Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

Hesiod

Prometheus, Epimetheus und Pandora
Der Mythos von den fünf Weltaltern

(zur altgriechischen Schrift)

Hes.erg.42-69 Hes.erg.77-105
Das goldene Zeitalter Das silberne Zeitalter
Das eherne Zeitalter Das Heroenzeitalter
Das eiserne Zeitalter Literatur (Hes.)

(zur altgriechischen Schrift)

A. Erzählung von Pandora und den fünf Weltzeitaltern  in den Erga  (Text und Literaturverweise zu Hesiod)

 

1. Hes.erg.42-76:  Prometheus, Epimetheus und Pandora

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
κρύψαντες γὰρ ἔχουσι θεοὶ βίον ἀνθρώποισιν· 
ῥηιδίως γάρ κεν καὶ ἐπ' ἤματι ἐργάσσαιο, 
ὥστε σε κεἰς ἐνιαυτὸν ἔχειν καὶ ἀεργὸν ἐόντα· 
αἶψά κε πηδάλιον μὲν ὑπὲρ καπνοῦ καταθεῖο, 
ἔργα βοῶν δ' ἀπόλοιτο καὶ ἡμιόνων ταλαεργῶν. 
ἀλλὰ Ζεὺς ἔκρυψε χολωσάμενος φρεσὶν ᾗσιν, 
ὅττι μιν ἐξαπάτησε Προμηθεὺς ἀγκυλομήτης· 
τοὔνεκ' ἄρ' ἀνθρώποισιν ἐμήσατο κήδεα λυγρά. 
κρύψε δὲ πῦρ· τὸ μὲν αὖτις ἐὺς πάις Ἰαπετοῖο 
ἔκλεψ' ἀνθρώποισι Διὸς πάρα μητιόεντος 
ἐν κοῒλῳ νάρθηκι λαθὼν Δία τερπικέραυνον. 
τὸν δὲ χολωσάμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζευς· 
Ἰαπετιονίδη, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς, 
χαίρεις πῦρ κλέψας καὶ ἐμὰς φρένας ἠπεροπεύσας, 
σοί τ' αὐτῷ μέγα πῆμα καὶ ἀνδράσιν ἐσσομένοισιν. 
τοῖς δ' ἐγὼ ἀντὶ πυρὸς δώσω κακόν, ᾧ κεν ἅπαντες 
τέρπωνται κατὰ θυμὸν ἑὸν κακὸν ἀμφαγαπῶντες. 
ὣς ἔφατ'· ἐκ δ' ἐγέλασσε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε. 
Ἥφαιστον δ' ἐκέλευσε περικλυτὸν ὅττι τάχιστα 
γαῖαν ὕδει φύρειν, ἐν δ' ἀνθρώπου θέμεν αὐδὴν 
καὶ σθένος, ἀθανάτῃς δὲ θεῇς εἰς ὦπα ἐίσκειν 
παρθενικῆς καλὸν εἶδος ἐπήρατον· αὐτὰρ Ἀθήνην 
ἔργα διδασκῆσαι, πολυδαίδαλον ἱστὸν ὑφαίνειν· 
καὶ χάριν ἀμφιχέαι κεφαλῇ χρυσέην Ἀφροδίτην 
καὶ πόθον ἀργαλέον καὶ γυιοβόρους μελεδώνας· 
ἐν δὲ θέμεν κύνεόν τε νόον καὶ ἐπίκλοπον ἦθος 
Ἑρμείην ἤνωγε, διάκτορον Ἀργεϊφόντην. 
ὣς ἔφαθ'· οἳ δ' ἐπίθοντο Διὶ Κρονιωνι ἄνακτι. 
αὐτίκα δ' ἐκ γαίης πλάσσεν κλυτὸς Ἀμφιγυήεις 
παρθένῳ αἰδοίῃ ἴκελον Κρονίδεω διὰ βουλάς· 
ζῶσε δὲ καὶ κόσμησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη· 
ἀμφὶ δέ οἱ Χάριτές τε θεαὶ καὶ πότνια Πειθὼ 
ὅρμους χρυσείους ἔθεσαν χροΐ· ἀμφὶ δὲ τήν γε 
Ὧραι καλλίκομοι στέφον ἄνθεσιν εἰαρινοῖσιν· 
[πάντα δέ οἱ χροῒ κόσμον ἐφήρμοσε Παλλὰς Ἀθήνη.]

In dem Rechtsstreit mit seinem Bruder Perses empfiehlt Hesiod seinem Bruder die Wahrung des Rechts und Arbeit statt Betrug. Arbeit ist die dem Menschen zugewiesene Lebensform in einer auf Recht begründeten Gesellschaft. Die private Auseinandersetzung hebt Hesiod auf eine letzte und grundsätzliche Ebene, in dem er sie in den Zusammenhang mit der die Weltordnung begründenden Urauseinandersetzung stellt, der zwischen Zeus und Prometheus (Olympiern und Titanen): Rechtsbruch führt zur Buße. Schlag und Gegenschlag bestimmen den Kompromiß der jeweiligen Rechtsordnung. Dem entspricht auch die Komposition des Textes.

1.Opferbetrug des Prometheus  Zeus´ Zorn
2.Feuerdiebstahl des Prometheus Pandora 

K. Kerényi, Vom Lachen der Götter (Mensch und Gott nach Homer und Hesiod, in: Antike Religion, München 1971, S. 137f): "Wie die griechische Art der Beziehung des Menschen zum Gott von der einen Seite her durch die griechische Idee des Opfers beleuchtet wird, so wird sie von der anderen Seite her durch das Lachen der Götter erhellt. Nicht vom bösartigen Lachen des Zeus am Schluß seines Wettstreits mit Prometheus, wie die Geschichte in den "Werken und Tagen" ausgeführt wird. Hesiods Erzählung ist auf den Unterschied zwischen dem nus des Zeus und der titanischen Geistesart des Prometheus gestellt. Der nus ist stillschweigend und ruhig wie ein Spiegel bei Zeus, wo er sich rein und vollkommen zeigt: Er entdeckt alles, ohne zu suchen, ja, alles entdeckt sich ihm. Der titanische Geist hingegen ist unruhig, erfinderisch und mit Vorbedacht und Spürsamkeit stets auf der Suche. Das Objekt des Nus ist, was wirklich ist. Das Objekt des titanischen Geistes ist die Erfindung, selbst wenn nur eine kunstreiche Lüge, ein Trug, den die Götter selbst bewundern und sich daran ergötzen. Dem nus gemäß ist die aletheia, die "Wahrheit" auf griechisch, besser mit Unverborgenheit zu übersetzen, und das ist tatsächlich die etymologische Bedeutung dieses Wortes. Die Leugnung der lethe, der Verborgenheit und des Vergessens, tönt aus ihm. Die titanische Geistesart liebt das "Krumme": Das Beiwort des Kronos bei Hesiod (ankylometes) stammt davon ab. "Krumm" ist ihrem Wesen nach die Lüge, aber auch eine geistreiche Erfindung wie die Schlinge, die im Griechischen ebenso heißt (he ankyle).

Das notwendige Komplement zum nus ist das Sein. Wenn der nus erlischt, bleibt das Sein blind. Das notwendige Komplement des titanischen Geistes ist das geistige und allgemeine Elend: Dummheit, Unbedachtsamkeit, Unbeholfenheit. Nach jeder Erfindung des Prometheus bleibt neues Elend für die Menschheit. Nach dem gelungenen Opfer entzieht Zeus den Sterblichen das Feuer. Und als nach dem gelungenen Feuerdiebstahl Prometheus selbst zum Erleiden seiner Strafe der Menschheit entzogen wurde, blieb Epimetheus als Vertreter der Menschen: an der Stelle des Listigen - als sein Komplement - der Dumme. Die tiefste Verwandtschaft dieser Gestalten wird dadurch ausgedrückt, dass sie Brüder sind. Man könnte sagen: Ein einziges schlaues und dummes Urwesen erscheint hier in zwei Personen aufgelöst. 

Prometheus ist der Vordenkende, Epimetheus der zu spät Nachdenkende. Er ist es, der in seiner Unbedachtsamkeit die letzte unversiegbare Quelle des Elends für die Menschheit, Pandora, als Geschenk der Götter, entgegennimmt. Und Zeus - so erzählt uns Zeus diesen letzten Akt des Wettkampf zwischen den beiden Geistesarten - Zeus, der sehend weiß, dass die Menschen sich am Weibe ergötzen und ihr eigenes Unglück lieben, lacht auf."

2. Hes.erg.77-105: Ausführung

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
ἐν δ' ἄρα οἱ στήθεσσι διάκτορος Ἀργεϊφόντης
ψεύδεά θ' αἱμυλίους τε λόγους καὶ ἐπίκλοπον ἦθος
[τεῦξε Διὸς βουλῇσι βαρυκτύπου· ἐν δ' ἄρα φωνὴν]
θῆκε θεῶν κῆρυξ, ὀνόμηνε δὲ τήνδε γυναῖκα
Πανδώρην, ὅτι πάντες Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες
δῶρον ἐδώρησαν, πῆμ' ἀνδράσιν ἀλφηστῇσιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δόλον αἰπὺν ἀμήχανον ἐξετέλεσσεν,
εἰς Ἐπιμηθέα πέμπε πατὴρ κλυτὸν ᾿Ἀργεϊφόντην
δῶρον ἄγοντα, θεῶν ταχὺν ἄγγελον· οὐδ' Ἐπιμηθεὺς
ἐφράσαθ', ὥς οἱ ἔειπε Προμηθεὺς μή ποτε δῶρον
δέξασθαι πὰρ Ζηνὸς Ὀλυμπίου, ἀλλ' ἀποπέμπειν
ἐξοπίσω, μή πού τι κακὸν θνητοῖσι γένηται.
αὐτὰρ ὃ δεξάμενος, ὅτε δὴ κακὸν εἶχ', ἐνόησεν.
Πρὶν μὲν γὰρ ζώεσκον ἐπὶ χθονὶ φῦλ' ἀνθρώπων
νόσφιν ἄτερ τε κακῶν καὶ ἄτερ χαλεποῖο πόνοιο
νούσων τ' ἀργαλέων, αἵ τ' ἀνδράσι Κῆρας ἔδωκαν.
[αἶψα γὰρ ἐν κακότητι βροτοὶ καταγηράσκουσιν.]
ἀλλὰ γυνὴ χείρεσσι πίθου μέγα πῶμ' ἀφελοῦσα
ἐσκέδασ'· ἀνθρώποισι δ' ἐμήσατο κήδεα λυγρά.
μούνη δ' αὐτόθι Ἐλπὶς ἐν ἀρρήκτοισι δόμοισιν
ἔνδον ἔμιμνε πίθου ὑπὸ χείλεσιν, οὐδὲ θύραζε
ἐξέπτη· πρόσθεν γὰρ ἐπέλλαβε πῶμα πίθοιο
[αἰγιόχου βουλῇσι Διὸς νεφεληγερέταο.]
ἄλλα δὲ μυρία λυγρὰ κατ' ἀνθρώπους ἀλάληται·
πλείη μὲν γὰρ γαῖα κακῶν, πλείη δὲ θάλασσα·
νοῦσοι δ' ἀνθρώποισιν ἐφ' ἡμέρῃ, αἳ δ' ἐπὶ νυκτὶ
αὐτόματοι φοιτῶσι κακὰ θνητοῖσι φέρουσαι
σιγῇ, ἐπεὶ φωνὴν ἐξείλετο μητίετα Ζεύς.
οὕτως οὔτι πη ἔστι Διὸς νόον ἐξαλέασθαι.
Das Zurückbleiben der ἐλπίς im πίθος der Pandora ergibt schwierige Interpretationsfragen: Gehört die ἐλπίς zu dem Leid, das den Menschen zur Strafe ausgeteilt wurde, oder ist sie (nach allgemeinem Verständnis) nicht vielmehr ein Positivum?
 • Wenn die ἐλπίς als Leid zu gelten hat, hätte Pandora die Menschen aus Mitleid oder Erschrecken vor einem letzten Leid bewahrt. Merkwürdig wäre allerdings, dass sie das auf Zeus´ Anordnung getan hätte, der das doch gar nicht wollte. Was ἐλπίς als Leid bedeuten könnte, zeigt z.B. Semonides (1D), wo der Begriff eindeutig negativ besetzt ist, (vgl. Theogn. 637f; Aischyl.Prom. ËÎË): Illusion, die dem Menschen den Blick auf das real mögliche Glück verstellt, Scheitern durch Flucht in die Irrealität der Utopie. Allgemein ist die Erfahrung, dass Hoffnung trügt; Trug (oder besser: Selbstbetrug) ist aber etwas Negatives.
 • Wenn die ἐλπίς als Positivum (Hoffnung auf ein baldiges Ende des Leides; vgl. z.B. Theogn. 1135) zu verstehen ist, hätte Pandora bewusst eine realistische Aussicht auf Linderung oder gar Aufhebung des Menschenleides verhindern wollen, was ja auch ihrem Auftrag, ihrem sonstigen Tun und ihrem Wesen entspricht. Der Mensch erfährt in seiner Hoffnungslosigkeit das Leid als konstitutiv für sein Menschsein, es wird zu einer existentiellen Größe. Bei aller Plausibilität dieser Interpretation ergibt sich aber die schwierige Frage, wie und warum das Positive in den πίθος kam, in dem sonst nur Negatives war.
  • Lesky [Motivkontamination, in: Gesammelte Schriften, Bern 1966, S.327-330] nimmt eine "Motivkontamination" an: Ursprünglich habe es zwei πίθοι gegeben, einen mit Gutem, einen mit Schlechtem, Hesiod habe beide Motive vermengt. Um uns zu verwirren?
  • Im Unterricht erschien folgende Erklärung einleuchtender: Vor Pandora lebte der Mensch der Goldenen Zeit im reinen Glück. ἐλπίς wäre in dieser Phase sinnlos gewesen, denn es gab nichts zu erhoffen (auch nichts zu befürchten). D.h.: ἐλπίς wird erst durch das Auftreten des Leides zu einem relativen Wert. Sie wurde den Menschen also zusammen mit dem Leid entweder als Linderung (aber Möglichkeit zum Selbstbetrug) gegeben oder zur Erschwernis (aber zum Zweck illusionsloser Selbsterkenntnis) vorenthalten. Letzteres trifft auf die herzlose Pandora zu.
K.v.Fritz referiert (367ff) Problemstellung und Lösungsansätze. H.Fränkel (Elpis, in: Drei Interpretationen aus Hesiod (III), in: Wege und Formen frühgriechischen Denkens, München (Beck) 1960, S. 329ff): "Dieser Abschnitt in Hesiods Erga, der die Pandoraerzählung beschließt (90-101), ist noch ungedeutet. Zwar ist der Text einfach, ist jeder Vers und Satz, jedes Wort für sich klar und dem Zweifel entrückt. Aber der Sinn des Ganzen und die Beziehung der Glieder liegen noch im Dunkel; abgesehen von der elementaren Tatsache, dass offenbar der Einzug der Leiden in die menschliche Welt geschildert wird. Es ist als wenn ein Rätsel auf seine Auflösung wartete [...]. Die Schlüsselfrage scheint die zu sein, was die Verse 96-98 meinen. Ist Elpis ein Gut, das dem Menschen vorenthalten wird - soll das die Einschließung bedeuten? Ist sie ein Übel, vor dem er bewahrt bleibt? Sagt die Einsperrung wirklich, dass Elpis nicht in der Menschenwelt tätig ist? Unmöglich, denn es gibt doch Hoffnung, und zwar nur bei den Menschen! Alle frühgriechischen Schriften sind ja voll davon, dass sich der Mensch in eitlen, unzuverlässigen Hoffnungen wiegt, während die Götter frei über das telos, die Verwirklichung und Wirklichkeit, verfügen. Also
vielleicht umgekehrt: Elpis bleibt in des Menschen Haus (als Gut? oder als Übel?), während die Übel frei und feindlich umherschweifen? Oder wie sonst? »Vorher waren die Menschen ohne Leiden, Mühsal und Krankheit; aber das Weib nahm von dem Pithos den Deckel ab, um den Menschen trübe Bitternisse zu schaffen.« Der Pithos war bisher nicht genannt. Er läßt sich schwer in der Erzählung unterbringen, solange wir sie realistisch zu deuten versuchen. Ein Pithos ist kein Transportgefäß, also hat Pandora ihn nicht mitgebracht. Hesiod läßt ihn einfach da sein, und er hat sich nicht die geringste Mühe gegeben, dies zu motivieren, um die Erzählung novellistisch oder psychologisch auszugestalten. Der pragmatische Zusammenhang war ihm unwichtig und gleichgültig, war ihm nur Einkleidung. Der Pithos ist für Hesiod nicht mehr als ein sinnbildliches Gefäß der Leiden.
Bei dieser Auffassung können wir nun auch den Zusammenhang mit den Versen der Ilias wahren, nach denen Zeus aus zwei Pithoi Leiden und Freuden an die Menschen austeilt (W 527). Das Bild der Vorratsfässer ergab sich für Homer aus der Analogie eines Menschen, der aus seinem Vorrat den Hausgenossen Korn, oder Wein zuteilt. Wenn wir das im Gleichnis plastisch Gesehene modernisierend in die nüchterne Sprache der Begriffe übersetzen, so ist die Vorstellung die, dass es verschiedene Güter und Leiden potentiell gibt, und dass Zeus sie in jedem Einzelfall realisiert, indem er sie dem damit Bedachten zuteilt.
Ähnlich, wenn auch bedeutsam verschieden, ist das Bild bei Hesiod. Auch er kennt das Gefäß der Leiden; aber von einem Gefäß der Güter weiß er nichts. Vorher lebte ja die Menschheit in einem Zustand vollkommenen Glücks; nun werden alle Leiden die es gibt auf sie losgelassen, und zwar in einem einzigen Akt, der unser ganzes Schicksal für alle Zeiten einmalig und grundsätzlich umgestaltet. Zeus verleiht nicht mehr das einzelne Schicksal, sondern die Übel sind mit der Kraft ausgestattet sich frei zu realisieren. Das sagt Hesiod deutlich und ausdrücklich mit dem Beiwort automatoi (103). Bei Homer ist alle Spontaneität des Willens und Tuns den Göttern vorbehalten; für Hesiod sind es nicht mehr Apollon und Artemis, die Krankheit und Sterben auf den Menschen schießen wie der Schütze den Pfeil, sondern die Krankheit [332] fällt ihn aus eigenem Willen. Gewiß hat auch Hesiod geglaubt, dass Gott auf den Lauf der Dinge einwirken kann und dass er es tut. Aber er sieht nicht mehr hinter jedem eingreifenden Ereignis Gottes besondere Fügung; vieles was geschieht, wird von den einzelnen wirksamen Faktoren der Welteinrichtung selbsttätig vollzogen. Mit dieser bestehenden Welteinrichtung muss man sich abfinden, und ihr mit Einsicht, Rechtlichkeit und Tüchtigkeit möglichst viel Gutes abzugewinnen versuchen. Eben solches zu lehren ist der Zweck von Hesiods Erga. 
[...] Erweitern wir nun unsere Deutung so, dass sie dem ganzen Zusammenhang der Erzählung gerecht wird. Das Weib entließ die Plagen aus dem Gefäß, das sie barg, und gab ihnen damit die Freiheit selbständiger (automatoi) Realisierung; vor der Hoffnung schlug sie den Deckel zu und nahm ihr somit jene Fähigkeit. Die beiden Handlungen sind komplementär, weil sie die beiden Seiten des menschlichen Zustandes abspiegeln: die Plagen haben über uns Gewalt, unsere Wünsche haben keine Gewalt über das Schicksal. Daß der menschlichen Hoffnung der Weg zur freien Verwirklichung versperrt wurde, ist ein großes Unglück, ein "Übel" - mit dieser nunmehr trivialen Feststellung erledigt sich die lästige Frage: ob Hesiod die Hoffnung als ein Gut oder als ein Übel habe bezeichnen wollen. Hesiod Aussage ist zu Ende, bevor sich diese Frage stellt. Das Übel, das Hesiod meint, ist die grundsätzliche Kraftlosigkeit unserer Wünsche. Ob es aber nun zweitens unter diesen Umständen für die Menschen besser wäre, wenn wir überhaupt keine Wünsche hätten und keine Hoffnungen (ob also die Hoffnung, wirkungslos wie sie nun einmal ist, ein Übel wäre); oder ob die Hoffnung, auch unter diesen Umständen, doch noch ein Trost oder Ansporn ist, also ein Gut - darüber hat sich Hesiod nicht mehr ausgesprochen, nachdem er den viel elementareren Vorgang in seiner Furchtbarkeit gezeigt hatte: die Entwirklichung der Hoffnung, die dem wunschlos glücklichen Zeitalter ein Ende machte. Seitdem schlägt immer wieder vor der Hoffnung die Tür ihres Gefängnisses zu: rasch und frei, Tag und Nacht bereit, kommt ihr das Unglück zuvor. [...]
[333] Auch der Schluß des Abschnitts wird nun in seiner vollen Prägnanz verständlich, nachdem wir die Aussage über Elpis gedeutet haben, mit der dieser Schlußteil in genauer Kontrastbeziehung steht. Schweigend fallen die Leiden den Menschen an, weil Gott ihnen die Sprache nahm. Wieder müssen wir, um das in dieser Aussage Getroffene klar auszusprechen, von der Terminologie einer späteren Zeit Gebrauch machen: während Elpis logo alles Gute verheißt, fällt ergo das Unglück über den Menschen her. Elpis als [334] Gedanke und Wunsch ist mit Sprache begabt; die Gabe des Denkens und die des Redens sind ja für diese Epoche ununterscheidbar. Die Übel hingegen sind nichts wie brutale Wirklichkeit: sie sind aloga, sinnlose, nackte Realität. Eine Krankheit, ein Mißerfolg, ein Unfall - sie geschehen schlechthin, sie sind da und weiter nichts. Sie haben keine Sprache; Gott hat sie ihnen genommen, wie er den menschlichen Hoffnungen das andre nahm: die Kraft der Wirklichkeit.
Am Kontrast zwischen enger Gefangenschaft und freier Beweglichkeit, zwischen Rede und Stummheit, ist Hesiod das Wesen sowohl der Hoffnung wie des Unglücks deutlich geworden. Der archaische Grieche betrachtet und beschreibt ja mit Vorliebe die Erscheinungen in gegensätzlicher Doppelheit. Offenbar war ihm diese Form der Apperzeption bequemer und natürlicher als die einzielig isolierende, und sie lieferte ihm die deutlichsten und präzisesten Bilder.

K.Kerényi (in: Humanist. Seelenforschung, Die Geburt der Helena), Darmstadt 1966, S. 62f): "Die uralte Lehre, dass das Leid als Vergeltung durch die Frau auf die Welt kam, ist uns bekannt. Sie steht in mythischer Fassung am Anfang unserer Bibel. Wie man im einzelnen den Wortlaut der Paradiesgeschichte erklärt, geht uns hier nichts an. Die Hauptsache bleibt unzweifelhaft: sie erzählt uns, dass das durchaus weibliche Gebaren der ersten Frau Elend und Tod als Strafe zum Geschick der Menschheit machte. Und wir begegnen nicht nur hier einer uralten Geschichte, die das Urweib als die Quelle des Leidens auf Erden und zugleich jenes Leiden als verschuldetes hinstellt. Auch die Griechen besaßen dieselbe merkwürdige Auffassung von Weiblichkeit und Menschenleid, in mythischer Form ausgedrückt. Eine althellenische Erzählung von der Erschaffung des ersten Menschen wird nicht überliefert, wohl aber von der Erschaffung des Urweibes, Pandora genannt. Hesiod erzählt uns wiederholt, wie sie - das schöne Übel (kalon kakon, Hes.theog.585) - geschaffen wurde zur Bestrafung der Menschheit. Das Menschengeschlecht wird wegen des Frevels des Prometheus mitbestraft, und seine Strafe ist das Weib, die eigentlichste Quelle alles Leidens. [...] In jenem geheimnisvollen Gefäß, dem Pithos, worüber wir von Hesiod nichts Näheres erfahren, waren früher die Übel gebannt. Jetzt, da der Mensch das Weib besitzt und sich seiner Schönheit erfreut, besitzt er auch die Übel."

 

3. Der Mythos von den fünf Weltaltern

Der Kontext: "In zwei parallelen Erzählungen hat Hesiod darzulegen versucht, wie der gegenwärtige Zustand des menschlichen Lebens entstanden ist. Die eine, eine Neubearbeitung des Prometheusmythos, den der Dichter in der Theogonie schon einmal behandelt hatte, jetzt aber in Einzelzügen erweitert und umgestaltet, mit starker Benutzung seiner älteren Bearbeitung, behandelt nur das Elend, das durch Prometheus' Verschuldung über die Menschen gekommen ist (Weiber, Krankheiten und alle Übel...) wie in der Genesis durch den Sündenfall der Urmenschen. In dem parallelen logos, von den fünf Weltaltern, wird dagegen zugleich der Versuch gemacht, die Entwicklung des Menschengeschlechts und seiner Kultur in einer großartigen historischen Konstruktion darzulegen". (E.Meyer, 487f) Zur Komposition: "Hesiod ist so verfahren, dass er nicht eine einheitliche, von oben nach unten steigende Entwicklung gibt, sondern zwei parallele Entwicklungsreihen, auf der einen Seite das goldene und das silberne Geschlecht, auf der anderen das eherne und das eiserne, die beiden letzten unterbrochen durch das dazwischenliegende Heroengeschlecht. In beiden Fällen ist das jüngere Geschlecht (Silber und Eisen) die Entartung des vorhergehenden (Gold und Erz). Die beiden Gruppen aber entsprechen dem Wandel im Weltregiment, der Ersetzung der Herrschaft des Kronos durch die des Zeus; der von Zeus herbeigeführte Untergang des silbernen Geschlechts fällt mit dem Sturz der Titanen zusammen, oder vielmehr, er ist seinem Wesen nach mit ihm identisch." (E.Meyer, 498) Zur Deutung: "Was Hesiod geben will: durchaus nicht Sagengeschichte, sondern Betrachtungen über die Bedingungen und Aufgaben des menschlichen Lebens. Gekleidet sind sie in die Form einer Entwicklungsgeschichte der Menschheit". (Meyer 503)

 

3.1 Das goldene Zeitalter

106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
εἰ δ' ἐθέλεις, ἕτερόν τοι ἐγὼ λόγον ἐκκορυφώσω
εὖ καὶ ἐπισταμένως· σὺ δ' ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο σῇσιν.
ὡς ὁμόθεν γεγάασι θεοὶ θνητοί τ' ἄνθρωποι.
χρύσεον μὲν πρώτιστα γένος μερόπων ἀνθρώπων
ἀθάνατοι ποίησαν Ὀλύμπια δώματ' ἔχοντες.
οἳ μὲν ἐπὶ Κρόνου ἦσαν, ὅτ' οὐρανῷ ἐμβασίλευεν·
ὥστε θεοὶ δ' ἔζωον ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες
νόσφιν ἄτερ τε πόνων καὶ ὀιζύος· οὐδέ τι δειλὸν
γῆρας ἐπῆν, αἰεὶ δὲ πόδας καὶ χεῖρας ὁμοῖοι
τέρποντ' ἐν θαλίῃσι κακῶν ἔκτοσθεν ἁπάντων·
θνῇσκον δ' ὥσθ' ὕπνῳ δεδμημένοι· ἐσθλὰ δὲ πάντα
τοῖσιν ἔην· καρπὸν δ' ἔφερε ζείδωρος ἄρουρα
αὐτομάτη πολλόν τε καὶ ἄφθονον· οἳ δ' ἐθελημοὶ
ἥσυχοι ἔργ' ἐνέμοντο σὺν ἐσθλοῖσιν πολέεσσιν.
ἀφνειοὶ μήλοισι, φίλοι μακάρεσσι θεοῖσιν.
αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψε, -- τοὶ
μὲν δαίμονες ἁγνοὶ ἐπιχθόνιοι καλέονται
ἐσθλοί, ἀλεξίκακοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων,
[οἵ ῥα φυλάσσουσίν τε δίκας καὶ σχέτλια ἔργα
ἠέρα ἑσσάμενοι πάντη φοιτῶντες ἐπ' αἶαν,]
πλουτοδόται· καὶ τοῦτο γέρας βασιλήιον ἔσχον -- ,
"Das »goldene Zeitalter« ist das Idealbild vom Menschenglück, wie es der Dichter in engem Anschluß an das Volksmärchen von Kronos und die Festbräuche der Kronien entworfen hat. Aber für ihn bedeutet es etwas ganz anderes, wie das Gegenbild vom silbernen Zeitalter lehrt, das er, als freie Schöpfung seines eigenen Nachdenkens, ihm gegenüberstellt. Wohl wäre es schön, das ist, was er lehren will, wenn das Menschenleben so gestaltet wäre, wie das Märchen es schildert; und wir können uns ja vorstellen und ausmalen, dass es wirklich einmal - zur Zeit des Kronos - so ausgesehen hat: aber was ist die notwendige Folge davon? die Degeneration, das Schwinden der körperlichen und geistigen Kraft, auf der doch allein die Existenz des Menschen beruht." (Meyer 502)

3.2 Das silberne Zeitalter

 
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
ἐτρέφετ' ἀτάλλων, μέγα νήπιος, ᾧ ἐνὶ οἴκῳ. 
ἀλλ' ὅτ' ἄρ' ἡβήσαι τε καὶ ἥβης μέτρον ἵκοιτο, 
παυρίδιον ζώεσκον ἐπὶ χρόνον, ἄλγε' ἔχοντες 
ἀφραδίῃς· ὕβριν γὰρ ἀτάσθαλον οὐκ ἐδύναντο 
ἀλλήλων ἀπέχειν, οὐδ' ἀθανάτους θεραπεύειν 
ἤθελον οὐδ' ἔρδειν μακάρων ἱεροῖς ἐπὶ βωμοῖς, 
ἣ θέμις ἀνθρώποις κατὰ ἤθεα. τοὺς μὲν ἔπειτα 
Ζεὺς Κρονίδης ἔκρυψε χολούμενος, οὕνεκα τιμὰς 
οὐκ ἔδιδον μακάρεσσι θεοῖς, οἳ  Ὄλυμπον ἔχουσιν. 
αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψε, - 
τοὶ μὲν ὑποχθόνιοι μάκαρες θνητοῖς καλέονται, 
δεύτεροι, ἀλλ' ἔμπης τιμὴ καὶ τοῖσιν ὀπηδεῖ -.
"Der Wohlstand und das üppige Leben, wo die Natur alles von selbst gibt, und der Mensch nur zuzugreifen braucht, um zu genießen, führt zur Verweichlichung, zum Aufpäppeln der Kinder unter der überzärtlichen Pflege der Mutter, und weder die Körperkraft wird entwickelt noch der Verstand, der auch hier wie bei Sokrates und Plato und in aller richtigen Ethik in erster Linie eine sittliche Kraft ist, die dem Leben Halt und Maß gibt. Aber diese jungen Leute, welche die Schule des Lebens nicht durchgemacht haben, bilden sich ein, lediglich dem eigenen Gutdünken folgen zu können, ohne Ordnung und Herkommen zu achten: untereinander geraten sie durch ihre Selbstsucht in Streit und von den Göttern und ihren Geboten wollen sie nichts wissen, weil sie selbst klug genug zu sein glauben. So müssen sie zugrunde gehen: Zeus erfüllt ihr Geschick, sie sind für das menschliche Leben unbrauchbar." (Meyer 503)

3.3 Das eherne Zeitalter

 
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
144
155
Ζεὺς δὲ πατὴρ τρίτον ἄλλο γένος μερόπων ἀνθρώπων 
χάλκειον ποίησ', οὐκ ἀργυρέῳ οὐδὲν ὁμοῖον, 
ἐκ μελιᾶν, δεινόν τε καὶ ὄβριμον· οἷσιν Ἄρηος 
ἔργ' ἔμελεν στονόεντα καὶ ὕβριες· οὐδέ τι σῖτον 
ἤσθιον, ἀλλ' ἀδάμαντος ἔχον κρατερόφρονα θυμόν, 
ἄπλαστοι· μεγάλη δὲ βίη καὶ χεῖρες ἄαπτοι 
ἐξ ὤμων ἐπέφυκον ἐπὶ στιβαροῖσι μέλεσσιν. 
ὧν δ' ἦν χάλκεα μὲν τεύχεα, χάλκεοι δέ τε οἶκοι 
χαλκῷ δ' εἰργάζοντο· μέλας δ' οὐκ ἔσκε σίδηρος. 
καὶ τοὶ μὲν χείρεσσιν ὕπο σφετέρῃσι δαμέντες 
βῆσαν ἐς εὐρώεντα δόμον κρυεροῦ Αίδαο 
νώνυμνοι· θάνατος δὲ καὶ ἐκπάγλους περ ἐόντας 
εἷλε μέλας, λαμπρὸν δ' ἔλιπον φάος ἠελίοιο.
"Zeigt das erste Paar der Entwicklung einer nicht durch eigene Kraft, sondern durch ein gütiges Geschick verliehenen materiellen Kulturblüte zu physischer und psychischer Degeneration und damit zum selbstverschuldeten Untergang, so zeigt das zweite Paar, wie der umgekehrte Gang, die aufsteigende Entwicklung von roher physischer Kraft zu hoher geistiger Kultur, nicht minder zur Entartung führt, die den Untergang zu bereiten droht, aber zu einer Entartung, die nicht auf Erschlaffung, sondern vielmehr auf Steigerung der geistigen Kräfte beruht und darum nur um so ärger ist. Während das erste Paar ein Phantasiebild ist, welches anschaulich macht, wie unmöglich und unausführbar die Träume sind, die der Mensch in den Nöten des Tages als ersehntes Ideal sich ausmalt, und zu welch verderblichen Konsequenzen sie in Wirklichkeit führen würden - die Menschennatur ist, durch den Willen der Götter, nun einmal anders geartet, als diese Träume voraussetzten -, so handelt das zweite Paar von den wirklichen, jetzt lebenden Menschen und von ihrer geschichtlichen Entwicklung. Eben darum kann der Dichter hier die Erzählungen benutzen, welche von ihren früheren Zuständen und ihrer Entstehung umlaufen." (Meyer 504)  "Es sind die Überlieferungen über das heroische Zeitalter, welche die Farben zu diesem Bilde gegeben haben: das war eine Zeit selbstherrlicher, mächtiger Männer, mit ununterbrochenen Kämpfen, und in diesen Kämpfen hat schließlich das Heroengeschlecht seinen Untergang gefunden." (Meyer 506) "Aber es »das eherne Zeitalter« ist nur die eine Seite der Heroenzeit, die Hesiod für seine Darstellung brauchen kann: er will die vernichtende Gewaltsamkeit einer rohen kriegerischen Generation schildern, da kann er von dem Adel der Heroen, ihrem Zusammenleben mit den Göttern und dem seligen Geschick, das ihnen nach dem Tode zuteil geworden ist, nicht reden. Andererseits aber konnten in einer geschichtlichen Skizze der Entwicklung des Menschengeschlechts die Heroen unmöglich fehlen. Hesiod hilft sich, indem er auch hier, wie beim goldenen und silbernen Geschlecht, die Überlieferung zerlegt: von dem gerechteren und besseren göttlichen Geschlecht, die Halbgötter genannt werden, [...] scheidet er die Menschen des ehernen Geschlechts, die "namenlos" in den Hades gefahren sind, d.h. die nicht wie das goldene, silberne und Heroengeschlecht als selige Mächte im Volksglauben fortleben, sondern verschollen sind." (Meyer 506f)

3.4 Das Heroenzeitalter

 
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ τοῦτο γένος κατὰ γαῖ' ἐκάλυψεν, 
αὖτις ἔτ' ἄλλο τέταρτον ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ 
Ζεὺς Κρονίδης ποίησε, δικαιότερον καὶ ἄρειον, 
ἀνδρῶν ἡρώων θεῖον γένος, οἳ καλέονται 
ἡμίθεοι, προτέρη γενεὴ κατ' ἀπείρονα γαῖαν. 
καὶ τοὺς μὲν πόλεμός τε κακὸς καὶ φύλοπις αἰνή, 
τοὺς μὲν ὑφ' ἑπταπύλῳ Θήβῃ, Καδμηίδι γαίῃ, 
ὤλεσε μαρναμένους μήλων ἕνεκ' Οἰδιπόδαο, 
τοὺς δὲ καὶ ἐν νήεσσιν ὑπὲρ μέγα λαῖτμα θαλάσσης 
ἐς Τροίην ἀγαγὼν Ἑλένης ἕνεκ' ἠυκόμοιο. 
ἔνθ' ἤτοι τοὺς μὲν θανάτου τέλος ἀμφεκάλυψε, 
τοῖς δὲ δίχ' ἀνθρώπων βίοτον καὶ ἤθε' ὀπάσσας 
Ζεὺς Κρονίδης κατένασσε πατὴρ ἐς πείρατα γαίης. 
τηλοῦ ἀπ' ἀθανάτων· τοῖσιν Κρόνος ἐμβασιλεύει. 
καὶ τοὶ μὲν ναίουσιν ἀκηδέα θυμὸν ἔχοντες 
ἐν μακάρων νήσοισι παρ' Ὠκεανὸν βαθυδίνην, 
ὄλβιοι ἥρωες, τοῖσιν μελιηδέα καρπὸν 
τρὶς ἔτεος θάλλοντα φέρει ζείδωρος ἄρουρα.
"Natürlich durchbricht dieses Einschieben das vom Dichter geschaffene Schema und damit zugleich die absteigende Linie fortschreitender Degeneration; aber [...] er hat es keineswegs nur äußerlich in die Folge der Metallzeitalter eingeschoben, sondern in ganz genialer Weise aus der Not eine Tugend gemacht. Erst bei Plato wieder finden wir Gedanken von demselben tiefen Einblick in das Wesen des Menschendaseins und die Bedingungen menschlicher Entwicklung. Die rohe Körperkraft, und das wilde Draufloshauen des ehernen Geschlechts führt zum Krieg aller gegen alle und damit zum Untergang. Die Heroen besitzen die gleiche physische Kraft und kriegerische Leidenschaft; aber hier ist sie gemildert durch die dikaiosyne, den Sinn für die soziale Ordnung, welche die Menschen aneinander bindet. So stehen sie sittlich und kulturell weit höher; ein idealer Zustand durchbricht die absteigende Entwicklungsreihe." Meyer 507f)

3.5 Das eiserne Zeitalter

 
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
μηκέτ' ἔπειτ' ὤφελλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι
ἀνδράσιν, ἀλλ' ἢ πρόσθε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι.
νῦν γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον· οὐδέ ποτ' ἦμαρ
παύονται καμάτου καὶ ὀιζύος, οὐδέ τι νύκτωρ
φθειρόμενοι. χαλεπὰς δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνας·
ἀλλ' ἔμπης καὶ τοῖσι μεμείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν.
Ζεὺς δ' ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων,
εὖτ' ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.
οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες,
οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,
οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.
αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας·
μέμψονται δ' ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι
σχέτλιοι οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες· οὐδέ κεν οἵ γε
γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν
χειροδίκαι· ἕτερος δ' ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει.
οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὔτε δικαίου
οὔτ' ἀγαθοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν
ἀνέρες αἰνήσουσι· δίκη δ' ἐν χερσί, καὶ αἰδὼς
οὐκ ἔσται· βλάψει δ' ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα
μύθοισιν σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ' ὅρκον ὀμεῖται.
ζῆλος δ' ἀνθρώποισιν ὀιζυροῖσιν ἅπασι
δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει, στυγερώπης.
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένα χρόα καλὸν
ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ' ἀνθρώπους
Αἰδὼς καὶ Νέμεσις· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ
θνητοῖς ἀνθρώποισι· κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή.
"Die kulturgeschichtliche Entwicklung vom ehernen zum eisernen Geschlecht besteht keineswegs in einer Steigerung der physischen Gewaltsamkeit, wie es der Fortgang vom weicheren zum härteren Metall erwarten lassen könnte, sondern der Dichter blickt auch hier viel tiefer in das innere Wesen menschlicher Entwicklung.
Bloße Körperkraft und ungezügelte kriegerische Gewaltsamkeit führt zur Selbstvernichtung, der Versuch, durch Unterordnung unter die Gerechtigkeit einen Ausgleich zu finden, hat sich nicht behaupten können: der weitere Fortschritt, durch den die Menschen der Gegenwart existieren, liegt auf intellektuellem Gebiet. Dieser intellektuelle Fortschritt bändigt allerdings die ursprüngliche Wildheit; aber er dient lediglich dem skrupellosen Egoismus [...], so dass das Leben noch viel unseliger wird als in dem rohen Naturzustande des ehernen Geschlechts. [...] Kulturfortschritt (der äußerlich in der Ersetzung des Erzes durch das Eisen zutage tritt) ist zwar Entwicklung der intellektuellen Kräfte des Menschen, aber zugleich moralische Zersetzung. Auflösung aller geheiligten Bande - das ist die Entwicklung des eisernen Geschlechts." (Meyer 509)

4. Zur Rezeption:

Friedr. v. Schiller: Die vier Weltalter (vertont v. Fr. Schubert (op. posth.111,3)

Wohl perlet im Glase der purpurne Wein,
Wohl glänzen die Augen der Gäste,
Es zeigt sich der Sänger, er tritt herein,
Zu dem Guten bringt er das Beste;
Denn ohne die Leier im himmlischen Saal
Ist die Freude gemein auch beim Nektarmahl.

Erst regierte Saturnus schlicht und gerecht,
Da war es heute wie morgen,
Da lebten die Hirten, ein harmlos Geschlecht,
Und brauchten für gar nichts sorgen;
Sie liebten, und taten weiter nichts mehr,
Die Erde gab alles freiwillig her.
Drauf kam die Arbeit, der Kampf begann
Mit Ungeheuern und Drachen,
Die Helden fingen, die Herrscher an,
Und den Mächtigen suchten die Schwachen;
Und der Streit zog in des Skamanders Feld,
Doch die Schönheit war immer der Gott der Welt.

Aus dem Kampf ging endlich der Sieg hervor,
Und der Kraft entblühte die Milde,
Da sangen die Musen im himmlischen Chor,
Da erhuben sich Göttergebilde;
Das Alter der göttlichen Phantasie,
Es ist verschwunden, es kehret nie.
 1. Wie verändert Schiller den äußeren Stufenbau der Weltzeitalter?
 2. Liegt bei Schiller eine absteigende oder eine aufsteigende Kulturentwicklung vor?
 3. Entspricht die literarische Form Schillers er epischen Gestaltung bei Hesiod? 

   
LITERATUR:
 1. K.v.Fritz: Pandora, Prometheus und der Mythos von den Weltaltern, in: E. Heitsch (Hg.): Hesiod, Darmstadt (WBG) 1966
 2. E. Meyer: Hesiods Erga und das Gedicht von den fünf Menschengeschlechtern, in: E. Heitsch (Hg.): Hesiod, Darmstadt (WBG) 1966, S. 471ff  
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Hes"
711
πῆμα κακὸς γείτων, ὅσσον τ' ἀγαθὸς μέγ' ὄνειαρ·
Fluch ist ein tückischer Nachbar, so groß wie ein redlicher Segen.
Hes.erg.346

23
δώτῃ μέν τις ἔδωκεν, ἀδώτῃ δ' οὔ τις ἔδωκεν
Gebenden gibt man gerne, doch niemand schenket dem Kargen.
Hes.erg.350

177
εἰ γάρ κεν καὶ σμικρὸν ἐπὶ σμικρῷ καταθεῖο | καὶ θαμὰ τοῦτ' ἔρδοις, τάχα κεν μέγα καὶ τὸ γένοιτο·
Denn wofern du das Wenige nur zum Wenigen fügest, | Aber es häufiger tust, wird bald dir ein Großes erwachsen. (Viele Körner machen einen Haufen.)
Hes.erg.361f. (vgl.Ov.am.1,8,90; Ov.rem.424)

287
Ἐχθροῦ παρ’ ἀνδρὸς οὐδέν ἐστι χρήσιμον.
Von einem Feind kommt niemals etwas Nützliches. – Inimicus homo nil umquam praestat utile.
Men.Mon.166

294
Εἰ θνητὸς εἶ, βέλτιστε, θνητὰ καὶ φρόνει.
Bist sterblich du, mein Bester, denk auch Sterbliches! – Mortalis quum sis, intra mortalem sape!
Men.Mon.173

300
Ἔστιν Δίκης ὀφθαλμός, ὃς τὰ πάνθ’ ὁρᾷ.
Das Recht besitzt ein Auge, welches alles sieht. – Die Dike hat ein Auge, das nichts übersieht. – Iustitiae est oculus: is nihil non perspicit.
Men.Mon.179

379
Θησαυρός ἐστι τῶν κακῶν κακὴ γυνή.
Ein Schatz an allem Schlechten ist ein schlechtes Weib. – Ingens mali thesaurus est mulier mala.
Men.Mon.233

381
Θησαυρός ἐστι τοῦ βίου τὰ πράγματα.
Des Lebensgutes Schatz erwächst aus Tätigkeit. – Non est thesaurus vitae nisi negotia.
Men.Mon.235

387
Θεοῦ πέφυκε δῶρον εὐγνώμων τρόπος.
Ein göttliches Geschenk ist einsichtsvolle Art. – Donum divinum est bona mens et mores probi.
Men.Mon.241

436
Κρεῖττον σιωπᾶν ἐστιν ἢ λαλεῖν μάτην.
Das Schweigen übertrifft vergebliches Geschwätz. – Silentium anteferendum est vaniloquentiae.
Men.Mon.290

441
Καλὸν τὸ θησαύρισμα κειμένη χάρις.
Ein schöner Schatz: ein Dank, den du zu Gute hast! – Benefacta bene locata, thesaurus gravis. – Thesaurus est pulcher locata gratia.
Men.Mon.295

536
Ξένοις ἐπαρκῶν τῶν ἴσων τεύξῃ ποτέ.
Hilf Fremden und dereinst wird Gleiches dir geschehn. – Bene de extero quid meritus exspectes idem!
Men.Mon.391

574
Ὀργὴ δὲ πολλὰ δρᾶν ἀναγκάζει κακά.
Es zwingt der Zorn dazu, viel Hässliches zu tun. – Ad prava saepe impellit iracundia.
Men.Mon.429

671
Φίλους ἔχων νόμιζε θησαυροὺς ἔχειν.
Mit Freunden, glaub es nur, besitzt du einen Schatz. – Tibi si est amicus, esse thesaurum puta!
Men.Mon.526

693
Ψυχὴν ἔθιζε πρὸς τὰ χρηστὰ πράγματα.
Gewöhne deine Seele nur an Nützliches! – Ita tempera animum, ut rebus assuescat bonis!
Men.Mon.548

191
Βουλὴν ἅπαντος πράγματος προλάμβανε.
Vor jedem Handeln fasse einen guten Plan! – Nihil incohes, nisi inito consilio prius!
Men.Mon.70

10
εἰώθασι δὲ ἀνθρώποις φύεσθαι δι' ἔρωτα πολλαὶ συμφοραί.
Es pflegt den Menschen aus der Liebe manches Unheil zu erwachsen.
Paus.1,10,3

881
Ἄριστον μὲν ὕδωρ
Am besten ist Wasser (aber das Gold...) [am Anfang einer Priamel, die das Wasser noch dreifach überbietet: Wasser - Gold - Sonne - Olympisches Siegeslied]
Pind.Ol.1,1

882
Ὁ δὲ χρυσὸς... ἔξοχα πλούτου.
Das Gold aber steht über allem Reichtum. [Im Kontext der Priamel: Wasser - Gold - Sonne - Olympisches Siegeslied]
Pind.Ol.1,1

883
Ἦ θαυματὰ πολλά.
Ja, Wunder gibt es viele!
Pind.Ol.1,28

864
τοῦτο ἐν θνητῷ ὄντι τῷ ζῴῳ ἀθάνατον ἔνεστιν, ἡ κύησις καὶ ἡ γέννησις.
dies beides liegt als Unsterbliches in einem sterblichen Wesen: Schwangerschaft und Zeugung.
Plat.Symp.206c.

873
ὑπὲρ ἀρετῆς ἀθανάτου καὶ τοιαύτης δόξης εὐκλεοῦς πάντες πάντα ποιοῦσιν, ὅσῳ ἂν ἀμείνους ὦσι, τοσούτῳ μᾶλλον· τοῦ γὰρ ἀθανάτου ἐρῶσιν.
Für ihren unsterblichen Heldenmut und für ein solches ruhmvolles Andenken tun, wie ich meine, alle alles, je edler sie sind, desto mehr, denn sie lieben das Unsterbliche.
Plat.Symp.208d.

357
Εἶα λέγ’, εἴ τι λέγεις.
Auf sage es, wenn du etwas zu sagen hast! (Mache keine Umstände!)
Theokr.eid.5,78

754
Ἀντὶ πέρκης σκορπίον.
Statt eines Barsches einen Skorpion.
Zenob.1,88


Literatur:
zu "Hes"
731
Abel, K.
Textkritisches zu Senecas Epist.71,1
in: Herm.108/1980,499 (Misz.)

4379
Acosta-Hughes, Benjamin
Arion's lyre, archaic lyric into Hellenistic poetry
Princeton,... (Princeton University Press) 2010

1069
Adcock, F.E.
Römische Staatskunst. Frühes Rom. Republik. Senat. Revolution. Prinzipat
Göttingen (KVR 122/123) 1967

345
Ahrens, E.
Gnomen der griechischen Dichtung (Homer, Hesiod, Aischylos)
(Diss. Halle) Würzburg 1937

4601
Ahrens, Gerhard
Medizinisches und naturwissenschaftliches Latein
Leipzig, Berlin, München 1992

1116
Albrecht, M.v.
Parenthese in Ovids Metamorphosen u.ihre dichterische Funktion
Hildesheim (Olms, Spudasm. 07) 1964

646
Albrecht, M.v.
Ciceros rhetorisches Bildungsideal in "De oratore".. Sokrates
in: Neukamp: Dialog XXV München 1991

3753
Albrecht, M.v.
Zur Tragik von Vergils Turnusgestalt. Aristotelisches in der Schlussszene der Aeneis.
in: Festschrift Ernst Zinn, Tübingen 1970, 1-5

1132
Aler, P.
Gradus ad Parnassum, ..synonymorum, epithetorum, phrasium thesaurus
Köln (Meucher) 1702

1140
Alföldi, A.
Krise des Römischen Reiches
Stuttgart 1989

1175
Allemann, B.
Ironie als literarisches Prinzip
in: Schaefer, A., Ironie.., München 1970

116
Allroggen, D.
Herodot als literarisches und politisches Vorbild des Demosthenes
in: Herm.103/1975,423

3408
Alvoni, Giovanna
Nur Theseus oder auch Peirithoos? Zur Hypothesis des Pseudo-Euripideischen "Peirithoos"
in: Herm. 134/2006, 290

1228
Aly, W.
Hesiodos von Askra und der Verfasser der Theogonie
in: Heitsch: Hesiod, WBG 1966 (WdF 44)

1230
Aly, W.
Literarische Überlieferung des Prometheusmythos
in: Heitsch: Hesiod, WBG 1966 (WdF 44)

795
Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg u.a. (Hgg.)
Troia, Traum und Wirklichkeit. (Katalog zur gleichnamigen Ausstellung 2001 Berlin - 2002 Bonn)
Stuttgart (Wais und Partner) 2/2001

2154
Aristophanes / Dindorf
Aristophanis comoediae et deperditarum fragmenta ex nova recensione Guilelmi Dindorf. Accedunt Menandri et Philemonis fragmenta auctiora et emendatiora. Graece et latine cum indicibus
Paris (Firmin-Didot) 1884

1270
Ausbüttel, F.M.
Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches
Darmstadt (WBG) 1998

3967
Ausbüttel, Frank M.
Die Verwaltung des römischen Kaiserreiches. Von der Herrschaft des Augustus bis zum Niedergang des Weströmischen Reiches
Darmstadt, WBG 1,1998

1314
Baatz, D. / Herrmann, F.-R.
Römer in Hessen
Stuttgart (Theiss)

469
Bächli, Otto
Amphiktyonie im Alten Testament. Forschungsgeschichtliche Studie zur Hypothese von Martin Noth.
Basel 1977

1354
Badisches Landesmuseum
Altorientalische Waffen und Waffenausrüstungen aus Urartu
in: Gymn 94/1987

1541
Bartels, C.
Neunte Epode des Horaz als sympotisches Gedicht
in: Herm.101/1973,282

4278
Baruzzi, A.
Europäisches "Menschenbild" und das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
Freiburg, München 1979

922
Bauer, W.
Griechisch - deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der übrigen urchristlichen Literatur. 2. Auflage v. E.Preuschen
Berlin 1925; 5/1958

3822
Berger, W.
Vergilius, pater hesperiae
in: Anr 28/5,1982,288

2874
Bergk, Theodor
Philologische Thesen
in: Philol.29/1869, 319-330

349
Bielefeld, E. (u.a.)
Fachbericht: Neuere Arbeiten zu Homer und Hesiod
in: Gymn 76/1969

2322
Blatter, R.
Hetärenkopf des Antiphon-Malers - Im Garten der Hesperiden
in: Antike Welt 17/1986,3,53

3848
Blümel, A.
Lüge des Sinon - Zum Anfang des 2.Buches der Aeneis des Vergil
in: AU XVIII 1,56

3865
Bömer, F.
Witwe von Ephesus, Petron 111,1 und die 877. in 1001 Nacht
in: Gymn 93/1986

2350
Bönninghausen, Clemens M F von
Die Aphorismen des Hippokrates nebst den Glossen eines Homöopathen
Homöopathisches Wissen, 1. Aufl. (Ndr.d.18. Aufl.) 1998

2351
Brandenburg, Dietrich
Medizinisches bei Herodot. Eine literaturhistorische Studie zur antiken Heilkunde mit 47 Karten und 16 Abbildungen.
Berlin, Verlag Bruno Hessling 1976

2507
Buchheim, Hans
Rationales politisches Handeln bei Thukydides / . -
in: Der Staat (1991), S.323-347

4000
Buchwald, W.
Die kluge Witwe von Ephesus (Petron.112,7)
in: Wien.Stud.77,1964,184

2997
Burck, Erich
Mythologisches bei Properz (Prop.2,14)
in FS K.Schauenburg, hg. v. E.Böhr, W. Martini, Mainz 1986, 213-221

3955
Bürge, Alfons
Römisches Privatrecht. Rechtsdenken und gesellschaftliche Verankerung. Eine Einführung
Darmstadt, WBG 1999

947
Campenhausen, H.v.
Kirchliches Amt und geistliche Vollmacht in den ersten drei Jahrhunderten
Tübingen, in: BHTh 14/1953; 2/1963

1445
Capelle, W.
Die Vorsokratiker. Die Fragmente und Quellenberichte , übersetzt und eingeleitet von...
Stuttgart (Kröner, TB 119) 7/1968

689
Cauer, F.
Ciceros politisches Denken. Ein Versuch
Berlin: Weidmann 1903

4247
Cicero M.T. / Landgraf
Ciceros Rede für Sex. Roscius aus Ameria, für den Schulgebracuh erklärt von Dr. G.Landgraf (Text, Kommentar)
Gotha (Perthes) 1882

4546
Cicero, M.T. / P.Dettweiler
M.Tullii Ciceronis Epistulae Selectae, für den Schulgebrauch herausgegeben und erklärt
Gotha, Perthes, 1898

3504
Clay, Jenny Strauss
Hesiod's cosmos
(Ndr.) Cambridge, Univ. Press, 2003

1527
Dihle, A.
Griechische Literaturgeschichte
Stuttgart (Kröner, TB 119) 7/1968

132
Dirlmeier, F.
Homerisches Epos und Orient. Die Giftpfeile des Odysseus
in: Ausg.Schrft., Heidelberg 1970

1721
Doppelfeld, O. / Biegel, G. / Bracker, J.
Das römische Köln I. Ubier-Oppidum und Colonia Agrippinensium (mit Beiträge von G. Biegel): Die Münzstätte Köln in der Zeit des Gallischen Sonderreiches, und J. Bracker [Koln{: Politische und kulturelle Grundlagen fur Kunst in Köln seit Postumus)
in: ANRW II.4 (1975) 715-782

2387
Eberle, Stephan
Wahrnehmung und Bewegung bei Aristoteles : Grundlegung einer Untersuchung der Zeitstruktur kognitiver Prozesse
Essen : Verl. Die Blaue Eule, 1997

3434
Ebert, Theo
Sokrates über seinen Umgang mit Hypotheseis ("Phaidon" 100a)
in: Herm. 129/2001, 467

3273
Elder, J.P.
Catull c.1, sein poetisches Bekenntnis und Nepos
in: Heine: Catull, WBG 1975 (WdF 308)

3523
Ermatinger, Emil
Das dichterische Kunstwerk. Grundbegriffe der Urteilsbildung in der Literaturgeschichte
Leipzig, Teubner, 3/1939

2968
Flach, Dieter
Das literarische Verhältnis von Horaz und Properz
Gießen : Mittelhess. Druck- u. Verl.-Ges., 1967

2383
Fraenkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik, Prosa bis zur Mitte des fünften Jahrhunders
New York 1951; München (Beck) 1962

2384
Fraenkel, H.
Wege und Formen frühgriechischen Denkens. Literarische und philosohigeschichtliche Studien
München (Beck) 1955, 2/1959

162
Fränkel, H.
Homer. Hesiod. Lyrik (Archilochos .Alkman. Sappho. Alkaios. Semonides. Mimnermos)
in: Dichtung und Philosophie, 1962

1449
Fränkel, H.
Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums. Eine Geschichte der griechischen Epik, Lyrik und Prosa bis zur Mitte des 5. Jhs.
München (Beck) 2/1962

1522
Fränkel, H.
Elpis, in: Drei Interpretationen aus Hesiod (III)
in: Wege und Formen frühgriechischen Denkens, München (Beck) 1960

2355
Freerksen, E.
Zur Problematik und Bedeutung des Experiments in der Medizin
Deutsches Ärzteblatt 61,1954, S.977ff.

958
Frisk, H.
Griechisches etymologisches Wörterbuch
Heidelberg (Winter) 1954-1960

491
Fuhrmann, M.
Cum dignitate otium. Politisches Programm und Staatstheorie b.Cicero
in: Gymn 67/1960

4382
Gadamer, Hans-Georg
Philosophisches Lesebuch, Bd. 1: Die Philosophie der Vorsokratiker, die klassische Philosophie Athens, die Philosophie im Zeitalter des Hellenismus, die christliche Philosophie des Mittelalters
Frankfurt a.M. (Fischer) 4, 2009

2312
Gärtner, H.
Rufus von Ephesos: Die Fragen des Arztes an den Kranken
CMG Suppl. IV, Berlin 1962

4080
Georges, Karl Ernst
Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch. Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. CD-Rom.
Berlin : Directmedia Publ., 2007

4081
Georges, Karl Ernst
Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch
Darmstadt, WBG, 2004 (Ndr. 7/1910)

4607
Georges, Karl-Ernst [gg.]
Lateinisch-deutsches Handwörterbuch, I-II
Hannover 14,1976 booklooker
zvab

4608
Georges, Karl-Ernst [ggd.]
Ausführliches deutsch-lateinisches Handwörterbuch, I-II
Leipzig 1882

2533
Gommel, Jürgen
Rhetorisches Argumentieren bei Thukydides
Hildesheim : Olms, 1966

3505
Gordon, Barry
Aristotle and Hesiod, the economic problem in Greek thought
in: Review of social economy, Bd. 63 (2005), 3, S.395-404

3499
Gotshalk, Richard
Homer and Hesiod, myth and philosophy
Lanham, Md. (u.a.), Univ. Press of America, 2000

2746
Grimal, Pierre (Hg.)
Die Mittelmeerwelt im Altertum. Der Aufbau des Römischen Reiches
Frankfurt am Main (Fischer Weltgeschichte, Bd.7) 1990

4016
Grisebach, E.
Die Wanderung der Novelle von der treulosen Witwe durch die Weltliteratur
Berlin 2,1889

3953
Gruben, Gottfried
Die Tempel der Griechen. Aufnamen von Max Hirmer
München, Hirmer-Verlag, 3,1980

3503
Haase, Frank
Metaphysik und Medien. Über die Anfänge medialen Denkens bei Hesiod und Platon
München (kopaed) 2005

2145
Hägg, Thomas
Narrative Technique in Ancient Greek Romances. Studies of Chariton, Xenophon Ephesius, and Achilles Tatius
Stockholm 1971

3494
Hamilton, Richard
The architecture of Hesiodic poetry
Baltimore, Md. (u.a.), Johns Hopkins Univ. Press, 1989

3938
Hansen, Reimer
Wörterbuch zu Xenophons Anabasis und Hellenika, für den Schulgebrauch bearbeitet.
Gotha, Perthes, 1890

518
Harder, R.
Proömium von Ciceros Tusculanen (Die Antithese Rom-Griechenland)
in: Kl.Schrft., München (Beck) 1960

1383
Heinimann, F.
Nomos und Physis. Herkunft und Bedeutung einer Antithese im griechischen Denken des 5. Jahrhunderts
Diss. Basel 1945

185
Heldmann, K.
Niederlage Homers im Dichterwettstreit mit Hesiod
Göttingen (V&R, Hypomn.75) 1982

3329
Henneböhl, R.
"Stumm vor Schmerz ist die Lyra": Der Gesang des Orpheus und die Entstehung der Liebeselegie. Zur Aussageabsicht des zehnten Buches der Metamorphosen Ovids
in: Gymn.112/2005, S.345-374

4234
Henneböhl, R.
"Stumm vor Schmerz ist die Lyra": Der Gesang des Orpheus und die Entstehung der Liebeselegie. Zur Aussageabsicht des zehnten Buches der Metamorphosen Ovids
in: Gymn.112 (2005), 345-374

54
Hermes, E.
Grundsätzliches zur Schullektüre Herodots
in: AU III 3,5

2009
Hesberg, H. v.
Archäologische Denkmäler zum römischen Kaiserkult
in: ANRW II.16.2 (1978) 911-995

1778
Hesberg, H. v.
Archäologische Denkmäler zu den römischen Göttergestalten
in: ANRW II.17.2 (1981) 1032-1199

3507
Hesiod
I: Theogony. Works and days. Testimonia, ed. and transl. by Glenn W. Most.
Cambridge, Mass. (u.a.), Harvard Univ. Press (The Loeb classical library ; 57), 2006

3508
Hesiod
II: The shield. Catalogue of women. Other fragments, ed. and transl. by Glenn W. Most. -
Cambridge, Mass. (u.a.), Harvard Univ. Press (The Loeb classical library ; 503), 2007

2161
Hesse, N.
Dyskolos oder Menschenfeind? ..Charakteristik des Dyskolos von Menander
in: AuA 15/1969,81 / ORD

2974
Highet, Gilbert
Römisches Arkadien : Dichter und ihre Landschaft ; Catull, Vergil, Properz, Horaz, Tibull, Ovid, Juvenal
München : Goldmann, 1964

2146
Hirschig, G.A. (Hg.)
Erotici Scriptores. Parthenius, Achilles Tatius, Longus, Xenophon Ephesius, Heliodorus, Chariton Aphrodisiensis, Antonius Diogenes, Iamblichus. Ex Nova Recensione Guillelmi Adriani Hirschig. Eumathius, ex recensione Philippi Le Bas; Apolloni Tyrii Historia, ex cod. Paris. Edita A.J. Lapaume; Nicetas Eugenianus, ex nova recensione Boissonadii. Graece et Latine cum Indice Historico
Parisiis, Ambrosio Firmin Didot, 1856

1443
Hölscher, U.
Anfängliches Fragen. Studien zur frühen griechischen Philosophie
Göttingen (V&R) 1968

3267
Holzberg, Niklas
Die ethnographischen Exkurse zu Caesars Bellum Gallicum als erzählstrategisches Mittel
in: Anr.33/1987, 85-98

3283
Holzberg, Niklas
Catull. Der Dichter und sein erotisches Werk
München (Beck) 2002

3546
Hommel, H.
Vergils "messianisches" Gedicht
in: Oppermann: Vergil WBG 1966 (WdF 19)

1786
Hommel, H.
Vesta und die frührömische Religion
in: ANRW I.2 (1972) 397-420

4020
Huber, G.
Das Motiv der Witwe von Ephesos in lateinischen Texten der Antike und im Mittelalter
Mannheim 1990

2219
Huber, Heide
Römisch-germanische Spectacula : Historisches und Komisches von Augustus bis Constantin ; frei nach den römischen Autoren Velleius, Seneca, Tacitus, Sueton und den archäologischen Funden
Norderstedt : Books on Demand GmbH, 2004

3491
Hueber, Walter
Gerechtigkeitskonzeptionen bei Homer und Hesiod
1986

1789
Hultgard, A.
Das Judentum in der hellenistisch-römischen Zeit und die iranische Religion - ein religionsgeschichtliches Problem
in: ANRW II.19.1 (1979) 512-590

3501
Hunter, Richard L.
The Hesiodic catalogue of women, constructions and reconstructions
Cambridge (u.a.) Univ. Press, 2005

2311
Ilberg, J.
Rufus von Ephesos - Ein griechischer Arzt in trajanischer Zeit
Abh.d.Sächs.Akad.d.Wiss. Phil.-hist.Kl. 41,1, Leipzig 1930

3799
Iwanow, W.
Vergils Historiosophie
in: Oppermann: Vergil WBG 1966 (WdF 19)


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom - /Grie/hes/Hes.Erg01.php - Letzte Aktualisierung: 29.12.2020 - 11:26