtbar ist,[2.GStr.
heilsam auch an seinem Ort,
Und ein Herzenshüter muss
520  ξυμφέρει
σωφρονεῖν ὑπὸ στένει.
τίς δὲ μηδὲν ἐν φάει
καρδίας ἀνὴρ τρέμων
ἢ πόλις βροτῶν ὁμοί-
  Bleiben stets;
Zucht in Tränen lernen frommt.
Wer in dessen Seele nicht
Weilt und wirket rechte Furcht,
Seis ein Mensch, ein Volk, ein Staat,
525  ως ἔτ’ ἂν σέβοι δίκαν;
μήτ’ ἄναρκτον βίον[στρ. γ.
μήτε δεσποτούμενον
αἰνέσῃς.
  Scheut aus eignem Trieb das Recht?
Weder drum unbeherrscht[3.Str.
Noch gewaltgknechtet sein
Lobe du!
530  παντὶ μέσῳ τὸ κράτος θεὸς ὤπασεν, ἄλλ’
ἄλλᾳ δ’ ἐφορεύει.
ξύμμετρον δ’ ἔπος λέγω,
δυσσεβίας μὲν ὕβρις τέκος ὡς ἐτύμως·
  Jeglicher Mitte beschieden die Himmlichen Herrschaft; jedes
Hütet des andern;
Wohlgemessen ist mein Wort:
Unfrommes Herz, es erzeugt Überhebung fürwahr,
535  ἐκ δ’ ὑγιείας
φρενῶν ὁ πᾶσιν φίλος
καὶ πολύευκτος ὄλβος.
ἐς τὸ πᾶν <δέ> σοι λέγω,[ἀντ. γ.
βωμὸν αἴδεσαι δίκας·
  Doch der Gesinnung
Gesundheit allteuren,
allsehnlich erflehten Segen!
Doch zumeist rühm ich dies:[3.GStr.
Scheue stets den Herd des Rechts;
540  μηδέ μιν
κέρδος ἰδὼν ἀθέῳ ποδὶ λὰξ ἀτίσῃς,
ποινὰ γὰρ ἐπέσται.
κύριον μένει τέλος.
  Tret es nie
Nieder mit frevelnder Ferse, den Vorteil erspähend:
Sühne wird dich erfassen;
Dein, entscheidend, harrt das End!
545  πρὸς τάδε τις τοκέων σέβας εὖ προτίων
καὶ ξενοτίμους
ἐπιστροφὰς δωμάτων
αἰδόμενός τις ἔστω.
  Jeder stets ehre die Eltern mit heiliger Scheu,
Und die Gemeinschaft
Am Tisch des Gastfreundes
sei jeglichem hoch und heilig!
Wer willig so, ohne Zwang, gerecht sich zeigt, [4.Str.
550  ἐκ τῶνδ’ ἀνάγκας ἄτερ δίκαιος ὢν [στρ. δ.
οὐκ ἄνολβος ἔσται
πανώλεθρος <δ> οὔποτ’ ἂν γένοιτο.
τὸν ἀντίτολμον δέ φαμι παρβάδαν
<ἄγον>τα πολλὰ παντόφυρτ’ ἄνευ δίκας
  Bleibet unbeglückt nicht;
Im Elend ganz wird er nie versinken!
Doch sag ich laut: Übertreter, Trotzes frech,
So reich ihr Schiff wider Recht voll des Gutes
555  βιαίως ξὺν χρόνῳ καθήσειν
λαῖφος, ὅταν λάβῃ πόνος
θραυομένας κεραίας.
καλεῖ δ’ ἀκούοντας οὐδὲν <ἐν> μέσᾳ[ἀντ. δ.
δυσπαλεῖ τε δίνᾳ·
  Dahinfährt, - ihre Segel senken
Werden sie bald, wenn harte Not
Fasst die zerschellenden Masten!
Sein Hilfeschrein, wenn er gegen Strudels Wut[4.GStr.
Ringt, erhöret niemand;
560  γελᾷ δὲ δαίμων ἐπ’ ἀνδρὶ θερμῷ,
τὸν οὔποτ’ αὐχοῦντ’ ἰδὼν ἀμηχάνοις
δύαις λαπαδνὸν οὐδ’ ὑπερθέοντ’ ἄκραν
δι’ αἰῶνος δὲ τὸν πρὶν ὄλβον
ἕρματι προσβαλὼν δίκας
  Der Daimon lacht heißen Menscheneifers,
So ihn, der stets Rat zu wissen sich berühmt,
Ratlos zu sehn, aufzutauchen nur, zu schwach!
Zuletzt samt seinem einst'gen Reichtum
Strandend am Fels des Rechts, versinkt er;
565">565   ὤλετ’ ἄκλαυστος, ᾆστος.
Der Felshügel des Areopag; aus der Stadt kommt, von einem Herold geführt, ein Zug athenischer Greise, die den Hügel ersteigen und ihre in den Fels gehauenen Sitzplätze einnehmen. Zahlreiche Bürger folgen; Orestes gesondert von den übrigen. Athena erscheint in ihrer Mitte.
566">


Αθ. κήρυσσε, κῆρυξ, καὶ στρατὸν κατειργαθοῦ,
† ἥ τ’ οὖν διάτορος † Τυρσηνικὴ
σάλπιγξ βροτείου πνεύματος πληρουμένη
ὑπέρτονον γήρυμα φαινέτω στρατῷ.
  Verkünde, Herold, dass du Ruhe schaffst im Volk!
Lass himmelauf erschmetternd die tyrrhenische
Trompete, deines tiefgeschöpften Hauches voll,
Mit übertönendem Rufe strahlen durch das Volk!
570ΧΟ.
πληρουμένου γὰρ τοῦδε βουλευτηρίου
σιγᾶν ἀρήγει καὶ μαθεῖν θεσμοὺς ἐμοὺς
πόλιν τε πᾶσαν ἐς τὸν αἰανῆ χρόνον
καὶ τώδ’ ὅπως ἂν εὖ καταγνωσθῇ δίκη.
ἄναξ Ἄπολλον, ὧν ἔχεις αὐτός, κράτει.
Chf.
Denn da bereits sich füllet dieses Tribunal,
So sollen schweigend meine Richter und die ganze Stadt
Vernehmen meine Satzung jetzt für ew'ge Zeit,
Damit dder Spruch für beide falle aus gerecht!
Du, Fürst Apollon, was dein eigen ist, beherrsch's!
575
Απ.
τί τοῦδε σοὶ μέτεστι πράγματος, λέγε.
καὶ μαρτυρήσων ἦλθον - ἔστι γὰρ νόμῳ
ἱκέτης ὅδ’ ἁνὴρ καὶ δόμων ἐφέστιος
ἐμῶν, φόνου δὲ τῷδ’ ἐγὼ καθάρσιος -
καὶ ξυνδικήσων αὐτός· αἰτίαν δ’ ἔχω

Ap.
Doch welchen Anteil du an diesem Streit hast, sag's!
Sowohl zu zeugen kam ich - denn kraft heil'gen Rechts
Ist dieser Mann mein Schützling, meines Tempels Herd-
Genosse; ich hab seines Mordes ihn entsühnt -,
Dann selber mitzurechten, denn ich habe Schuld
580

Αθ.
τῆς τοῦδε μητρὸς τοῦ φόνου. σὺ δ’ εἴσαγε
ὅπως [τ’] ἐπίστᾳ τήνδε κύρωσον δίκην.
ὑμῶν ὁ μῦθος, εἰσάγω δὲ τὴν δίκην.
ὁ γὰρ διώκων πρότερος ἐξ ἀρχῆς λέγων
γένοιτ’ ἂν ὀρθῶς πράγματος διδάσκαλος.


Ath.
Am Morde seiner Mutter. Doch du leit es ein,
Wie du es weißt, und bring zum Urteil diesen Streit!
Das Wort ist euer - also leit ich ein den Streit.
Der Kläger also, dem zuerst das Wort gebührt,
Mag uns den Hergang schlecht und recht zu wissen tun.
585ΧΟ.


Ορ.
ΧΟ.
πολλαὶ μέν ἐσμεν, λέξομεν δὲ συντόμως.
ἔπος δ’ ἀμείβου πρὸς ἔπος ἐν μέρει τιθείς.
τὴν μητέρ’ εἰπὲ πρῶτον εἰ κατέκτονας.
ἔκτεινα· τούτου δ’ οὔτις ἄρνησις πέλει.
ἓν μὲν τόδ’ ἤδη τῶν τριῶν παλαισμάτων.
Chf.


Or.
Chf.
Zwar sind wir viele, doch wir äußern uns gedrängt.
Du gib die Antwort deines Teils uns Wort um Wort!
Sag denn zum ersten, ob du die Mutter umgebracht?
Umbracht ich sie, und daran gibt's zu leugnen nichts.
Dies war des dreigeteilten Ringkampfs erster Gang!
590Ορ.
ΧΟ.
Ορ.
ΧΟ.
Ορ.
οὐ κειμένῳ πω τόνδε κομπάζεις λόγον.
εἰπεῖν γε μέντοι δεῖ σ’ ὅπως κατέκτανες.
λέγω· ξιφουλκῷ χειρὶ πρὸς δέρην τεμών.
πρὸς τοῦ δ’ ἐπείσθης καὶ τίνος βουλεύμασιν;
τοῖς τοῦδε θεσφάτοισι· μαρτυρεῖ δέ μοι.
Or.
Chf.
Or.
Chf.
Or.
Doch fiel ich nicht schon, dass du also prahlen darfst!
Angeben musst du weiter, wie du umgebracht.
Ich sag's: den Nacken schnitt ich durch mit meinem Schwert.
Von wem veranlasst warst du und durch wessen Rat?
Durch dieses Gottes heilgen Spruch; er selbst bezeugt's.
595ΧΟ.
Ορ.
ΧΟ.
Ορ.
ΧΟ.
ὁ μάντις ἐξηγεῖτό σοι μητροκτονεῖν;
καὶ δεῦρό γ’ ἀεὶ τὴν τύχην οὐ μέμφομαι.
ἀλλ’ εἴ σε μάρψει ψῆφος, ἄλλ’ ἐρεῖς τάχα.
πέποιθ’· ἀρωγὰς [δ’] ἐκ τάφου πέμπει πατήρ.
νεκροῖσί νυν πέπισθι μητέρα κτανών.
Chf.
Or.
Chf.
Or.
Chf.
Der Seher hat dich angeführt zum Muttermord?
Und noch bis jetzt nicht werf ich mein Geschick ihm vor.
Doch fasst der Spruch dich, wirst du anders sprechen bald!
Gewiss schickt Beistand mir mein Vater aus dem Grab.
Hoff du auf Tote, der die Mutter tötete!
600Ορ.
ΧΟ.
Ορ.
ΧΟ.
Ορ.
δυοῖν γὰρ εἶχε προσβολὰς μιασμάτων.
πῶς δή; δίδαξον τοὺς δικάζοντας τάδε.
ἀνδροκτονοῦσα πατέρ’ ἐμὸν κατέκτανε.
† τοιγὰρ σὺ μὲν ζῇς, ἡ δ’ ἐλευθέρα φόνου.
τί δ’ οὐκ ἐκείνην ζῶσαν ἤλαυνες φυγῇ;
Or.
Chf.
Or.
Chf.
Or.
Zwiefachen Frevel lud sie auf ihr schuldig Haupt.
Wie das? Belehre dessen dort die Richtenden.
Den Mann erschlug sie und erschlug den Vater mir.
Du aber lebst noch, sie jedoch ist vom Mord.
Warum denn hast im Leben du sie nicht verfolgt?
605ΧΟ.
Ορ.
ΧΟ.

Ορ.
οὐκ ἦν ὅμαιμος φωτός, ὃν κατέκτανεν.
ἐγὼ δὲ μητρὸς τῆς ἐμῆς ἐν αἵματι;
πῶς γάρ σ’ ἔθρεψεν ἐντός, ὦ μιαιφόνε,
ζώνης; ἀπεύχῃ μητρὸς αἷμα φίλτατον;
ἤδη σὺ μαρτύρησον, ἐξηγοῦ δέ μοι,
Chf.
Or.
Chf.

Or.
Sie war dem Mann nicht blutsverwandt, den sie erschlug.
Ich aber, sagst du, bin von meiner Mutter Blut?
Trug denn, du Blutger, unter ihrem Herzen sie
Dich nicht? Verleugnest du der Mutter teures Blut?
Nun lege du mir Zeugnis ab, erweise du
610Απ.
Ἄπολλον, εἴ σφε σὺν δίκῃ κατέκτανον.
δρᾶσαι γάρ, ὥσπερ ἔστιν, οὐκ ἀρνούμεθα·
ἀλλ’ εἰ δικαίως εἴτε μὴ τῇ σῇ φρενὶ
δοκεῖ, τόδ’ αἷμα κρῖνον, ὡς τούτοις φράσω.
λέξω πρὸς ὑμᾶς, τόνδ’ Ἀθηναίας μέγαν
Ap.
Mir nun, Apollon, ob ich mit Recht sie mordete.
Denn schuldig dieser Tat zu sein, nicht leugnen wir's;
Doch ob gerecht du oder nicht dies Blut erklärst,
Triff die Entscheidung, dass ich's ihnen sagen kann!
So sag ich's denn Athenas hohem Richterrat
615  θεσμόν, <δικαίως>, μάντις ὢν δ’ οὐ ψεύσομαι.
οὐπώποτ’ εἶπον μαντικοῖσιν ἐν θρόνοις,
οὐκ ἀνδρός, οὐ γυναικός, οὐ πόλεως πέρι,
ὃ μὴ κελεύσαι Ζεὺς Ὀλυμπίων πατήρ.
τὸ μὲν δίκαιον τοῦθ’ ὅσον σθένει μαθεῖν,
  Gerecht war's! Ich, der Seher, täusch euch nimmermehr.
Niemals geweissagt hab ich auf dem Seherthron,
Für Mann und Weib, für Stadt und Volk verheißen nichts,
Was Zeus, der Vater im Olympos, nicht befahl.
Zu lernen trachtet dieses Recht, wie hoch es gilt,
620

ΧΟ.
βουλῇ πιφαύσκω δ’ ὔμμ’ ἐπισπέσθαι πατρός.
ὅρκος γὰρ οὔτι Ζηνὸς ἰσχύει πλέον.
Ζεύς, ὡς λέγεις σύ, τόνδε χρησμὸν ὤπασε,
φράζειν Ὀρέστῃ τῷδε, τὸν πατρὸς φόνον
πράξαντα μητρὸς μηδαμοῦ τιμὰς νέμειν;


Chf.
Und nachzukommen meines Vaters ewgem Rat;
Denn nicht des Eides Heiligkeit gilt mehr denn Zeus!
Zeus hat, so sagst du, dir geboten solchen Spruch,
Dass du Orestes rietest, seines Vaters Mord
Zu rächen - sollte der Mutter Ehrfurcht nichts ihm sein?
625Απ. οὐ γάρ τι ταὐτὸν ἄνδρα γενναῖον θανεῖν
διοσδότοις σκήπτροισι τιμαλφούμενον,
καὶ ταῦτα πρὸς γυναικός, οὔ τι θουρίοις
τόξοις ἑκηβόλοισιν, ὥστ’ Ἀμαζόνος,
ἀλλ’ ὡς ἀκούσῃ, Παλλάς, οἵ τ’ ἐφήμενοι
Ap. Gar anders ist es, wenn ein hochgeborner Mann,
Mit gottbeschiednem Szepter heilger Macht belehnt,
Umkommt von einem Weibe, nicht etwa im Kampf
Von einer Amazone ferngeschossnem Pfeil,
Nein, dass du's hörest, Pallas, und die mit dir sind,
630
  ψήφῳ διαιρεῖν τοῦδε πράγματος πέρι.
ἀπὸ στρατείας γάρ νιν, ἠμποληκότα
τὰ πλεῖστ’ ἄμεινον, εὔφροσιν δεδεγμένη
. . . . . . . .
δροίτῃ περῶντι λουτρὰ κἀπὶ τέρματι
φᾶρος περεσκήνωσεν, ἐν δ’ ἀτέρμονι
  Mit ihren Stimmen zu entscheiden diesen Streit:
Als er vom Feldzug kehrend, froh meist glücklichen
Ausgangs, von ihr mit freundlichen Worten laut begrüßt
. . . . . . . .
Hintritt zum Lager, bietet sie ein Bad ihm an,
Sie zeltet drüber einen Mantel, fängt ihn ein
635  κόπτει πεδήσασ’ ἄνδρα δαιδάλῳ πέπλῳ.
ἀνδρὸς μὲν ὑμῖν οὗτος εἴρηται μόρος
τοῦ παντοσέμνου, τοῦ στρατηλάτου νεῶν.
† ταύτην τοιαύτην εἶπον, ὡς δηχθῇ λεώς,
ὅσπερ τέτακται τήνδε κυρῶσαι δίκην.
  Im künstlich unendlichen Gewirk und schlägt ihn tot!
Wie ich erzählt, so war des Helden Untergang,
Des allerhabnen Seegeschwaderköniges;
Sie stell ich so dar, dass es empören muss den Rat,
Dem übertragen dieses Streits Entscheidung ist!
640ΧΟ.Απ.
πατρὸς προτιμᾷ Ζεὺς μόρον τῷ σῷ λόγῳ·
αὐτὸς δ’ ἔδησε πατέρα πρεσβύτην Κρόνον.
πῶς ταῦτα τούτοις οὐκ ἐναντίως λέγεις;
ὑμᾶς δ’ ἀκούειν ταῦτ’ ἐγὼ μαρτύρομαι.
ὦ παντομισῆ κνώδαλα, στύγη θεῶν,
Chf.Ap.
Vorzieht das Los des Vaters Zeus nach deinem Wort
Und band doch seinen greisen Vater Kronos selbst!
Sagst dies du nicht mit jenem klar im Widerspruch?
Ihr aber hört es, euch zu Zeugen ruf ich auf!
Ihr ganz verhassten, gottverfluchten Ungeheur!
645  πέδας μὲν ἂν λύσειεν, ἔστι τοῦδ’ ἄκος,
καὶ κάρτα πολλὴ μηχανὴ λυτήριος·
ἀνδρὸς δ’ ἐπειδὰν αἷμ’ ἀνασπάσῃ κόνις
ἅπαξ θανόντος, οὔτις ἔστ’ ἀνάστασις.
τούτων ἐπῳδὰς οὐκ ἐποίησεν πατὴρ
  Erzbande kann man lösen, da ist Hilfe noch,
Da zur Befreiung viele Mittel vieler Art;
Doch wenn des Mannes Blut der Staub getrunken hat -
Einmal gestorben, und es kommt kein Auferstehn:
Dafür erfand mein Vater keinen Spruch noch Kunst,
650

ΧΟ.
οὑμός, τὰ δ’ ἄλλα πάντ’ ἄνω τε καὶ κάτω
στρέφων τίθησιν οὐδὲν ἀσθμαίνων μένει.
πῶς γὰρ τὸ φεύγειν τοῦδ’ ὑπερδικεῖς ὅρα·
τὸ μητρὸς αἷμ’ ὅμαιμον ἐκχέας πέδοι
ἔπειτ’ ἐν Ἄργει δώματ’ οἰκήσει πατρός;


Chf.
Der sonst doch alles allzumal hinab, hinauf
Verkehrend stürzt und dabei nicht ins Keuchen kommt!
Wie dessen Unschuld du erweisen willst, sieh zu!
Der seiner Mutter blutverwandtes Blut vergoss,
Dem sollt in Argos fürder sein das Vaterhaus?
655


Απ.
ποίοισι βωμοῖς χρώμενος τοῖς δημίοις;
ποία δὲ χέρνιψ φρατέρων προσδέξεται;
καὶ τοῦτο λέξω, καὶ μάθ’ ὡς ὀρθῶς ἐρῶ.
οὐκ ἔστι μήτηρ ἡ κεκλημένη τέκνου
τοκεύς, τροφὸς δὲ κύματος νεοσπόρου·


Ap.
Zu welchen Volksaltären wird er opfernd nahn,
Bei welchem Weihguss seinem Stamm willkommen sein?
Drauf sag ich so, du merke, wie gerecht mein Wort:
Nicht ist die Mutter ihres Kindes Zeugerin,
Sie hegt und pflegt den eingesäten Samen nur;
660


  τίκτει δ’ ὁ θρῴσκων, ἡ δ’ ἅπερ ξένῳ ξένη
ἔσωσεν ἔρνος, οἷσι μὴ βλάψῃ θεός.
τεκμήριον δὲ τοῦδέ σοι δείξω λόγου·
πατὴρ μὲν ἂν γείναιτ’ ἄνευ μητρός· πέλας
μάρτυς πάρεστι παῖς Ὀλυμπίου Διός,
. . . . . . . .
  Es zeugt der Vater, aber sie bewahrt das Pfand,
Dem Freund die Freundin, wenn ein Gott es nicht verletzt.
Mit sichrem Zeugnis will ich das bestätigen:
Denn Vater kann man ohne Mutter sein; Beweis
Ist hier die eigne Tochter des Olympiers Zeus,
665
  οὐδ’ ἐν σκότοισι νηδύος τεθραμμένη,
ἀλλ’ οἷον ἔρνος οὔτις ἂν τέκοι θεά.
ἐγὼ δέ, Παλλάς, τἄλλα θ’ ὡς ἐπίσταμαι,
τὸ σὸν πόλισμα καὶ στρατὸν τεύξω μέγαν,
καὶ τόνδ’ ἔπεμψα σῶν δόμων ἐφέστιον,
  Die nimmer eines Mutterschoßes Dunkel barg;
Und edler Kind gebar doch keine Göttin je.
Ich aber, Pallas, werde, wie ich's kann und weiß,
Groß machen dein Volk, deine Stadt zu aller Zeit.
So sandt ich diesen her an deines Tempels Herd,
670Αθ.
ὅπως γένοιτο πίστις ἐς τὸ πᾶν χρόνου
καὶ τόνδ’ ἐπικτήσαιο σύμμαχον, θεά,
καὶ τοὺς ἔπειτα, καὶ τάδ’ αἰανῶς μένοι
στέργειν τὰ πιστὰ τῶνδε τοὺς ἐπισπόρους.
ἤδη κελεύω τούσδ’ ἀπὸ γνώμης φέρειν
Ath.
Auf dass er Schutz hier fände für jetzt und immerdar,
Dass du dir, Göttin, ihn gewännst zum Bundesfreund
Und alle nach ihm, und es bleibe ewiglich,
Dass treu am Bunde halten Kind und Kindeskind!
So denn gebiet ich, werft nach eurem Sinn den Stein
675
ΧΟ.

Αθ.
Απ.
ψῆφον δικαίαν, ὡς ἅλις λελεγμένων;
ἡμῖν μὲν ἤδη πᾶν τετόξευται βέλος.
μένω δ’ ἀκοῦσαι πῶς ἀγὼν κριθήσεται.
τί γάρ; πρὸς ὑμῶν πῶς τιθεῖσ’ ἄμομφος ὦ;
ἠκούσαθ’ ὧν ἠκούσατ’, ἐν δὲ καρδίᾳ

Chf.

Ath.
Ap.
Gerechten Urteils; denn der Worte sind genug!
Wir haben freilich abgeschossen jeden Pfeil;
Zu hören harr ich, wie der Kampf gerichtet wird!
Und ihr? Wie füg ich's, eurem Tadel zu entgehn?
Ihr hörtet, was ihr musstet; jetzt im Herzen tief
680
Αθ.
ψῆφον φέροντες ὅρκον αἰδεῖσθε, ξένοι.
κλύοιτ’ ἂν ἤδη θεσμόν, Ἀττικὸς λεώς,
πρώτας δίκας κρίνοντες αἵματος χυτοῦ.
ἔσται δὲ καὶ τὸ λοιπὸν Αἰγέως στρατῷ
αἰεὶ δικαστῶν τοῦτο βουλευτήριον.

Ath.
Hört meine Satzung, Männer, Volk von Attika,
Der ersten Klage Richter um vergossen Blut!
Es soll des Aigeus Bürgern dieses Tribunal
Für alle Zukunft fürder bleiben und bestehn.
685  πάγον δ’ † Ἄρειον τόνδ’, Ἀμαζόνων ἕδραν
σκηνάς θ’, ὅτ’ ἦλθον Θησέως κατὰ φθόνον
στρατηλατοῦσαι, καὶ πόλει νεόπτολιν
τήνδ’ ὑψίπυργον ἀντεπύργωσαν τότε,
Ἄρει δ’ ἔθυον, ἔνθεν ἔστ’ ἐπώνυμος
  Denn dieser Areshügel, der Amazonen Ort
Und Lager, als sie gegen Theseus neideesvoll
Zu Felde zogen, unsrer neugebauten Stadt,
Der hochgetürmten, gegentürmten ihre Burg,
Und sie dem Ares weihten, dessen Namen nun
690  πέτρα πάγος τ’ Ἄρειος· ἐν δὲ τῷ σέβας
ἀστῶν φόβος τε ξυγγενὴς τὸ μὴ ἀδικεῖν
σχήσει τό τ’ ἦμαρ καὶ κατ’ εὐφρόνην ὁμῶς,
αὐτῶν πολιτῶν μὴ ‘πικαινούντων νόμους
κακαῖς ἐπιρροαῖσι· βορβόρῳ δ’ ὕδωρ
  Der Berg Areiospagos trägt - auf dem beruht
Des Volkes Ehrfurcht und die blutsverwandte Furcht;
Dem Frevel wehren beide nächtens und am Tag,
Wenn nicht die Bürger selber trüben mein Gesetz
Mit schlechtem Zuguss. Doch so du den klaren Quell
695  λαμπρὸν μιαίνων οὔποθ’ εὑρήσεις ποτόν.
τὸ μήτ’ ἄναρχον μήτε δεσποτούμενον
ἀστοῖς περιστέλλουσι βουλεύω σέβειν,
καὶ μὴ τὸ δεινὸν πᾶν πόλεως ἔξω βαλεῖν.
τίς γὰρ δεδοικὼς μηδὲν ἔνδικος βροτῶν;
  Mit Schlamm verunreinst, labt er nicht dich Durst'gen mehr.
Nicht unbeherrscht und nicht gewaltgeknechtet sein,
Das sei dem Volk, fürsorgend rat ich's, hoch und wert!
Und nicht entfernt euch alles Mächtge aus der Stadt;
Denn welcher Mensch bleibt, wenn er nichts mehr scheut, gerecht?
700  τοιόνδε τοι ταρβοῦντες ἐνδίκως σέβας
ἔρυμα [τε] χώρας καὶ πόλεως σωτήριον
ἔχοιτ’ ἄν, οἷον οὔτις ἀνθρώπων ἔχει,
οὔτ’ ἐν Σκύθῃσιν οὔτε Πέλοπος ἐν τόποις.
κερδῶν ἄθικτον τοῦτο βουλευτήριον,
  Wenn solcher Ehrfurcht frommen Sinn ihr redlich hegt,
Des Landes Bollwerk, eures Staates Kraft und Heil,
So nennt ihr euer, was der Menschen keiner hat,
Der Skythe weder noch des Pelops nahes Land.
Goldunbestechlich hab ich dieses Tribunal,
705  αἰδοῖον, ὀξύθυμον, εὑδόντων ὕπερ
ἐγρηγορὸς φρούρημα γῆς καθίσταμαι.
ταύτην μὲν ἐξέτειν’ ἐμοῖς παραίνεσιν
ἀστοῖσιν ἐς τὸ λοιπόν· ὀρθοῦσθαι δὲ χρὴ
καὶ ψῆφον αἴρειν καὶ διαγνῶναι δίκην
  Ehrfurcht gebietend, strenge zürnend, Schlafenden
Zur immer wachen Hut des Landes eingesetzt.
Nach dieser Weisung, die für alle Zeit hinaus
Gegeben meinem Volke sei, erhebet euch,
Nehmt euer Steinchen und entscheidet diesen Streit,
710  αἰδουμένους τὸν ὅρκον. εἴρηται λόγος.   Des Schwurs in Ehrfurcht denkend. Alles wisst ihr nun!
Die Areopagiten erheben sich und treten unter den folgenden Wechselreden je einer an den Altar, um ihre Stimmsteine in die Urne zu werfen
711">


ΧΟ.

Απ.
καὶ μὴν βαρεῖαν τήνδ’ ὁμιλίαν χθονὸς
ξύμβουλός εἰμι μηδαμῶς ἀτιμάσαι.
κἄγωγε χρησμοὺς τοὺς ἐμούς τε καὶ Διὸς
ταρβεῖν κελεύω μηδ’ ἀκαρπώτους κτίσαι.
Chf.

Ap.
Sei's euch geraten, keinen Schimpf in keiner Art
Uns grausen Gästen eures Landes anzutun!
Und ich gebiet euch, ehrt und fürchtet wohl des Zeus
Und meine Sprüche und beraubt sie nicht der Frucht!
715ΧΟ.

Απ.

ΧΟ.
ἀλλ’ αἱματηρὰ πράγματ’ οὐ λαχὼν σέβεις,
μαντεῖα δ’ οὐκέθ’ ἁγνὰ μαντεύσῃ νέμων.
ἦ καὶ πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων
πρωτοκτόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος;
λέγεις· ἐγὼ δὲ μὴ τυχοῦσα τῆς δίκης
Chf.

Ap.

Chf.
Ins Amt des Blutes drängst du unberufen dich!
Nicht mehr kannst lautren Wahrspruch mächtig spenden du.
Mein Vater hat wohl auch gefehlt in seinem Rat,
Als er Ixion ersten Mordes reinigte?
Du sagst es: wird uns unser Recht hier nicht zuteil,
720
Απ.

ΧΟ.
βαρεῖα χώρᾳ τῇδ’ ὁμιλήσω πάλιν.
ἀλλ’ ἔν τε τοῖς νέοισι καὶ παλαιτέροις
θεοῖς ἄτιμος εἶ σύ· νικήσω δ’ ἐγώ.
τοιαῦτ’ ἔδρασας καὶ Φέρητος ἐν δόμοις
Μοίρας ἔπεισας ἀφθίτους θεῖναι βροτούς.

Ap.

Chf.
Heimsuchen furchtbar werden dann wir dieses Land!
Doch unter allen jung und alten Göttern giltst
Du ewig ehrlos; mir gehören wird der Sieg!
In gleicher Weise tatest du's in Pheres' Haus:
Du zwangst der Moira Todgeweihter Leben ab.
725Απ.

ΧΟ.

Απ.
οὔκουν δίκαιον τὸν σέβοντ’ εὐεργετεῖν,
ἄλλως τε πάντως χὤτε δεόμενος τύχοι;
σύ τοι παλαιὰς διανομὰς καταφθίσας
οἴνῳ παρηπάφησας ἀρχαίας θεάς.
σύ τοι τάχ’ οὐκ ἔχουσα τῆς δίκης τέλος
Ap.

Chf.

Ap.
So wär es wohlzutun nicht recht dem, der mich ehrt,
Besonders dann, wenn meines Beistands er bedarf?
Du hast die Mächte grauer Vorzeit umgestürzt,
Mit Wein berückt die alten Schicksalsgöttinnen!
Du speist, verfehlend gleich dein Zeil in diesem Streit,
730
ΧΟ.
ἐμῇ τὸν ἰὸν οὐδὲν ἐχθροῖσιν βαρύν.
ἐπεὶ καθιππάζῃ με πρεσβῦτιν νέος,
δίκης γενέσθαι τῆσδ’ ἐπήκοος μένω,
ὡς ἀμφίβουλος οὖσα θυμοῦσθαι πόλει.

Chf.
Gift gegen deine Feinde, das nicht schadet mehr!
Da du, der Jüngling, mich, die Greisin, niederrennst,
So wart ich ab zu hören, wie das Urteil fällt,
Noch unentschlossen, meinem Zorn die Stadt zu weihn.
Athena tritt als letzte an die Urne
734 Αθ. ἐμὸν τόδ’ ἔργον, λοισθίαν κρῖναι δίκην· Ath. Mein Recht ist's, abzugeben einen letzten Spruch,
735  ψῆφον δ’ Ὀρέστῃ τήνδ’ ἐγὼ προσθήσομαι.
μήτηρ γὰρ οὔτις ἔστιν ἥ μ’ ἐγείνατο,
τὸ δ’ ἄρσεν αἰνῶ πάντα, πλὴν γάμου τυχεῖν,
ἅπαντι θυμῷ, κάρτα δ’ εἰμὶ τοῦ πατρός.
οὕτω γυναικὸς οὐ προτιμήσω μόρον
  Und für Orestes leg ich diesen Stein hinein.
Denn keine Mutter wurde mir, die mich gebar,
Nein, vollen Herzens lob ich alles Männliche,
Bis auf die Ehe; denn des Vaters bin ich ganz.
Darum des Weibes Los begünstgen werd ich nie,
740 
ἄνδρα κτανούσης δωμάτων ἐπίσκοπον.
νικᾷ δ’ Ὀρέστης, κἂν ἰσόψηφος κριθῇ.
ἐκβάλλεθ’ ὡς τάχιστα τευχέων πάλους,
ὅσοις δικαστῶν τοῦτ’ ἐπέσταλται τέλος.
  Das umgebracht hat seinen Mann, des Hauses Hort.
Es sieg Orestes auch bei stimmengleichem Spruch! -
So schüttet denn die Steine aus der Urne aus,
Wieviel von euch, ihr Richter, dieses Amt versehn!
Die Urne wird geleert
744 Ορ. ὦ Φοῖβ’ Ἄπολλον, πῶς ἀγὼν κριθήσεται; Or. Phoibos Apollon, wie entschieden wird es sein?
745ΧΟ.
Ορ.
ΧΟ.
Απ.

ὦ Νὺξ μέλαινα μῆτερ, ἆρ’ ὁρᾷς τάδε;
νῦν ἀγχόνης μοι τέρματ’, ἢ φάος βλέπειν.
ἡμῖν γὰρ ἔρρειν, ἢ πρόσω τιμὰς νέμειν.
πεμπάζετ’ ὀρθῶς ἐκβολὰς ψήφων, ξένοι,
τὸ μὴ ἀδικεῖν σέβοντες ἐν διαιρέσει.
Chf.
Or.
Chf.
Ap.
O schwarze Nacht, o Mutter, siehst du, was geschieht?
Jetzt droht der Strang des Henkers oder Sonnenlicht
Uns droht Vernichtung oder Ehre weiterhin!
Sorgfältig, Freunde, zählet beider Steine Zahl
Und alles Unrecht scheuet bei der Auszählung!
750

Αθ.

Ορ.
γνώμης δ’ ἀπούσης πῆμα γίγνεται μέγα,
βαλοῦσά τ’ οἶκον ψῆφος ὤρθωσεν μία.
ἀνὴρ ὅδ’ ἐκπέφευγεν αἵματος δίκην·
ἴσον γάρ ἐστι τἀρίθμημα τῶν πάλων.
ὦ Παλλάς, ὦ σώσασα τοὺς ἐμοὺς δόμους,


Ath.

Or.
Fehlt eine Stimme, so entsteht ein schweres Weh,
Ein einzger Stein erhebt ein tiefgestürztes Haus!
Du bist, Orestes, frei erkannt im Blutgericht,
Für Ja und Nein ergab sich gleich der Steine Zahl!
O Pallas, o du meines Hauses Retterin!
755  γαίας πατρῴας ἐστερημένον σύ τοι
κατῴκισάς με· καί τις Ἑλλήνων ἐρεῖ,
"Ἀργεῖος ἁνὴρ αὖθις ἔν τε χρήμασιν
οἰκεῖ πατρῴοις, Παλλάδος καὶ Λοξίο
ἕκατι, καὶ τοῦ πάντα κραίνοντος τρίτου
  In meine Heimat hast mich Heimatlosen du
Zurückgeführet! Heißen wird's in Hellas nun:
"Der Mann von Argos ist Argeier wieder, wohnt
Im Haus des Vaters, Pallas gab's und Loxias
Ihm wieder und der dritte allvollendende
760  Σωτῆρος" - ὃς πατρῷον αἰδεσθεὶς μόρο
σῴζει με, μητρὸς τάσδε συνδίκους ὁρῶν.
ἐγὼ δὲ χώρᾳ τῇδε καὶ τῷ σῷ στρατῷ
τὸ λοιπὸν εἰς ἅπαντα πλειστήρη χρόνου
ὁρκωμοτήσας νῦν ἄπειμι πρὸς δόμους,
  Erretter", der aus Rücksicht auf des Vaters Los
Mich rettet, und doch dort der Mutter Helfer sieht!
Ich aber, deinem Lande, deinem teuren Volk,
Für aller Zukunft unerkennbar ferne Zeit
Schwör ich, zur Heimat ziehend, diesen heilgen Schwur:
765  μήτοι τιν’ ἄνδρα δεῦρο πρυμνήτην χθονὸς
ἐλθόντ’ ἐποίσειν εὖ κεκασμένον δόρυ.
αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς ὄντες ἐν τάφοις τότε
τοῖς τἀμὰ παρβαίνουσι νῦν ὁρκώματα
ἀμηχάνοισι † πράξομεν δυσπραξίαις,
  Nie soll ein Heerfürst jenes Landes diesem Land
Als Feind gewappnet mit geschärfter Lanze nahn;
Nein, ich in meinem Grabe dann, ich selber will
Die Übertreter dieses meines heilgen Schwurs
Mit unentfliehbar schwerem Elend züchtigen,
770  ὁδοὺς ἀθύμους καὶ παρόρνιθας πόρους
τιθέντες, ὡς αὐτοῖσι μεταμέλῃ πόνος·
ὀρθουμένων δέ, καὶ πόλιν τὴν Παλλάδος
τιμῶσιν αἰεὶ τήνδε συμμάχῳ δορί,
αὐτοί σφιν ἡμεῖς ἐσμεν εὐμενέστεροι.
  Den Aufbruch mutlos, zeichentraurig ihren Weg
Erscheinen lassen, bis sie selbst ihr Mühn gereut.
Doch wenn den Schwur sie halten und die teure Stadt
Der Pallas ehren stets mit bundestreuem Speer,
So werd' ich ihnen doppelt hold und gnädig sein!
775

  καὶ χαῖρε, καὶ σὺ καὶ πολισσοῦχος λεώς·
πάλαισμ’ ἄφυκτον τοῖς ἐναντίοις ἔχοις,
σωτήριόν τε καὶ δορὸς νικηφόρον.
  Heil dir, Athena! Heil dir, Volk in dieser Stadt!
Unüberwindlich sei im Kampfe jedem Feind
Und allerrettend euer Speer und siegesstark!
Orestes und Apollon treten ab
778">
ΧΟ. ἰὼ θεοὶ νεώτεροι, παλαιοὺς νόμους[στρ. α.
καθιππάσασθε κἀκ χερῶν εἵλεσθέ μου.
CHO. Io, ihr Götter jungen Stamms, der Urwelt Gesetz[1.Str.
Ihr rennt es nieder, reißt es fort aus meiner Hand!
780  ἐγὼ δ’ ἄτιμος ἁ τάλαινα βαρύκοτος
ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ,
ἰὸν ἰὸν ἀντιπενθῆ μεθεῖσα καρδίας
σταλαγμὸν χθονὶ
ἄφορον· ἐκ δὲ τοῦ
  Ich bin entehrt, ich Unglückselige, bitter empört
Dem Schmachland hier, weh!
Rächend zu Boden hier trief' ich
Des Herzens Gifttropfensaat.
Grausige, draus hervor ein blattlos, fruchtlos
785  λιχὴν ἄφυλλος ἄτεκνος, ἰὼ δίκα,
πέδον ἐπισύμενος
βροτοφθόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ.
στενάζω; τί ῥέξω;
γελῶμαι· δύσοιστ’ ἐν
  Wuchern Genist zur Rach'
Über die Fluren gerankt,
Pestlachen, todesgiftige durch das Land verstreut!
Aufstöhn ich! Was tu ich?
Das Volk rings, es lacht mein!
790


Αθ.
πολίταις ἔπαθον·
ἰὼ μεγάλατοι κόραι δυστυχεῖς
Νυκτὸς ἀτιμοπενθεῖς.
ἐμοὶ πίθεσθε μὴ βαρυστόνως φέρειν.Ath.
Ich leid unerträglich Leid,
Wir schwergetäuschten, weh! Ach, wir unseligen
Nachtkinder, qualvoll Entehrte!
Folgt meinem Wort! Stöhnt nicht so schwer! Tragt, was geschehn!
795  οὐ γὰρ νενίκησθ’, ἀλλ’ ἰσόψηφος δίκη
ἐξῆλθ’ ἀληθῶς, οὐκ ἀτιμίᾳ σέθεν·
ἀλλ’ ἐκ Διὸς γὰρ λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν,
αὐτός θ’ ὁ χρήσας αὐτὸς ἦν ὁ μαρτυρῶν,
ὡς ταῦτ’ Ὀρέστην δρῶντα μὴ βλάβας ἔχειν.
  Denn nicht verurteilt seid ihr, sondern stimmengleich
Entschied der Richtspruch, wahrlich nicht für euch zur Schmach!
Jedoch von Zeus selbst trat ein Zeugnis leuchtend auf,
Und der's geboten, eben der war Zeuge ja,
Es sei Orestes ob der Tat der Strafe frei.
800  ὑμεῖς δ’ ἐμεῖτε τῇδε γῇ βαρὺν κότον;
σκέψασθε, μὴ θυμοῦσθε, μηδ’ ἀκαρπίαν
τεύξητ’, ἀφεῖσαι δαιμόνων σταλάγματα,
βρωτῆρας αἰχμὰς σπερμάτων ἀνημέρους.
ἐγὼ γὰρ ὑμῖν πανδίκως ὑπίσχομαι
  Ihr aber speiet schweren Hass auf dieses Land?
Besinnt euch! Zürnet nicht! Wollet nicht der Ernte Tod
Verhängen, Giftschaum niedertriefend, scheußlichen,
Der grünen Saat zerfressenden schonungslosen Tau!
Denn ich gelob euch und verspreche feierlich,
805


ΧΟ.
ἕδρας τε καὶ κευθμῶνας ἐνδίκου χθονὸς
λιπαροθρόνοισιν ἡμένας ἐπ’ ἐσχάραις
ἕξειν, ὑπ’ ἀστῶν τῶνδε τιμαλφουμένας.
ἰὼ θεοὶ νεώτεροι, παλαιοὺς νόμους[ἀντ. α.
καθιππάσασθε κἀκ χερῶν εἵλεσθέ μου.CHO.
Dass ihr an rechter Stätte Sitz und Heiligtum,
An throneshellem Herde heimisch hier zu sein,
Euch sollt gewinnen, meinen Bürgern fromm verehrt!
Io, ihr Götter jungen Stammes, der Urwelt Gesetz[1.GStr.
Ihr rennt es nieder, reißt es fort aus meiner Hand!
810  ἐγὼ δ’ ἄτιμος ἁ τάλαινα βαρύκοτος
ἐν γᾷ τᾷδε, φεῦ,
ἰὸν ἰὸν ἀντιπενθῆ μεθεῖσα καρδίας
σταλαγμὸν χθονὶ
ἄφορον· ἐκ δὲ τοῦ
  Ich bin entehrt, ich Unglückselige, bitter empört
Dem Schmachland hier, weh!
Rächend zu Boden hier trief' ich
Des Herzens Gifttropfensaat.
Grausige, draus hervor ein blattlos, fruchtlos
815  λιχὴν ἄφυλλος ἄτεκνος, ἰὼ δίκα,
πέδον ἐπισύμενος
βροτοφθόρους κηλῖδας ἐν χώρᾳ βαλεῖ.
στενάζω; τί ῥέξω;
γελῶμαι· δύσοιστ’ ἐν
  Wuchern Genist zur Rach'
Über die Fluren gerankt,
Pestlachen, todesgiftige durch das Land verstreut!
Aufstöhn ich! Was tu ich?
Das Volk rings, es lacht mein!
820


Αθ.
πολίταις ἔπαθον·
ἰὼ μεγάλατοι κόραι δυστυχεῖς
Νυκτὸς ἀτιμοπενθεῖς.
οὐκ ἔστ’ ἄτιμοι, μηδ’ ὑπερθύμως ἄγανAth.
Ich leid unerträglich Leid,
Wir schwergetäuschten, weh! Ach, wir unseligen
Nachtkinder, qualvoll Entehrte!
Nicht seid entehrt ihr, drum so macht nicht wilden Zorns,
825  θεαὶ βροτῶν κτίσητε δύσκηλον χθόνα.
κἀγὼ πέποιθα Ζηνὶ καί - τί δεῖ λέγειν; -
καὶ κλῇδας οἶδα δώματος μόνη θεῶν
ἐν ᾧ κεραυνός ἐστιν ἐσφραγισμένος
ἀλλ’ οὐδὲν αὐτοῦ δεῖ· σὺ δ’ εὐπιθὴς ἐμοὶ
  Göttinnen ihr, den Menschen unwirtbar ihr Land!
Auf Zeus vertrau ich; was bedarf's der Worte noch?
Von den Göttern weiß nur ich den Schlüssel des Gemachs,
In dem der Blitzstrahl siegeleingeschlossen ruht.
Doch dessen braucht's nicht, folge du nur willig mir!
830  γλώσσης ματαίας μὴ ‘κβάλῃς ἔπη χθονί
καρπὸν φέροντα πάντα μὴ πράσσειν καλῶς.
κοίμα κελαινοῦ κύματος πικρὸν μένος
ὡς σεμνότιμος καὶ ξυνοικήτωρ ἐμοί·
πολλῆς δὲ χώρας τῆσδε τἀκροθίνια
  Schütt auf das Land nicht deines Mundes taube Saat
Hinab, die nichts als alles Unwillkommne trägt;
Bring deines Ingrimms schwarzen Wogensturz zur Ruh,
Du Heilighehre, die du mit mir wohnen wirst.
Und wenn dir einst Erstlinge dieser weiten Au,
835

ΧΟ.
θύη πρὸ παίδων καὶ γαμηλίου τέλους
ἔχουσ’ ἐς αἰεὶ τόνδ’ ἐπαινέσεις λόγον.
ἐμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ,[στρ. β.
ἐμὲ παλαιόφρονα, κατά τε γᾶν οἰκεῖν,
ἀτίετον, φεῦ, μύσος.


CHO.
Dir Opfer für der Kinder, für der Ehen Heil
Geweihet werden, loben wirst mein Wort du dann!
Ich das erdulden, oh![2.Str.
Ich, die Ergreisete, oh! Unter der Erde ich hausen,
Entehrtes Greul!
840  πνέω τοι μένος ἅπαντά τε κότον.
οἰοῖ δᾶ, φεῦ.
τίς μ’ ὑποδύεται πλευράς, [τίς] ὀδύνα
θυμόν; ἄιε, μᾶτερ
  Vor Wut glüht die Brust, vor endlosem Grimm!
Hohu! Schmach! Jammer!
O wie der grimme Schmerz mir wühlt im Geweid!
Höre mein Schreien, o Nacht, Mutter!
845

Αθ.
Νύξ· ἀπὸ γὰρ τιμᾶν δαναιᾶν με θεῶν
δυσπάλαμοι παρ’ οὐδὲν ἦραν δόλοι.
ὀργὰς ξυνοίσω σοι· γεραιτέρα γὰρ εἶ.
καὶ τῷ μὲν [εἶ] σὺ κάρτ’ ἐμοῦ σοφωτέρα,


At.
Denn mich der Ehren hat, der urheiligen,
Siegender Göttertrug unrettbar beraubt!
Den Zorn verzeih ich, denn du bist die ältere;
Und bist gewiss in vielem weiser auch als ich,
850  φρονεῖν δὲ κἀμοὶ Ζεὺς ἔδωκεν οὐ κακῶς.
ὑμεῖς δ’ ἐς ἀλλόφυλον ἐλθοῦσαι χθόνα
γῆς τῆσδ’ ἐρασθήσεσθε· προυννέπω τάδε.
οὑπιρρέων γὰρ τιμιώτερος χρόνος
ἔσται πολίταις τοῖσδε. καὶ σὺ τιμίαν
  Doch dank ich Zeus die Gabe, recht gesinnt zu sein.
Wenn ihr hinauszieht fern in ferner Menschen Land,
Hesehnen werdet bald ihr euch, ich sag's vorher.
In Ehren hehrer wird die Welle nächster Zeit
Mein Volk emporwärts tragen; Preis und Feier dann
855  ἕδραν ἔχουσα πρὸς δόμοις Ἐρεχθέως
τεύξῃ παρ’ ἀνδρῶν καὶ γυναικείων στόλων
ὅσ’ ἂν παρ’ ἄλλων οὔποτ’ ἂν σχέθοις βροτῶν.
σὺ δ’ ἐν τόποισι τοῖς ἐμοῖσι μὴ βάλῃς
μήθ’ αἱματηρὰς θηγάνας, σπλάγχνων βλάβας
  Dem Haus Erechtheus' nahe wohnend wirst auch du
Von Männern hochgefeiert und von Weibern sein,
Wie nie bei andren Sterblichen dir ward zuteil!
Nun aber schleudre nicht in meinem Land umher
Den blutgewetzten Hader, Hassverwilderung
860  νέων, ἀοίνοις ἐμμανεῖς θυμώμασιν,
μήτ’, ἐξελοῦσ’ ὡς καρδίαν ἀλεκτόρων,
ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀστοῖσιν ἱδρύσῃς Ἄρη
ἐμφύλιόν τε καὶ πρὸς ἀλλήλους θρασύν.
θυραῖος ἔστω πόλεμος, οὐ μόλις παρών,
  Ins Herz der Jugend, Trunkenheit weinloser Wut;
Noch Trutz entzündend wie in Hahnes Herzen lass,
In meinen Bürgern Stätte du dem Ares sein,
Des Bürgerkrieges und des wechselseit'gen Grimms.
Der Krieg bleib vor der Grenzmark! Leicht ja flammt's dort auf,
865  ἐν ᾧ τις ἔσται δεινὸς εὐκλείας ἔρως·
ἐνοικίου δ’ ὄρνιθος οὐ λέγω μάχην.
τοιαῦθ’ ἑλέσθαι σοι πάρεστιν ἐξ ἐμοῦ,
εὖ δρῶσαν, εὖ πάσχουσαν, εὖ τιμωμένην
χώρας μετασχεῖν τῆσδε θεοφιλεστάτης.
  Dort suche sich ihr Feld die furchtbare Gier nach Ruhm!
Doch Kampf von eines Hofs Geflügel mein' ich nicht.
Das nun zu wählen lass von mir dich lehren, dass
Wohltuend, wohlempfangend, wohlgeehrt du teil
An meinem Lande nehmst, dem gottgeliebtesten!
870ΧΟ. ἐμὲ παθεῖν τάδε, φεῦ,[ἀντ. β.
ἐμὲ παλαιόφρονα, κατά τε γᾶν οἰκεῖν,
ἀτίετον, φεῦ, μύσος.
πνέω τοι μένος ἅπαντά τε κότον.
οἰοῖ δᾶ, φεῦ.
CHO. Ich das erdulden, oh![2.GStr.
Ich, die Ergreisete, oh! Unter der Erde ich hausen,
Entehrtes Greul!
Vor Wut glüht die Brust, vor endlosem Grimm!
Hohu! Schmach! Jammer!
875


  τίς μ’ ὑποδύεται πλευράς, [τίς] ὀδύνα
θυμόν; ἄιε, μᾶτερ
Νύξ· ἀπὸ γὰρ τιμᾶν δαναιᾶν με θεῶν
  O wie der grimme Schmerz mir wühlt im Geweid!
Höre mein Schreien, o Nacht, Mutter!
Denn mich der Ehren hat, der urheiligen,
880
Αθ.
δυσπάλαμοι παρ’ οὐδὲν ἦραν δόλοι.
οὔτοι καμοῦμαί σοι λέγουσα τἀγαθά,
ὡς μήποτ’ εἴπῃς πρὸς νεωτέρας ἐμοῦ
θεὸς παλαιὰ καὶ πολισσούχων βροτῶν
ἄτιμος ἔρρειν τοῦδ’ ἀπόξενος πέδου.

At.
Siegender Göttertrug unrettbar beraubt!
Nicht müde werd ich, dir zu sagen besten Rat,
Damit du nie meinst, du, die alte Göttin, seist
Von mir, der jüngren, und dem Volke meiner Stadt
Ehrlos und gastlos fortgejagt aus diesem Land;
885  ἀλλ’ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι Πειθοῦς σέβας,
γλώσσης ἐμῆς μείλιγμα καὶ θελκτήριον -
σὺ δ’ οὖν μένοις ἄν· εἰ δὲ μὴ θέλεις μένειν,
οὔ τἂν δικαίως τῇδ’ ἐπιρρέποις πόλει
μῆνίν τιν’ ἢ κότον τιν’ ἢ βλάβην στρατῷ.
  Nein, ist dir Peithos hehre Macht verächtlich nicht,
Des Wortes Balsam lindernd und besänftigend,
So wirst du willig bleiben. Aber willst du's nicht,
So ist es unrecht, dass du diese Stadt bedrohst
Mit deiner Wut, mit deinem Zorn und großer Not,
890
  ἔξεστι γάρ σοι τῆσδε γαμόρῳ χθονὸς
εἶναι δικαίως ἐς τὸ πᾶν τιμωμένῃ.
  Da dir doch freisteht, Teil an unserm Lande hier
Zu haben, hochehrwürdig stets und hochgeehrt!
Nach einer längeren Pause
892">

ΧΟ.
Αθ.
ΧΟ.
ἄνασσ’ Ἀθάνα, τίνα με φῂς ἔχειν ἕδραν;
πάσης ἀπήμον’ οἰζύος· δέχου δὲ σύ.
καὶ δὴ δέδεγμαι· τίς δέ μοι τιμὴ μένει;
Chf.
Ath.
Chf.
Herrin Athena, was für Wohnung bietest du?
Von allem Kummer ungestört; du nimm sie an!
Wenn ich sie nähme, was für Ehren blieben mir?
895Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
ὡς μή τιν’ οἶκον εὐθενεῖν ἄνευ σέθεν.
σὺ τοῦτο πράξεις, ὥστε με σθένειν τόσον;
τῷ γὰρ σέβοντι συμφορὰς ὀρθώσομεν.
καί μοι πρόπαντος ἐγγύην θήσῃ χρόνου;
ἔξεστι γάρ μοι μὴ λέγειν ἃ μὴ τελῶ.
Ath.
Chf.
Ath.
Chf.
Ath.
Dass fürder kein Haus ohne dich je soll gedeihn!
Willst du erwirken, dass ich also viel vermag?
Ja, wer dich ehret, des Geschick will ich erhöhn!
Und willst du Bürgschaft geben mir für alle Zeit?
Zusagen kann ich nimmer, was ich nicht vollend.
900ΧΟ.
Αθ.
ΧΟ.
Αθ.
θέλξειν μ’ ἔοικας καὶ μεθίσταμαι κότου.
τοιγὰρ κατὰ χθόν’ οὖσ’ ἐπικτήσῃ φίλους.
τί οὖν μ’ ἄνωγας τῇδ’ ἐφυμνῆσαι χθονί;
ὁποῖα νίκης μὴ κακῆς ἐπίσκοπα,
καὶ ταῦτα γῆθεν ἔκ τε ποντίας δρόσου,
Chf.
Ath.
Chf.
Ath.
Ich glaube, du besänftigst mich; es weicht mein Zorn!
So wirst du Freunde dir gewinnen hier im Land!
Und nun, wie sagst du, soll ich segnen dieses Land?
Was Segen immer solchem ungetrübtem Sieg
Entkeimen aus der Erde mag, dem Tau der See,
905  ἐξ οὐρανοῦ τε, κἀνέμων ἀήματα
εὐηλίως πνέοντ’ ἐπιστείχειν χθόνα·
καρπόν τε γαίας καὶ βοτῶν ἐπίρρυτον
ἀστοῖσιν εὐθενοῦντα μὴ κάμνειν χρόνῳ,
καὶ τῶν βροτείων σπερμάτων σωτηρίαν.
  Dem hohen Himmel und dem sonnigkühlen Wehn
Der Winde, werde meinem Lande das zuteil!
Und aller Herden, aller Fluren froh Gedeihn,
Ermüde nicht dem Volk zu lohnen fleißge Müh;
Des Mutterschoßes Segen auch sei unverletzt.
910  τῶν δ’ εὐσεβούντων ἐκφορωτέρα πέλοις.
στέργω γάρ, ἀνδρὸς φιτυποίμενος δίκην,
τὸ τῶν δικαίων τῶνδ’ ἀπένθητον γένος.
τοιαῦτα σοὔστι. τῶν ἀρειφάτων δ’ ἐγὼ
πρεπτῶν ἀγώνων οὐκ ἀνέξομαι τὸ μὴ οὐ
  Die Frevler aber auszujäten säume nicht!
Denn nach des treuen Gärtners Art erfreuet mich
Der Gerechten unverkümmert Blühn; des sorge du!
Ich aber will mit schlachtenkühnen, glänzenden
Heerfahrten ruhn und rasten nicht, vor aller Welt.
915
ΧΟ.
τήνδ’ ἀστύνικον ἐν βροτοῖς τιμᾶν πόλιν.
δέξομαι Παλλάδος ξυνοικίαν,[στρ. α.
οὐδ’ ἀτιμάσω πόλιν,
τὰν καὶ Ζεὺς ὁ παγκρατὴς Ἄρης τε
φρούριον θεῶν νέμει,
ῥυσίβωμον Ἑλλά-

CHO.
mit Ruhm zuschmücken diesemeine Siegesstadt!
Haus und Herd neben Pallas nehm ich an;[1.Str.
Nicht verschmähn will ich die Stadt,
Die auch Zeus der Allbewältger, so
Ares ehrt als Götterburg,
Als der Helle-
920  νων ἄγαλμα δαιμόνων·
ᾇτ’ ἐγὼ κατεύχομαι
θεσπίσασα πρευμενῶς
ἐπισσύτους βίου τύχας
ὀνησίμους
  nen altarschirmend Götterlieblingshaus;
Ihr den Segen sag ich gern,
Ihr verkünd ich gnadenmild:
In stetem Blühn des Lebens Wohl,
Ein reich Gedeihn
925

Αθ.
γαίας † ἐξαμβρόσαι
φαιδρὸν ἁλίου σέλας.
τάδ’ ἐγὼ προφρόνως τοῖσδε πολίταις
πράσσω, μεγάλας καὶ δυσαρέστους
δαίμονας αὐτοῦ κατανασσαμένη.


At.
Aus nächtgem Erdenschoße soll
Schmeicheln heitrer Sonnenschein!
Wohl hab ich getan, fürsorgend dem Volk,
Dass in unsere Stadt, ansiedelnd, ich auf
Die gewaltigen, schwer zuversöhnenden nahm
930  πάντα γὰρ αὗται τὰ κατ’ ἀνθρώπους
ἔλαχον διέπειν.
ὅ γε μὴν κύρσας βαρεῶν τούτων,
οὐκ οἶδεν ὅθεν πληγαὶ βιότου
τὰ γὰρ ἐκ προτέρων ἀπλακήματά νιν
  Denn mit Acht zu begleiten all menschliches Tun
Ward ihnen zuteil;
Wer den Zürnenden dann verfällt, weiß nicht,
Woher in der Schlag des Todes ereilt;
Denn die Schuld, von den Vätern ererbt, sie treibt
935


ΧΟ.
πρὸς τάσδ’ ἀπάγει, σιγῶν <δ’> ὄλεθρος
καὶ μέγα φωνοῦντ’
ἐχθραῖς ὀργαῖς ἀμαθύνει.
δενδροπήμων δὲ μὴ πνέοι βλάβα -[ἀντ. α.
τὰν ἐμὰν χάριν λέγω -
φλογμοὺς ὀμματοστερεῖς φυτῶν, τὸCHO.
Ihn in ihre Gewalt; das Verderben zermalmt,
wie sehr er auch prahlt,
ihn in wortlos grimmigem Zorn.
Wehen soll waldverwüstend Wetter nie![1.GStr.
- Das ist mein Geschenk dem Land, -
Brand nie, Pflanzenaugen sengend, suchen
940  μὴ περᾶν ὅρον τόπων,
μηδ’ ἄκαρπος αἰα-
νὴς ἐφερπέτω νόσος,
μῆλά τ’ εὐθενοῦντα Πὰν
ξὺν διπλοῖσιν ἐμβρύοις
  Dieses Landes Auen heim;
Nie ersticke Misswachs
Jammervoll der Saaten Blühn;
Schafe, froh in Sattigkeit,
Zwillingslämmer um sie her,
945Αθ.
τρέφοι χρόνῳ τεταγμένῳ·
γόνος <δὲ γᾶς>
πλουτόχθων ἑρμαίαν
δαιμόνων δόσιν τίοι.
ἦ τάδ’ ἀκούετε, πόλεως φρούριον,
οἷ’ ἐπικρανεῖ;
Ath.
Ernähr dies Feld zu seiner Zeit;
des Berges Schatz,
Ström erzreich, sei der Arbeit Frucht,
Götter Segen, froher Fund!
Ihr habt es gehört, Obhüter der Stadt,
Was euch sie verheißt?
950  μέγα γὰρ δύναται πότνι’ Ἐρινὺς
παρά τ’ ἀθανάτοις τοῖς θ’ ὑπὸ γαῖαν,
περί τ’ ἀνθρώπων φανέρ’ ὡς τελέως
διαπράσσουσιν, τοῖς μὲν ἀοιδάς,
τοῖς δ’ αὖ δακρύων
  Denn der hehren Erinys Macht, sie vermag
Bei den Himmlischen viel, und in Hades Reich;
In der Menschen Geschick,
Obwalten sie sichtlich mit sicherer Hand,
dem frohen Gesang zuweisend, und dem
955
ΧΟ.
βίον ἀμβλωπὸν παρέχουσαι.
ἀνδροκμῆτας δ’ ἀώ- [στρ. β.
ρους ἀπεννέπω τύχας,
νεανίδων τ’ ἐπηράτων

CHO.
Ein tränengetrübtes Dasein!
Manneskaraft, blühnde Pracht, [2.Str.
mähe nimmer jäher Tod;
Doch den Mädchen lieb und hold
960  ἀνδροτυχεῖς βιότους δότε, κύρι’ ἔχοντες,
θεαί τ’ ὦ Μοῖραι
ματροκασιγνῆται,
δαίμονες ὀρθονόμοι,
παντὶ δόμῳ μετάκοινοι,
  Rüstet die bräutlichen Freuden, soweit ihr berechtigt!
Ihr auch, Moiren,
Schwestern der Mutter,
Ordnende Mächte der Welt,
Jeglichem Hause verbunden,
965


Αθ.
παντὶ χρόνῳ δ’ ἐπιβριθεῖς,
ἐνδίκοις ὁμιλίαις
πάντᾳ τιμιώταται θεῶν.
τάδε τοι χώρᾳ τἠμῇ προφρόνως
ἐπικραινομένωνAth.
Jeglicher Stunde gewärtig,
heilger Pflichten Schutz zu sein,
Allzeit aller Götter Teuerste!
Dass sich dies für mein Land
so huldreich erfüllt,
970  γάνυμαι· στέργω δ’ ὄμματα Πειθοῦς,
ὅτι μοι γλῶσσαν καὶ στόμ’ ἐπώπα
πρὸς τάσδ’ ἀγρίως ἀπανηναμένας·
ἀλλ’ ἐκράτησε Ζεὺς ἀγοραῖος·
νικᾷ δ’ ἀγαθῶν
  Mich erfreut's gar sehr;
Und ich lobe mit Recht mir Peithos Blick,
Die dazu mir das Wort und die Lippe gelenkt,
Dass ich sie, die sich wild mir versagten, erweicht;
Doch gesiegt hat Zeus, der die Redner beschützt;
Stets sieget bei uns
975
ΧΟ.
ἔρις ἡμετέρα διὰ παντός.
τὰν δ’ ἄπληστον κακῶν[ἀντ. β.
μήποτ’ ἐν πόλει στάσιν
τᾷδ’ ἐπεύχομαι βρέμειν.

CHO.
Wetteifernd Bemühn für das Gute!
Mag des Aufruhres blut-[2.GStr.
ungesättigt Wüten nie
Stätte finden hier im Land,
980  μηδὲ πιοῦσα κόνις μέλαν αἷμα πολιτᾶν
δι’ ὀργὰν ποινᾶς
ἀντιφόνους ἄτας
ἁρπαλίσαι πόλεως.
χάρματα δ’ ἀντιδιδοῖεν
  Nimmer der Staub mit dem Blute der Bürger sich tränken,
Nie Rachgier, wechsel-
mordender Schuld lüstern,
Blutig zerrütten die Stadt!
Freuden mögen sie tauschen
985


Αθ.
κοινοφιλεῖ διανοίᾳ,
καὶ στυγεῖν μιᾷ φρενί.
πολλῶν γὰρ τόδ’ ἐν βροτοῖς ἄκος.
ἆρα φρονοῦσιν γλώσσης ἀγαθῆς
ὁδὸν εὑρίσκειν;Ath.
Eins in der Liebe zum Ganzen,
Auch im Hassen eines Sinns;
Das heilt vielen Gram der Sterblichen!
So gedenken sie nun zu ermitteln den Weg
des versöhnlichen Worts?
990  ἐκ τῶν φοβερῶν τῶνδε προσώπων
μέγα κέρδος ὁρῶ τοῖσδε πολίταις
τάσδε γὰρ εὔφρονας εὔφρονες ἀεὶ
μέγα τιμῶντες καὶ γῆν καὶ πόλιν
ὀρθοδίκαιον
  In der Göttinnen furchtbarem Antlitz seh'
Ich erblühen dem Volk vielteuren Gewinn!
Wenn die Freundlichen ihr mit freundlichem Sinn
Hochehrt hinfort,
Wird Land wird Stadt euch allzeit blühn
995
ΧΟ.
πρέψετε πάντως διάγοντες.
<χαίρετε,> χαίρετ’ ἐν αἰσιμίαισι πλούτου.[στρ. γ.
χαίρετ’ ἀστικὸς λεώς,
ἴκταρ ἥμενοι Διός,
παρθένου φίλας φίλοι

CHO.
Lebt denn wohl, lebt wohl in des Reichtums Segen! [3.Str.
Lebe wohl, du städtisch Volk,
Nah umwohnend Zeus' Altar,
Lieb der lieben Parthenos,
1000


Αθ.
σωφρονοῦντες ἐν χρόνῳ.
Παλλάδος δ’ ὑπὸ πτεροῖς
ὄντας ἅζεται πατήρ.
χαίρετε χὐμεῖς· προτέραν δ’ ἐμὲ χρὴ
στείχειν θαλάμουςAth.
Klug zur Zeit, beherrschten Sinns;
Wen Athenas Flügel deckt,
dem ist auch der Vater hold!
Lebt wohl auch ihr! Doch ich gehe voran,
Zum geweihten Gemach euch zeigend den Weg;
1005  ἀποδείξουσαν πρὸς φῶς ἱερὸν
τῶνδε προπομπῶν. ἴτε καὶ σφαγίων
τῶνδ’ ὑπὸ σεμνῶν κατὰ γῆς σύμεναι
τὸ μὲν ἀτηρὸν χωρὶς κατέχειν,
τὸ δὲ κερδαλέον
πέμπειν πόλεως ἐπὶ νίκῃ.
  Mit dem heiligen Schein des geleitenden Zugs.
Zieht hin; und hinab steigt unter die Erd
Mit der Fackel Geleit, alljegliches Weh
Dort fern von dem Lande zu halten, empor,
Was frommt, ihm zu senden zum Siege.
1010ΧΟ.
ὑμεῖς δ’ ἡγεῖσθε, πολισσοῦχοι
παῖδες Κραναοῦ, ταῖσδε μετοίκοις.
εἴη δ’ ἀγαθῶν
ἀγαθὴ διάνοια πολίταις.
χαίρετε, χαίρετε δ’ αὖθις, ἐπεὶ διπλοίζω,[ἀντ. γ.
CHO.
So geleitet sie denn, ihr aus Kranaos' Stamm,
Euch Kindern der Stadt Mitbürger zu sein;
Stets wahre dem Volk
Für das Rechte sich rechtes Erkenntnis!
Lebet denn wohl ihr, so rufe ich wieder,[3.GStr.
1015  πάντες οἱ κατὰ πτόλιν,
δαίμονές τε καὶ βροτοί·
Παλλάδος πόλιν νέμον-
τες μετοικίαν τ’ ἐμὴν
εὐσεβοῦντες οὔτι μέμ-
  Alle hier in dieser Stadt,
Götter, Menschen, allzumal,
Die ihr Pallas' Stadt bewohnt!
Wenn ihr mich, die mit euch wohnt,
ehrt und hegt,, so sollt ihr nie
1020
  ψεσθε συμφορὰς βίου.   schelten eures Lebens Los!
Unter diesen Gesängen haben sich aus dem Tempel und aus der Stadt Frauen und Mädchen in festlichen Kleidern und mit Fackeln im Hintergrund versammelt
1021">


Αθ. αἰνῶ τε μύθους τῶνδε τῶν κατευγμάτων
πέμψω τε φέγγει λαμπάδων σελασφόρων
ἐς τοὺς ἔνερθε καὶ κατὰ χθονὸς τόπους
ξὺν προσπόλοισιν αἵτε φρουροῦσιν βρέτας
At. Ich lobe dein Wort, deines Segens treuen Wunsch;
Mit flammenheller Fackeln Licht geleit ich dich
Hinab zum Hades, zu der Toten dunklem Reich
Mit Tempeldienerinnen, die in heilger Hut
1025

  τοὐμόν, δικαίως. ὄμμα γὰρ πάσης χθονὸς
Θησῇδος ἐξίκοιτ’ ἄν, εὐκλεὴς λόχος
παίδων, γυναικῶν, καὶ στόλος πρεσβυτίδων,
. . . . . . . .
. . . . . . . .
φοινικοβάπτοις ἐνδυτοῖς ἐσθήμασι
τιμᾶτε, καὶ τὸ φέγγος ὁρμάσθω πυρός,
  Mein Bild bewachen. Komme denn, du liebstes Aug
Des Theseidenlandes, edelbürt'ger Schar,
Der Mädchen, Frauen, greiser Mütter würd'ger Zug,
Mit eurer Purpurfestgewande Pracht geschmückt;
In frommer Ehrfurcht traget vor der Fackeln Glanz,
1030

  ὅπως ἂν εὔφρων ἥδ’ ὁμιλία χθονὸς
τὸ λοιπὸν εὐάνδροισι συμφοραῖς πρέπῃ.
  Dass diese Mitherrinnen eures Vaterlands
Im Heil des Volks sich gnädig zeigen immerdar!
ΠΡΟΠΟΜΠΟΙ GELEITERINNEN
1032">

  βᾶτε νόμῳ, μεγάλαι φιλότιμοι[στρ. α.
Νυκτὸς παῖδες ἄπαιδες, ὑπ’ εὐθύφρονι πομπᾷ,
  Schreitet zum festlichen Klange, Gewalt'ge,[1.Str.
Kindlose Kinder der Nacht, unter holdem Geleite!
1035  (εὐφαμεῖτε δέ, χωρῖται.)
γᾶς ὑπὸ κεύθεσιν ὠγυγίοισιν,[ἀντ. α.
[καὶ] τιμαῖς καὶ θυσίαις περίσεπται τύχᾳ τε.
(εὐφαμεῖτε δὲ πανδαμεί.)
  (In Andacht schweige alles Volk! )
Unter der Erd in der Tiefe der Tiefen[1.GStr.
Fromm in Gelübden gefeiert mit Opfern und Ehren!
(In Andacht schweige alles Volk!)
1040
  ἵλαοι δὲ καὶ εὐθύφρονες γᾷ[στρ. β.
δεῦρ’ ἴτε, Σεμναὶ <θεαί>, πυριδάπτῳ
λαμπάδι τερπόμεναι καθ’ ὁδόν.
(ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς.)
† σπονδαὶ δ’ ἐς τὸ πᾶν ἔνδαιδες οἴκων †[ἀντ. β.
  Huldvoll, unsrer Heimat vielgewogen,[2.Str.
Freudig, ihr Hehren, wandelt im Lichtglanz
Der umstrahlenden Fackel dahin.
(Jauchzet mit zu dem Feiergesange!)
Mit uns Bürgern wohnt ihr im Land in[2.GStr.
1045

  Παλλάδος ἀστοῖς· Ζεὺς <ὁ> πανόπτας
οὕτω Μοῖρά τε συγκατέβα.
(ὀλολύξατε νῦν ἐπὶ μολπαῖς.)
  Treulichem Bunde! So hat es Moira,
So Zeus, der Allschauer, gefügt.
(Jauchzet mit zu dem Feiergesange!)
 
  Übersetzung nach Droysen/Nestle

 

bottom

Sententiae excerptae:
Lat. zu "Aisch" und "Eum"