Nos personalia non concoquimus. Nostri consocii (Google, Affilinet) suas vias sequuntur: Google, ut intentionaliter te proprium compellet, modo ac ratione conquirit, quae sint tibi cordi. Uterque consocius crustulis memorialibus utitur. Concedis, si legere pergis.
 
 
 

top

Sophokles

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟΣ - KÖNIG OIDIPUS

griechisch und deutsch

 
     
  ΟΙΔΙΠΟΥΣ OIDIPUS
1


Ὦ τέκνα, Κάδμου τοῦ πάλαι νέα τροφή,
τίνας ποθ’ ἕδρας τάσδε μοι θοάζετε
ἱκτηρίοις κλάδοισιν ἐξεστεμμένοι;
Πόλις δ’ ὁμοῦ μὲν θυμιαμάτων γέμει,
O Kinder, ihr, des alten Kadmos neuer Stamm,
Weshalb erscheint ihr lagernd auf den Stufen hier,
Geschmückt mit Zweigen als die Hilfeflehenden?
Erfüllt von Opferdüften ist die ganze Stadt,
5ὁμοῦ δὲ παιάνων τε καὶ στεναγμάτων·
ἁγὼ δικαιῶν μὴ παρ’ ἀγγέλων, τέκνα,
ἄλλων ἀκούειν αὐτὸς ὧδ’ ἐλήλυθα,
ὁ πᾶσι κλεινὸς Οἰδίπους καλούμενος.
Ἀλλ’, ὦ γεραιέ, φράζ’, ἐπεὶ πρέπων ἔφυς
Erfüllt von Bittgesängen und von Klageruf.
Hierüber wollt ich Kunde nicht durch Boten erst
Vernehmen, Kinder; darum trat ich selbst heraus,
Ich, Oidipus, von allen weit mit Ruhm genannt.
So sage du mir, Alter, weil es dir geziemt,

10


πρὸ τῶνδε φωνεῖν· τίνι τρόπῳ καθέστατε,
δείσαντες ἢ στέρξαντες; ὡς θέλοντος ἂν
ἐμοῦ προσαρκεῖν πᾶν· δυσάλγητος γὰρ ἂν
εἴην τοιάνδε μὴ οὐ κατοικτίρων ἕδραν.
Für die das Wort zu führen: was trieb euch hierher?
War's eine Sorge, war’s ein Wunsch? Gern möchte’ ich euch
Beistehn in allem, und gefühllos wär’ ich ja,
Erweckte solches Flehen nicht Mitleid in mir.
  ΙΕΡΕΥΣ PRIESTER
Ἀλλ’, ὦ κρατύνων Οἰδίπους χώρας ἐμῆς, Nun denn, Beherrscher meines Landes, Oidipus,
ὁρᾷς μὲν ἡμᾶς ἡλίκοι προσήμεθα
βωμοῖσι τοῖς σοῖς, οἱ μὲν οὐδέπω μακρὰν
πτέσθαι σθένοντες, οἱ δὲ σὺν γήρᾳ βαρεῖς,
ἱερεύς, ἐγὼ μὲν Ζηνός, οἵδε τ’ ᾐθέων
λεκτοί· τὸ δ’ ἄλλο φῦλον ἐξεστεμμένον
Von jedem Alter siehst du hier gelagert uns
An deinen Herden? Kinder, die zu weitem Flug
Noch nicht erstarkt sind, Priester, die das Alter beugt, -
Zeus’ Diener, mich -, hier auserlesne Jünglinge;
Wie wir, geschmückt mit Zweigen, sitzt das andre Volk
ἀγοραῖσι θακεῖ, πρός τε Παλλάδος διπλοῖς
ναοῖς, ἐπ’ Ἰσμηνοῦ τε μαντείᾳ σποδῷ.
Πόλις γάρ, ὥσπερ καὐτὸς εἰσορᾷς, ἄγαν
ἤδη σαλεύει, κἀνακουφίσαι κάρα
βυθῶν ἔτ’ οὐχ οἵα τε φοινίου σάλου,
Rings auf den Märkten, um die beiden Tempel dort
Der Pallas und Ismenos' Seherherd zunächst.
Die Stadt, du siehst es selber ja, schwankt ungestüm
Im Wogenaufruhr und vermag nicht mehr das Haupt
Emporzuheben aus dem Meer der Todesflut,
φθίνουσα μὲν κάλυξιν ἐγκάρποις χθονός,
φθίνουσα δ’ ἀγέλαις βουνόμοις τόκοισί τε
ἀγόνοις γυναικῶν· ἐν δ’ ὁ πυρφόρος θεὸς
σκήψας ἐλαύνει, λοιμὸς ἔχθιστος, πόλιν,
ὑφ’ οὗ κενοῦται δῶμα Καδμεῖον, μέλας δ’
Hinsterbend hier im fruchtbeschwerten Keim der Flur,
Hinsterbend dort in Rinderherden und der Fraun
Noch ungebornen Kindern; hergestürmt mit Glut,
Verwüstet grimmvoll unsre Stadt der Seuche Gott,
Dass Kadmos’ Haus verödet und das dunkle Land
Ἅιδης στεναγμοῖς καὶ γόοις πλουτίζεται.
Θεοῖσι μέν νυν οὐκ ἰσούμενός σ’ ἐγὼ
οὐδ’ οἵδε παῖδες ἑζόμεσθ’ ἐφέστιοι,
ἀνδρῶν δὲ πρῶτον ἔν τε συμφοραῖς βίου
κρίνοντες ἔν τε δαιμόνων ξυναλλαγαῖς,
Der Schatten reicher an Gestöhn und Klagen wird.
Drum lagr' ich samt den Kindern hier um deinen Herd;
Zwar nicht den Göttern achten wir dich gleich, o Herr,
Doch als der Menschen Ersten bei den Schickungen
Der Götter und auf wechselvoller Lebensbahn;
ὅς γ’ ἐξέλυσας ἄστυ καδμεῖον μολὼν
σκληρᾶς ἀοιδοῦ δασμὸν ὃν παρείχομεν,
καὶ ταῦθ’ ὑφ’ ἡμῶν οὐδὲν ἐξειδὼς πλέον
οὐδ’ ἐκδιδαχθείς, ἀλλὰ προσθήκῃ θεοῦ
λέγῃ νομίζῃ θ’ ἡμὶν ὀρθῶσαι βίον.
Denn du, gelangt zu Kadmos' Burg, erlöstest uns
Vom Zinse, den wir dargebracht der grausen Sphinx,
Und ohne dass dir weitre Kunde ward von uns,
Noch Unterweisung; nein, mit Götterhilfe nur,
So sagt und glaubt man, schirmtest du das Leben uns.
Νῦν τ’, ὦ κράτιστον πᾶσιν Οἰδίπου κάρα,
ἱκετεύομέν σε πάντες οἵδε πρόστροποι
ἀλκήν τιν’ εὑρεῖν ἡμίν, εἴτε του θεῶν
φήμην ἀκούσας εἴτ’ ἀπ’ ἀνδρὸς οἶσθά του·
ὡς τοῖσιν ἐμπείροισι καὶ τὰς ξυμφορὰς
Auch jetzt, du hochgewaltig Haupt des Oidipus,
Flehn dir wir alle, lagernd hier zu deinen Knien,
Uns Hilfe wo zu finden, ob ein Gottesspruch,
Ob eines Menschen Wissen sie dir offenbart.
Denn wohl erkenn ich, dass, des Vielerfahrenen
ζώσας ὁρῶ μάλιστα τῶν βουλευμάτων.
Ἴθ’, ὦ βροτῶν ἄριστ’, ἀνόρθωσον πόλιν·
ἴθ’, εὐλαβήθηθ’· ὡς σὲ νῦν μὲν ἥδε γῆ
σωτῆρα κλῄζει τῆς πάρος προθυμίας·
ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεθα
Ratschlüsse stets ein segenvolles Ende krönt.
Auf, bester aller Menschen, richt’ empor die Stadt!
Auf, walte sorgsam! Heute nennt dich Retter noch
Dies Land für Liebe, die du treu vordem bewährt;
Doch deiner Herrschaft dächten wir nie mehr hinfort,
στάντες τ’ ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον,
ἀλλ’ ἀσφαλείᾳ τήνδ’ ἀνόρθωσον πόλιν.
Ὄρνιθι γὰρ καὶ τὴν τότ’ αἰσίῳ τύχην
παρέσχες ἡμῖν, καὶ τανῦν ἴσος γενοῦ·
ὡς, εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς ὥσπερ κρατεῖς,
Wenn sie zuerst uns steigen, dann versinken ließ.
Auf sichrem Grunde richte denn die Stadt empor!
Dich führten gute Götter, als du früher uns
Das Glück erschufest: zeige nun auch also dich!
Denn willst du Herr sein, wie du's bist, in diesem Reich,
ξὺν ἀνδράσιν κάλλιον ἢ κενῆς κρατεῖν·
ὡς οὐδέν ἐστιν οὔτε πύργος οὔτε ναῦς
ἔρημος ἀνδρῶν μὴ ξυνοικούντων ἔσω.
ΟΙ. ὦ παῖδες οἰκτροί, γνωτὰ κοὐκ ἄγνωτά μοι
προσήλθεθ’ ἱμείροντες· εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι
Ist's über Menschen schöner als im öden Land.
Denn wahrlich nichts ist weder Schiff noch feste Burg,
Beraubt der Männer, die zuvor darin gewohnt.
ΟΙ. Ihr armen Kinder, wohlbekannt, nicht unbekannt,
Sind eures Herzens Wünsche mir. Wohl weiß ich es,
νοσεῖτε πάντες, καὶ νοσοῦντες ὡς ἐγὼ
οὐκ ἔστιν ὑμῶν ὅστις ἐξ ἴσου νοσεῖ.
Τὸ μὲν γὰρ ὑμῶν ἄλγος εἰς ἕν’ ἔρχεται
μόνον καθ’ αὑτόν, κοὐδέν’ ἄλλον, ἡ δ’ ἐμὴ
ψυχὴ πόλιν τε κἀμὲ καὶ σ’ ὁμοῦ στένει.
Ihr leidet alle; doch wie schwer ihr leidet auch,
Ist euer niemand, welcher litte so wie ich.
Denn euer Leid ist eines, ist auf einen nur
Beschränkt und keinen ändern sonst; doch mein Gemüt
Beklagt die Stadt der Väter, mich und dich zugleich.
Ὥστ’ οὐχ ὕπνῳ γ’ εὕδοντά μ’ ἐξεγείρετε·
ἀλλ’ ἴστε πολλὰ μέν με δακρύσαντα δή,
πολλὰς δ’ ὁδοὺς ἐλθόντα φροντίδος πλάνοις·
ἣν δ’ εὖ σκοπῶν εὕρισκον ἴασιν μόνην,
ταύτην ἔπραξα· παῖδα γὰρ Μενοικέως
So weckt mich eure Stimme nicht vom Schlummer auf;
Nein, wisset, manche Träne hab ich schon geweint,
Bin manchen Pfad der Sorge schon umhergeirrt;
Das eine Rettungsmittel, das ich sinnend fand,
Versucht ich endlich: nach Apollons Heiligtum
Κρέοντ’, ἐμαυτοῦ γαμβρόν, ἐς τὰ Πυθικὰ
ἔπεμψα Φοίβου δώμαθ’, ὡς πύθοιθ’ ὅ τι
δρῶν ἢ τί φωνῶν τήνδε ῥυσαίμην πόλιν.
Καί μ’ ἦμαρ ἤδη ξυμμετρούμενον χρόνῳ
λυπεῖ τί πράσσει· τοῦ γὰρ εἰκότος πέρα
In Pytho sandt’ ich Kreon, meinen Schwager, aus,
Den Sohn Menoikeus’, um zu späh’n, durch welche Tat,
Durch welches Wort ich diese Stadt erretten mag.
Schon bangt mir, wie's ihm gehe, zähl ich nach die Zeit,
Seitdem er auszog; über mein Erwarten ja
ἄπεστι πλείω τοῦ καθήκοντος χρόνου.
Ὅταν δ’ ἵκηται, τηνικαῦτ’ ἐγὼ κακὸς
μὴ δρῶν ἂν εἴην πάνθ’ ὅσ’ ἂν δηλοῖ θεός.
ΙΕ. Ἀλλ’ εἰς καλὸν σύ τ’ εἶπας οἵδε τ’ ἀρτίως
Κρέοντα προσστείχοντα σημαίνουσί μοι.
Verweilt er länger außen, als es ziemlich scheint,
Doch wenn er anlangt, wär’ ich wohl ein schlechter Mann,
Vollendet’ ich nicht alles, was der Gott gebeut.
PR. Ein Wort des Trostes sprachest du, und eben wird
Von diesen mir bedeutet, dass sich Kreon naht.
ΟΙ. Ὦναξ Ἄπολλον, εἰ γὰρ ἐν τύχῃ γέ τῳ
σωτῆρι βαίη, λαμπρὸς ὥσπερ ὄμματι.
ΙΕ. Ἀλλ’ εἰκάσαι μέν, ἡδύς· οὐ γὰρ ἂν κάρα
πολυστεφὴς ὧδ’ εἷρπε παγκάρπου δάφνης.
ΟΙ. Τάχ’ εἰσόμεσθα· ξύμμετρος γὰρ ὡς κλύειν.
ΟΙ. O Fürst Apollon, dass er so mit rettendem
Geschick erscheine, wie sein Auge freudig strahlt
PR. Wohl naht mit ihm die Freude; denn wie käm’ er sonst
Mit reichen Lorbeerzweigen so das Haupt umkränzt?
ΟΙ. Bald wird sich's zeigen: nahe schon, vernimmt er uns,
Ἄναξ, ἐμὸν κήδευμα, παῖ Μενοικέως,
τίν’ ἡμὶν ἥκεις τοῦ θεοῦ φήμην φέρων;
O Fürst, Menoikeus’ edler Sohn, mein Bruder, sprich:
Mit welcher Botschaft kehrst du mir vom Gott zurück?
  ΚΡΕΩΝ KREON


Ἐσθλήν· λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ’, εἰ τύχοι
κατ’ ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ’ ἂν εὐτυχεῖν.
ΟΙ. Ἔστιν δὲ ποῖον τοὔπος; οὔτε γὰρ θρασὺς
Mit guter; denn ich meine, wenn das Schwere selbst
Gelangt zu gutem Ende, dann steht alles wohl.
ΟΙ. Wie lautet, was er sagte? Denn nicht dreist bin ich;
οὔτ’ οὖν προδείσας εἰμὶ τῷ γε νῦν λόγῳ.
ΚΡ. Εἰ τῶνδε χρῄζεις πλησιαζόντων κλύειν,
ἕτοιμος εἰπεῖν, εἴτε καὶ στείχειν ἔσω.
ΟΙ. Ἐς πάντας αὔδα· τῶνδε γὰρ πλέον φέρω
τὸ πένθος ἢ καὶ τῆς ἐμῆς ψυχῆς πέρι.
Noch ward mir eben bange durch dein letztes Wort.
KR. Ich bin bereit zu reden, wenn du's hören willst
In dieser Beisein, oder folg’ ich dir hinein?
ΟΙ. Sprich's aus vor allen: fühl ich doch um ihr Geschick
Mehr Kummer, als mir um das eigne Leben bangt.
ΚΡ. Λέγοιμ’ ἂν οἷ’ ἤκουσα τοῦ θεοῦ πάρα.
Ἄνωγεν ἡμᾶς Φοῖβος ἐμφανῶς ἄναξ
μίασμα χῶρας ὡς τεθραμμένον χθονὶ
ἐν τῇδ’ ἐλαύνειν μηδ’ ἀνήκεστον τρέφειν.
ΟΙ. Ποίῳ καθαρμῷ; τίς ὁ τρόπος τῆς ξυμφορᾶς;
KR. So meld’ ich alles, wie's der Gott mir offenbart.
Uns ruft der König Phoibos auf mit klarem Wort,
Des Landes Schandfleck (denn er weile hier) hinaus
Zu treiben, nicht zu hegen unheilbare Schuld.
ΟΙ. Durch welche Sühnung? Welcher Art ist diese Not?
ΚΡ. Ἀνδρηλατοῦντας, ἢ φόνῳ φόνον πάλιν
λύοντας, ὡς τόδ’ αἷμα χειμάζον πόλιν.
ΟΙ. Ποίου γὰρ ἀνδρὸς τήνδε μηνύει τύχην;
ΚΡ. Ἦν ἡμίν, ὦναξ, Λάιός ποθ’ ἡγεμὼν
γῆς τῆσδε, πρὶν σὲ τήνδ’ ἀπευθύνειν πόλιν.
KR. Sei's durch Verbannung, oder dass wir Mord mit Mord
Versöhnen; Blutschuld sei es, was die Stadt bestürmt.
ΟΙ. Und welches Mannes Schicksal meint der Gott damit?
KR.Der Fürst in unserm Lande hier war Laios,
Bevor, o König, du gebotst in dieser Stadt.
ΟΙ. Ἔξοιδ’ ἀκούων· οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω.
ΚΡ. Τούτου θανόντος νῦν ἐπιστέλλει σαφῶς
τοὺς αὐτοέντας χειρὶ τιμωρεῖν τινας.
ΟΙ. Οἱ δ’ εἰσὶ ποῦ γῆς; ποῦ τόδ’ εὑρεθήσεται
ἴχνος παλαιᾶς δυστέκμαρτον αἰτίας;
ΟΙ. Aus andrer Munde weiß ich’s; denn ihn sah ich nie.
KR.Nun der dahinschied, ist Apollons klar Gebot,
Die Mörder, wer sie seien, schwer zu züchtigen. .
ΟΙ. Und wo zu Lande weilen sie? Wo findet sich
Die schwer erkennbar dunkle Spur der alten Schuld?
ΚΡ. Ἐν τῇδ’ ἔφασκε γῇ· τὸ δὲ ζητούμενον
ἁλωτόν, ἐκφεύγει δὲ τἀμελούμενον.
ΟΙ. Πότερα δ’ ἐν οἴκοις, ἢ ‘ν ἀγροῖς ὁ Λάιος,
ἢ γῆς ἐπ’ ἄλλης τῷδε συμπίπτει φόνῳ;
ΚΡ. Θεωρός, ὡς ἔφασκεν, ἐκδημῶν πάλιν
KR.In diesem Lande, sagt er: was man sucht, es läßt
Sich finden; was man unbeachtet läßt, entflieht.
ΟΙ. Und war's im Hause, war es auf dem Felde, war’s
In fremdem Lande, dass ihn traf die Mörderhand?
KR.Den Gott zu fragen zog er aus, so sagt’ er selbst,
πρὸς οἶκον οὐκέθ’ ἵκεθ’, ὡς ἀπεστάλη.
ΟΙ. Οὐδ’ ἄγγελός τις οὐδὲ συμπράκτωρ ὁδοῦ
κατεῖδ’ ὅτου τις ἐκμαθὼν ἐχρήσατ’ ἄν;
ΚΡ. Θνῄσκουσι γάρ, πλὴν εἷς τις ὃς φόβῳ φυγὼν
ὧν εἶδε πλὴν ἓν οὐδὲν εἶχ’ εἰδὼς φράσαι.
Und seit er ausging, ist er nicht mehr heimgekehrt.
ΟΙ. Und kein Genosse seines Wegs, kein Bote sah’s,
Von dem man forschend alles noch erkundete?
ΚΡ. Sie fielen bis auf einen, der, aus Furcht entflohn,
Nichts als das eine, was er sah, zu sagen weiß.
ΟΙ. Τὸ ποῖον; ῝Εν γὰρ πόλλ’ ἂν ἐξεύροι μαθεῖν,
ἀρχὴν βραχεῖαν εἰ λάβοιμεν ἐλπίδος.
ΚΡ. Λῃστὰς ἔφασκε συντυχόντας οὐ μιᾷ
ῥώμῃ κτανεῖν νιν, ἀλλὰ σὺν πλήθει χερῶν.
ΟΙ. Πῶς οὖν ὁ λῃστής, εἴ τι μὴ ξὺν ἀργύρῳ
ΟΙ. Was ist's? Zu vielem weiset eins die Pf ade wohl,
Wenn einer Hoffnung schwacher Strahl uns leuchtete.
ΚΡ. Ihn überfielen Räuber, und nicht eine Hand,
Nein, vieler Hände, sagt er aus, erschlügen ihn.
ΟΙ. Doch hätte sich der Räuber, wenn er nicht von hier
ἐπράσσετ’ ἐνθένδ’, ἐς τόδ’ ἂν τόλμης ἔβη;
ΚΡ. Δοκοῦντα ταῦτ’ ἦν· Λαίου δ’ ὀλωλότος
οὐδεὶς ἀρωγὸς ἐν κακοῖς ἐγίγνετο.
ΟΙ. Κακὸν δὲ ποῖον ἐμποδών, τυραννίδος
οὕτω πεσούσης, εἶργε τοῦτ’ ἐξειδέναι;
Mit Gold bestellt war, solch vermessner Tat erkühnt?
ΚΡ. Wohl schien es also; doch den Mord des Laios
Zu rächen, tat sich keiner auf in jener Not.
ΟΙ. Und welche Not verwehrte solches auszuspähn,
Nachdem des Landes Herrscher so gefallen war?
ΚΡ. Ἡ ποικιλῳδὸς Σφὶγξ τὸ πρὸς ποσὶ σκοπεῖν
μεθέντας ἡμᾶς τἀφανῆ προσήγετο.
ΟΙ. Ἀλλ’ ἐξ ὑπαρχῆς αὖθις αὔτ’ ἐγὼ φανῶ·
ἐπαξίως γὰρ Φοῖβος, ἀξίως δὲ σύ,
πρὸς τοῦ θανότος τήνδ’ ἔθεσθ’ ἐπιστροφήν·
ΚΡ. Uns zwang die Ränkesängerin aufs Nächste nur
Zu schauen und zu lassen, was im Dunkel lag,
ΟΙ. Von Anbeginn denn werde dies von mir enthüllt.
Denn würdig war's des Phoibos, würdig deiner war’s,
Dass ihr dem Toten diese Sorge zugewandt.
ὥστ’ ἐνδίκως ὄψεσθε κἀμὲ σύμμαχον,
γῇ τῇδε τιμωροῦντα τῷ θεῷ θ’ ἅμα.
Ὑπὲρ γὰρ οὐχὶ τῶν ἀπωτέρω φίλων,
ἀλλ’ αὐτὸς αὑτοῦ τοῦτ’ ἀποσκεδῶ μύσος.
Ὅστις γὰρ ἦν ἐκεῖνον ὁ κτανὼν τάχ’ ἂν
Drum sollt ihr mich auch billig sehn in eurem Bund,
Die Not des Landes sühnen und den Gott zugleich.
Und nicht für ferne Freunde ja vollbring ich das;
Vom eignen Haupte schaff’ ich mir den Greuel fort.
Denn wer es war, der ihn erschlug, er will vielleicht
κἄμ’ ἂν τοιαύτῃ χειρὶ τιμωρεῖν θέλοι·
κείνῳ προσαρκῶν οὖν ἐμαυτὸν ὠφελῶ.
Ἀλλ’ ὡς τάχιστα, παῖδες, ὑμεῖς μὲν βάθρων
ἵστασθε, τούσδ’ ἄραντες ἱκτῆρας κλάδους,
ἄλλος δὲ Κάδμου λαὸν ὧδ’ ἀθροιζέτω,
Sich auch an mir vergreifen mit derselben Hand.
Drum wenn ich jenem diene, dien ich mir zugleich.
Nun flugs erhebt euch, Kinder, von den Stufen hier,
Und nehmt den Schmuck der Flehden, eure Zweige, mit;
Ein andrer aber sammle hier des Kadmos Volk;
ὡς πᾶν ἐμοῦ δράσοντος· ἢ γὰρ εὐτυχεῖς
σὺν τῷ θεῷ φανούμεθ’ ἢ πεπτωκότες.
ΙΕ. Ὦ παῖδες, ἱστώμεσθα· τῶνδε γὰρ χάριν
καὶ δεῦρ’ ἔβημεν ὧν ὅδ’ ἐξαγγέλλεται.
Φοῖβος δ’ ὁ πέμψας τάσδε μαντείας ἅμα
Denn jetzt versuch ich alles, bald wird’s offenbar,
Ob uns der Gott Glück sendet oder Untergang.
PR. Erheben wir uns, Kinder; deshalb sind wir ja
Hierher gekommen, was er uns zu tun verheißt.
Und möge Phoibos, der den Gottesspruch gesandt,
σωτήρ θ’ ἵκοιτο καὶ νόσου παυστήριος. Ein Retter kommen und die Not bewältigen!
  ΧΟΡΟΣ CHORΣτρ. 1. Ὦ Διὸς ἁδυεπὲς φάτι, τίς ποτε
τᾶς πολυχρύσου
Πυθῶνος ἀγλαὰς ἔβας
Θήβας; Ἐκτέταμαι φοβερὰν φρένα,
δείματι πάλλων,
ἰήιε Δάλιε Παιάν,
Str.1. Liebliche Stimme des Zeus, wie lautest du,
kommend von Pythos
Goldreichem Haus zur heitern Burg
Thebens? Bangend erstarr’ ich im Geist und
erzittre vor Schrecken,
Heilsehaffender, Delier, Paian!
ἀμφὶ σοὶ ἁζόμενος τί μοι ἢ νέον
ἢ περιτελλομέναις ὥραις πάλιν
ἐξανύσεις χρέος·
εἰπέ μοι, ὦ χρυσέας τέκνον Ἐλπίδος,
ἄμβροτε Φάμα.
Αντ. 1. Πρῶτά σε κεκλόμενος, θύγατερ Διός,
ἄμβροτ’ Ἀθάνα,
Ahnend erbebt mir das Herz, was heute du,
Oder in rollender Jahre Umlauf mir
Künftig enthüllen wirst.
Sag es, der Hoffnung Tochter, der goldenen,
himmlische Stimme!
Ant.1. Dich erst ruf ich, Athene, des Zeus
unsterbliche Tochter;
γαιάοχόν τ’ ἀδελφεὰν
Ἄρτεμιν, ἃ κυκλόεντ’ ἀγορᾶς θρόνον
εὐκλέα θάσσει,
καὶ Φοῖβον ἑκαβόλον, ἰώ,
τρισσοὶ ἀλεξίμοροι προφάνητέ μοι,
εἴ ποτε καὶ προτέρας ἄτας ὕπερ
Auch, Schwester, dir, des Landes Hut,
Artemis, Sitzend im Kreise des Markts
auf strahlendem Throne,
Und Phoibos, dem Treffenden, fleh’ ich:
Drei todwehrende Götter, erscheinet mir!
Schafftet ihr einst, als über die Häupter des
ὀρνυμένας πόλει
ἠνύσατ’ ἐκτοπίαν φλόγα πήματος,
ἔλθετε καὶ νῦν.
Στρ. 2. Ὦ πόποι, ἀνάριθμα γὰρ φέρω
πήματα· νοσεῖ δέ μοι πρόπας
Volkes der Fluch herab
Schwebte, die Glut des Verderbens hinaus,
o zeiget auch jetzt euch!
Str.2. Weh, wehel Leiden ohne Zahl
Quälen mich; erkrankt ist alles
στόλος, οὐδ’ ἔνι φροντίδος ἔγχος
ᾧ τις ἀλέξεται· οὔτε γὰρ ἔκγονα
κλυτᾶς χθονὸς αὔξεται οὔτε τόκοισιν
ἰηίων
καμάτων ἀνέχουσι γυναῖκες·
ἄλλον δ’ ἂν ἄλ-
Volk, und nirgendwo Waffnet sich Hilfe,
Mich zu beschirmen! Die Früchte des heiligen
Erdreiches gedeihen nicht,
Und es erliegen Die Frauen all
In den Wehn qualvoller Geburten.
Und Schwärm’ an Schwärmen,
λῳ προσίδοις ἅπερ εὔπτερον ὄρνιν
κρεῖσσον ἀμαιμακέτου πυρὸς ὄρμενον
ἀκτὰν πρὸς ἑσπέρου θεοῦ.
Αντ. 2. Ὧν πόλις ἀνάριθμος ὄλλυται·
Gleich flüchtigen Vögeln, erblickst du,
Schneller als reißende Glut sich entschwingen zu
Dem Strand des Abendgottes.
Ant.2. Ja, zahllos stirbt das Volk dahin;
νηλέα δὲ γένεθλα πρὸς πέδῳ
θαναταφόρα κεῖται ἀνοίκτως·
ἐν δ’ ἄλοχοι πολιαί τ’ ἔπι ματέρες
ἀκτὰν παρὰ βώμιον ἄλλοθεν ἄλλαι
λυγρῶν πόνων
Kläglich, unbejammert, liegen
auf der Erd entseelt Scharen der Kinder.
Aber von greisenden Müttern, von Gattinnen,
Dort lagernd und hier an den
Stufen des Altars, Fleht laut Gestöhn
ἱκτῆρες ἐπιστενάχουσι.
Παιὰν δὲ λάμ-
πει στονόεσσά τε γῆρυς ὅμαυλος·
ὧν ὕπερ, ὦ χρυσέα θύγατερ Διός,
εὐῶπα πέμψον ἀλκάν.
Um Schutz vor der traurigen Mühsal;
Hell tönt der Päan
Und seufzende Laute, gesellt ihm:
Leuchte denn, goldene Tochter des Donnerers,
Mit frohem Rettungsauge!
Στρ. 3 Ἄρεά τε τὸν μαλερόν, ὃς.
νῦν ἄχαλκος ἀσπίδων
φλέγει με περιβόατος ἀντιάζων,
παλίσσυτον δράμημα νωτίσαι πάτρας
ἄπουρον, εἴτ’ ἐς μέγαν
Str.3. Den Zermalmer Ares auch,
Der jetzt, vom Schilde nicht gedeckt,
Von Lärm umtönt, mit Fieberglut mich anfällt,
Ihn treib in rückgewandtem Lauf zur Vaterstadt
Hinaus, ins weit offene
θάλαμον Ἀμφιτρίτας,
εἴτ’ ἐς τὸν ἀπόξενον ὅρμων
Θρῄκιον κλύδωνα·
τελεῖν γάρ, εἴ τι νὺξ ἀφῇ,
τοῦτ’ ἐπ’ ἦμαρ ἔρχεται·
Lager Amphitrites
Dort, oder in Thrakias öde
Bucht, die meerumbrauste.
Denn er vollbringt es; was die Nacht
Übrig lässt, verschlingt der Tag.
τόν, ὦ <τᾶν> πυρφόρων
ἀστραπᾶν κράτη νέμων,
ὦ Ζεῦ πάτερ, ὑπὸ σῷ φθίσον κεραυνῷ.
Αντ. 3. Λύκει’ ἄναξ, τά τε σὰ χρυ-
σοστρόφων ἀπ’ ἀγκυλῶν
O Zeus, Allvater, du,
Roter Blitze Kraft
Beherrschend, unter deinem Donner tilg’ ihn!
Ant.3. Dir fleh ich, Lykerfürst!
Lass deine nie bezwungenen
βέλεα θέλοιμ’ ἂν ἀδάματ’ ἐνδατεῖσθαι
ἀρωγὰ προσταθέντα, τάς τε πυρφόρους
Ἀρτέμιδος αἴγλας, ξὺν αἷς
Λύκι’ ὄρεα διᾴσσει·
τὸν χρυσομίτραν τε κικλήσκω,
Geschosse fliegen von der goldnen Sehne,
Als Retter ausgesendet: Flammt, ihr Fackeln, auch,
Womit die Höhn Lykias
Artemis hindurchstürmt!
Auch dir mit dem goldenen Stirnband
τᾶσδ’ ἐπώνυμον γᾶς,
οἰνῶπα Βάκχον εὔιον,
Μαινάδων ὁμόστολον
πελασθῆναι φλέγοντ’
ἀγλαῶπι ...
Ruf ich, unsers Landes
Söhn, Bacchos, dir mit dem trunknen Blick,
Dir, von Bacchen rings umschwärmt,
O stürm hellstrahlend an
Mit dem lichten Brand
πεύκᾳ ‘πὶ τὸν ἀπότιμον ἐν θεοῖς θεόν.
ΟΙ. Αἰτεῖς· ἃ δ’ αἰτεῖς, τἄμ’ ἐὰν θέλῃς ἔπη
κλύων δέχεσθαι τῇ νόσῳ θ’ ὑπηρετεῖν,
ἀλκὴν λάβοις ἂν κἀνακούφισιν κακῶν.
Ἁγὼ ξένος μὲν τοῦ λόγου τοῦδ’ ἐξερῶ,
Auf diesen Gott, den alle Götter hassen!
ΟΙ. Du flehst, und was du flehest, wird, wofern du mich
Anhörst und willig förderst, was der Seuche wehrt,
Dir werden - Rettung und der Not Erleichterung.
Und also red ich, weil ich fremd der Kunde bin,
ξένος δὲ τοῦ πραχθέντος· οὐ γὰρ ἂν μακρὰν
ἴχνευον αὐτός, μὴ οὐκ ἔχων τι σύμβολον·
νῦν δ’, ὕστερος γὰρ ἀστὸς εἰς ἀστοὺς τελῶ,
ὑμῖν προφωνῶ πᾶσι Καδμείοις τάδε·
"Ὅστις ποθ’ ὑμῶν Λάιον τὸν Λαβδάκου
Wie fremd der Untat: ich allein, ich käme ja
Nicht weit im Forschen, ohne Spur und Zeichen sonst.
Nun (denn ich trat auch später erst als Bürger ein)
Erklär ich frei vor allem Kadmosvolke dies:
Wenn euer einem Kunde ward, von wessen Hand
κάτοιδεν ἀνδρὸς ἐκ τίνος διώλετο,
τοῦτον κελεύω πάντα σημαίνειν ἐμοί·
κεἰ μὲν φοβεῖται, τοὐπίκλημ’ ὑπεξέλοι
αὐτὸς καθ’ αὑτοῦ· πείσεται γὰρ ἄλλο μὲν
ἀστεργὲς οὐδέν, γῆς δ’ ἄπεισιν ἀσφαλής.
Getroffen fiel der Labdakide Laios,
Gebiet’ ich, dass er alles mir verkündige,
Selbst wenn davor ihm bangte, weil er wider sich
Zeugschaft erheben müsste; denn ihm widerfährt
Nichts Arges, straflos soll er aus dem Lande ziehn.
Εἰ δ’ αὖ τις ἄλλον οἶδεν ἢ ‘ξ ἄλλης χθονὸς
τὸν αὐτόχειρα, μὴ σιωπάτω· τὸ γὰρ
κέρδος τελῶ ‘γὼ χἠ χάρις προσκείσεται.
Εἰ δ’ αὖ σιωπήσεσθε, καί τις ἢ φίλου
δείσας ἀπώσει τοὔπος ἢ χαὐτοῦ τόδε,
Kennt aber jemand einen Mann aus fremdem Land
Als Täter, er verschweig’ es nicht; ich werde selbst
Den Lohn an ihn bezahlen und noch Dank dazu.
Doch wenn ihr schweigt und einer, um den Freund besorgt,
Mein Wort verachtet oder um sich selber bangt,
ἁκ τῶνδε δράσω, ταῦτα χρὴ κλύειν ἐμοῦ.
Τὸν ἄνδρ’ ἀπαυδῶ τοῦτον, ὅστις ἐστί, γῆς
τῆσδ’ ἧς ἐγὼ κράτη τε καὶ θρόνους νέμω
μήτ’ εἰσδέχεσθαι μήτε προσφωνεῖν τινα,
μήτ’ ἐν θεῶν εὐχαῖσι μήτε θύμασιν
So sollt ihr hören, was ich dann zu tun beschloss.
Den Mann verbiet ich, wer er sei, in diesem Land,
Worin Gewalt mir und der Thron beschieden ward,
Gastfreundlich aufzunehmen, noch zu grüßen ihn,
Noch bei der Götter Dienste, noch an Opfern ihm
κοινὸν ποιεῖσθαι, μήτε χέρνιβος νέμειν·
ὠθεῖν δ’ ἀπ’ οἴκων πάντας, ὡς μιάσματος
τοῦδ’ ἡμὶν ὄντος, ὡς τὸ Πυθικὸν θεοῦ
μαντεῖον ἐξέφηνεν ἀρτίως ἐμοί.
Ἐγὼ μὲν οὖν τοιόσδε τῷ τε δαίμονι
Anteil zu gönnen oder an geweihter Flut:
Von eurer Schwelle stoßet ihn als einen Gräul,
Der uns verunreint, wie des Gottes pythisches
Orakel heute deutlich uns geoffenbart.
So jedes ordnend, will ich treu dem Gotte, will
τῷ τ’ ἀνδρὶ τῷ θανόντι σύμμαχος πέλω·
κατεύχομαι δὲ τὸν δεδρακότ’, εἴτε τις
εἷς ὢν λέληθεν εἴτε πλειόνων μέτα,
κακὸν κακῶς νιν ἄμορον ἐκτρῖψαι βίον·
ἐπεύχομαι δ’, οἴκοισιν εἰ ξυνέστιος
Dem hingeschiednen Manne treu zur Seite stehn.
Dem Täter aber fluch ich, ob er seine Tat
Allein verübt im Dunkel, ob mit mehreren:
Er friste schnöd ein schnödes Leben ohne Glück!
Ich flehe, mir, wofern ich selber wissentlich
ἐν τοῖς ἐμοῖς γένοιτ’ ἐμοῦ ξυνειδότος,
παθεῖν ἅπερ τοῖσδ’ ἀρτίως ἠρασάμην.
Ὑμῖν δὲ ταῦτα πάντ’ ἐπισκήπτω τελεῖν,
ὑπέρ τ’ ἐμαυτοῦ τοῦ θεοῦ τε τῆσδέ τε
γῆς ὧδ’ ἀκάρπως κἀθέως ἐφθαρμένης."
An meinem Herd als Hausgenossen ihn gepflegt,
Das Leid zu senden, das ich jetzt ihm angewünscht.
Doch euch gebiet ich dringend, dass ihr alles dies
Für mich vollendet, für den Gott und dieses Land,
Das blütenlos und gottverlassen untergeht.
Οὐδ’ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ θεήλατον,
ἀκάθαρτον ὑμᾶς εἰκὸς ἦν οὕτως ἐᾶν,
ἀνδρός γ’ ἀρίστου βασιλέως ὀλωλότος,
ἀλλ’ ἐξερευνᾶν· νῦν δ’ ἐπεὶ κυρῶ τ’ ἐγὼ
ἔχων μὲν ἀρχάς, ἃς ἐκεῖνος εἶχε πρίν,
Denn, traun, geböte solches Werk auch nicht der Gott,
Es ungesühnt zu lassen, ziemt’ euch dennoch nicht,
Dass so des Todes Opfer ward der beste Fürst:
Ihr müsst es ausspähn. Aber nun ward mir das Amt
Des Oberherrschers, welches er zuvor besaß,
ἔχων δὲ λέκτρα καὶ γυναῖχ’ ὁμόσπορον
κοινῶν τε παίδων κοίν’ ἄν, εἰ κείνῳ γένος
μὴ ‘δυστύχησεν, ἦν ἂν ἐκπεφυκότα -
νῦν δ’ ἐς τὸ κείνου κρᾶτ’ ἐνήλαθ’ ἡ τύχη·
ἀνθ’ ὧν ἐγὼ τάδ’, ὡσπερεὶ τοὐμοῦ πατρός,
Ward mein die Gattin, die an seiner Seite lag,
Und unsre Kinder würden sich Geschwister sein,
Hätt ihm ein Unstern nicht missgönnt der Kinder Glück:
Nun aber brach dies Schicksal auf sein Haupt herein.
Deswegen will ich diesen Kampf für ihn bestehn,
ὑπερμαχοῦμαι, κἀπὶ πάντ’ ἀφίξομαι,
ζητῶν τὸν αὐτόχειρα τοῦ φόνου λαβεῖν,
τῷ Λαβδακείῳ παιδὶ Πολυδώρου τε καὶ
τοῦ πρόσθε Κάδμου τοῦ πάλαι τ’ Ἀγήνορος·
καὶ ταῦτα τοῖς μὴ δρῶσιν εὔχομαι θεοὺς
Wie für den eignen Vater, alles will ich tun,
Den Frevler auszuspüren, der den Mord verübt
Am Labdakiden, der von Polydoros stammt,
Vom Ahn, dem Kadmos, aus Agenors altem Blut.
Die Götter aber fleh ich an: wer nicht gehorcht,
μήτ’ ἀροτὸν αὐτοῖς γῆς ἀνιέναι τινά,
μήτ’ οὖν γυναικῶν παῖδας, ἀλλὰ τῷ πότμῳ
τῷ νῦν φθερεῖσθαι κἄτι τοῦδ’ ἐχθίονι.
Ὑμῖν δὲ τοῖς ἄλλοισι Καδμείοις ὅσοις
τάδ’ ἔστ’ ἀρέσκονθ’ ἥ τε σύμμαχος Δίκη
Dem spende niemals eine Saat der Erde Schoß,
Noch schenk’ ihm Kinder sein Gemahl; nein, dies Geschick
Von heut verderb’ ihn und ein noch graunvolleres!
Doch euch, ihr andern, welchen dies, wie mir, gefällt,
Ihr Kadmossöhne, bleibe stets der Dike Schutz,
χοἰ πάντες εὖ ξυνεῖεν εἰσαεὶ θεοί.
ΧΟ. Ὥσπερ μ’ ἀραῖον ἔλαβες, ὧδ’, ἄναξ, ἐρῶ·
οὔτ’ ἔκτανον γὰρ οὔτε τὸν κτανόντ’ ἔχω
δεῖξαι. Τὸ δὲ ζήτημα τοῦ πέμψαντος ἦν
Φοίβου τόδ’ εἰπεῖν, ὅστις εἴργασταί ποτε.
Und. seien alle Götter hold auf immerdar!
CH. Wie mich dein Fluch gebunden, also red ich, Herr!
Nicht ich erschlug ihn, weiß dir auch den Mörder nicht
Zu nennen. Er, der solche Forschung uns gebot,
Apollon, müsste sagen, wer die Tat verübt.
ΟΙ. Δίκαι’ ἔλεξας· ἀλλ’ ἀναγκάσαι θεοὺς
ἃν μὴ θέλωσιν οὐδ’ ἂν εἷς δύναιτ’ ἀνήρ.
ΧΟ. Τὰ δεύτερ’ ἐκ τῶνδ’ ἂν λέγοιμ’ ἅ μοι δοκεῖ.
ΟΙ. Εἰ καὶ τρίτ’ ἔστι, μὴ παρῇς τὸ μὴ οὐ φράσαι.
ΧΟ. Ἄνακτ’ ἄνακτι ταὔθ’ ὁρῶντ’ ἐπίσταμαι
ΟΙ. Du redest Wahrheit; doch den Gott zu zwingen, wo
Er selbst sich weigert, das vermag kein Sterblicher.
CH. So nenn ich noch das zweite, das mir dienlich scheint.
ΟΙ. Wär's auch ein drittes, zögre nicht, es kundzutun.
CH. Was Fürst Apollon, sieht der Fürst Teiresias,
μάλιστα Φοίβῳ Τειρεσίαν, παρ’ οὗ τις ἂν
σκοπῶν τάδ’, ὦναξ, ἐκμάθοι σαφέστατα.
ΟΙ. Ἀλλ’ οὐκ ἐν ἀργοῖς οὐδὲ τοῦτ’ ἐπραξάμην·
ἔπεμψα γὰρ Κρέοντος εἰπόντος διπλοῦς
πομπούς· πάλαι δὲ μὴ παρὼν θαυμάζεται.
Ich weiß, vor allen andern; wohl erführen wir's
Am besten, König, fragten wir bei diesem an.
ΟΙ. Nicht säumig, ließ ich dieses auch nicht außer Acht.
Ich sandte zweimal Boten ihm auf Kreons Rat
Und wundre mich schon lange, dass er nicht erscheint.
ΧΟ. Καὶ μὴν τά γ’ ἄλλα κωφὰ καὶ παλαί’ ἔπη.
ΟΙ. Τὰ ποῖα ταῦτα; πάντα γὰρ σκοπῶ λόγον.
ΧΟ. Θανεῖν ἐλέχθη πρός τινων ὁδοιπόρων.
ΟΙ. Ἤκουσα κἀγώ· τὸν δ’ ἰδόντ’ οὐδεὶς ὁρᾷ.
ΧΟ. Ἀλλ’ εἴ τι μὲν δὴ δείματός γ’ ἔχει μέρος,
CH. Das andre sind verschollne taube Sagen wohl.
ΟΙ. Und welche Sagen? Denn ich acht auf jedes Wort.
CH. Er ward erschlagen, sagte man, von Wanderern.
ΟΙ. Das hört ich auch; den Täter aber sieht man nicht.
CH. Doch wenn er irgendwelche Furcht im Herzen nährt,
τὰς σὰς ἀκούων οὐ μενεῖ τοιάσδ’ ἀράς.
ΟΙ. Ὧι μή ‘στι δρῶντι τάρβος, οὐδ’ ἔπος φοβεῖ.
ΧΟ. Ἀλλ’ οὑξελέγξων αὐτὸν ἔστιν· οἵδε γὰρ
τὸν θεῖον ἤδη μάντιν ὧδ’ ἄγουσιν, ᾧ
τἀληθὲς ἐμπέφυκεν ἀνθρώπων μόνῳ.
So trotzt er deinem Fluche nicht, vernimmt er ihn.
ΟΙ. Wem vor der Tat nicht graute, den schreckt nicht das Wort.
CH. Er lebt ja, der ihn offenbart; hier führen sie
Uns schon den heiligen Seher her, den einzigen
Von allen Menschen, dem die Wahrheit innewohnt.
ΟΙ. Ὦ πάντα νωμῶν Τειρεσία, διδακτά τε
ἄρρητά τ’ οὐράνιά τε καὶ χθονοστιβῆ,
πόλιν μέν, εἰ καὶ μὴ βλέπεις, φρονεῖς δ’ ὅμως
οἵᾳ νόσῳ σύνεστιν· ἧς σὲ προστάτην
σωτῆρά τ’, ὦναξ, μοῦνον ἐξευρίσκομεν.
ΟΙ. Du, der in alles spähend dringt, Teiresias,
In Klares, Dunkles, was in Erd und Himmel ist,
Du kannst die Stadt nicht schauen, doch erkennst du wohl
Welch schwere Not sie heimgesucht; in dir allein
Erschien für uns ihr Helfer, lebt ihr Retter, Herr!
Φοῖβος γάρ, εἴ τι μὴ κλύεις τῶν ἀγγέλων,
πέμψασιν ἡμῖν ἀντέπεμψεν, ἔκλυσιν
μόνην ἂν ἐλθεῖν τοῦδε τοῦ νοσήματος,
εἰ τοὺς κτανόντας Λάιον μαθόντες εὖ
κτείναιμεν ἢ γῆς φυγάδας ἐκπεμψαίμεθα.
Denn Phoibos (wenn die Boten dir's nicht schon gesagt)
Gab den Bescheid auf unsre Frage: dann allein
Werd uns Erlösung werden aus der Seuche Not,
Wenn wir des Laios Mörder glücklich ausgespäht,
Getötet, oder flüchtig aus dem Land gebannt.
Σὺ δ’ οὖν φθονήσας μήτ’ ἀπ’ οἰωνῶν φάτιν,
μήτ’ εἴ τιν’ ἄλλην μαντικῆς ἔχεις ὁδόν,
ῥῦσαι σεαυτὸν καὶ πόλιν, ῥῦσαι δ’ ἐμέ,
ῥῦσαι δὲ πᾶν μίασμα τοῦ τεθνηκότος·
ἐν σοὶ γάρ ἐσμεν· ἄνδρα δ’ ὠφελεῖν ἀφ’ ὧν
Missgönne du mir also nicht der Vögel Spruch,
Noch andre Seherzeichen, sind dir welche kund,
Und rette dich und diese Stadt, und rette mich,
Und was der Mord besudelt, Herr, entsündige!
Auf dich vertraun wir. Helfen ja, soweit die Kraft,
ἔχοι τε καὶ δύναιτο κάλλιστος πόνων. Die Mittel reichen, ist des Mannes schönste Pflicht.
  ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ TEIRESIASΦεῦ φεῦ, φρονεῖν ὡς δεινὸν ἔνθα μὴ τέλη
λύῃ φρονοῦντι· ταῦτα γὰρ καλῶς ἐγὼ
εἰδὼς διώλεσ’· οὐ γὰρ ἂν δεῦρ’ ἱκόμην.
ΟΙ. Τί δ’ ἔστιν; ὡς ἄθυμος εἰσελήλυθας.
Weh! Schrecklich ist es, weise sein, wo's keinen Lohn
Dem Weisen bringt! Ich habe dieses wohl gewusst;
Doch nun vergaß ich's; sonst erschien’ ich nimmer hier.
ΟΙ. Was ist geschehen, dass du so voll Zagen kommst?
ΤΕ. Ἄφες μ’ ἐς οἴκους· ῥᾷστα γὰρ τὸ σόν τε σὺ
κἀγὼ διοίσω τοὐμόν, ἢν ἐμοὶ πίθῃ.
ΟΙ. Οὔτ’ ἔννομ’ εἶπας οὔτε προσφιλῆ πόλει
τῇδ’ ἥ σ’ ἔθρεψε, τήνδ’ ἀποστερῶν φάτιν.
ΤΕ. Ὁρῶ γὰρ οὐδὲ σοὶ τὸ σὸν φώνημ’ ἰὸν
ΤΕ. Lass mich nach Hause! Leichter trägst du dein Geschick
Und ich das meine, wenn du diesem Rate folgst.
ΟΙ. Du redest nicht verständig noch als Freund der Stadt,
Die dich erzogen, weigerst du ihr deinen Spruch?
ΤΕ. Auch dir ja, wohl erkenn ich's, dient dein Reden nicht
πρὸς καιρόν· ὡς οὖν μηδ’ ἐγὼ ταὐτὸν πάθω -
ΟΙ. Μή, πρὸς θεῶν, φρονῶν γ’ ἀποστραφῇς ἐπεὶ
πάντες σε προσκυνοῦμεν οἵδ’ ἱκτήριοι.
Πάντες γὰρ οὐ φρονεῖτ’· ἐγὼ δ’ οὐ μή ποτε
τἄμ’, ὡς ἂν εἴπω μὴ τὰ σ’, ἐκφήνω κακά.
Zum Segen: Gleiches, furcht ich, widerfährt auch mir -
ΟΙ. Beim Himmel, weißt du's, wende dich nicht ab von uns:
Zu deinen Füßen flehn wir all um Hilfe hier.
ΤΕ. Ihr alle seid ja Toren, ich enthülle nichts,
Damit ich dein Verderben nicht enthüllen muss.
ΟΙ. Τί φῄς; ξυνειδὼς οὐ φράσεις, ἀλλ’ ἐννοεῖς
ἡμᾶς προδοῦναι καὶ καταφθεῖραι πόλιν;
ΤΕ. Ἐγὼ οὔτ’ ἐμαυτὸν οὔτε σ’ ἀλγυνῶ· τί ταῦτ’
ἄλλως ἐλέγχεις; οὐ γὰρ ἂν πύθοιό μου.
ΟΙ. Οὐκ, ὦ κακῶν κάκιστε, καὶ γὰρ ἂν πέτρου
ΟΙ. Was sagst du? Willst du, was du weißt, nicht sagen, denkst
Uns hinzugeben und die Stadt dem Fluch zu weihn?
ΤΕ. Ich will mir selbst nicht wehe tun, noch dir. Wozu
Dies eitle Fragen? Nie vernimmst du's doch von mir.
ΟΙ. Was, du, der Schlimmen Schlimmster! - denn des Steines Art
φύσιν σύ γ’ ὀργάνειας, ἐξερεῖς ποτε,
ἀλλ’ ὧδ’ ἄτεγκτος κἀτελεύτητος φανῇ;
ΤΕ. Ὀργὴν ἐμέμψω τὴν ἐμήν, τὴν σὴν δ’ ὁμοῦ
ναίουσαν οὐ κατεῖδες, ἀλλ’ ἐμὲ ψέγεις.
ΟΙ. Τίς γὰρ τοιαῦτ’ ἂν οὐκ ἂν ὀργίζοιτ’ ἔπη
Magst du zur Wut aufregen - offenbarst du's nicht?
Willst stumm verharren, ungerührt und ungebeugt?
ΤΕ. Du tadelst meine Sinnesart; die, welche dir
Beiwohnt, die deine, kennst du nicht und schmähest mich.
ΟΙ. Wer sollte nicht ergrimmen, wenn er solches Wort
κλύων, ἃ νῦν σὺ τήνδ’ ἀτιμάζεις πόλιν;
ΤΕ. Ἥξει γὰρ αὐτά, κἂν ἐγὼ σιγῇ στέγω.
ΟΙ. Οὐκοῦν ἅ γ’ ἥξει καὶ σὲ χρὴ λέγειν ἐμοί.
ΤΕ. Οὐκ ἂν πέρα φράσαιμι· πρὸς τάδ’, εἰ θέλεις,
θυμοῦ δι’ ὀργῆς ἥτις ἀγριωτάτη.
Vernimmt, womit du diese Stadt zu höhnen wagst?
ΤΕ. Selbst wird's ja kommen, hüllt es auch mein Schweigen ein.
ΟΙ. So musst du mir auch sagen, was da kommen wird.
ΤΕ. Nicht weiter werd ich reden; nun, wenn dir's gefällt,
Ras’ auf im Zorne, wär’ er auch der wildeste!
ΟΙ. Καὶ μὴν παρήσω γ’ οὐδέν, ὡς ὀργῆς ἔχω,
ἅπερ ξυνίημ’. Ἴσθι γὰρ δοκῶν ἐμοὶ
καὶ ξυμφυτεῦσαι τοὔργον, εἰργάσθαι θ’, ὅσον
μὴ χερσὶ καίνων· εἰ δ’ ἐτύγχανες βλέπων,
καὶ τοὔργον ἂν σοῦ τοῦτ’ ἔφην εἶναι μόνου.
ΟΙ. Und nichts verhalten werd’ ich, traun, in meinem Zorn,
Was ich erkannte. Wisse denn, ich glaube, du
Hast mitersonnen mitgetan die Tat, und nur
Nicht selbst den Mann erschlagen. Wenn du sehend wärst,
Dann würd’ ich sagen: dir allein gehört die Tat.
ΤΕ. Ἄληθες; ἐννέπω σὲ τῷ κηρύγματι
ᾧπερ προεῖπας ἐμμένειν, κἀφ’ ἡμέρας
τῆς νῦν προσαυδᾶν μήτε τούσδε μήτ’ ἐμέ,
ὡς ὄντι γῆς τῆσδ’ ἀνοσίῳ μιάστορι.
ΟΙ. Οὕτως ἀναιδῶς ἐξεκίνησας τόδε
ΤΕ. Wahrhaftig? - Bei dem Fluche, den du früherhin
Verkündet, bleibe, rat ich dir, und wende nicht
An diese Männer oder mich forthin das Wort,
Du, der, ein Frevler, dieses Land entheiligt hat!
ΟΙ. So kühn, so schamlos schüttest du dies Wort heraus,
τὸ ῥῆμα, καὶ ποῦ τοῦτο φεύξεσθαι δοκεῖς;
ΤΕ. Πέφευγα· τἀληθὲς γὰρ ἰσχῦον τρέφω.
ΟΙ. Πρὸς τοῦ διδαχθείς; οὐ γὰρ ἔκ γε τῆς τέχνης.
ΤΕ. Πρὸς σοῦ· σὺ γάρ μ’ ἄκοντα προὐτρέψω λέγειν.
ΟΙ. Ποῖον λόγον; λέγ’ αὖθις, ὡς μᾶλλον μάθω.
Und wähnst vielleicht, du werdest meiner Rach’ entfliehn?
ΤΕ. Ich bin entflohn. Die Kraft der Wahrheit pfleg ich ja.
ΟΙ. Von wem belehrt denn? Schwerlich doch von deiner Kunst!
ΤΕ. Von dir: ich sag's ungerne, doch du zwangest mich.
ΟΙ. Welch Wort? Noch einmal sage mir's und deutlicher!
ΤΕ. Οὐχὶ ξυνῆκας πρόσθεν; ἢ ‘κπειρᾷ λέγειν;
ΟΙ. Οὐχ ὥστε γ’ εἰπεῖν γνωστόν· ἀλλ’ αὖθις φράσον.
ΤΕ. Φονέα σέ φημι τἀνδρὸς οὗ ζητεῖς κυρεῖν.
ΟΙ. Ἀλλ’ οὔ τι χαίρων δίς γε πημονὰς ἐρεῖς.
ΤΕ. Εἴπω τι δῆτα κἄλλ’, ἵν’ ὀργίζῃ πλέον;
ΤΕ. Hast du mich nicht verstanden? Fangen willst du mich?
ΟΙ. Nicht, dass ich's klar erkannte; wiederhol es denn!
ΤΕ. Du bist des Mannes Mörder, den du suchen gingst.
ΟΙ. Dir nicht zur Freude lästerst du zum zweitenmal!
ΤΕ. So soll ich andres sagen, dass du mehr ergrimmst?
ΟΙ. Ὅσον γε χρῄζεις· ὡς μάτην εἰρήσεται.
ΤΕ. Λεληθέναι σέ φημι σὺν τοῖς φιλτάτοις
αἴσχισθ’ ὁμιλοῦντ’, οὐδ’ ὁρᾶν ἵν’ εἶ κακοῦ.
ΟΙ. Ἦ καὶ γεγηθὼς ταῦτ’ ἀεὶ λέξειν δοκεῖς;
ΤΕ. Εἴπερ τί γ’ ἔστι τῆς ἀληθείας σθένος.
ΟΙ. Soviel dich lüstet; ungehört verhallt dein Wort.
ΤΕ. Unwissend, sag ich, pflegst du mit den Teuersten
Ruchlosen Umgang, siehest nicht, wie tief du sankst.
ΟΙ. Und so zu reden denkst du stets mit frohem Mut?
ΤΕ. Ja, wenn der Wahrheit irgend Kraft beschieden ist.
ΟΙ. Ἀλλ’ ἔστι, πλὴν σοί· σοὶ δὲ τοῦτ’ οὐκ ἔστ’, ἐπεὶ
τυφλὸς τά τ’ ὦτα τόν τε νοῦν τά τ’ ὄμματ’ εἶ.
ΤΕ. Σὺ δ’ ἄθλιός γε ταῦτ’ ὀνειδίζων ἃ σοὶ
οὐδεὶς ὃς οὐχὶ τῶνδ’ ὀνειδιεῖ τάχα.
ΟΙ. Μιᾶς τρέφῃ πρὸς νυκτός, ὥστε μήτ’ ἐμὲ
ΟΙ. Sie ward ihr, aber nicht in dir; dir blieb sie fremd,
Der blind an Ohren und an Geist und Augen ist.
ΤΕ. Bejammernswerter, dass du schmähen magst an mir,
Womit in kurzem jeder hier dich schmähen wird!
ΟΙ. Dich bindet ewigdunkle Nacht, dass weder mir
μήτ’ ἄλλον ὅστις φῶς ὁρᾷ βλάψαι ποτ’ ἄν.
ΤΕ. Οὐ γάρ με μοῖρα πρός γε σοῦ πεσεῖν, ἐπεὶ
ἱκανὸς Ἀπόλλων ᾧ τάδ’ ἐκπρᾶξαι μέλει.
ΟΙ. Κρέοντος ἢ σοῦ ταῦτα τἀξευρήματα;
ΤΕ. Κρέων δέ σοι πῆμ’ οὐδέν, ἀλλ’ αὐτὸς σὺ σοί.
Du schaden kannst, noch andern, die zum Lichte schaun.
ΤΕ. Von mir zu fallen ist ja nicht dein Los; genügt
Doch Phoibos’ Macht hier, dem die Sorg’ obliegt dafür.
ΟΙ. Hat Kreon oder hast du selbst dies ausgedacht?
ΤΕ. Nicht Kreon schafft dir Leides, nein, du schaffst dir's selbst.
ΟΙ. Ὦ πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης
ὑπερφέρουσα, τῷ πολυζήλῳ βίῳ
ὅσος παρ’ ὑμῖν ὁ φθόνος φυλάσσεται,
εἰ τῆσδέ γ’ ἀρχῆς οὕνεχ’, ἣν ἐμοὶ πόλις
δωρητόν, οὐκ αἰτητόν, εἰσεχείρισεν,
ΟΙ. Reichtümer, Herrschaft, und o Kunst, die keine Kunst
Im neiderfüllten Leben sich zur Seite stellt,
Welch schnöde Missgunst heget ihr in eurem Schoß,
Wenn um des Thrones willen, den mir diese Stadt
Unaufgefordert übergab als freien Lohn,
ταύτης Κρέων ὁ πιστός, οὑξ ἀρχῆς φίλος,
λάθρᾳ μ’ ὑπελθὼν ἐκβαλεῖν ἱμείρεται,
ὑφεὶς μάγον τοιόνδε μηχανορράφον,
δόλιον ἀγύρτην, ὅστις ἐν τοῖς κέρδεσιν
μόνον δέδορκε, τὴν τέχνην δ’ ἔφυ τυφλός.
Mir Kreon, jener treue Freund aus alter Zeit,
Nachschleicht im Rücken und mich auszutreiben strebt,
Anstellend diesen Zaubermann, den Ränkeschmied,
Den listenreichen Gaukler, der in Wucher nur
Scharfsichtig und in seiner Kunst ein Blinder ist!
Ἐπεί, φέρ’ εἰπέ, ποῦ σὺ μάντις εἶ σαφής;
πῶς οὐχ, ὅθ’ ἡ ῥαψῳδὸς ἐνθάδ’ ἦν κύων,
ηὔδας τι τοῖσδ’ ἀστοῖσιν ἐκλυτήριον;
Καίτοι τό γ’ αἴνιγμ’ οὐχὶ τοὐπιόντος ἦν
ἀνδρὸς διειπεῖν, ἀλλὰ μαντείας ἔδει·
Denn sage, wo bewährst du deine Seherkraft?
Als hier die Hündin ihre Rätsel sang, warum
Sprachst du für unsre Bürger kein erlösend Wort?
Doch war es nicht des nächsten besten Mannes Werk,
Den Spruch zu deuten, nein, bedurfte Seherkunst;
ἣν οὔτ’ ἀπ’ οἰωνῶν σὺ προὐφάνης ἔχων
οὔτ’ ἐκ θεῶν του γνωτόν· ἀλλ’ ἐγὼ μολών,
ὁ μηδὲν εἰδὼς Οἰδίπους, ἔπαυσά νιν,
γνώμῃ κυρήσας οὐδ’ ἀπ’ οἰωνῶν μαθών·
ὃν δὴ σὺ πειρᾷς ἐκβαλεῖν, δοκῶν θρόνοις
Die lerntest du von deinen Vogelzeichen nicht,
Noch offenbarte dir's ein Gott: ich, Oidipus,
Erschien, ein Ziel ihr setzend, ich Unkundiger,
Durch Geist es treffend, nicht belehrt vom Vogelflug.
Und den versuchst du fortzutreiben, weil du dann
παραστατήσειν τοῖς Κρεοντείοις πέλας.
Κλαίων δοκεῖς μοι καὶ σὺ χὠ συνθεὶς τάδε
ἁγηλατήσειν· εἰ δὲ μὴ ‘δόκεις γέρων
εἶναι, παθὼν ἔγνως ἂν οἷά περ φρονεῖς.
ΧΟ. Ἡμῖν μὲν εἰκάζουσι καὶ τὰ τοῦδ’ ἔπη
Kreons erhabnem Throne nah zu stehen hoffst.
Ihr werdet weinend, hoff ich, du wie dein Genoss,
Den Bann vollstrecken: sah ich nicht in dir den Greis,
Du würd’st in Leid erkennen, was du mir ersannst.
ΧΟ. Uns, wenn wir überlegen, dünkt des Greises Wort
ὀργῇ λελέχθαι καὶ τὰ σ’, Οἰδίπου, δοκεῖ.
Δεῖ δ’ οὐ τοιούτων, ἀλλ’ ὅπως τὰ τοῦ θεοῦ
μαντεῖ’ ἄριστα λύσομεν, τόδε σκοπεῖν.
ΤΕ. Εἰ καὶ τυραννεῖς, ἐξισωτέον τὸ γοῦν
ἴσ’ ἀντιλέξαι· τοῦδε γὰρ κἀγὼ κρατῶ·
Im Zorn gesprochen, so wie deines, Oidipus!
Nicht solches kann uns frommen, nein, uns ziemt zu spähn,
Wie wir am besten Gnüge tun des Gottes Spruch.
ΤΕ. Wohl bist du Herrscher; doch bestehn muss gleiches Recht
Zu gleicher Antwort; hierzu ward auch mir Gewalt,
οὐ γάρ τι σοὶ ζῶ δοῦλος, ἀλλὰ Λοξίᾳ,
ὥστ’ οὐ Κρέοντος προστάτου γεγράψομαι.
Λέγω δ’, ἐπειδὴ καὶ τυφλόν μ’ ὠνείδισας·
σὺ καὶ δέδορκας κοὐ βλέπεις ἵν’ εἶ κακοῦ,
οὐδ’ ἔνθα ναίεις, οὐδ’ ὅτων οἰκεῖς μέτα.
Nicht dir ja, nur dem Phoibos bin ich Untertan,
Dass nicht als Beistand Kreon mich vertreten muss.
Doch ich verkünde, weil du mich als Blinden höhnst:
Du siehst, und sehend siehst du nicht, wie tief du sankst,
Nicht, wo du weilest, noch, mit wem zusammenwohnst.
Ἆρ’ οἶσθ’ ἀφ’ ὧν εἶ; καὶ λέληθας ἐχθρὸς ὢν
τοῖς σοῖσιν αὐτοῦ νέρθε κἀπὶ γῆς ἄνω.
Καί σ’ ἀμφιπλὴξ μητρός τε καὶ τοῦ σοῦ πατρὸς
ἐλᾷ ποτ’ ἐκ γῆς τῆσδε δεινόπους ἀρά,
βλέποντα νῦν μὲν ὄρθ’, ἔπειτα δὲ σκότον.
Von wem du stammest, weißt du das? Nichtwissend bist
Du Feind den Deinen, drunten und auf Erden hier.
Und doppelt treffend treibt dich einst aus diesem Land
Mit grausam Schritt des Vaters und der Mutter Fluch,
Und wie du jetzt hell siehest, schaust du Dunkel dann.
Βοῆς δὲ τῆς σῆς ποῖος οὐκ ἔσται λιμήν,
ποῖος Κιθαιρὼν οὐχὶ σύμφωνος τάχα,
ὅταν καταίσθῃ τὸν ὑμέναιον ὃν δόμοις
ἄνορμον εἰσέπλευσας εὐπλοίας τυχών;
Ἄλλων δὲ πλῆθος οὐκ ἐπαισθάνῃ κακῶν
Ja, welcher Hafen widerhallt nicht dein Geschrei,
Wo tönt Kithairon deinen Ruf nicht bald zurück,
Erkennst du deinen Ehebund als Leidensport,
In den du, glücklich segelnd, eingelaufen bist?
Noch andern Unheils Fülle wirst du nicht gewahr,
ἅ σ’ ἐξισώσει σοί τε καὶ τοῖς σοῖς τέκνοις.
Πρὸς ταῦτα καὶ Κρέοντα καὶ τοὐμὸν στόμα
προπηλάκιζε· σοῦ γὰρ οὐκ ἔστιν βροτῶν
κάκιον ὅστις ἐκτριβήσεταί ποτε.
ΟΙ. Ἦ ταῦτα δῆτ’ ἀνεκτὰ πρὸς τούτου κλύειν;
Das gleiche Schrecken dir erschafft und deinem Stamm.
So schmähe denn auf Kreon, schilt mein Seherwort
In stolzem Hohne; keiner lebt auf Erden ja,
Der grauenvoller untergeht als du dereinst.
ΟΙ. Noch lange sollt ich dulden, was der Mann mir beut?
Οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐχὶ θᾶσσον; οὐ πάλιν
ἄψορρος οἴκων τῶνδ’ ἀποστραφεὶς ἄπει;
ΤΕ. Οὐδ’ ἱκόμην ἔγωγ’ ἄν, εἰ σὺ μὴ ‘κάλεις.
ΟΙ. Οὐ γάρ τί σ’ ᾔδη μῶρα φωνήσοντ’, ἐπεὶ
σχολῇ σ’ ἂν οἴκους τοὺς ἐμοὺς ἐστειλάμην.
Tod über dich! Was säumst du? Wirst du nicht sofort
Zurück dich wenden, eilend fliehn von diesem Haus?
ΤΕ. Wenn du mir nicht gerufen, kam ich wahrlich nicht.
ΟΙ. Mir ahnte nicht, du werdest Unsinn schwatzen, denn
Sonst hätt’ ich dich zu meinem Hause nicht bestellt.
ΤΕ. Ἡμεῖς τοιοίδ’ ἔφυμεν, ὡς μὲν σοὶ δοκεῖ,
μῶροι, γονεῦσι δ’ οἵ σ’ ἔφυσαν, ἔμφρονες.
ΟΙ. Ποίοισι; μεῖνον· τίς δέ μ’ ἐκφύει βροτῶν;
ΤΕ. Ἥδ’ ἡμέρα φύσει σε καὶ διαφθερεῖ.
ΟΙ. Ὡς πάντ’ ἄγαν αἰνικτὰ κἀσαφῆ λέγεις.
ΤΕ. Ein Tor bin ich geworden, so bedünkt es dich;
Den Eltern, die dich zeugten, galt ich weise wohl..
ΟΙ. Wie? Welchen? - Bleibe! - Welcher Mensch erzeugte mich?
ΤΕ. Dich zeugt und dich vernichtet heut der eine Tag.
ΟΙ. Wie dunkel alles, was du sagst, wie rätselhaft!
ΤΕ. Οὔκουν σὺ ταῦτ’ ἄριστος εὑρίσκειν ἔφυς;
ΟΙ. Τοιαῦτ’ ὀνείδιζ’ οἷς ἔμ’ εὑρήσεις μέγαν.
ΤΕ. Αὕτη γε μέντοι σ’ ἡ τύχη διώλεσεν.
ΟΙ. Ἀλλ’ εἰ πόλιν τήνδ’ ἐξέσωσ’ οὔ μοι μέλει.
ΤΕ. Ἄπειμι τοίνυν· καὶ σύ, παῖ, κόμιζέ με.
ΤΕ. Nun, wärst du, das zu lösen, nicht der Tüchtigste?
ΟΙ. Verhöhne das nur, wo du groß mich finden kannst!
ΤΕ. Doch dieser Glücksfall eben war dein Untergang.
ΟΙ. Hab’ ich gerettet diese Stadt, sei's immerhin!
ΤΕ. So will ich gehn; du, Knabe, führe mich hinweg!
ΟΙ. Κομιζέτω δῆθ’· ὡς παρὼν σύ γ’ ἐμποδὼν
ὀχλεῖς, συθείς τ’ ἂν οὐκ ἂν ἀλγύναις πλέον.
ΤΕ. Εἰπὼν ἄπειμ’ ὧν οὕνεκ’ ἦλθον, οὐ τὸ σὸν
δείσας πρόσωπον· οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπου μ’ ὀλεῖς.
Λέγω δέ σοι· τὸν ἄνδρα τοῦτον ὃν πάλαι
ΟΙ. Ja, lass hinweg dich führen! Deine Gegenwart
Verwirrt nur; gehend wirst du nicht mehr lästig sein.
ΤΕ. Warum ich kam, ich sag es scheidend, ohne Furcht
Vor deinem Antlitz; denn dein Arm erreicht mich nicht.
Ich sage dir denn: jener Mann, nach welchem du
ζητεῖς ἀπειλῶν κἀνακηρύσσων φόνον
τὸν Λαίειον, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε,
ξένος λόγῳ μέτοικος, εἶτα δ’ ἐγγενὴς
φανήσεται Θηβαῖος, οὐδ’ ἡσθήσεται
τῇ ξυμφορᾷ· τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος
Schon lange spähest, drohend und des Laios Mord
Durch’s Land verkündend, dieser Mann ist hier und gilt
Als Schutzgenoss, als Fremdling; bald erkennt man ihn
Als Eingebornen Thebens und nicht freuen wird
Ihn solche Schickung; blind ja, der einst sehend war,
καὶ πτωχὸς ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι
σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται.
Φανήσεται δὲ παισὶ τοῖς αὑτοῦ ξυνὼν
ἀδελφὸς αὑτὸς καὶ πατήρ, κἀξ ἧς ἔφυ
γυναικὸς υἱὸς καὶ πόσις, καὶ τοῦ πατρὸς
Einst reich, ein Bettler, wird er ziehn in fremdes Land,
Voraus die Wege tastend mit dem Wanderstab.
Den eignen Kindern offenbart er sich zugleich
Als Bruder und als Vater, der, die ihn gebar,
Als Sohn und Ehegatten, der des Vaters Weib
ὁμοσπόρος τε καὶ φονεύς. Καὶ ταῦτ’ ἰὼν
εἴσω λογίζου· κἂν λάβῃς μ’ ἐψευσμένον,
φάσκειν ἔμ’ ἤδη μαντικῇ μηδὲν φρονεῖν.
Beiwohnt und ihn ermordet. Und nun geh hinein,
Dem nachzusinnen; wenn du mich auf Lügen triffst,
Dann sage, völlig mangle mir die Seherkunst.

ΧΟ. Στρ. 1. Τίς ὅντιν’ ἁ θεσπιέπει-
α Δελφὶς εἶπε πέτρα
CH. Str.1. Wen meint der weissagen-
de Fels von Pytho, wer hat jene
ἄρρητ’ ἀρρήτων τελέσαν-
τα φοινίαισι χερσίν;
Ὥρα νιν ἀελλάδων
ἵππων σθεναρώτερον
φυγᾷ πόδα νωμᾶν·
ἔνοπλος γὰρ ἐπ’ αὐτὸν ἐπενθρῴσκει
Wahnsinnsgrauntat blutig verübt
mit mordbefleckten Händen?
Nun heb er den Fuß zur Flucht,
Kraftvoller als Rosse mit
Der Schnelle des Sturmwinds!
Denn es stürzt sich auf ihn, mit der Flamme bewehrt,
πυρὶ καὶ στεροπαῖς ὁ Διὸς γενέτας,
δειναὶ δ’ ἅμ’ ἕπονται
Κῆρες ἀναπλάκητοι.
Αντ. 1. Ἔλαμψε γὰρ τοῦ νιφόεν-
τος ἀρτίως φανεῖσα
Mit Feuer und Blitz der Entsprossne von Zeus;
Ihm folgen die Keren,
Schrecklich, unentfliehbar.
Ant.1. Denn jüngst entscholl hell ein
Gebot Parnassos’ schneeumhülltem
φάμα Παρνασσοῦ τὸν ἄδη-
λον ἄνδρα πάντ’ ἰχνεύειν·
φοιτᾷ γὰρ ὑπ’ ἀγρίαν
ὕλαν ἀνά τ’ ἄντρα καὶ
πέτρας ἅτε ταῦρος,
μέλεος μελέῳ ποδὶ χηρεύων,
Felshaupt, mahnt’ uns alle, des Un-
bekannten Spur zu suchen.
Wohl irrt in des Waldgebirgs
Wildnissen, in Höhlen und
Felsklüften, dem Stier gleich,
Der Verlassne verlassen und einsam umher,
τὰ μεσόμφαλα γᾶς ἀπονοσφίζων
μαντεῖα· τὰ δ’ αἰεὶ
ζῶντα περιποτᾶται.
Στρ. 2. Δεινὰ μὲν οὖν, δεινὰ ταράσ-
σει σοφὸς οἰωνοθέτας,
Und entflieht vor dem Spruch, der vom Mittel der Erd’
Hertönte, der ewig
Ihn umschwebt und fortlebt.
Str.2. Gräßliches, ach Gräßliches weis-
sagt uns der Prophet, was ich
οὔτε δοκοῦντ’ οὔτ’ ἀποφάσ-
κονθ’· ὅ τι λέξω δ’ ἀπορῶ·
πέτομαι δ’ ἐλπίσιν οὔτ’ ἐν-
θάδ’ ὁρῶν οὔτ’ ὀπίσω.
Τί γὰρ ἢ Λαβδακίδαις
zu glauben nicht vermag, noch zu verneinen;
Mir versagt zweifelnd das Wort.
In der Angst harr’ ich, und düster
Liegt es vor mir, jetzt und hinfort.
Denn ob Polybos' Sohn
ἢ τῷ Πολύβου νεῖ-
κος ἔ κειτ’; Οὔτε πάροιθέν
ποτ’ ἔγωγ’ οὔτε τανῦν πω
ἔμαθον πρὸς ὅτου δὴ
βασάνῳ <πεῖραν ἔχων>
Mit Labdakos' Haus
Je sich entzweit, hört ich zuvor
Nimmer, vernahm's
heute noch nicht, dass
Ich daran, wie am Probsteine, belehrt,
ἐπὶ τὰν ἐπίδαμον
φάτιν εἶμ’ Οἰδιπόδα Λαβδακίδαις
ἐπίκουρος ἀδήλων θανάτων.
Αντ. 2. Ἀλλ’ ὁ μὲν οὖν Ζεὺς ὅ τ’ Ἀπόλ-
λων ξυνετοὶ καὶ τὰ βροτῶν
εἰδότες· ἀνδρῶν δ’ ὅτι μάν-
Den gefeierten Ruf
unseres Herrn schmähte, den Mord
Rächend, an Labdakos' Sohn in der Nacht Dunkel verübt.
Ant.2. Freilich durchschaun Zeus und Apol-
lon kundig die Schicksale der
Menschen; Doch oh, wer weiset mir nach,
τις πλέον ἢ ‘γὼ φέρεται,
κρίσις οὐκ ἔστιν ἀληθής·
σοφίᾳ δ’ ἂν σοφίαν
παραμείψειεν ἀνήρ·
ἄλλ’ οὔποτ’ ἔγωγ’ ἄν,
Dass im Geschlecht Sterblicher je
Ein Prophet weiter als ich blickt?
Es besteht siegend die Kunst
Mit der Kunst häufig den Kampf;
Nie möcht’ ich indes,
πρὶν ἴδοιμ’ ὀρθὸν ἔπος, μεμ-
φομένων ἂν καταφαίην.
Φανερὰ γὰρ ἐπ’ αὐτῷ
πτερόεσσ’ ἦλθε κόρα
ποτέ, καὶ σοφὸς ὤφθη
eh sich der Spruch deutlich erfüllt,
Loben den Mann, welcher ihn anklagt.
Das geflügelte Weib
nahte sich einst,
Und er zeigte sich klug,
βασάνῳ θ’ ἁδύπολις· τῷ ἀπ’ ἐμᾶς
φρενὸς οὔποτ’ ὀφλήσει κακίαν.
ΚΡ. Ἄνδρες πολῖται, δείν’ ἔπη πεπυσμένος
κατηγορεῖν μου τὸν τύραννον Οἰδίπουν,
war in der Not freundlich dem Land;
Nimmer in meinen Gedanken daher trifft ihn die Schuld.
KR. Ihr Bürger, weil ich höre, dass mich Oidipus,
Der König, schwerer Taten angeschuldigt hat,
πάρειμ’ ἀτλητῶν. Εἰ γὰρ ἐν ταῖς ξυμφοραῖς
ταῖς νῦν νομίζει πρός γ’ ἐμοῦ πεπονθέναι
λόγοισιν εἴτ’ ἔργοισιν εἰς βλάβην φέρον,
οὔτοι βίου μοι τοῦ μακραίωνος πόθος,
φέροντι τήνδε βάξιν. Οὐ γὰρ εἰς ἁπλοῦν
Erschein ich hier, von Schmerz erfüllt. Denn wenn er glaubt,
Ich habe, was zu Schaden führt, in dieser Not
Mit Worten oder durch die Tat ihm angetan:
Dann lange fortzuleben, traun, verlang ich nicht,
Mit solchem Ruf belastet. Einfach wäre nicht
ἡ ζημία μοι τοῦ λόγου τούτου φέρει,
ἀλλ’ ἐς μέγιστον, εἰ κακὸς μὲν ἐν πόλει,
κακὸς δὲ πρὸς σοῦ καὶ φίλων κεκλήσομαι.
ΧΟ. Ἀλλ’ ἦλθε μὲν δὴ τοῦτο τοὔνειδος τάχ’ ἂν
ὀργῇ βιασθὲν μᾶλλον ἢ γνώμῃ φρενῶν.
Der Schaden, der aus diesem Leumund mir ersteht,
Nein, unermesslich, wenn ich schlecht in dieser Stadt
Und schlecht vor dir und meinen Freunden heißen soll.
CH. Doch diese Schmähung wurde mehr vielleicht im Zorn
Gewaltsam ausgestoßen als mit Vorbedacht.
ΚΡ. Τοὔπος δ’ ἐφάνθη ταῖς ἐμαῖς γνώμαις ὅτι
πεισθεὶς ὁ μάντις τοὺς λόγους ψευδεῖς λέγοι;
ΧΟ. Ηὐδᾶτο μὲν τάδ’, οἶδα δ’ οὐ γνώμῃ τίνι.
ΚΡ. Ἐξ ὀμμάτων δ’ ὀρθῶν τε κἀξ ὀρθῆς φρενὸς
κατηγορεῖτο τοὐπίκλημα τοῦτό μου;
KR. Woraus erhellte, dass, verführt durch meinen Rat,
Des Sehers Mund die Lügenworte reden soll?
CH. So ward gesagt; aus welchem Grunde, weiß ich nicht.
KR. Mit offnem Blick des Auges und mit offnem Sinn
Ward solcher Vorwurf ausgesprochen wider mich?
ΧΟ. Οὐκ οἶδ’· ἃ γὰρ δρῶσ’ οἱ κρατοῦντες οὐχ ὁρῶ.
Αὐτὸς δ’ ὅδ’ ἤδη δωμάτων ἔξω περᾷ.
ΟΙ. Οὗτος σύ, πῶς δεῦρ’ ἦλθες; ἢ τοσόνδ’ ἔχεις
τόλμης πρόσωπον ὥστε τὰς ἐμὰς στέγας
ἵκου, φονεὺς ὢν τοῦδε τἀνδρὸς ἐμφανῶς
CH. Ich weiß nicht; was die Herrscher tun, bemerk’ ich nicht;
Doch eben tritt er selber aus dem Hause schon.
ΟΙ. Du wagst hierher zu kommen? Hast du solche Stirn
Schamloser Frechheit, dass du meiner Schwelle nahst,
Du, der an dieses Mannes Haupt zum Mörder wird,
λῃστής τ’ ἐναργὴς τῆς ἐμῆς τυραννίδος;
Φέρ’ εἰπὲ πρὸς θεῶν, δειλίαν ἢ μωρίαν
ἰδών τιν’ ἔν μοι ταῦτ’ ἐβουλεύσω ποεῖν;
ἢ τοὔργον ὡς οὐ γνωρίσοιμί σου τόδε
δόλῳ προσέρπον κοὐκ ἀλεξοίμην μαθών;
Und offen sich als Räuber meines Thrones zeigt?
Sprich, bei den Göttern, ob du feigen Sinn an mir,
Ob Aberwitz gewahrtest, dass du dies ersannst?
Nicht ahnen würd’ ich, wähntest du, solch tückisches
Vermessen, noch ihm wehren, wenn ich's auch geahnt?
Ἆρ’ οὐχὶ μῶρόν ἐστι τοὐγχείρημά σου,
ἄνευ τε πλήθους καὶ φίλων τυραννίδα
θηρᾶν, ὃ πλήθει χρήμασίν θ’ ἁλίσκεται;
ΚΡ. Οἶσθ’ ὡς πόησον; ἀντὶ τῶν εἰρημένων
ἴσ’ ἀντάκουσον, κᾆτα κρῖν’ αὐτὸς μαθών.
Ist also dein Beginnen nicht ein törichtes,
Ganz ohne Volk und Freunde nach dem Königtum
Zu jagen, das mit Volk und Geld erobert wird?
KR. Was deine Pflicht ist, weißt du's? Auf dein Wort vernimm
Von mir ein gleiches; dann entscheide, selbst belehrt!
ΟΙ. Λέγειν σὺ δεινός, μανθάνειν δ’ ἐγὼ κακὸς
σοῦ· δυσμενῆ γὰρ καὶ βαρύν σ’ εὕρηκ’ ἐμοί.
ΚΡ. Τοῦτ’ αὐτὸ νῦν μου πρῶτ’ ἄκουσον ὡς ἐρῶ.
ΟΙ. Τοῦτ’ αὐτὸ μή μοι φράζ’ ὅπως οὐκ εἶ κακός.
ΚΡ. Εἴ τοι νομίζεις κτῆμα τὴν αὐθαδίαν
ΟΙ. Du bist ein starker Redner; doch ich höre schlecht
Auf dich, in dem ich meinen schlimmsten Feind erkannt.
ΚR. Hierüber eben höre mich vor allem jetzt!
ΟΙ. Hierüber eben schweige, dass du redlich seist!
ΚR. Wofern du wähnst, ein blindvermessner Eigensinn,
εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ ὀρθῶς φρονεῖς.
ΟΙ. Εἴ τοι νομίζεις ἄνδρα συγγενῆ κακῶς
δρῶν οὐχ ὑφέξειν τὴν δίκην, οὐκ εὖ φρονεῖς.
ΚΡ. Ξύμφημί σοι ταῦτ’ ἔνδικ’ εἰρῆσθαι· τὸ δὲ
πάθημ’ ὁποῖον φῂς παθεῖν δίδασκέ με.
Von Weisheit leer, sei löblich, denkst du ganz verkehrt.
ΟΙ. Wofern du wähnst, am Blutsverwandten ungestraft
Das Böse tun zu können, denkst du nimmer klug.
ΚR. Dass dieser Ausspruch richtig ist, bekenn ich gern;
Doch was mir Übles widerfuhr, belehre mich!
ΟΙ. Ἔπειθες ἢ οὐκ ἔπειθες ὡς χρείη μ’ ἐπὶ
τὸν σεμνόμαντιν ἄνδρα πέμψασθαί τινα;
ΚΡ. Καὶ νῦν ἔθ’ αὑτός εἰμι τῷ βουλεύματι.
ΟΙ. Πόσον τιν’ ἤδη δῆθ’ ὁ Λάιος χρόνον -
ΚΡ. Δέδρακε ποῖον ἔργον; οὐ γὰρ ἐννοῶ.
ΟΙ. Sprich, warst du's oder warst du's nicht, der Boten mir
Zum hochberühmten Seher abzusenden riet?
ΚR. Und noch besteh ich unverrückt auf gleichem Sinn.
ΟΙ. Wie lange Zeit her ist es schon, dass Laios -
ΚR. Welch eine Tat begangen? Ich verstehe nicht -
ἄφαντος ἔρρει θανασίμῳ χειρώματι;
ΚΡ. Μακροὶ παλαιοί τ’ ἂν μετρηθεῖεν χρόνοι.
ΟΙ. Τότ’ οὖν ὁ μάντις οὗτος ἦν ἐν τῇ τέχνῃ;
ΚΡ. Σοφός γ’ ὁμοίως κἀξ ἴσου τιμώμενος.
ΟΙ. Ἐμνήσατ’ οὖν ἐμοῦ τι τῷ τότ’ ἐν χρόνῳ;
Spurlos verschwand, von eines Mörders Hand entseelt?
ΚR. Wohl fern und lange misst sich schon seitdem die Zeit.
ΟΙ. Und übte damals seine Kunst der Seher schon?
ΚR. Mit gleicher Weisheit übt’ er sie, mit gleichem Ruhm.
ΟΙ. Und dacht er jemals meiner auch in jener Zeit?
ΚΡ. Οὔκουν ἐμοῦ γ’ ἑστῶτος οὐδαμοῦ πέλας.
ΟΙ. Ἀλλ’ οὐκ ἔρευναν τοῦ θανόντος ἔσχετε;
ΚΡ. Παρέσχομεν, πῶς δ’ οὐχί; κοὐκ ἐκύρσαμεν.
ΟΙ. Πῶς οὖν τόθ’ οὗτος ὁ σοφὸς οὐκ ηὔδα τάδε;
ΚΡ. Οὐκ οἶδ’· ἐφ’ οἷς γὰρ μὴ φρονῶ σιγᾶν φιλῶ.
ΚR. Nie, nirgendwo, dass ich in seiner Nähe war.
ΟΙ. Und nach dem Toten stelltet ihr kein Forschen an?
ΚR. Gewiss, warum nicht? Aber nichts entdeckten wir.
ΟΙ. Warum enthüllt’ es dazumal der Weise nicht?
ΚR. Ich weiß nicht. Wo mir Kunde mangelt, schweig ich gern.
ΟΙ. Τοσόνδε γ’ οἶσθα καὶ λέγοις ἂν εὖ φρονῶν -
ΚΡ. Ποῖον τόδ’; εἰ γὰρ οἶδά γ’, οὐκ ἀρνήσομαι.
ΟΙ. ὁθούνεκ’, εἰ μὴ σοὶ ξυνῆλθε, τὰς ἐμὰς
οὐκ ἄν ποτ’ εἶπεν Λαίου διαφθοράς.
ΚΡ. Εἰ μὲν λέγει τάδ’, αὐτὸς οἶσθ’· ἐγὼ δὲ σοῦ
ΟΙ. Doch weißt du so viel - sag es, da dir Kunde ward -
ΚR. Was meinst du? Weiß ich's, werd ich's nicht verheimlichen.
ΟΙ. Der Seher hätte, war er nicht im Bund mit dir,
Den Mord an Laios nimmermehr mein Werk genannt.
ΚR. Ob dies er aussagt, weißt du selbst; ich aber darf
μαθεῖν δικαιῶ ταὔθ’ ἅπερ κἀμοῦ σὺ νῦν.
ΟΙ. Ἐκμάνθαν’· οὐ γὰρ δὴ φονεὺς ἁλώσομαι.
ΚΡ. Τί δῆτ’; ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν γήμας ἔχεις;
ΟΙ.Ἄρνησις οὐκ ἔνεστιν ὧν ἀνιστορεῖς.
ΚΡ. Ἄρχεις δ’ ἐκείνῃ ταὐτὰ γῆς ἴσον νέμων;
Nun wohl auch dich befragen, wie du mich gefragt.
ΟΙ. Frag’ immer; denn als Mörder werd ich nicht bestehn.
KR. Wohlan! Du bist mit meiner Schwester doch vermählt?
ΟΙ.Gewiss; verneinen kann ich diese Frage nicht,
KR. Und teilst die Macht, des Landes Herrschaft gleich mit ihr?
ΟΙ.Ἃν ᾖ θέλουσα πάντ’ ἐμοῦ κομίζεται.
ΚΡ. Οὔκουν ἰσοῦμαι σφῷν ἐγὼ δυοῖν τρίτος;
ΟΙ.Ἐνταῦθα γὰρ δὴ καὶ κακὸς φαίνῃ φίλος.
ΚΡ. Οὔκ, εἰ διδοίης γ’ ὡς ἔχω σαυτῷ λόγον.
Σκέψαι δὲ τοῦτο πρῶτον, εἴ τιν’ ἂν δοκεῖς
ΟΙ.Von mir erhält sie alles, was sie wünschen mag.
KR. Und steh’ ich als der Dritte nicht euch beiden gleich?
ΟΙ.Hier eben offenbarst du dich als falschen Freund.
KR. Nicht, wenn du ruhig prüftest, so wie ich getan.
Erwäge dies vor allem: glaubst du, dass ein Mann
ἄρχειν ἑλέσθαι ξὺν φόβοισι μᾶλλον ἢ
ἄτρεστον εὕδοντ’, εἰ τά γ’ αὔθ’ ἕξει κράτη.
Ἐγὼ μὲν οὖν οὔτ’ αὐτὸς ἱμείρων ἔφυν
τύραννος εἶναι μᾶλλον ἢ τύραννα δρᾶν,
οὔτ’ ἄλλος ὅστις σωφρονεῖν ἐπίσταται.
Mit Sorgen lieber herrschen wird, als ohne Harm
In Frieden schlummern, wenn die gleiche Macht ihm ward?
Auch ich empfinde keine größre Lust in mir,
Der Herr zu heißen, als dem Herrn es gleich zu tun,
Wie jeder andre, welcher klug zu sein gelernt.
Νῦν μὲν γὰρ ἐκ σοῦ πάντ’ ἄνευ φόβου φέρω·
εἰ δ’ αὐτὸς ἦρχον, πολλὰ κἂν ἄκων ἔδρων.
Πῶς δῆτ’ ἐμοὶ τυραννὶς ἡδίων ἔχειν
ἀρχῆς ἀλύπου καὶ δυναστείας ἔφυ;
Οὔπω τοσοῦτον ἠπατημένος κυρῶ
Denn jetzt erlang ich alles ohne Furcht von dir;
Als Herrscher müsst ich manches unfreiwillig tun.
Wie sollte mir nun süßer sein der Königsthron,
Als kummerfreies Walten, als harmlose Macht?
Noch hat mich Torheit nicht berückt, mir anderes
ὥστ’ ἄλλα χρῄζειν ἢ τὰ σὺν κέρδει καλά.
Νῦν πᾶσι χαίρω, νῦν με πᾶς ἀσπάζεται,
νῦν οἱ σέθεν χρῄζοντες ἐκκαλοῦσί με·
τὸ γὰρ τυχεῖν αὐτοῖσι πᾶν ἐνταῦθ’ ἔνι.
Πῶς δῆτ’ ἐγὼ κεῖν’ ἂν λάβοιμ’ ἀφεὶς τάδε;
Zu wünschen als das Schöne mit dem Nützlichen.
Nun grüßt mich jeder, nun bewillkommt alles mich;
Nun muss mir jeder schmeicheln, wer nach dir verlangt;
Denn ihr Gelingen ruht allein in meiner Hand.
Wie hascht’ ich doch nach jenem und verschmähte dies?
οὐκ ἂν γένοιτο νοῦς κακὸς καλῶς φρονῶν.
Ἀλλ’ οὔτ’ ἐραστὴς τῆσδε τῆς γνώμης ἔφυν,
οὔτ’ ἂν μετ’ ἄλλου δρῶντος ἂν τλαίην ποτέ.
Καὶ τῶνδ’ ἔλεγχον, τοῦτο μὲν Πυθώδ’ ἰών,
πεύθου τὰ χρησθέντ’ εἰ σαφῶς ἤγγειλά σοι·
Wohl nicht zum Schlechten wendet sich ein edler Sinn.
Nein, solchen Plan zu hegen kam mir nimmer ein,
Noch böt’ ich andern meinen Arm zu solcher Tat.
Und dies zu prüfen, frage selbst in Pytho nach,
Ob ich dir wahrhaft kundgetan des Gottes Wort:
τοῦτ’ ἄλλ’, ἐάν με τῷ τερασκόπῳ λάβῃς
κοινῇ τι βουλεύσαντα, μή μ’ ἁπλῇ κτάνῃς
ψήφῳ, διπλῇ δὲ, τῇ τ’ ἐμῇ καὶ σῇ, λαβών,
γνώμῃ δ’ ἀδήλῳ μή με χωρὶς αἰτιῶ.
Οὐ γὰρ δίκαιον οὔτε τοὺς κακοὺς μάτην
Dann, wenn du findest, dass ich mit dem Zauberer
Geheimen Rat pflog; nicht verdammt durch einen Spruch,
Durch zweie gib mir dann den Tod, von mir und dir.
Doch klage nicht nach dunklem Wahne bloß mich an:
Unbillig ist es, ohne Grund den schlechten Mann
χρηστοὺς νομίζειν οὔτε τοὺς χρηστοὺς κακούς.
Φίλον γὰρ ἐσθλὸν ἐκβαλεῖν ἴσον λέγω
καὶ τὸν παρ’ αὑτῷ βίοτον, ὃν πλεῖστον φιλεῖ.
Ἀλλ’ ἐν χρόνῳ γνώσῃ τάδ’ ἀσφαλῶς, ἐπεὶ
χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος·
Für redlich achten und für schlecht den redlichen.
Und wer den edlen Freund verstößt, der, mein’ ich, stößt
Von sich das eigne Leben, das sein Höchstes ist.
Doch mit der Zeit erkennst du dieses sicher, weil
Die Zeit allein den tadellosen Mann bewährt;
κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ.
ΧΟ. Καλῶς ἔλεξεν εὐλαβουμένῳ πεσεῖν,
ἄναξ· φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς.
ΟΙ. Ὅταν ταχύς τις οὑπιβουλεύων λάθρᾳ
χωρῇ, ταχὺν δεῖ κἀμὲ βουλεύειν πάλιν.
Den Lasterhaften kennst du wohl in einem Tag.
CH.Sein Wort beachte, wer sich vor dem Falle scheut,
O König; denn die Schnellentschlossnen straucheln leicht.
ΟΙ. Kommt einer, der mir heimlich nachstellt, schnell daher,
So muss auch ich schnell wider ihn entschlossen sein,
Εἰ δ’ ἡσυχάζων προσμενῶ, τὰ τοῦδε μὲν
πεπραγμέν’ ἔσται, τἀμὰ δ’ ἡμαρτημένα.
ΚΡ. Τί δῆτα χρῄζεις; ἦ με γῆς ἔξω βαλεῖν;
ΟΙ. Ἥκιστα· θνῄσκειν, οὐ φυγεῖν σε βούλομαι.
ΚΡ. Ὅταν προδείξῃς οἷόν ἐστι τὸ φθονεῖν....
Denn wollt ich sorglos harren, ist, was jener sinnt,
Zum Ziel gelangt, und mein Beginnen ist umsonst.
KR. Was also willst du? Treibst du mich zum Land hin aus?
ΟΙ. Mitnichten: sterben sollst du, nicht von hinnen fliehn.
KR. Sobald du zeigtest, was du so mir grollen darfst....
ΟΙ. Ὡς οὐχ ὑπείξων οὐδὲ πιστεύσων λέγεις;
ΚΡ. Οὐ γὰρ φρονοῦντά σ’ εὖ βλέπω. ΟΙ. Τὸ γοῦν ἐμόν.
ΚΡ. Ἀλλ’ ἐξ ἴσου δεῖ κἀμόν. ΟΙ. Ἀλλ’ ἔφυς κακός.
ΚΡ. Εἰ δὲ ξυνίης μηδέν; ΟΙ. Ἀρκτέον γ’ ὅμως.
ΚΡ. Οὔτοι κακῶς γ’ ἄρχοντος. ΟΙ. Ὢ πόλις, πόλις.
OI. Nicht unterwerfen willst du dich und glaubst mir nicht?
KR. Nicht klug ja bist du, seh ich wohl. OI. Für mich gewiss.
KR. Nicht minder musst du mir es sein. OI. Du bist ein Schalk!
KR. Und wenn du irrtest? OI. Doch gehorchen musst du mir.
KR. Dem ungerechten Herrscher nie! OI. O Stadt, o Stadt!
ΚΡ. Κἀμοὶ πόλεως μέτεστιν, οὐχὶ σοὶ μόνῳ.
ΧΟ. Παύσασθ’, ἄνακτες· καιρίαν δ’ ὑμῖν ὁρῶ
τήνδ’ ἐκ δόμων στείχουσαν Ἰοκάστην, μεθ’ ἧς
τὸ νῦν παρεστὼς νεῖκος εὖ θέσθαι χρεών.
KR. Teilnahme gönnt auch mir die Stadt, nicht dir allein.
CH. Lasst ab, Gebieter! Ganz gelegen seh ich euch
Iokaste aus dem Hause nahn, mit welcher ihr
Den jetzt erhobnen Hader wohl vermitteln müsst.
  ΙΟΚΑΣΤΗ IOKASTE
Τί τὴν ἄβουλον, ὦ ταλαίπωροι, στάσιν Was weckt ihr unbesonnen, ihr Unseligen,
γλώσσης ἐπήρασθ’, οὐδ’ ἐπαισχύνεσθε γῆς
οὕτω νοσούσης ἴδια κινοῦντες κακά;
Οὐκ εἶ σύ τ’ οἴκους σύ τε, Κρέων, κατὰ στέγας,
καὶ μὴ τὸ μηδὲν ἄλγος εἰς μέγ’ οἴσετε;
ΚΡ. Ὅμαιμε, δεινά μ’ Οἰδίπους, ὁ σὸς πόσις,
Der Zungen Aufruhr und errötet nicht und schafft
Euch eignes Leid noch, während also krankt das Land?
Geh du nach Hause - du, o Kreon, eile heim,
Und macht zu großem Leide nicht ein eitles Nichts!
KR. O Schwester, Arges mir zu tun sinnt Oidipus,
δρᾶσαι δικαιοῖ, δυοῖν ἀποκρίνας κακοῖν,
ἢ γῆς ἀπῶσαι πατρίδος ἢ κτεῖναι λαβών.
ΟΙ. Ξύμφημι· δρῶντα γάρ νιν, ὦ γύναι, κακῶς
εἴληφα τοὐμὸν σῶμα σὺν τέχνῃ κακῇ.
ΚΡ. Μὴ νῦν ὀναίμην, ἀλλ’ ἀραῖος, εἴ σέ τι
Dein Gatte, der von zweien Übeln eines mir,
Flucht aus der Heimat oder hier den Tod, verhängt.
ΟΙ. So ist es: eben überführt ich ihn, o Frau,
Der Böses meinem Leben sann mit böser List.
KR. Nie sei ich glücklich, will verflucht zugrunde gehn,
δέδρακ’, ὀλοίμην, ὧν ἐπαιτιᾷ με δρᾶν.
IO. Ὢ πρὸς θεῶν πίστευσον, Οἰδίπους, τάδε,
μάλιστα μὲν τόνδ’ ὅρκον αἰδεσθεὶς θεῶν,
ἔπειτα κἀμὲ τούσδε θ’ οἳ πάρεισί σοι.
ΧΟ. Στρ. Πιθοῦ θελήσας φρονή-
Tat ich dir eines, wessen du mich schuldig nennst!
IO. O bei den Göttern, glaube diesem Wort, o Herr,
Vor allem scheuend, was er hier den Göttern schwur,
Dann mich und diese Männer, die dir nahe stehn!
CH. Str.1. Gib willig nach, Herr,
σας τ’, ἄναξ, λίσσομαι.
ΟΙ. Τί σοι θέλεις δῆτ’ εἰκάθω;
ΧΟ. Τὸν οὔτε πρὶν νήπιον
νῦν τ’ ἐν ὅρκῳ μέγαν καταίδεσαι.
O gib klüglich nach, fleh ich dir!
ΟΙ. Wo, willst du, dass ich folgen soll?
CH. Der nie zuvor töricht war,
Nun durch Eid Heilig ist, veracht ihn nicht!
ΟΙ. Οἶσθ’ οὖν ἃ χρῄζεις; ΧΟ. Οἶδα. ΟΙ. Φράζε δὴ τί φῄς.
ΧΟ. Τὸν ἐναγῆ φίλον μήποτ’ ἐν αἰτίᾳ
σὺν ἀφανεῖ λόγῳ [σ’] ἄτιμον βαλεῖν.
ΟΙ. Εὖ νυν ἐπίστω, ταῦθ’ ὅταν ζητῇς, ἐμοὶ
ζητῶν ὄλεθρον ἢ φυγεῖν ἐκ τῆσδε γῆς.
ΟΙ. Bedenkst du, was du forderst? CH. Ja! OI. So rede denn!
CH. O wirf auf den Freund, der durch den Fluch sich band,
Nicht ehrlose Schuld in grundlosem Wahn!
ΟΙ. So. wisse: wenn du dieses willst, so willst du mein
Verderben oder meine Flucht aus diesem Land.
ΧΟ. Στρ. Οὐ τὸν πάντων θεῶν θεὸν πρόμον
Ἅλιον· ἐπεὶ ἄθεος ἄφιλος ὅ τι πύματον
ὀλοίμαν, φρόνησιν εἰ τάνδ’ ἔχω.
CH. Nein, beim Gott, aller Götter erstem, dem Helios!
Freundlos, ohne Gott, mög’ in Graus
Ich hinsterben, heg ich solch argen Sinn!
Ἀλλά μοι δυσμόρῳ γᾶ φθίνου-
σα τρύχει ψυχάν, τάδ’ εἰ κακοῖς κακὰ
προσάψει τοῖς πάλαι τὰ πρὸς σφῷν.
ΟΙ. Ὁ δ’ οὖν ἴτω, κεἰ χρή με παντελῶς θανεῖν,
Doch das Land schmerzt mich tief, das in Jammer
schwindet, Wenn sich noch zur alten Not
Gesellt dies neue Leid von euch her.
ΟΙ. So mag er gehen, müsst ich ganz verderben auch,
ἢ γῆς ἄτιμον τῆσδ’ ἀπωσθῆναι βίᾳ·
τὸ γὰρ σόν, οὐ τὸ τοῦδ’, ἐποικτίρω στόμα
ἐλεινόν· οὗτος δ’ ἔνθ’ ἂν ᾖ στυγήσεται.
ΚΡ. Στυγνὸς μὲν εἴκων δῆλος εἶ, βαρὺς δ’, ὅταν
θυμοῦ περάσῃς· αἱ δὲ τοιαῦται φύσεις
Und würd ich ehrlos mit Gewalt vom Land gejagt.
Die Klage deines Mundes, nicht die seine, stimmt
Mich milder; dieser, wo er sei, bleibt mir verhasst.
ΚR. Voll Hasses, seh ich, gibst du nach; doch wann der Zorn
Verbraust, bereust du. Solcher Art Naturen sind
αὑταῖς δικαίως εἰσὶν ἄλγισται φέρειν.
ΟΙ. Οὔκουν μ’ ἐάσεις κἀκτὸς εἶ; KR. Πορεύσομαι,
σοῦ μὲν τυχὼν ἀγνῶτος, ἐν δὲ τοῖσδ’ ἴσος.
ΧΟ. Αντ. Γύναι, τί μέλλεις κομί-
ζειν δόμων τόνδ’ ἔσω;
Sich selbst mit Recht unleidlich und die herbste Qual.
ΟΙ. So lass mich und entferne dich! KR. Ich eile fort,
Von dir verkannt, vor diesen aber rein, wie sonst..
CH. Αντ. Was säumst du, Herrin,
Und führst nicht sofort ihn ins Haus?
ΙΟ. Μαθοῦσά γ’ ἥτις ἡ τύχη.
ΧΟ. Δόκησις ἀγνὼς λόγων
ἦλθε, δάπτει δὲ καὶ τὸ μὴ 'νδικον.
ΙΟ. Ἀμφοῖν ἀπ’ αὐτοῖν; ΧΟ. Ναίχι. ΙΟ. Καὶ τίς ἦν λόγος;
ΙΟ. Erst möcht ich wissen, was gescheh’n.
CH. Verdacht entspann sich ohne Grund;
Denn es kränkt Auch das ungerechte Wort.
ΙΟ. Durch Schuld der beiden? CH. Freilich. IO. Und wie kam es so?
ΧΟ. Ἅλις ἔμοιγ’ ἅλις, γᾶς προπονουμένας,
φαίνεται ἔνθ’ ἔληξεν, αὐτοῦ μένειν.
ΟΙ. Ὁρᾷς ἵν’ ἥκεις, ἀγαθὸς ὢν γνώμην ἀνήρ,
τοὐμὸν παριεὶς καὶ καταμβλύνων κέαρ;
CH. Sei es genug, genug bei der gemeinen Not!
Ruhe der Hader dort, wo er sein Ende fand!
ΟΙ. Sieh, wo du hinkommst, wenn du, Mann von edler Art,
Von mir dich abkehrst, meinen Zorn zu brechen suchst.
ΧΟ. Αντ. Ὦναξ, εἶπον μὲν οὐχ ἅπαξ μόνον,
ἴσθι δὲ παραφρόνιμον ἄπορον ἐπὶ φρόνιμα
πεφάνθαι μ’ ἄν, εἴ σε νοσφίζομαι,
ὅς γ’ ἐμὰν γᾶν φίλαν ἐν πόνοις
CH. Αντ. Nicht einmal nur, o König, sagt’ ich es, wisse denn:
Ein sinnloser Tor müsst’ ich sein,
O Fürst, hielt ich nicht an dir fest und treu,
Der du mein teures Land, das in Not umhertrieb,
σαλεύουσαν κατ’ ὀρθὸν οὔρισας·
τανῦν δ’ εὔπομπος, εἰ δύνᾳ, γενοῦ.
ΙΟ. Πρὸς θεῶν δίδαξον κἄμ’, ἄναξ, ὅτου ποτὲ
μῆνιν τοσήνδε πράγματος στήσας ἔχεις.
Unter guten Wind gelenkt; .
Auch jetzt führ uns auf rechtem Pfade!
ΙΟ. Bei allen Göttern, offenbar’ auch mir, o Fürst,
Um welche Tat dir solcher Groll die Brust erfüllt.
ΟΙ. Ἐρῶ - σὲ γὰρ τῶνδ’ ἐς πλέον, γύναι, σέβω -
Κρέοντος, οἷά μοι βεβουλευκὼς ἔχει.
ΙΟ. Λέγ’, εἰ σαφῶς τὸ νεῖκος ἐγκαλῶν ἐρεῖς.
ΟΙ. Φονέα μέ φησι Λαίου καθεστάναι.
ΙΟ. Αὐτὸς ξυνειδὼς ἢ μαθὼν ἄλλου πάρα;
ΟΙ. So höre (denn dich acht ich mehr als diese, Frau)
Von Kreon, was er Arges mir ersonnen hat.
ΙΟ. Sprich, wenn du wahrhaft ihn des Streites zeihen kannst.
ΟΙ. Von meinen Händen, sagt er aus, fiel Laios.
ΙΟ. Aus eignem Anschaun oder auf ein fremdes Wort?
ΟΙ. Μάντιν μὲν οὖν κακοῦργον εἰσπέμψας, ἐπεὶ
τό γ’ εἰς ἑαυτὸν πᾶν ἐλευθεροῖ στόμα.
ΙΟ. Σύ νυν ἀφεὶς σεαυτὸν ὧν λέγεις πέρι
ἐμοῦ ‘πάκουσον καὶ μάθ’ οὕνεκ’ ἐστί σοι
βρότειον οὐδὲν μαντικῆς ἔχον τέχνης·
ΟΙ. Den Tückebold, den Seher, schickt er mir daher,
Und rein von allem hält er sich den eignen Mund.
ΙΟ. Entschlag' um diese Dinge dich der Sorge nun,
Und höre mich und wisse: nie befand sich noch
Ein sterblich Wesen im Besitz der Seherkunst.
φανῶ δέ σοι σημεῖα τῶνδε σύντομα·
χρησμὸς γὰρ ἦλθε Λαίῳ ποτ’, οὐκ ἐρῶ
Φοίβου γ’ ἀπ’ αὐτοῦ, τῶν δ’ ὑπηρετῶν ἄπο,
ὡς αὐτὸν ἥξοι μοῖρα πρὸς παιδὸς θανεῖν
ὅστις γένοιτ’ ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα.
Hierfür Beweise geb’ ich dir in kurzem Wort.
Einst ward ein Spruch dem Laios, ich behaupte nicht
Von Phoibos selbst, nein, aus der Diener Munde nur:
Ihm sei das Los beschieden, durch des Sohnes Hand
Zu sterben, den er zeugen würd’ aus meinem Schoß.
Καὶ τὸν μέν, ὥσπερ γ’ ἡ φάτις, ξένοι ποτὲ
λῃσταὶ φονεύουσ’ ἐν τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς·
παιδὸς δὲ βλάστας οὐ διέσχον ἡμέραι
τρεῖς, καί νιν ἄρθρα κεῖνος ἐνζεύξας ποδοῖν
ἔρριψεν ἄλλων χερσὶν εἰς ἄβατον ὄρος.
Und den erschlugen, wie der Ruf uns meldete,
Einst fremde Räuber auf dem dreigespaltnen Weg;
Der Sprössling aber hatte noch drei Tage nicht
Gesehn, da jener mit gebundnen Füßen ihn
In öd Gebirge werfen hieß durch fremde Hand.
Κἀνταῦθ’ Ἀπόλλων οὔτ’ ἐκεῖνον ἤνυσεν
φονέα γενέσθαι πατρός, οὔτε Λάιον,
τὸ δεινὸν οὑφοβεῖτο, πρὸς παιδὸς θανεῖν.
Τοιαῦτα φῆμαι μαντικαὶ διώρισαν,
ὧν ἐντρέπου σὺ μηδέν· ὧν γὰρ ἂν θεὸς
So hat's Apollon nicht erfüllt, dass er den Mord
An seinem Vater übte, noch dass Laios
Das Grause, das ihn schreckte, litt durch Sohnes Hand.
Und solches hatten Sehersprüche vorbestimmt;
Drum achte nicht auf diese! Was der Gott einmal
χρείαν ἐρευνᾷ, ῥᾳδίως αὐτὸς φανεῖ.
ΟΙ. Οἷόν μ’ ἀκούσαντ’ ἀτίως ἔχει, γύναι,
ψυχῆς πλάνημα κἀνακίνησις φρενῶν.
ΙΟ. Ποίας μερίμνης τοῦθ’ ὑποστραφεὶς λέγεις;
ΟΙ. Ἔδοξ’ ἀκοῦσαι σοῦ τόδ’, ὡς ὁ Λάιος
Wert achtet auszugründen, leicht enthüllt er's selbst.
ΟΙ. Frau, wie befällt mich plötzlich über deinem Wort
Irrsal des Geistes, wie bewegt's mein Innerstes!
ΙΟ. Welch neue Sorge regt dich auf, wie sprichst du so?
ΟΙ. Du sagtest eben, mein ich, dass den Laios
κατασφαγείη πρὸς τριπλαῖς ἁμαξιτοῖς.
ΙΟ. Ηὐδᾶτο γὰρ ταῦτ’ οὐδέ πω λήξαντ’ ἔχει.
ΟΙ. Καὶ ποῦ ‘σθ’ ὁ χῶρος οὗτος, οὗ τόδ’ ἦν πάθος;
ΙΟ. Φωκὶς μὲν ἡ γῆ κλῄζεται, σχιστὴ δ’ ὁδὸς
ἐς ταὐτὸ Δελφῶν κἀπὸ Δαυλίας ἄγει.
Auf dreigespaltnem Wege schlug die Mörderhand.
ΙΟ. So ward's erzählt, und noch verklang die Sage nicht.
ΟΙ. Wo liegt die Gegend, da der Mord vollendet ward?
ΙΟ. Das Land benennt sich Phokis, und zwei Wege ziehn
Sich dort in eins, von Delphi her und Daulia.
ΟΙ. Καὶ τίς χρόνος τοῖσδ’ ἐστὶν οὑξεληλυθώς;
ΙΟ. Σχεδόν τι πρόσθεν ἢ σὺ τῆσδ’ ἔχων χθονὸς
ἀρχὴν ἐφαίνου, τοῦτ’ ἐκηρύχθη πόλει.
ΟΙ. Ὦ Ζεῦ, τί μου δρᾶσαι βεβούλευσαι πέρι;
ΙΟ. Τί δ’ ἐστί σοι τοῦτ’, Οἰδίπους, ἐνθύμιον;
ΟΙ. Und welche Zeit ist über dem vorbeigeflohn?
ΙΟ. Nur wenig früher, ehe du als Herrscher hier
Auftratst im Lande, ward es kundgetan der Stadt.
ΟΙ. Was hast du, Zeus, beschlossen, wider mich zu tun?
ΙΟ. Wie mag dir dies zu Herzen gehen, Oidipus?
ΟΙ. Μήπω μ’ ἐρώτα· τὸν δὲ Λάιον φύσιν
τίν’ εἶχε φράζε, τίνα δ’ ἀκμὴν ἥβης ἔχων.
ΙΟ. Μέγας, χνοάζων ἄρτι λευκανθὲς κάρα,
μορφῆς δὲ τῆς σῆς οὐκ ἀπεστάτει πολύ.
ΟΙ. Οἴμοι τάλας· ἔοικ’ ἐμαυτὸν εἰς ἀρὰς
ΟΙ. Noch frage das nicht; aber wie war Laios
Gestaltet, sage, wie gereift in Manneskraft?
ΙΟ. Groß war er; eben graute kaum sein wollig Haar;
Auch wich die Bildung nicht um viel von deiner ab.
ΟΙ. Weh, weh mir! Also hätt’ ich selbst unwissentlich
δεινὰς προβάλλων ἀρτίως οὐκ εἰδέναι.
ΙΟ. Πῶς φῄς; ὀκνῶ τοι πρὸς σ’ ἀποσκοποῦσ’, ἄναξ.
ΟΙ. Δεινῶς ἀθυμῶ μὴ βλέπων ὁ μάντις ᾖ.
Δείξεις δὲ μᾶλλον, ἢν ἓν ἐξείπῃς ἔτι.
ΙΟ. Καὶ μὴν ὀκνῶ μέν, ἃν δ’ ἔρῃ μαθοῦσ’ ἐρῶ.
Mich heut in grause Flüche wohl hinabgestürzt!
ΙΟ. Was sagst du? Zitternd scheu ich, Herr, dich anzusehn.
ΟΙ. Voll Graun erfasst mich's, dass der Deuter sehend war.
Doch klarer wird mir's, wenn du nur noch eines sagst.
ΙΟ. Wohl zittr' ich; dennoch, was du f ragst, erwidr' ich dir.
ΟΙ. Πότερον ἐχώρει βαιός, ἢ πολλοὺς ἔχων
ἄνδρας λοχίτας, οἷ’ ἀνὴρ ἀρχηγέτης;
ΙΟ. Πέντ’ ἦσαν οἱ ξύμπαντες, ἐν δ’ αὐτοῖσιν ἦν
κῆρυξ· ἀπήνη δ’ ἦγε Λάιον μία.
ΟΙ. Αἰαῖ, τάδ’ ἤδη διαφανῆ. Τίς ἦν ποτε
ΟΙ. Zog Laios nur mit wenigen, oder folgten ihm
Zahlreiche Krieger als des Landes hohem Herrn?
ΙΟ. Es waren fünf in allem, unter ihnen ein
Herold, und bloß ein Wagen trug den Laios.
ΟΙ. Weh, wehe! Schon ist alles klar! Wer war es denn,
ὁ τούσδε λέξας τοὺς λόγους ὑμῖν, γύναι;
ΙΟ. Οἰκεύς τις, ὅσπερ ἵκετ’ ἐκσωθεὶς μόνος.
ΟΙ. Ἦ κἀν δόμοισι τυγχάνει τανῦν παρών;
ΙΟ. Οὐ δῆτ’· ἀφ’ οὗ γὰρ κεῖθεν ἦλθε καὶ κράτη
σέ τ’ εἶδ’ ἔχοντα Λάιόν τ’ ὀλωλότα,
Der diese Botschaft euch gebracht, o Königin?
ΙΟ. Ein Diener, der allein gerettet wiederkam.
ΟΙ. Und ist er hier anwesend und im Hause noch?
ΙΟ. Nicht mehr. Sobald er, heimgekehrt, in deiner Hand
Die Macht gewahrte, Laios gestorben sah,
ἐξικέτευσε τῆς ἐμῆς χειρὸς θιγὼν
ἀγρούς σφε πέμψαι κἀπὶ ποιμνίων νομάς,
ὡς πλεῖστον εἴη τοῦδ’ ἄποπτος ἄστεως.
Κἄπεμψ’ ἐγώ νιν· ἄξιος γὰρ οἷ’ ἀνὴρ
δοῦλος φέρειν ἦν τῆσδε καὶ μείζω χάριν.
So bat er innig, meine Hand ergreifend, ihn
Aufs Land hinauszusenden zu der Herden Hut,
Um weit vom Anblick dieser Stadt entfernt zu sein.
Und ich entließ ihn; denn er schien, als treuer Knecht,
Mir größrer Wohltat würdig noch denn dieser Gunst.
ΟΙ. Πῶς ἂν μόλοι δῆθ’ ἡμὶν ἐν τάχει πάλιν;
ΙΟ. Πάρεστιν. Ἀλλὰ πρὸς τί τοῦτ’ ἐφίεσαι;
ΟΙ. Δέδοικ’ ἐμαυτόν, ὦ γύναι, μὴ πόλλ’ ἄγαν
εἰρημέν’ ᾖ μοι, δι’ ἅ νιν εἰσιδεῖν θέλω.
ΙΟ. Ἀλλ’ ἵξεται μέν· ἀξία δέ που μαθεῖν
ΟΙ. O käm er ohne Säumen uns hierher zurück!
ΙΟ. Das kann er; doch zu welchem Zwecke willst du dies?
ΟΙ. Mir bangt, o Fürstin, dass ich allzu viel bereits
Geredet, weshalb mich verlangt, den Mann zu sehn.
ΙΟ. So mag er kommen! Doch auch ich bin würdig wohl,
κἀγὼ τά γ’ ἐν σοὶ δυσφόρως ἔχοντ’, ἄναξ.
ΟΙ. Κοὐ μὴ στερηθῇς γ’ ἐς τοσοῦτον ἐλπίδων
ἐμοῦ βεβῶτος· τῷ γὰρ ἂν καὶ μείζονι
λέξαιμ’ ἂν ἢ σοὶ διὰ τύχης τοιᾶσδ’ ἰών;
Ἐμοὶ πατὴρ μὲν Πόλυβος ἦν Κορίνθιος,
Zu hören, was dir, König, so das Herz beschwert
ΟΙ. Dir bleib’ es nicht verborgen, nun ich angelangt
Bei solcher Aussicht! Welchem Würdigern könnt ich's auch,
Als dir, vertrauen, da mich solche Not bedrängt?
Mein Vater war Korinthos' Herrscher, Polybos,
μήτηρ δὲ Μερόπη Δωρίς. Ἠγόμην δ’ ἀνὴρ
ἀστῶν μέγιστος τῶν ἐκεῖ, πρίν μοι τύχη
τοιάδ’ ἐπέστη, θαυμάσαι μὲν ἀξία,
σπουδῆς γε μέντοι τῆς ἐμῆς οὐκ ἀξία.
Ἀνὴρ γὰρ ἐν δείπνοις μ’ ὑπερπλησθεὶς μέθῃ
Und meine Mutter Merope, die Dorerin.
Als erster Bürger galt ich dort, eh solcher Art
Mich traf ein Zufall, der beachtenswürdig zwar,
Doch nicht des Eifers würdig war, der mich ergriff.
Ein Mann, am Gastmahl überfüllt vom Trunk des Weins,
καλεῖ παρ’ οἴνῳ πλαστὸς ὡς εἴην πατρί.
Κἀγὼ βαρυνθεὶς τὴν μὲν οὖσαν ἡμέραν
μόλις κατέσχον, θἀτέρᾳ δ’ ἰὼν πέλας
μητρὸς πατρός τ’ ἤλεγχον· οἱ δὲ δυσφόρως
τοὔνειδος ἦγον τῷ μεθέντι τὸν λόγον.
Rief laut, ich sei nicht meines Vaters echter Sohn.
Und ich, gereizt, vermocht an diesem Tage kaum
An mich zu halten; doch am zweiten fragt’ ich an
Bei meinen Eltern, welche schwer ob solchem Schimpf
Dem Manne zürnten, dem das Wort entfallen war.
Κἀγὼ τὰ μὲν κείνοιν ἐτερπόμην, ὅμως δ’
ἔκνιζέ μ’ αἰεὶ τοῦθ’· ὑφεῖρπε γὰρ πολύ.
Λάθρᾳ δὲ μητρὸς καὶ πατρὸς πορεύομαι
Πυθώδε, καί μ’ ὁ Φοῖβος ὧν μὲν ἱκόμην
ἄτιμον ἐξέπεμψεν, ἄλλα δ’ ἀθλίῳ
Mich freuten ihre Reden; doch stets nagte mir
Dies Wort am Herzen; denn es wühlte tief sich ein.
Und unbemerkt von meinen Eltern zog ich aus
Gen Pytho. Phoibos sandte zwar mich ungehört,
Um was ich kam, von dannen; doch ein andres Leid,
καὶ δεινὰ καὶ δύστηνα προὐφάνη λέγων,
ὡς μητρὶ μὲν χρείη με μιχθῆναι, γένος δ’
ἄτλητον ἀνθρώποισι δηλώσοιμ’ ὁρᾶν,
φονεὺς δ’ ἐσοίμην τοῦ φυτεύσαντος πατρός.
Κἀγὼ ‘πακούσας ταῦτα τὴν Κορινθίαν
Ein grässlich jammervolles Los enthüllt’ er mir:
Ich müsse meine Mutter frein und ein Geschlecht
Des Gräuels offenbaren vor der Menschen Blick,
Und Mörder sein des Vaters, der mir Leben gab.
Und das vernehmend, floh ich scheu Korinthos’ Land,
ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χθόνα
ἔφευγον, ἔνθα μήποτ’ ὀψοίμην κακῶν
χρησμῶν ὀνείδη τῶν ἐμῶν τελούμενα.
Στείχων δ’ ἱκνοῦμαι τούσδε τοὺς χώρους ἐν οἷς
σὺ τὸν τύραννον τοῦτον ὄλλυσθαι λέγεις.
Nur aus den Sternen seine Lag' hinfort zu spähn,
Hinziehend, wo ich hoffte nimmerdar die Schmach
Des mir gewordnen bösen Spruchs erfüllt zu sehn.
Und also wandernd kam ich auch an jenen Ort,
Wo, wie du sagtest, dein Gemahl erschlagen ward.
Καί σοι, γύναι, τἀληθὲς ἐξερῶ. Τριπλῆς
ὅτ’ ἦ κελεύθου τῆσδ’ ὁδοιπορῶν πέλας,
ἐνταῦθά μοι κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς
ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς, οἷον σὺ φῄς,
ξυνηντίαζον· κἀξ ὁδοῦ μ’ ὅ θ’ ἡγεμὼν
Und, Frau, die Wahrheit will ich dir gestehn: sobald
Ich jenem Dreiweg nahe war auf meiner Fahrt,
Kommt mir ein Herold und ein Mann, so wie du jetzt
Mir ihn beschriebst, entgegen, den ein Wagen trug
Mit jungen Rossen; und des Wagens Lenker trieb
αὐτός θ’ ὁ πρέσβυς πρὸς βίαν ἠλαυνέτην.
Κἀγὼ τὸν ἐκτρέποντα, τὸν τροχηλάτην,
παίω δι’ ὀργῆς· καί μ’ ὁ πρέσβυς ὡς ὁρᾷ
ὄχον παραστείχοντα, τηρήσας μέσον
κάρα διπλοῖς κέντροισί μου καθίκετο.
Samt jenem Alten mit Gewalt vom Weg mich ab.
Und ich, im Zorne, schlage den, der mich vertrieb,
Den Wagenführer; als der Alte dies gewahrt,
Die Zeit erspäht’ er, bis ich nah dem Wagen kam,
Und schwang den Stachel mitten mir aufs Haupt herab.
Οὐ μὴν ἴσην γ’ ἔτεισεν, ἀλλὰ συντόμως
σκήπτρῳ τυπεὶς ἐκ τῆσδε χειρὸς ὕπτιος
μέσης ἀπήνης εὐθὺς ἐκκυλίνδεται·
κτείνω δὲ τοὺς ξύμπαντας. Εἰ δὲ τῷ ξένῳ
τούτῳ προσήκει Λαίῳ τι συγγενές,
Doch büßt’ er nicht mit Gleichem; nein, vom Stab sofort
Aus meiner Hand getroffen, wird er ungesäumt
Vom Wagensitze hinterrücks hinabgestürzt;
Darauf erschlug ich alle. Wenn nun Laios
Jemals Gemeinschaft hatte mit dem Fremdlinge:
τίς τοῦδέ γ’ ἀνδρὸς νῦν ἔτ’ ἀθλιώτερος;
τίς ἐχθροδαίμων μᾶλλον ἂν γένοιτ’ ἀνήρ;
ᾧ μὴ ξένων ἔξεστι μηδ’ ἀστῶν τινα
δόμοις δέχεσθαι, μηδὲ προσφωνεῖν τινα,
ὠθεῖν δ’ ἀπ’ οἴκων. Καὶ τάδ’ οὔτις ἄλλος ἦν
Wo mag der Menschen einer unglückseliger,
Wer könnte gottverhasster sein als Oidipus?
Den nicht ein Fremdling, noch ein hier geborner Mann
In seine Wohnung nehmen noch ansprechen darf,
Nein, aus dem Hause stoßen muss! Und ich bin's selbst,
ἢ ‘γὼ ‘π’ ἐμαυτῷ τάσδ’ ἀρὰς ὁ προστιθείς.
Λέχη δὲ τοῦ θανόντος ἐν χεροῖν ἐμαῖν
χραίνω, δι’ ὧνπερ ὤλετ’. Ἆρ’ ἔφυν κακός;
ἆρ’ οὐχὶ πᾶς ἄναγνος; εἴ με χρὴ φυγεῖν,
καί μοι φυγόντι μἤστι τοὺς ἐμοὺς ἰδεῖν
Kein andrer hat mir diesen Fluch aufs Haupt gelegt,
Des Toten Gattin wird befleckt in meinem Arm,
Der ihn zu Boden streckte. Bin ich nicht verrucht?
Nicht ganz und gar unheilig? Wenn ich fliehen muss
Und als ein Flüchtling nimmermehr die Meinen sehn,
μήτ’ ἐμβατεῦσαι πατρίδος, ἢ γάμοις με δεῖ
μητρὸς ζυγῆναι καὶ πατέρα κατακτανεῖν,
Πόλυβον, ὃς ἐξέθρεψε κἀξέφυσέ με.
Ἆρ’ οὐκ ἀπ’ ὠμοῦ ταῦτα δαίμονός τις ἂν
κρίνων ἐπ’ ἀνδρὶ τῷδ’ ἂν ὀρθοίη λόγον;
Nicht meiner Heimat nahen darf: sonst muss ich, ha!
Die Mutter frein, muss meinen Vater Polybos
Ermorden, der mir Leben gab und mich erzog.
Wer sagen wollte, dass ein grimmer Daimon dies
Mir zugesendet, träf’ er nicht das Richtige?
Μὴ δῆτα, μὴ δῆτ’, ὦ θεῶν ἁγνὸν σέβας,
ἴδοιμι ταύτην ἡμέραν, ἀλλ’ ἐκ βροτῶν
βαίην ἄφαντος πρόσθεν ἢ τοιάνδ’ ἰδεῖν
κηλῖδ’ ἐμαυτῷ συμφορᾶς ἀφιγμένην.
ΧΟ. Ἡμῖν μέν, ὦναξ, ταῦτ’ ὀκνήρ’· ἕως δ’ ἂν οὖν
O mög’ ich nie, ihr heiligen Himmelsmächte dort,
Nie diesen Tag schaun! Mög’ ich aus der Sterblichen
Anblick zuvor entschwinden, eh ich sehen muss,
Dass solches Unheils grause Schmach mein Leben drückt!
CH. Uns, König, macht dies auch besorgt; doch ehe du
πρὸς τοῦ παρόντος ἐκμάθῃς, ἔχ’ ἐλπίδα.
ΟΙ. Καὶ μὴν τοσοῦτόν γ’ ἐστί μοι τῆς ἐλπίδος,
τὸν ἄνδρα, τὸν βοτῆρα, προσμεῖναι μόνον.
ΙΟ. Πεφασμένου δὲ τίς ποθ’ ἡ προθυμία;
ΟΙ. Ἐγὼ διδάξω σ’· ἢν γὰρ εὑρεθῇ λέγων
Den Augenzeugen ausgeforscht, verzage nicht!
ΟΙ. Und diese Hoffnung wahrlich bleibt mir noch allein:
Des Mannes nur, des Hirten, will ich warten noch.
ΙΟ. Und wenn er ankommt, welcher Trost erstände dir?
ΟΙ. Das höre: find ich, dass er mir das gleiche sagt,
σοὶ ταὔτ’, ἔγωγ’ ἂν ἐκπεφευγοίην πάθος.
ΙΟ. Ποῖον δέ μου περισσὸν ἤκουσας λόγον;
ΟΙ. Λῃστὰς ἔφασκες αὐτὸν ἄνδρας ἐννέπειν
ὥς νιν κατακτείνειαν. Εἰ μὲν οὖν ἔτι
λέξει τὸν αὐτὸν ἀριθμόν, οὐκ ἐγὼ ‘κτανον·
Was du, so möcht’ ich dieser Angst entronnen sein.
ΙΟ. Und was Besondres hast du denn von mir gehört?
ΟΙ. Gemeldet habe dir der Hirt, so sagtest du,
Daß Räuber ihn gemordet. Wohl, und wenn er nun
Dieselbe Zahl nennt, dann bin ich der Mörder nicht;
οὐ γὰρ γένοιτ’ ἂν εἷς γε τοῖς πολλοῖς ἴσος·
εἰ δ’ ἄνδρ’ ἕν’ οἰόζωνον αὐδήσει, σαφῶς
τοῦτ’ ἐστὶν ἤδη τοὔργον εἰς ἐμὲ ῥέπον.
ΙΟ. Ἀλλ’ ὡς φανέν γε τοὔπος ὧδ’ ἐπίστασο,
κοὐκ ἔστιν αὐτῷ τοῦτό γ’ ἐκβαλεῖν πάλιν·
Denn einer ist ja nimmermehr den vielen gleich.
Doch spricht er nur von einem einzlen Wandersmann,
Dann wird die Mordtat offenbar auf mich gewälzt.
ΙΟ. Dass seine Rede so gelautet, glaube mir,
Und widerrufen kann er nicht sein erstes Wort;
πόλις γὰρ ἤκουσ’, οὐκ ἐγὼ μόνη, τάδε.
Εἰ δ’ οὖν τι κἀκτρέποιτο τοῦ πρόσθεν λόγου,
οὔτοι ποτ’, ὦναξ, τόν γε Λαίου φόνον
φανεῖ δικαίως ὀρθόν, ὅν γε Λοξίας
διεῖπε χρῆναι παιδὸς ἐξ ἐμοῦ θανεῖν.
Denn alle Bürger hörten's an, nicht ich allein.
Doch, spräch’ er auch abweichend von dem Früheren,
Nie wird er doch erweisen, Herr, dass du den Mord
An Laios verübtest, dem ja Loxias
Den Tod von meines Sohnes Hand verkündet hat.
Καίτοι νιν οὐ κεῖνός γ’ ὁ δύστηνός ποτε
κατέκταν’, ἀλλ’ αὐτὸς πάροιθεν ὤλετο.
Ὥστ’ οὐχὶ μαντείας γ’ ἂν οὔτε τῇδ’ ἐγὼ
βλέψαιμ’ ἂν οὕνεκ’ οὔτε τῇδ’ ἂν ὕστερον.
ΟΙ. Καλῶς νομίζεις. Ἀλλ’ ὅμως τὸν ἐργάτην
Doch hat ihn auch nicht dieser Unglückselige
Gemordet; denn zuvor ja kam er selber um.
Drum weder hierher wend ich, noch dorthin den Blick
Hinfort um dessen willen, was ein Seher sprach.
DΟΙ. a denkst du richtig; aber dennoch sende hin,
πέμψον τινὰ στελοῦντα, μηδὲ τοῦτ’ ἀφῇς.
ΙΟ. Πέμψω ταχύνασ’· ἀλλ’ ἴωμεν ἐς δόμους·
οὐδὲν γὰρ ἂν πράξαιμ’ ἂν ὧν οὔ σοι φίλον.
ΧΟ. Στρ. 1. Εἴ μοι ξυνείη φέροντι μοῖρα τὰν
εὔσεπτον ἁγνείαν λόγων
Den Hirten herzurufen; das versäume nicht!
ΙΟ. Gleich will ich senden; aber gehn wir jetzt ins Haus!
Denn nichts beginnen möchte’ ich, was dir nicht gefällt.
CH. Str.1. Ach, wär’ es Los meines Lebens,
Rein zu wahren fromme Scheu bei jedem Wort
ἔργων τε πάντων, ὧν νόμοι πρόκεινται
ὑψίποδες, οὐρανίαν
δι’ αἰθέρα τεκνωθέντες, ὧν Ὄλυμπος
πατὴρ μόνος, οὐδέ νιν
θνατὰ φύσις ἀνέρων
Und jedem Werke, treu den Urgesetzen,
Die, in den Höhn wandelnd, in Aithers,
Himmlischem Gebiet, stammen aus dem Schöße
Des Vaters Olympos, nicht
Aus sterblicher Männer Kraft
ἔτικτεν, οὐδὲ μήποτε λά-
θα κατακοιμάσῃ·
μέγας ἐν τούτοις θεός, οὐδὲ γηράσκει.
Αντ. 1. Ὕβρις φυτεύει τύραννον· ὕβρις, εἰ
πολλῶν ὑπερπλησθῇ μάταν
Geboren. Niemals wiegt sie in Schlaf
Stumme Vergessenheit;
Es belebt sie mächtig ein Gott, der nie altert.
Ant.1. Der Frevelmut zeugt Gewaltherrn.
Wenn der Frevelmut sich töricht übernahm
ἃ μὴ ‘πίκαιρα μηδὲ συμφέροντα,
ἀκρότατα γεῖσ’ ἀναβᾶσ’
[ἄφαρ] ἀπότομον ὤρουσεν εἰς ἀνάγκαν,
ἔνθ’ οὐ ποδὶ χρησίμῳ
χρῆται. Τὸ καλῶς δ’ ἔχον
Und Taten übte, heillos, ohne Frommen;
Dann zu der Höhn äußerstem Gipfel
Hebt er sich empor, stürzt hinab ins Elend,
Wo nimmer beglückt sein Fuß
Hinwallt. Was zum Heil der Stadt
πόλει πάλαισμα μήποτε λῦ-
σαι θεὸν αἰτοῦμαι·
θεὸν οὐ λήξω ποτὲ προστάταν ἴσχων.
Στρ. 2. Εἰ δέ τις ὑπέροπτα χερ-
σὶν ἢ λόγῳ πορεύεται,
Begonnen wird, das wende der Gott
Mächtig zum Sieg, fleh ich!
Von dem Schutzgott will ich mich nimmerdar scheiden.
Str.2. Aber wer in Wort und Werken
frevle Lebenspfade wallt,
Δίκας ἀφόβητος οὐδὲ
δαιμόνων ἕδη σέβων,
κακά νιν ἕλοιτο μοῖρα,
δυσπότμου χάριν χλιδᾶς,
εἰ μὴ τὸ κέρδος κερδανεῖ δικαίως
Wem nicht vor der Dike graut,
nicht Göttertempel heilig sind,
Fluchvolles Verderben treff ihn,
schnöden Übermutes Lohn,
Wofern er nicht auf rech ter Bahn Gewinn sucht,
καὶ τῶν ἀσέπτων ἔρξεται,
ἢ τῶν ἀθίκτων ἕξεται ματᾴζων.
Τίς ἔτι ποτ’ ἐν τοῖσδ’ ἀνὴρ θυμοῦ βέλη
ἔρξεται ψυχᾶς ἀμύ-
Und nicht der Sünde Gräuel flieht
Und an das Heilge mit verwegner Hand rührt!
Wie mag ein Mann, also frevelnd, seine Brust
Schützen vor des Zornes Pfeilen?
νων; εἰ γὰρ αἱ τοιαίδε πράξεις τίμιαι,
τί δεῖ με χορεύειν;
Αντ. 2. Οὐκέτι τὸν ἄθικτον εἶ-
μι γᾶς ἐπ’ ὀμφαλὸν σέβων,
Wenn ein solcher Wandel Preis und Ehre schafft:
Was opfr’ ich den Göttern?
Ant.2. Nicht zur heilgen Erdenmitte
wall ich mehr in frommem Sinn,
οὐδ’ ἐς τὸν Ἀβαῖσι ναόν,
οὐδὲ τὰν Ὀλυμπίαν,
εἰ μὴ τάδε χειρόδεικτα
πᾶσιν ἁρμόσει βροτοῖς.
Ἀλλ’, ὦ κρατύνων, εἴπερ ὄρθ’ ἀκούεις,
Ζεῦ, πάντ’ ἀνάσσων, μὴ λάθοι
Auch nicht zu dem Tempel Abais,
noch zum Haus Olympias,
Wenn nicht vor den Augen aller,
was ich sage, sich erfüllt.
Doch dir, o Starker, wenn wir recht dich nennen,
Allherrscher Zeus, und deiner stets
σὲ τάν τε σὰν ἀθάνατον αἰὲν ἀρχάν.
Φθίνοντα γὰρ Λαίου παλαιὰ
θέσφατ’ ἐξαιροῦσιν ἤ-
δη, κοὐδαμοῦ τιμαῖς Ἀπόλλων ἐμφανής·
Endlosen Allmacht bleib es nicht verborgen!
Der Götter uraltes Wort an Laios gilt
Als verhallt, als eitler Tand nun;
Nirgend strahlt Apollons Ruhm im alten Glanz;
ἔρρει δὲ τὰ θεῖα.
ΙΟ. Χώρας ἄνακτες, δόξα μοι παρεστάθη
ναοὺς ἱκέσθαι δαιμόνων, τάδ’ ἐν χεροῖν
στέφη λαβούσῃ κἀπιθυμιάματα.
Ὑψοῦ γὰρ αἴρει θυμὸν Οἰδίπους ἄγαν
Das Göttliche schwindet.
ΙΟ. Ihr Häupter Thebens, ich beschloss in meinem Sinn,
Der Götter Tempeln mich zu nahn, die Kränze hier
In meinen Händen tragend und das Räucherwerk.
Denn allzu schwer ringt Oidipus in bangem Mut
λύπαισι παντοίαισιν; οὐδ’ ὁποῖ’ ἀνὴρ
ἔννους τὰ καινὰ τοῖς πάλαι τεκμαίρεται,
ἀλλ’ ἔστι τοῦ λέγοντος, ἢν φόβους λέγῃ.
Ὅτ’ οὖν παραινοῦσ’ οὐδὲν ἐς πλέον ποῶ,
πρὸς σ’, ὦ Λύκει’ Ἄπολλον, ἄγχιστος γὰρ εἶ,
Mit mannigfachem Kummer; nach dem Alten mag
Er nicht das Neue messen, wie's dem Klugen ziemt;
Nein, offen ist er jedem Wort, das Schrecken bringt.
Mit meinem Zuspruch kann ich nichts hier schaffen mehr:
Drum nah ich flehend mit den Weihgeschenken dir,
ἱκέτις ἀφῖγμαι τοῖσδε σὺν κατεύγμασιν,
ὅπως λύσιν τιν’ ἡμὶν εὐαγῆ πόρῃς·
ὡς νῦν ὀκνοῦμεν πάντες ἐκπεπληγμένον
κεῖνον βλέποντες ὡς κυβερνήτην νεώς.
Lykeier Phoibos, weil du mir der Nächste bist,
Auf dass du heilig lösest uns aus diesem Leid;
Denn, ach, wir alle zagen, nun wir ihn betäubt
Von Schrecken sehn, der unsres Schiffes Steuer führt.
  ΑΓΓΕΛΟΣ BOTE
Ἆρ’ ἂν παρ’ ὑμῶν, ὦ ξένοι, μάθοιμ’ ὅπου Gewähret ihr, o Freunde, wohl die Kunde mir,
τὰ τοῦ τυράννου δώματ’ ἐστὶν Οἰδίπου;
μάλιστα δ’ αὐτὸν εἴπατ’, εἰ κάτισθ’, ὅπου.
ΧΟ. Στέγαι μὲν αἵδε, καὐτὸς ἔνδον, ὦ ξένε·
γυνὴ δὲ μήτηρ ἥδε τῶν κείνου τέκνων.
ΑΓ. Ἀλλ’ ὀλβία τε καὶ ξὺν ὀλβίοις ἀεὶ
Wo seine Wohnung Oidipus, der König, hat?
Doch, wisset ihr's, sagt lieber, wo er selber weilt.
CH. Hier seine Wohnung, und er selbst ist innen, Freund,
Und Mutter seiner Kinder ist hier diese Frau.
BO. Sie lebe glücklich, sei gesellt den Glücklichen
γένοιτ’, ἐκείνου γ’ οὖσα παντελὴς δάμαρ.
ΙΟ. Αὕτως δὲ καὶ σύ γ’, ὦ ξέν’· ἄξιος γὰρ εἶ
τῆς εὐεπείας οὕνεκ’. Ἀλλὰ φράζ’ ὅτου
χρῄζων ἀφῖξαι χὤ τι σημῆναι θέλων.
ΑΓ.Ἀγαθὰ δόμοις τε καὶ πόσει τῷ σῷ, γύναι.
Für immer, sie, des Mannes reichgesegnet Weib!
ΙΟ. Du selbst, o Freund, nicht minder; denn du bist es wert
Des frommen Wunsches wegen. Doch erkläret, was
Ist dein Begehr, was anzukünden kamest du?
BO. Glück deinem Haus und deinem Gatten, edle Frau!
ΙΟ. Τὰ ποῖα ταῦτα; παρὰ τίνος δ’ ἀφιγμένος;
ΑΓ.Ἐκ τῆς Κορίνθου. Τὸ δ’ ἔπος οὑξερῶ τάχα,
ἥδοιο μέν - πῶς δ’ οὐκ ἄν; - ἀσχάλλοις δ’ ἴσως.
ΙΟ. Τί δ’ ἔστι; ποίαν δύναμιν ὧδ’ ἔχει διπλῆν;
ΑΓ.Τύραννον αὐτὸν οὑπιχώριοι χθονὸς
ΙΟ. Und welcher Art ist dieses? Und wer sendet dich?
BO. Korinthos. Über meine Rede wirst du wohl
Dich freun (warum nicht?) und vielleicht betrüben auch.
ΙΟ. Was ist es? Wie besitzt sie solche Doppelkraft?
BO. Zu seinem Herrscher will das Volk des isthmischen
τῆς Ἰσθμίας στήσουσιν, ὡς ηὐδᾶτ’ ἐκεῖ.
ΙΟ. Τί δ’; οὐχ ὁ πρέσβυς Πόλυβος ἐγκρατὴς ἔτι;
ΑΓ.Οὐ δῆτ’, ἐπεί νιν θάνατος ἐν τάφοις ἔχει.
ΙΟ. Πῶς εἶπας; ἦ τέθνηκε Πόλυβος;
ΑΓ.Εἰ δὲ μὴ λέγω γ’ ἐγὼ τἀληθές, ἀξιῶ θανεῖν.
Gebietes ihn erheben: also hieß es dort.
ΙΟ. Wie? Hat der greise Polybos nicht mehr die Macht?
BO. Nicht mehr, da Todesschlummer ihn im Grab umfängt.
ΙΟ. Wie sagst du, Greis? Gestorben wäre Polybos?
BO. Wofern ich unwahr rede, sei mein Los der Tod!
Ὦ πρόσπολ’, οὐχὶ δεσπότῃ τάδ’ ὡς τάχος
μολοῦσα λέξεις; Ὦ θεῶν μαντεύματα,
ἵν’ ἐστέ; Τοῦτον Οἰδίπους πάλαι τρέμων
τὸν ἄνδρ’ ἔφευγε μὴ κτάνοι, καὶ νῦν ὅδε
πρὸς τῆς τύχης ὄλωλεν οὐδὲ τοῦδ’ ὕπο.
Auf, Mädchen, gehe schnell hinein, dem Herrscher dies
Alsbald zu melden! - Ihr, o Göttersprüche, wo,
Wo seid ihr? Längst floh Oidipus mit Zittern fort,
Um nicht zu morden diesen Mann, und jetzt erlag
Er durch das Schicksal, nicht entseelt von seiner Hand.
ΟΙ. Ὦ φίλτατον γυναικὸς Ἰοκάστης κάρα,
τί μ’ ἐξεπέμψω δεῦρο τῶνδε δωμάτων;
ΙΟ.Ἄκουε τἀνδρὸς τοῦδε, καὶ σκόπει κλύων
τὰ σέμν’ ἵν’ ἥκει τοῦ θεοῦ μαντεύματα.
ΟΙ. Οὗτος δὲ τίς ποτ’ ἐστί, καὶ τί μοι λέγει;
ΟΙ. Mein trautes Weib, Iokaste, vielgeliebtes Haupt,
In welcher Absicht riefst du mich vom Haus hierher?
ΙΟ.Vernimm den Mann hier und erwäge dann, wohin
Es mit des Gottes hohem Spruch gekommen ist.
ΟΙ. Und dieser Mann - wer ist er und was bringt er mir?
ΙΟ.Ἐκ τῆς Κορίνθου, πατέρα τὸν σὸν ἀγγελῶν
ὡς οὐκέτ’ ὄντα Πόλυβον, ἀλλ’ ὀλωλότα.
ΟΙ. Τί φῄς, ξέν’; αὐτός μοι σὺ σημήνας γενοῦ.
ΑΓ. Εἰ τοῦτο πρῶτον δεῖ μ’ ἀπαγγεῖλαι σαφῶς,
εὖ ἴσθ’ ἐκεῖνον θανάσιμον βεβηκότα.
ΙΟ.Vom Land Korinthos meldet er, dass Polybos,
Dein Vater, nicht mehr lebe, nein, des Todes sei.
ΟΙ. Was sagst du, Fremdling? Künde du mir selbst es an!
BO. Nun, wenn ich dies vor allem deutlich sagen soll.
So wisse: jener ging dahin des Todes Weg.
ΟΙ. Πότερα δόλοισιν; ἢ νόσου ξυναλλαγῇ;
ΑΓ. Σμικρὰ παλαιὰ σώματ’ εὐνάζει ῥοπή.
ΟΙ. Νόσοις ὁ τλήμων, ὡς ἔοικεν, ἔφθιτο.
ΑΓ. Καὶ τῷ μακρῷ γε συμμετρούμενος χρόνῳ.
ΟΙ. Φεῦ φεῦ, τί δῆτ’ ἄν, ὦ γύναι, σκοποῖτό τις
ΟΙ. Und hat ihn Arglist oder Krankheit hingerafft?
BO. Ein leichter Anstoß wiegt in Ruh ein greises Haupt.
ΟΙ. An einer Krankheit, scheint es, starb der Arme wohl?
BO. Und wie's gemäß des Lebens langer Dauer war.
ΟΙ. Weh, weh! Warum denn, mein Gemahl, beachten wir
τὴν Πυθόμαντιν ἑστίαν, ἢ τοὺς ἄνω
κλάζοντας ὄρνις, ὧν ὑφηγητῶν ἐγὼ
κτενεῖν ἔμελλον πατέρα τὸν ἐμόν; ὁ δὲ θανὼν
κεύθει κάτω δὴ γῆς, ἐγὼ δ’ ὅδ’ ἐνθάδε
ἄψαυστος ἔγχουσ - εἴ τι μὴ τὠμῷ πόθῳ
Den Seherherd in Pytho, was die Vögel noch,
Die droben kreischen, die verkündet, dass ich einst
Den eignen Vater töten soll? Ihn birgt der Schoß
Der Erde jetzt als Toten, und ich weile hier,
Kein Schwert berührt ich - wenn ihn nicht Sehnsucht um mich
κατέφθιθ’· οὕτω δ’ ἂν θανὼν εἴη ‘ξ ἐμοῦ.
Τὰ δ’ οὖν παρόντα συλλαβὼν θεσπίσματα
κεῖται παρ’ Ἅιδῃ Πόλυβος ἄξι’ οὐδενός.
ΙΟ. Οὔκουν ἐγώ σοι ταῦτα προὔλεγον πάλαι;
ΟΙ. Ηὔδας· ἐγὼ δὲ τῷ φόβῳ παρηγόμην.
Verzehrte - so wohl kam er um durch meine Schuld.
Nein, diese Sehersprüche, die nahm Polybos
Mit sich hinab zum Hades; nichts bedeuten sie.
ΙΟ.Hab ich dir das nicht lange schon vorhergesagt?
ΟΙ. Wohl sagtest du's; doch irre führte mich die Furcht.
ΙΟ.Μὴ νῦν ἔτ’ αὐτῶν μηδὲν ἐς θυμὸν βάλῃς.
ΟΙ. Καὶ πῶς τὸ μητρὸς λέκτρον οὐκ ὀκνεῖν με δεῖ;
ΙΟ.Τί δ’ ἂν φοβοῖτ’ ἄνθρωπος, ᾧ τὰ τῆς τύχης
κρατεῖ, πρόνοια δ’ ἐστὶν οὐδενὸς σαφής;
εἰκῇ κράτιστον ζῆν, ὅπως δύναιτό τις.
ΙΟ.Nun komme nichts von diesem dir zu Sinne mehr!
ΟΙ. Wie? Darf der Mutter Ehe mich nicht ängstigen?
ΙΟ.Was hat der Mensch zu fürchten, den das Ungefähr
Beherrscht und den kein sichrer Blick vorahnend lenkt?
Am besten lebt er ohne Harm, wie's eben geht.
Σὺ δ’ εἰς τὰ μητρὸς μὴ φοβοῦ νυμφεύματα·
πολλοὶ γὰρ ἤδη κἀν ὀνείρασιν βροτῶν
μητρὶ ξυνηυνάσθησαν· ἀλλὰ ταῦθ’ ὅτῳ
παρ’ οὐδέν ἐστι, ῥᾷστα τὸν βίον φέρει.
ΟΙ. Καλῶς ἅπαντα ταῦτ’ ἂν ἐξείρητό σοι,
Drum bange dir vor deiner Mutter Ehe nicht!
Denn viele Menschen sahen auch in Träumen schon
Sich zugesellt der Mutter; doch wer alles dies
Für nichtig achtet, trägt die Last des Lebens leicht.
ΟΙ. Wohl nennt’ ich alles richtig, was du eben sprachst,
εἰ μὴ ‘κύρει ζῶσ’ ἡ τεκοῦσα· νῦν δ’ ἐπεὶ
ζῇ, πᾶσ’ ἀνάγκη, κεἰ καλῶς λέγεις, ὀκνεῖν.
ΙΟ. Καὶ μὴν μέγας [γ’] ὀφθαλμὸς οἱ πατρὸς τάφοι.
ΟΙ. Μέγας, ξυνίημ’· ἀλλὰ τῆς ζώσης φόβος.
ΑΓ. Ποίας δὲ καὶ γυναικὸς ἐκφοβεῖσθ’ ὕπερ;
Wenn nicht die Mutter lebte. Nun, da diese lebt,
Notwendig muss mir bangen, sprachst du richtig auch.
ΙΟ. Doch ist das Grab des Vaters dir ein helles Licht,
ΟΙ. Ich fühl's, ein helles! Doch mich schreckt die Lebende.
BO. Vor einem Weib, vor welchem bangt euch denn so sehr?
ΟΙ. Μερόπης, γεραιέ, Πόλυβος ἧς ᾤκει μέτα.
ΑΓ. Τί δ’ ἔστ’ ἐκείνης ὑμὶν ἐς φόβον φέρον;
ΟΙ. Θεήλατον μάντευμα δεινόν, ὦ ξένε.
ΑΓ. Ἦ ῥητόν; ἢ οὐ[χὶ] θεμιτὸν ἄλλον εἰδέναι;
ΟΙ. Μάλιστά γ’· εἶπε γάρ με Λοξίας ποτὲ
ΟΙ. Vor Merope, der Frau des Polybos, o Greis!
BO. Was ist es, das von dieser euch in Schrecken setzt?
ΟΙ. Ein grauser Spruch, o Fremdling, den der Gott gesandt.
BO. Darf ihn ein andrer wissen? Hüllt ihn Schweigen ein?
ΟΙ. Vernimm! Apollon tat mir kund, ich müsse mich
χρῆναι μιγῆναι μητρὶ τἠμαυτοῦ, τό τε
πατρῷον αἷμα χερσὶ ταῖς ἐμαῖς ἑλεῖν.
Ὧν οὕνεχ’ ἡ Κόρινθος ἐξ ἐμοῦ πάλαι
μακρὰν ἀπῳκεῖτ’· εὐτυχῶς μέν, ἀλλ’ ὅμως
τὰ τῶν τεκόντων ὄμμαθ’ ἥδιστον βλέπειν.
Der eignen Mutter als Gemahl gesellen und
Mit dieser Hand vergießen meines Vaters Blut.
Deswegen zog ich aus Korinthos schon vorlängst
In weite Fernen, zwar zu meinem Glücke, doch -
Was gibt es Süßres, als der Eltern Auge schaun?
ΑΓ. Ἦ γὰρ τάδ’ ὀκνῶν κεῖθεν ἦσθ’ ἀπόπτολις;
ΟΙ. Πατρός γε χρῄζων μὴ φονεὺς εἶναι, γέρον.
ΑΓ. Τί δῆτ’ ἐγὼ οὐχὶ τοῦδε τοῦ φόβου σ’, ἄναξ,
ἐπείπερ εὔνους ἦλθον, ἐξελυσάμην;
ΟΙ. Καὶ μὴν χάριν γ’ ἂν ἀξίαν λάβοις ἐμοῦ.
BO. Dies also fürchtend, bliebst du fern von jener Stadt?
ΟΙ. Und um des Vaters Mörder nicht zu sein, o Greis!
Warum, o König, sollt ich dich von dieser Furcht
Nicht gleich befreien? Kam ich doch wohlmeinend her!
ΟΙ. Auch nähmst du sicher würdigen Dank von mir dahin.
ΑΓ. Καὶ μὴν μάλιστα τοῦτ’ ἀφικόμην, ὅπως
σοῦ πρὸς δόμους ἐλθόντος εὖ πράξαιμί τι.
ΟΙ. Ἀλλ’ οὔποτ’ εἶμι τοῖς φυτεύσασιν γ’ ὁμοῦ.
ΑΓ. Ὦ παῖ, καλῶς εἶ δῆλος οὐκ εἰδὼς τί δρᾷς.
ΟΙ. Πῶς, ὦ γεραιέ; πρὸς θεῶν, δίδασκέ με.
BO. In dieser Absicht kam ich auch zunächst zu dir,
Dass schöner Lohn mir würde, wenn du heimgekehrt.
ΟΙ. Doch, traun, zu meinen Eltern geh ich nimmermehr!
BO. Mein Sohn, du weißt nicht, was du tust, ich seh es klar -
ΟΙ. Wieso, mein Alter? Bei den Göttern, sage mir's!
ΑΓ. Εἰ τῶνδε φεύγεις οὕνεκ’ εἰς οἴκους μολεῖν -
ΟΙ. Ταρβῶν γε μή μοι Φοῖβος ἐξέλθῃ σαφής.
ΑΓ. Ἦ μὴ μίασμα τῶν φυτευσάντων λάβῃς;
Τοῦτ’ αὐτό, πρέσβυ· τοῦτό μ’ εἰσαεὶ φοβεῖ.
ΑΓ. Ἆρ’ οἶσθα δῆτα πρὸς δίκης οὐδὲν τρέμων;
BO. Wenn du dich ihretwegen heimzukommen scheust.
ΟΙ. Ich zittre, sicher träfe Phoibos' Wort mir ein.
BO. Dass Gräul an deinen Eltern dich entheilige?
Dies eben, Alter, dieses schreckt mich fort und fort.
BO. Nun, weißt du, dass du wider Recht dich ängstigest?
ΟΙ. Πῶς δ’ οὐχί, παῖς γ’ εἰ τῶνδε γεννητῶν ἔφυν;
ΑΓ. Ὁθούνεκ’ ἦν σοι Πόλυβος οὐδὲν ἐν γένει.
ΟΙ. Πῶς εἶπας; οὐ γὰρ Πόλυβος ἐξέφυσέ με;
ΑΓ. Οὐ μᾶλλον οὐδὲν τοῦδε τἀνδρός, ἀλλ’ ἴσον.
ΟΙ. Καὶ πῶς ὁ φύσας ἐξ ἴσου τῷ μηδενί;
ΟΙ. Wie wäre das? Von diesen Eltern stamm ich doch
BO. Weil Polybos nicht deines Stammes war, o Herr!
ΟΙ. Wie sagst du? Hätte Polybos mich nicht gezeugt?
BO. Nicht mehr, o Herr, noch minder, als ich selber hier.
ΟΙ. Wie war ein Vater einem gleich, der keiner ist?
ΑΓ. Ἀλλ’ οὔ σ’ ἐγείνατ’ οὔτ’ ἐκεῖνος οὔτ’ ἐγώ.
ΟΙ. Ἀλλ’ ἀντὶ τοῦ δὴ παῖδά μ’ ὠνομάζετο;
ΑΓ. Δῶρόν ποτ’, ἴσθι, τῶν ἐμῶν χειρῶν λαβών.
ΟΙ. Κᾆθ’ ὧδ’ ἀπ’ ἄλλης χειρὸς ἔστερξεν μέγα;
ΑΓ. Ἡ γὰρ πρὶν αὐτὸν ἐξέπεισ’ ἀπαιδία.
BO. Er war so wenig, als ich selbst, dein Vater, Herr!
ΟΙ. Weswegen aber nannt’ er denn mich seinen Sohn?
BO. Aus meinen Händen nahm er als Geschenk dich einst.
ΟΙ. Und liebte dennoch mich so sehr aus fremder Hand?
BO. Ein kinderloses Leben hieß ihn also tun.
ΟΙ. Σὺ δ’ ἐμπολήσας, ἢ τυχών μ’ αὐτῷ δίδως;
ΑΓ. Εὑρὼν ναπαίαις ἐν Κιθαιρῶνος πτυχαῖς.
ΟΙ. Ὡδοιπόρεις δὲ πρὸς τί τούσδε τοὺς τόπους;
ΑΓ. Ἐνταῦθ’ ὀρείοις ποιμνίοις ἐπεστάτουν.
ΟΙ. Ποιμὴν γὰρ ἦσθα κἀπὶ θητείᾳ πλάνης;
ΟΙ. Du kauftest oder fandest mich und gabst mich ihm?
BO. In tiefer Waldschlucht am Kithairon fand ich dich.
ΟΙ. In welcher Absicht kamst du denn an diesen Ort?
BO. Dort war des Berges Herde mir zur Hut vertraut.
ΟΙ. So warst du Hirte, zogst umher im Dienst des Herrn?
ΑΓ. Σοῦ δ’, ὦ τέκνον, σωτήρ γε τῷ τότ’ ἐν χρόνῳ.
ΟΙ. Τί δ’ ἄλγος ἴσχοντ’ ἐν κακοῖς με λαμβάνεις;
ΑΓ. Ποδῶν ἂν ἄρθρα μαρτυρήσειεν τὰ σά.
ΟΙ. Οἴμοι, τί τοῦτ’ ἀρχαῖον ἐννέπεις κακόν;
ΑΓ. Λύω σ’ ἔχοντα διατόρους ποδοῖν ἀκμάς.
BO. Und dein Erretter ward ich, Sohn, in jener Zeit.
ΟΙ. Mit welchem Leiden fandst du mich in meiner Not?
BO. Die Fußgelenke können dir's bezeugen, Kind!
ΟΙ. Weh mir! Warum erwähnst du dieses alte Leid?
BO. Die durchstochnen Füße löst ich beide dir.
ΟΙ. Δεινόν γ’ ὄνειδος σπαργάνων ἀνειλόμην.
ΑΓ. Ὥστ’ ὠνομάσθης ἐκ τύχης ταύτης ὃς εἶ.
ΟΙ. Ὦ πρὸς θεῶν, πρὸς μητρὸς ἢ πατρός; φράσον.
ΑΓ. Οὐκ οἶδ’· ὁ δοὺς δὲ ταῦτ’ ἐμοῦ λῷον φρονεῖ.
ΟΙ. Ἦ γὰρ παρ’ ἄλλου μ’ ἔλαβες οὐδ’ αὐτὸς τυχών;
ΟΙ. Ein schmählich graunvoll Zeichen trug ich hier davon.
BO. Von diesem Unfall blieb bis heut der Name dir.
ΟΙ. O Götter! Tat dies Vater oder Mutter? Sprich!
BO. Ich weiß es nicht; er weiß es, der dich übergab.
ΟΙ. Von einem ändern nahmst du, fandst nicht selbst mich auf?
ΑΓ. Οὔκ, ἀλλὰ ποιμὴν ἄλλος ἐκδίδωσί μοι.
ΟΙ. Τίς οὗτος; ἦ κάτοισθα δηλῶσαι λόγῳ;
ΑΓ. Τῶν Λαίου δήπου τις ὠνομάζετο.
ΟΙ. Ἦ τοῦ τυράννου τῆσδε γῆς πάλαι ποτέ;
ΑΓ. Μάλιστα· τούτου τἀνδρὸς οὗτος ἦν βοτήρ.
BO. Nicht selbst; ein andrer Hirte fand und gab dich mir.
ΟΙ. Wer war es? Weißt du näher mir zu nennen ihn?
BO. Man nannt’ ihn, mein ich, einen Knecht des Laios.
ΟΙ. Des Fürsten, der vor Zeiten hier im Land gebot?
BO. Ja, dieses Königs Hirte war der Mann, o Herr!
ΟΙ. Ἦ κἄστ’ ἔτι ζῶν οὗτος, ὥστ’ ἰδεῖν ἐμέ;
ΑΓ. Ὑμεῖς γ’ ἄριστ’ εἰδεῖτ’ ἂν οὑπιχώριοι.
ΟΙ. Ἔστιν τις ὑμῶν τῶν παρεστώτων πέλας,
ὅστις κάτοιδε τὸν βοτῆρ’ ὃν ἐννέπει,
εἴτ’ οὖν ἐπ’ ἀγρῶν εἴτε κἀνθάδ’ εἰσιδών;
ΟΙ. Und lebt er jetzt noch, dass ich selbst ihn sehen kann?
BO. Ihr Eingebornen wisset dies am besten wohl,
ΟΙ. Ist unter euch, ihr Männer, die mir nahe stehn,
Nicht einer, der den Hirten kennt, von dem er spricht,
Sei's, dass er hier ihn oder auf dem Felde sah?
σημήναθ’, ὡς ὁ καιρὸς ηὑρῆσθαι τάδε.
ΧΟ. Οἶμαι μὲν οὐδέν’ ἄλλον ἢ τὸν ἐξ ἀγρῶν
ὃν κἀμάτευες πρόσθεν εἰσιδεῖν· ἀτὰρ
ἥδ’ ἂν τάδ’ οὐχ ἥκιστ’ ἂν Ἰοκάστη λέγοι.
ΟΙ. Γύναι, νοεῖς ἐκεῖνον ὅντιν’ ἀρτίως
So sprecht; es auszugründen ist jetzt wohl die Zeit.
CH. Kein andrer ist es, glaub ich, als vom Felde der,
Den du zu sehen früher schon verlangt; indes
Gibt gibt wohl die beste Kunde dir Iokaste selbst.
ΟΙ. Frau, meinst du, jener, den wir eben jetzt hierher
μολεῖν ἐφιέμεσθα τόν θ’ οὗτος λέγει -
ΙΟ. Τί δ’ ὅντιν’ εἶπε; μηδὲν ἐντραπῇς· τὰ δὲ
ῥηθέντα βούλου μηδὲ μεμνῆσθαι μάτην.
ΟΙ. Οὐκ ἂν γένοιτο τοῦθ’, ὅπως ἐγὼ λαβὼν
σημεῖα τοιαῦτ’ οὐ φανῶ τοὐμὸν γένος.
Beschieden, sei derselbe, den der Bote meint?
ΙΟ. Wer? Welchen nannt’ er? Achte nicht hierauf, und dem
Was er gesprochen, sinne nicht vergeblich nach!
ΟΙ. Das bleibe ferne, dass ich jetzt nicht mein Geschlecht
Enthüllen sollte, nun ich solche Spuren fand!
ΙΟ. Μή, πρὸς θεῶν, εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου
κήδῃ, ματεύσῃς τοῦθ’· ἅλις νοσοῦσ’ ἐγώ.
ΟΙ. Θάρσει· σὺ μὲν γὰρ οὐδ’ ἐὰν τρίτης ἐγὼ
μητρὸς φανῶ τρίδουλος, ἐκφανῇ κακή.
ΙΟ. Ὅμως πιθοῦ μοι, λίσσομαι· μὴ δρᾶ τάδε.
ΙΟ. Bei allen Göttern, wenn das eigne Leben dir
Lieb ist, so lass dies Forschen! Meine Qual genügt.
ΟΙ. Sei ruhig! Wenn ich nach der dritten Mutter auch
Dreifach ein Knecht erschiene, dir bringt's keine Schmach.
ΙΟ. Und doch, ich flehe, folge mir: ach, tu’ es nicht!
ΟΙ. Οὐκ ἂν πιθοίμην μὴ οὐ τάδ’ ἐκμαθεῖν σαφῶς.
ΙΟ. Καὶ μὴν φρονοῦσά γ’ εὖ τὰ λῷστά σοι λέγω.
ΟΙ. Τὰ λῷστα τοίνυν ταῦτά μ’ ἀλγύνει πάλαι.
ΙΟ. Ὦ δύσποτμ’, εἴθε μήποτε γνοίης ὃς εἶ.
ΟΙ. Ἄξει τις ἐλθὼν δεῦρο τὸν βοτῆρά μοι;
ΟΙ. Nicht folgen kann ich, schauen muss ich's unverhüllt.
ΙΟ. Doch rat ich dir das Beste; denn ich mein es gut.
ΟΙ. Nun, eben dieses Beste quält mich lange schon.
ΙΟ. Erführst du niemals, wer du bist, Unseliger!
ΟΙ. Wird einer mir den Hirten herzuführen gehn?
ταύτην δ’ ἐᾶτε πλουσίῳ χαίρειν γένει.
ΙΟ. Ἰοὺ ἰού, δύστηνε· τοῦτο γάρ σ’ ἔχω
μόνον προσειπεῖν, ἄλλο δ’ οὔποθ’ ὕστερον.
ΧΟ. Τί ποτε βέβηκεν, Οἰδίπους, ὑπ’ ἀγρίας
ᾄξασα λύπης ἡ γυνή; δέδοιχ’ ὅπως
Die lasset nur sich ihres hohen Stammes f reun!
ΙΟ. Weh, weh dir, Armer! Dieses Wort vermag ich nur
Dir zuzurufen und hinfort kein andres mehr!
CH. Was ging die Frau doch, Oidipus, so schnell hinweg,
Von wildem Jammer aufgestürmt? Ich fürchte sehr,
μὴ ‘κ τῆς σιωπῆς τῆσδ’ ἀναρρήξει κακά.
ΟΙ. Ὁποῖα χρῄζει ῥηγνύτω· τοὐμὸν δ’ ἐγώ,
κεἰ σμικρόν ἐστι, σπέρμ’ ἰδεῖν βουλήσομαι.
Αὕτη δ’ ἴσως, φρονεῖ γὰρ ὡς γυνὴ μέγα,
τὴν δυσγένειαν τὴν ἐμὴν αἰσχύνεται.
Aus diesem Schweigen bricht ein schweres Leid.
ΟΙ. Was immer wolle, breche hervor; doch mein Geschlecht,
Ich will es kennen lernen, ob's auch niedrig sei.
Sie mag verschämt in ihrem Frauenstolze wohl
Erröten über meines Stamms Unwürdigkeit.
Ἐγὼ δ’ ἐμαυτὸν παῖδα τῆς Τύχης νέμων
τῆς εὖ διδούσης, οὐκ ἀτιμασθήσομαι.
Τῆς γὰρ πέφυκα μητρός· οἱ δὲ συγγενεῖς
μῆνές με μικρὸν καὶ μέγαν διώρισαν.
Τοιόσδε δ’ ἐκφὺς οὐκ ἂν ἐξέλθοιμ’ ἔτι
Ich aber, wenn ich Tyches Sohn, der Spenderin
Des Glücks, mich achte, werde nicht erniedrigt sein.
Von dieser Mutter stamm ich, und es ordneten
Verwandte Monde Niedrigkeit und Größe mir.
Bei solcher Abkunft tracht ich nicht nach andrem mehr
ποτ’ ἄλλος, ὥστε μὴ ‘κμαθεῖν τοὐμὸν γένος.
ΧΟ. Στρ. Εἴπερ ἐγὼ μάντις εἰμὶ
καὶ κατὰ γνώμαν ἴδρις,
οὐ τὸν Ὄλυμπον ἀπείρων,
ὦ Κιθαιρών, οὐκ ἔσῃ τὰν αὔριον
Als nach dem einen, mein Geschlecht ans Licht zu ziehn.
CH. Str.1. Wenn mir im Geist Seherkunde,
wenn Verstand im Busen wohnt,
Soll dir die Lust, o Kythairon,
Beim Olympos, werden, wann
πανσέληνον,
μὴ οὐ σέ γε καὶ πατριώταν Οἰδίπου
καὶ τροφὸν καὶ ματέρ’ αὔξειν,
καὶ χορεύεσθαι πρὸς ἡμῶν,
ὡς ἐπίηρα φέροντα
Der volle Mond morgen aufstrahlt,
Dass du verherrlicht wirst als Oidipus'
Landsgenoss und Amm’ und Mutter,
Dass wir dich mit Reigen feiern,
Weil du so freundlich gewesen
τοῖς ἐμοῖς τυράννοις.
Ἰήιε Φοῖβε, σοὶ δὲ
ταῦτ’ ἀρέστ’ εἴη.
Αντ. Τίς σε, τέκνον, τίς σ’ ἔτικτε
τῶν μακραιώνων ἄρα
Meines Landes Herrschern!
Heilbringender Phoibos, dir,
gefalle dir's also!
Ant.1. Welche, mein Kind, welche Tochter
war's der Ewigwaltenden,
Πανὸς ὀρεσσιβάτα πα-
τρὸς πελασθεῖσ’, ἢ σέ γ’ εὐνάτειρά τις
Λοξίου; τῷ
γὰρ πλάκες ἀγρόνομοι πᾶσαι φίλαι·
εἴθ’ ὁ Κυλλάνας ἀνάσσων,
Die dich geboren, und war ihr
Pan, der Berghöhn Schirmer, war
Apollon ihr zugesellt? Der
Liebt ja die Wildnisse, liebt Bergwaldungen.
Oder war's Kyllenes Herrscher,
εἴθ’ ὁ Βακχεῖος θεὸς ναί-
ων ἐπ’ ἄκρων ὀρέων <σ’> εὕ-
ρημα δέξατ’ ἔκ του
Νυμφᾶν Ἑλικωνίδων,
αἷς πλεῖστα συμπαίζει.
War es Bakchos, droben wohnend
Auf den gebirgigen Höhn, der
Dich gewann von einer
Aus Helikons Nymphenchor,
mit dem er oft Scherz treibt?
ΟΙ. Εἰ χρή τι κἀμὲ μὴ συναλλάξαντά πω,
πρέσβεις, σταθμᾶσθαι, τὸν βοτῆρ’ ὁρᾶν δοκῶ,
ὅνπερ πάλαι ζητοῦμεν· ἔν τε γὰρ μακρῷ
γήρᾳ ξυνᾴδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος,
ἄλλως τε τοὺς ἄγοντας ὥσπερ οἰκέτας
ΟΙ. Darf ich vermuten, der ich nie mit ihm verkehrt,
Ihr Greise, glaub ich dort zu sehn den Hirtenmann,
Den längst von uns ersehnten; denn es stimmt genau
Sein hohes Alter überein mit diesem Mann.
Und außerdem erkenn ich seine Führer auch
ἔγνωκ’ ἐμαυτοῦ· τῇ δ’ ἐπιστήμῃ σύ μου
προὔχοις τάχ’ ἄν που, τὸν βοτῆρ’ ἰδὼν πάρος.
ΧΟ. Ἔγνωκα γάρ, σάφ’ ἴσθι· Λαίου γὰρ ἦν,
εἴπερ τις ἄλλος, πιστὸς ὡς νομεὺς ἀνήρ.
ΟΙ. Σὲ πρῶτ’ ἐρωτῶ, τὸν Κορίνθιον ξένον·
Als meine Diener; aber du magst besser wohl,
Als ich, es wissen, sahst ja sonst den Hirten schon.
CH. Er ist es, wohl erkenn ich ihn; dem Laios,
Wie kaum ein andrer, war er stets als Hirte treu
ΟΙ. Zuerst, o Fremdling aus Korinthos, frag ich dich:
ἦ τόνδε φράζεις; ΑΓ. Τοῦτον, ὅνπερ εἰσορᾷς.
ΟΙ. Οὗτος σύ, πρέσβυ, δεῦρό μοι φώνει βλέπων
ὅσ’ ἄν σ’ ἐρωτῶ. Λαίου ποτ’ ἦσθα σύ;

Sprich, meinst du diesen? BO. Diesen, den du hier erblickst.
Du, schaue hierher, Alter, und antworte mir
Auf meine Fragen! Warst du Knecht des Laios einst?
  ΘΕΡΑΠΩΝ HIRTE

Ἦ δοῦλος, οὐκ ὠνητός, ἀλλ’ οἴκοι τραφείς.
ΟΙ. Ἔργον μεριμνῶν ποῖον ἢ βίον τίνα;
Ich war's, im Haus erzogen, nicht erkauft von ihm.
ΟΙ. Und welch Geschäft betriebst du, was war dein Beruf?
ΘΕ. Ποίμναις τὰ πλεῖστα τοῦ βίου συνειπόμην.
ΟΙ. Χώροις μάλιστα πρὸς τίσιν ξύναυλος ὤν;
ΘΕ. Ἦν μὲν Κιθαιρών, ἦν δὲ πρόσχωρος τόπος.
ΟΙ. Τὸν ἄνδρα τόνδ’ οὖν οἶσθα τῇδέ που μαθών;
ΘΕ. Τί χρῆμα δρῶντα; ποῖον ἄνδρα καὶ λέγεις;
HI. Ich ging des Lebens längste Zeit den Herden nach.
ΟΙ. An welchen Orten triebst du dich gewöhnlich um?
HI. Es war Kithairon, war die nächstgelegne Flur.
ΟΙ. Und diesen Mann wohl kennst du, sahst ihn dort vielleicht?
HI. Von welchem Anlass? Welcher Mann ist's, den du meinst?
ΟΙ. Τόνδ’ ὃς πάρεστιν· ἢ ξυναλλάξας τί πως;
ΘΕ. Οὐχ ὥστε γ’ εἰπεῖν ἐν τάχει μνήμης ὕπο.
ΑΓ. Κοὐδέν γε θαῦμα, δέσποτ’· ἀλλ’ ἐγὼ σαφῶς
ἀγνῶτ’ ἀναμνήσω νιν. Εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι
κάτοιδεν, ἦμος τὸν Κιθαιρῶνος τόπον
ΟΙ. Der, welcher hier steht. Pflogst du nie Verkehr mit ihm?
HI. Nicht gleich zu sagen weiß ich's aus Erinnerung.
BO. Das ist, o Herr, kein Wunder; doch ich will ihn klar
An längst Vergangnes mahnen. Denn ich weiß, er wird
Noch wissen, als wir auf Kithairons hoher Trift
ὁ μὲν διπλοῖσι ποιμνίοις, ἐγὼ δ’ ἑνὶ
ἐπλησίαζον τῷδε τἀνδρὶ τρεῖς ὅλους
ἐξ ἦρος εἰς ἀρκτοῦρον ἑκμήνους χρόνους·
χειμῶνα δ’ ἤδη τἀμά τ’ εἰς ἔπαυλ’ ἐγὼ
ἤλαυνον οὗτός τ’ εἰς τὰ Λαίου σταθμά.
(Er war mit zweien Herden, ich mit einer dort)
Vom Lenze bis zum Herbste drei vollkommene
Sechsmondenfristen lebten, nachbarlich gesellt:
Ich trieb, sobald es Winter ward, die Herde fort
In meine Hürden, er zum Hof des Laios.
Λέγω τι τούτων, ἢ οὐ λέγω πεπραγμένον;
ΘΕ. Λέγεις ἀληθῆ, καίπερ ἐκ μακροῦ χρόνου.
ΑΓ. Φέρ’ εἰπὲ νῦν, τότ’ οἶσθα παῖδά μοί τινα
δούς, ὡς ἐμαυτῷ θρέμμα θρεψαίμην ἐγώ;
ΘΕ. Τί δ’ ἔστι; πρὸς τί τοῦτο τοὔπος ἱστορεῖς;
Ist, was ich sage, Wahrheit, oder red ich falsch?
HI. Du sagst die Wahrheit; freilich ist es lange her.
BO. Nun sage, weißt du, wie du dort ein kleines Kind
Mir gabst, es aufzuziehen als mein eigenes?
HI. Was ist es? Weshalb fragst du mich um dieses aus?
ΑΓ. Ὅδ’ ἐστίν, ὦ τᾶν, κεῖνος ὃς τότ’ ἦν νέος.
ΘΕ. Οὐκ εἰς ὄλεθρον; οὐ σιωπήσας ἔσῃ;
ΟΙ. Ἆ, μὴ κόλαζε, πρέσβυ, τόνδ’, ἐπεὶ τὰ σὰ
δεῖται κολαστοῦ μᾶλλον ἢ τὰ τοῦδ’ ἔπη.
ΘΕ. Τί δ’, ὦ φέριστε δεσποτῶν, ἁμαρτάνω;
BO. Der ist es, Freund; er war das neugeborne Kind.
HI. Du bist des Todes! Schweigst du nicht zur Stelle jetzt?
ΟΙ. Ha, diesen, Alter, strafe nicht; denn mehr gebührt
Die Strafe deinen Worten als den seinigen.
HI. Doch was, o bester aller Herrn, verbrach ich denn?
ΟΙ. Οὐκ ἐννέπων τὸν παῖδ’ ὃν οὗτος ἱστορεῖ.
ΘΕ. Λέγει γὰρ εἰδὼς οὐδέν, ἀλλ’ ἄλλως πονεῖ.
ΟΙ. Σὺ πρὸς χάριν μὲν οὐκ ἐρεῖς, κλαίων δ’ ἐρεῖς.
ΘΕ. Μὴ δῆτα, πρὸς θεῶν, τὸν γέροντά μ’ αἰκίσῃ.
ΟΙ. Οὐχ ὡς τάχος τις τοῦδ’ ἀποστρέψει χέρας;
ΟΙ. Das Kind, nach welchein dieser fragt, verleugnest du?
HI. Ganz ohne Kenntnis spricht er, müht umsonst sich ab.
ΟΙ. Du sagst es nicht in Güte; weinend sagst du's denn!
HI. Misshandle, bei den Göttern, nicht mich alten Mann!
ΟΙ. Auf, bindet ihm die Hände gleich am Rücken fest!
ΘΕ. Δύστηνος, ἀντὶ τοῦ; τί προσχρῄζων μαθεῖν;
ΟΙ. Τὸν παῖδ’ ἔδωκας τῷδ’ ὃν οὗτος ἱστορεῖ;
ΘΕ. Ἔδωκ’· ὀλέσθαι δ’ ὤφελον τῇδ’ ἡμέρᾳ.
ΟΙ. Ἀλλ’ εἰς τόδ’ ἥξεις μὴ λέγων γε τοὔνδικον.
ΘΕ. Πολλῷ γε μᾶλλον, ἢν φράσω, διόλλυμαι.
HI. Wofür? Ich Armer! Was zu wissen wünschest du?
ΟΙ. Das Kind, nach welchem dieser fragt, du gabst es ihm?
HI. Ich gab's. O raffte jenes Tags der Tod mich hin!
ΟΙ. Der wird dir heute, wenn du nicht das Wahre sagst,
HI. Viel eher, wenn ich's sagen muss, trifft mich der Tod.
ΟΙ. Ἁνὴρ ὅδ’, ὡς ἔοικεν, ἐς τριβὰς ἐλᾷ.
ΘΕ. Οὐ δῆτ’ ἔγωγ’, ἀλλ’ εἶπον ὡς δοίην πάλαι.
ΟΙ. Πόθεν λαβών; οἰκεῖον ἢ ‘ξ ἄλλου τινός;
ΘΕ. Ἐμὸν μὲν οὐκ ἔγωγ’, ἐδεξάμην δέ του.
ΟΙ. Τίνος πολιτῶν τῶνδε κἀκ ποίας στέγης;
ΟΙ. Ausflüchte (wohl erkenn ich's) sucht der Alte nur.
HI. Ich nicht; ich sagte lange schon: ich gab es ihm.
ΟΙ. Woher bekamst du's? War es dein, war's andrer Kind?
HI. Nicht meines war es; ich empfing's von fremder Hand.
ΟΙ. Von welchem unsrer Bürger und aus welchem Haus?
Μὴ πρὸς θεῶν, μή, δέσποθ’, ἱστόρει πλέον.
ΟΙ. Ὄλωλας, εἴ σε ταῦτ’ ἐρήσομαι πάλιν.
ΘΕ. Τῶν Λαίου τοίνυν τις ἦν γεννημάτων.
ΟΙ. Ἦ δοῦλος, ἢ κείνου τις ἐγγενὴς γεγώς;
ΘΕ. Οἴμοι, πρὸς αὐτῷ γ’ εἰμὶ τῷ δεινῷ λέγειν.
HI. Bei allen Göttern, weiter forsche nicht, o Herr!
ΟΙ. Du bist des Todes, frag ich das zum andernmal!
HI. Nun denn, in Laios' Hause war das Kind erzeugt.
ΟΙ. Von einem Sklaven? Oder war's verwandt mit ihm?
HI. Weh, weh mir! Sagen soll ich's nun, das Schreckliche!
ΟΙ. Κἄγωγ’ ἀκούειν· ἀλλ’ ὅμως ἀκουστέον.
ΘΕ. Κείνου γέ τοι δὴ παῖς ἐκλῄζεθ’· ἡ δ’ ἔσω
κάλλιστ’ ἂν εἴποι σὴ γυνὴ τάδ’ ὡς ἔχει.
ΟΙ. Ἦ γὰρ δίδωσιν ἥδε σοι; ΘΕ. Μάλιστ’, ἄναξ.
ΟΙ. Ὡς πρὸς τί χρείας; ΘΕ. Ὡς ἀναλώσαιμί νιν.
ΟΙ. Und ich es hören? Aber hören muss ich's doch.
HI. Wohl hieß das Kind sein eignes; doch am besten sagt
Dir alles, wie's geschehen, dein Gemahl im Haus.
ΟΙ. Sie übergab den Knaben dir? HI. Sie selbst, o Fürst!
ΟΙ. Mit welcher Weisung? HI. Dass ich ihn ermordete.
ΟΙ. Τεκοῦσα τλήμων; ΘΕ. Θεσφάτων γ’ ὄκνῳ κακῶν.
ΟΙ. Ποίων; ΘΕ. Κτενεῖν νιν τοὺς τεκόντας ἦν λόγος.
ΟΙ. Πῶς δῆτ’ ἀφῆκας τῷ γέροντι τῷδε σύ;
ΘΕ. Κατοικτίσας, ὦ δέσποθ’, ὡς ἄλλην χθόνα
δοκῶν ἀποίσειν, αὐτὸς ἔνθεν ἦν· ὁ δὲ
ΟΙ. Ihr Kind, die Arge? HI. Ja, geschreckt vom bösen Spruch.
ΟΙ. Der hieß? HI. Den Vater mord' es einst, so hieß das Wort.
ΟΙ. Wie kam es, dass du diesem Greis den Knaben gabst?
HI. Mitleid bewog mich, dass er ihn in fremdes Land,
Woher er selbst war, trüge, Herr; doch der erhielt
κάκ’ εἰς μέγιστ’ ἔσωσεν· εἰ γὰρ οὗτος εἶ
ὅν φησιν οὗτος, ἴσθι δύσποτμος γεγώς.
ΟΙ. Ἰοὺ ἰού· τὰ πάντ’ ἂν ἐξήκοι σαφῆ.
Ὦ φῶς, τελευταῖόν σε προσβλέψαιμι νῦν,
ὅστις πέφασμαι φύς τ’ ἀφ’ ὧν οὐ χρῆν, ξὺν οἷς τ’
Ihn nun zum höchsten Jammer. Denn bist du das Kind,
Das dieser meinte, bist du, traun, zu Gram gezeugt!
ΟΙ. O Götter, Götter! Alles kommt nun klar zu Tag!
O Licht, zum letzten Male schau ich heute dich,
Der spross, von wem er nicht gesollt - mit wem er nicht
οὐ χρῆν ὁμιλῶν, οὕς τέ μ’ οὐκ ἔδει κτανών.
ΧΟ. Στρ. 1. Ἰὼ γενεαὶ βροτῶν,
ὡς ὑμᾶς ἴσα καὶ τὸ μη-
δὲν ζώσας ἐναριθμῶ.
Τίς γάρ, τίς ἀνὴρ πλέον
Gedurft, verkehrte -,. wen er nicht gedurft, erschlug!
CH. Str.1. Ihr Menschengeschlechter, ach!
Euch, die leben im Lichte, wie
Zähl ich ähnlich dem Nichts euch!
Denn welcher der Sterblichen
τᾶς εὐδαιμονίας φέρει
ἢ τοσοῦτον ὅσον δοκεῖν
καὶ δόξαντ’ ἀποκλῖναι;
Τὸν σόν τοι παράδειγμ’ ἔχων,
τὸν σὸν δαίμονα, τὸν σόν, ὦ
Nimmt ein größeres Glück dahin,
Als soviel ihm der Wahn verleiht,
Bis vom Wahn er hinabsinkt?
Durch dein grässliches Los gewarnt,
Dein unseliges Missgeschick,
τλᾶμον Οἰδιπόδα, βροτῶν
οὐδὲν μακαρίζω·
Αντ. 1. ὅστις καθ’ ὑπερβολὰν
τοξεύσας ἐκράτησε τοῦ
πάντ’ εὐδαίμονος ὄλβου,
ὦ Ζεῦ, κατὰ μὲν φθίσας
τὰν γαμψώνυχα παρθένον
Armer Oidipus, preis ich nichts
Glückselig auf Erden.
Ant.1. Du, über Bewundern groß,
Trafst dein Ziel und errängest dir
Ein allseliges Schicksal,
Als nieder du schlugst (o Zeus!)
Die krummklauige Sängerin
χρησμῳδόν, θανάτων δ’ ἐμᾷ
χώρᾳ πύργος ἀνέστας·
ἐξ οὗ καὶ βασιλεὺς καλῇ
ἐμὸς καὶ τὰ μέγιστ’ ἐτι-
μάθης ταῖς μεγάλαισιν ἐν
Θήβαισ[ιν] ἀνάσσων.
Στρ. 2. Τανῦν δ’ ἀκούειν τίς ἀθλιώτερος;
Dunkeln Spruches, und meinem Land
Ein Turm wider den Tod standst!
Darum wurdest du König mir
Genannt, ward dir der höchste Preis,
Dass du Thebens erhabner Stadt
Als Herrscher gebotest.
Str.2. Jetzt aber - wo lebt ein jammernswertrer Mann?
τίς ἄταις ἀγρίαις, τίς ἐν πόνοις
ξύνοικος ἀλλαγᾷ βίου;
Ἰὼ κλεινὸν Οἰδίπου κάρα,
ᾧ μέγας λιμὴν
αὑτὸς ἤρκεσεν
παιδὶ καὶ πατρὶ
θαλαμηπόλῳ πεσεῖν,
Wer ist dem Leid, wildem Fluche mehr vertraut
Auf wechselvoller Lebensbahn?
O ruhmvolles Haupt des Oidipus,
Dem der eine Port
Groß genug erschien,
Um dem Sohne sich
Und dem Vater auf zutun!
πῶς ποτε πῶς ποθ’ αἱ πατρῷ-
αί σ’ ἄλοκες φέρειν, τάλας,
σῖγ’ ἐδυνάθησαν ἐς τοσόνδε;
Αντ. 2. Ἐφηῦρέ σ’ ἄκονθ’ ὁ πάνθ’ ὁρῶν χρόνος·
δικάζει τὸν ἄγαμον γάμον πάλαι
Wie doch vermochten's jene Saat-
fluren des Vaters, Armer, Wie?
Dass sie so lange schweigend dich ertrugen?
Ant.2. Dich zwang die allseh’nde Zeit ans Licht hervor;
Den grausen Bund weiht sie lange schon dem Fluch,
τεκνοῦντα καὶ τεκνούμενον.
Ἰώ, Λαίειον <ὦ> τέκνον·
εἴθε σ’ εἴθ’ <ἐγὼ>
μήποτ’ εἰδόμαν·
δύρομαι γὰρ ὥσ-
ερ ἰήλεμον χέων
Den Bund der Mutter mit dem Sohn.
O weh, armer Sohn des Laios!
Hätt’ ich, hätt’ ich doch
Nimmer dich gesehn!
Ungemessen tönt
Von der Lippe mir der laut
ἐκ στομάτων. Τὸ δ’ ὀρθὸν εἰ-
πεῖν, ἀνέπνευσά τ’ ἐκ σέθεν
καὶ κατεκοίμησα τοὐμὸν ὄμμα.
Klagende Jammer! Soll ich wahr
reden, ich atmet auf durch dich,
Wieder den Schlaf gabst du meinem Auge!
  ΕΞΑΓΓΕΛΟΣ DIENER

Ὦ γῆς μέγιστα τῆσδ’ ἀεὶ τιμώμενοι,
οἷ’ ἔργ’ ἀκούσεσθ’, οἷα δ’ εἰσόψεσθ’, ὅσον δ’
Ihr, die vor andern allezeit dies Land verehrt,
Was werdet ihr vernehmen, was mit Augen sehn,
ἀρεῖσθε πένθος, εἴπερ ἐγγενῶς ἔτι
τῶν Λαβδακείων ἐντρέπεσθε δωμάτων.
Οἶμαι γὰρ οὔτ’ ἂν Ἴστρον οὔτε Φᾶσιν ἂν
νίψαι καθαρμῷ τήνδε τὴν στέγην, ὅσα
κεύθει, τὰ δ’ αὐτίκ’ εἰς τὸ φῶς φανεῖ κακὰ
Welch lautes Leid erheben, wenn ihr anders noch
Dem Haus der Labdakiden edle Liebe wahrt!
Denn nicht der Istros, glaub ich, noch der Phasis wäscht
Jemals die Gräuel sühnend ab, die dieses Haus
Verbirgt: ein andres selbsterwähltes Leiden wird
ἑκόντα κοὐκ ἄκοντα· τῶν δὲ πημονῶν
μάλιστα λυποῦσ’ αἳ φανῶσ’ αὐθαίρετοι.
ΧΟ. Λείπει μὲν οὐδ’ ἃ πρόσθεν ᾔδεμεν τὸ μὴ οὐ
βαρύστον’ εἶναι· πρὸς δ’ ἐκείνοισιν τί φῄς;
ΕΞ. Ὁ μὲν τάχιστος τῶν λόγων εἰπεῖν τε καὶ
Es bald zum Lichte fördern, und am schmerzlichsten
Sind jene Qualen, die man frei sich selbst erschuf.
CH. Nichts fehlt dem ersten Leide, das wir schon gewusst,
Zu tief er Trauer; was zu diesem bringst du noch?
DI. Am schnellsten ausgesprochen und gehört zugleich,
μαθεῖν, τέθνηκε θεῖον Ἰοκάστης κάρα.
ΧΟ. Ὦ δυστάλαινα, πρὸς τίνος ποτ’ αἰτίας;
ΕΞ. Αὐτὴ πρὸς αὑτῆς. Τῶν δὲ πραχθέντων τὰ μὲν
ἄλγιστ’ ἄπεστιν· ἡ γὰρ ὄψις οὐ πάρα.
Ὅμως δ’, ὅσον γε κἀν ἐμοὶ μνήμης ἔνι,
Das schwere Wort: Iokastes göttlich Haupt erblich.
CH. Die Jammerwerte! Was verschuldet' ihren Tod?
DI. Sie starb von eignen Händen. Doch das Sdimerzlichste
Der Tat entging euch; denn der Anblick mangelt euch,
So viel indes mir haftet im Gedächtnisse,
πεύσῃ τὰ κείνης ἀθλίας παθήματα.
Ὅπως γὰρ ὀργῇ χρωμένη παρῆλθ’ ἔσω
θυρῶνος, ἵετ’ εὐθὺ πρὸς τὰ νυμφικὰ
λέχη, κόμην σπῶσ’ ἀμφιδεξίοις ἀκμαῖς.
Πύλας δ’ ὅπως εἰσῆλθ’ ἐπιρράξασ’ ἔσω,
Vernehmt vom letzten Leidenskampf der Armen dort.
Denn als in wildem Schmerze sie hineingelangt
Zur Halle, stürmt sie sonder Rast ins Brautgemach,
Und rauft mit beiden Händen sich die Locken aus.
Dann warf sie drinnen hinter sich die Türe zu
κάλει τὸν ἤδη Λάιον πάλαι νεκρόν,
μνήμην παλαιῶν σπερμάτων ἔχουσ’, ὑφ’ ὧν
θάνοι μὲν αὐτός, τὴν δὲ τίκτουσαν λίποι
τοῖς οἷσιν αὐτοῦ δύστεκνον παιδουργίαν·
γοᾶτο δ’ εὐνάς, ἔνθα δύστηνος διπλοῦς
Und rief dem längst entschlafnen Laios, eingedenk
Der alten Ehe, deren Sprössling ihn erschlug,
Indes er sie, die Mutter, als Erzeugerin
Unselger Kinder hinterließ dem eignen Sohn.
Sie flucht dem Lager, wo sie (zwiefach herbe Schmach!)
ἐξ ἀνδρὸς ἄνδρα καὶ τέκν’ ἐκ τέκνων τέκοι.
Χὤπως μὲν ἐκ τῶνδ’ οὐκέτ’ οἶδ’ ἀπόλλυται·
βοῶν γὰρ εἰσέπαισεν Οἰδίπους, ὑφ’ οὗ
οὐκ ἦν τὸ κείνης ἐκθεάσασθαι κακόν,
ἀλλ’ εἰς ἐκεῖνον περιπολοῦντ’ ἐλεύσσομεν·
Den Mann vom Manne, Kinder sich vom Kind gebar.
Doch wie sie dann geendet, weiß ich weiter nicht.
Denn schreiend kam jetzt Oidipus hereingestürzt,
Was uns den Ausgang ihres Leids zu schaun verwehrt:
Auf ihn allein, der wild umherlief, blickten wir.
φοίτα γὰρ ἡμᾶς ἔγχος ἐξαιτῶν πορεῖν,
γυναῖκά τ’ οὐ γυναῖκα, μητρῴαν δ’ ὅπου
κίχοι διπλῆν ἄρουραν οὗ τε καὶ τέκνων.
Λυσσῶντι δ’ αὐτῷ δαιμόνων δείκνυσί τις·
οὐδεὶς γὰρ ἀνδρῶν, οἳ παρῆμεν ἐγγύθεν.
Denn stürmend bat er um ein Schwert und fragte, wo
Die Gattin, ach! nicht Gattin, wo die Mutter sei,
Aus deren Schoße sein Geschlecht und er entspross.
Und wie er tobte, zeigt’ ein Gott den Weg ihm an:
Kein Mann ja, der ihm nahe stand, vermochte dies.
Δεινὸν δ’ ἀύσας, ὡς ὑφηγητοῦ τινος
πύλαις διπλαῖς ἐνήλατ’, ἐκ δὲ πυθμένων
ἔκλινε κοῖλα κλῇθρα κἀμπίπτει στέγῃ.
Οὗ δὴ κρεμαστὴν τὴν γυναῖκ’ ἐσείδομεν,
πλεκταῖς ἐώραις ἐμπεπλεγμένην· ὁ δὲ
Mit grausem Heulen sprang er los aufs Doppeltor,
Geführt von unsichtbarer Hand; vom Grunde bog
Er aus der hohlen Schlösser Band und stürzt hinein
Zum Brautgemache, wo wir hängen sahn die Frau,
Geknüpft ans hochgewundne Seil. Doch als er so
ὅπως ὁρᾷ νιν, δεινὰ βρυχηθεὶς τάλας,
χαλᾷ κρεμαστὴν ἀρτάνην· ἐπεὶ δὲ γῇ
ἔκειθ’ ὁ τλήμων, δεινὰ δ’ ἦν τἀνθένδ’ ὁρᾶν.
Ἀποσπάσας γὰρ εἱμάτων χρυσηλάτους
περόνας ἀπ’ αὐτῆς, αἷσιν ἐξεστέλλετο,
Sie sah, der Arme, brüllt er grässlich auf und lässt
Die Schlinge nieder. Wie die Jammervolle nun
Dalag am Boden, grässlich war's, was hier geschah,
Denn goldgetriebne Spangen, die vordem zum Schmuck
Ihr dienten, riss er aus der Frau Gewanden los.
ἄρας ἔπαισεν ἄρθρα τῶν αὑτοῦ κύκλων,
αὐδῶν τοιαῦθ’, ὁθούνεκ’ οὐκ ὄψοιντό νιν
οὔθ’ οἷ’ ἔπασχεν οὔθ’ ὁποῖ’ ἔδρα κακά,
ἀλλ’ ἐν σκότῳ τὸ λοιπὸν οὓς μὲν οὐκ ἔδει
ὀψοίαθ’, οὓς δ’ ἔχρῃζεν οὐ γνωσοίατο.
Erhob sie, traf der Augen beide Kreise sich,
Und rief das Wort: sie sollten, weil sie nicht gesehn,
Was er geduldet Grauses, noch was er getan,
Hinfort in Nacht schaun, die zu schaun ihm Sünde war,
Und die er kennen möchte, nicht erkennen mehr!
Τοιαῦτ’ ἐφυμνῶν πολλάκις τε κοὐχ ἅπαξ
ἤρασσ’ ἐπαίρων βλέφαρα· φοίνιαι δ’ ὁμοῦ
γλῆναι γένει’ ἔτεγγον, οὐδ’ ἀνίεσαν
φόνου μυδώσας σταγόνας, ἀλλ’ ὁμοῦ μέλας
ὄμβρος χαλάζης αἵματός τ’ ἐτέγγετο.
Und also fluchend hob er oft, nicht einmal nur,
Die Wimpern hoch und traf sich, und die blutigen
Augäpfel netzten rot die Wang’ und sandten nicht
Des Blutes Nass in Tropfen, nein, zugleich ergoss
Ein Regen sich in blutig schwarzem Strom herab.
Τάδ’ ἐκ δυοῖν ἔρρωγεν, οὐ μόνου, κακά,
ἀλλ’ ἀνδρὶ καὶ γυναικὶ συμμιγῆ κακά.
Ὁ πρὶν παλαιὸς δ’ ὄλβος ἦν πάροιθε μὲν
ὄλβος δικαίως· νῦν δὲ τῇδε θἠμέρᾳ
στεναγμός, ἄτη, θάνατος, αἰσχύνη, κακῶν
So brach das Unheil über zwei vereint herein;
Verstrickt in eines Leides Fall ward Mann und Weib.
Wohl war in frühern Tagen noch das alte Glück
Ein Glück in Wahrheit; aber nun, an diesem Tag,
Blüht Jammer, Elend, Schande, Tod; von allem Leid,
ὅσ’ ἐστὶ πάντων ὀνόματ’, οὐδέν ἐστ’ ἀπόν.
ΧΟ. Νῦν δ’ ἔσθ’ ὁ τλήμων ἔν τινι σχολῇ κακοῦ;
ΕΞ. Βοᾷ διοίγειν κλῇθρα καὶ δηλοῦν τινα
τοῖς πᾶσι Καδμείοισι τὸν πατροκτόνον,
τὸν μητρὸσ - αὐδῶν ἀνόσι’ οὐδὲ ῥητά μοι,
So viel es irgend Namen hat, fehlt keines hier.
CH. Und welche Ruh im Leide fand der Arme nun?
DI. Er ruft, das Tor zu öffnen, allem Kadmosvolk
Ihn darzustellen als den Vatermörder, als
Der Mutter - - Grauses ruft er, unaussprechlich mir,
ὡς ἐκ χθονὸς ῥίψων ἑαυτόν, οὐδ’ ἔτι
μενῶν δόμοις ἀραῖος ὡς ἠράσατο.
Ῥώμης γε μέντοι καὶ προηγητοῦ τινος
δεῖται· τὸ γὰρ νόσημα μεῖζον ἢ φέρειν.
Δείξει δὲ καὶ σοί· κλῇθρα γὰρ πυλῶν τάδε
Will aus dem Land sich bannen, will nicht weilen mehr
Im Haus, mit Fluch belastet durch den eignen Fluch.
Doch eine Stütze mangelt ihm, des Führers Hand;
Denn allzu schwer zu tragen ist ein solches Weh.
Er wird es dir auch zeigen. Sieh, schon öffnen sich
διοίγεται· θέαμα δ’ εἰσόψει τάχα
τοιοῦτον οἷον καὶ στυγοῦντ’ ἐποικτίσαι.
ΧΟ. Ὦ δεινὸν ἰδεῖν πάθος ἀνθρώποις,
ὦ δεινότατον πάντων ὅσ’ ἐγὼ
προσέκυρσ’ ἤδη· τίς σ’, ὦ τλῆμον,
Der Pforte Riegel, und ein Schauspiel wirst du gleich
Erblicken, das selbst einen Feind erbarmen muss.
CH. O grässliches Leid für Menschen zu schaun!
O grässlichstes, das von allen bis jetzt
Mein Auge gesehn! Welch Rasen ergriff,
προσέβη μανία; τίς ὁ πηδήσας
μείζονα δαίμων τῶν μακίστων
πρὸς σῇ δυσδαίμονι μοίρᾳ;
Φεῦ φεῦ, δύσταν’· ἀλλ’ οὐδ’ ἐσιδεῖν
δύναμαί σε, θέλων πόλλ’ ἀνερέσθαι,
Unglücklicher, dich? Welch zürnender Gott
Stürmt', heftiger noch denn der wildeste Sturm,
Auf dein unseliges Schicksal?
Weh, Unglückssohn! Ich kann dich ja nicht
Anschaun und möchte dich fragen so viel,
πολλὰ πυθέσθαι, πολλὰ δ’ ἀθρῆσαι·
τοίαν φρίκην παρέχεις μοι.
ΟΙ. Αἰαῖ αἰαῖ,
φεῦ φεῦ,
δύστανος ἐγώ,
ποῖ γᾶς φέρομαι τλάμων; πᾷ μοι
Mich erkundigen viel und erwägen so viel!
So weckst du mir Schauder und Grauen.
ΟΙ. Weh, weh,
Weh, weh!
Ich Unglückssohn! Auf Erden wohin,
Ach, werd ich entrückt? Wo fliegt mein Wort
φθογγὰ διαπωτᾶται φοράδην;
ἰὼ δαῖμον, ἵν’ ἐξήλου.
ΧΟ. Ἐς δεινὸν οὐδ’ ἀκουστὸν οὐδ’ ἐπόψιμον.
ΟΙ. Στρ. 1. Ἰὼ σκότου
νέφος ἐμὸν ἀπότροπον, ἐπιπλόμενον ἄφατον,
In die Weite hinaus?
Wohin, ach, stürmtest du, Schicksal?
CH. In Gräuel, nicht zu hören und nicht anzusehn.
ΟΙ. Str.1. O grässliches
Gewölk meiner Nacht, das einstürmt auf mich,
ἀδάματόν τε καὶ δυσούριστον <ὄν>.
Οἴμοι,
οἴμοι μάλ’ αὖθις· οἷον εἰσέδυ μ’ ἅμα
κέντρων τε τῶνδ’ οἴστρημα καὶ μνήμη κακῶν.
ΧΟ. Καὶ θαῦμά γ’ οὐδὲν ἐν τοσοῖσδε πήμασιν
Voll Graun, unbezwinglich, grenzenlos ewig!
Weh mir!
Und weh mir nochmals! Wie durchbohren mich vereint
Die Wut der Schmerzen und des Gräuls Erinnerung!
CH. Kein Wunder wahrlich, dass in Martern solcher Art
διπλᾶ σε πενθεῖν καὶ διπλᾶ φορεῖν κακά.
ΟΙ. Αντ. 1. Ἰὼ φίλος,
σὺ μὲν ἐμὸς ἐπίπολος ἔτι μόνιμος· ἔτι γὰρ
ὑπομένεις με τὸν τυφλὸν κηδεύων.
Φεῦ φεῦ,
Du doppelt wehklagst, doppelt trägst dein Ungemach!
ΟΙ. Ant.1. O teurer Freund,
Allein treue Stütze mir! Pflegst du doch
Allein noch mich Blinden, ja, du harrst aus bei mir!
Weh, weh!
οὐ γάρ με λήθεις, ἀλλὰ γιγνώσκω σαφῶς,
καίπερ σκοτεινός, τήν γε σὴν αὐδὴν ὅμως.
ΧΟ. Ὦ δεινὰ δράσας, πῶς ἔτλης τοιαῦτα σὰς
ὄψεις μαρᾶναι; τίς σ’ ἐπῆρε δαιμόνων;
ΟΙ. Στρ. 2. Ἀπόλλων τάδ’ ἦν, Ἀπόλλων, φίλοι,
Du bist mir nicht verborgen; denn obwohl in Nacht,
Erkenn ich doch ganz deutlich deiner Stimme Ton.
CH. Ha, Frevler! Wie vermochtest du's, der Augen Licht
Also zu schänden? Welcher Gott trieb dich dazu?
ΟΙ. Str.2. Es war Phoibos, Freunde, ja, Phoibos war's,
ὁ κακὰ κακὰ τελῶν ἐμὰ τάδ’ ἐμὰ πάθεα.
Ἔπαισε δ’ αὐτόχειρ νιν οὔ-
τις, ἀλλ’ ἐγὼ τλάμων.
Τί γὰρ ἔδει μ’ ὁρᾶν,
Der dies Arge mir, dies Grässliche verhängt!
Doch traf sie keines andern Hand,
Ich Armer selbst traf sie.
Wozu sollt’ ich sehn?
ὅτῳ γ’ ὁρῶντι μηδὲν ἦν ἰδεῖν γλυκύ;
ΧΟ. Ἦν ταῦθ’ ὅπωσπερ καὶ σὺ φής.
ΟΙ. Τί δῆτ’ ἐμοὶ βλεπτὸν ἦν
στερκτόν; ἢ προσήγορον
ἔτ’ ἔστ’ ἀκούειν ἡδονᾷ, φίλοι;
Denn, wenn er sah, nichts Süßes mehr zu schauen war?
CH. Wohl war es also, wie du sagst.
Was kann ich schaun, Freunde, was
Lieben, wessen Rede kann
Zu hören fortan eine Lust mir sein?
Ἀπάγετ’ ἐκτόπιον
ὅτι τάχιστά με,
ἀπάγετ’, ὦ φίλοι,
τὸν μέγ' ὀλέθριον,
Führt mich von hinnen doch,
Ohne zu säumen, fort,
Führt mich, o Freunde, fort,
Mich, den verderblichsten,
τὸν καταρατότατον, ἔτι δὲ καὶ θεοῖς
ἐχθρότατον βροτῶν.
ΧΟ. Δείλαιε τοῦ νοῦ τῆς τε συμφορᾶς ἴσον,
ὥς σ’ ἠθέλησα μηδαμὰ γνῶναί ποτ’ ἄν.
ΟΙ. Αντ. 2. Ὄλοιθ’ ὅστις ἦν ὃς ἀγρίας πέδας
Mich, den verfluchten Mann, den vor den Sterblichen
Allen der Himmel hasst!
CH. Du durch Bewusstsein und Geschick Unseliger,
Wie muss ich wünschen, dass ich niemals dich gekannt!
ΟΙ. Ant.2. O Fluch über ihn, der von dem rauhen Band
νομάδ’ ἐπιποδίας ἔλαβ’ ἀπό τε φόνου
ἔρυτο κἀνέσωσεν, οὐ-
δὲν εἰς χάριν πράσσων.
Τότε γὰρ ἂν θανὼν
In den Waldschluchten mir den Fuß löste, mich
Vom Tode rettend schirmte! Nimmer
Mmir zu Dank tat er’s.
Fand ich da den Tod,
οὐκ ἦν φίλοισιν οὐδ’ ἐμοὶ τοσόνδ’ ἄχος.
ΧΟ. Θέλοντι κἀμοὶ τοῦτ’ ἂν ἦν.
ΟΙ. Οὔκουν πατρός γ’ ἂν φονεὺς
ἦλθον, οὐδὲ νυμφίος
βροτοῖς ἐκλήθην ὧν ἔφυν ἄπο.
Mir und den Meinen lebt’ ich nicht zu solcher Qual.
CH. Mir selbst auch wäre dies erwünscht.
ΟΙ. Dann übt’ ich nicht Vatermord,
Hieße dann den Menschen nicht
Des Weibes Gatte, deren Schoß mich trug.
Νῦν δ’ ἄθεος μέν εἰμ’,
ἀνοσίων δὲ παῖς,
ὁμογενὴς δ’ ἀφ’ ὧν
αὐτὸς ἔφυν τάλας.
Nun von den Göttern fern
Und der Verruchten Sohn,
Leb ich und ihr gesellt,
Welcher ich selbst entspross.
Εἰ δέ τι πρεσβύτερον ἔτι κακοῦ κακόν,
τοῦτ’ ἔλαχ’ Οἰδίπους.
ΧΟ. Οὐκ οἶδ’ ὅπως σε φῶ βεβουλεῦσθαι καλῶς.
κρείσσων γὰρ ἦσθα μηκέτ’ ὢν ἢ ζῶν τυφλός.
ΟΙ. Ὡς μὲν τάδ’ οὐχ ὧδ’ ἔστ’ ἄριστ’ εἰργασμένα,
Kennte die Erde noch größere Schmach, denn die,
Traf sie den Oidipus!
CH. Zu sagen, dass du wohlgetan, bedenk ich mich;
Denn besser war dir's, nicht zu sein, als lebend blind.
ΟΙ. Dass also nicht das Beste mir erkoren ward,
μή μ’ ἐκδίδασκε, μηδὲ συμβούλευ’ ἔτι.
Ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδ’ ὄμμασιν ποίοις βλέπων
πατέρα ποτ’ ἂν προσεῖδον εἰς Ἅιδου μολών,
οὐδ’ αὖ τάλαιναν μητέρ’, οἷν ἐμοὶ δυοῖν
ἔργ’ ἐστὶ κρείσσον’ ἀγχόνης εἰργασμένα.
Das lehre du mich nimmer, noch gib weiter Rat!
Denn sage mir, mit welchen Augen sollt ich einst
Anschaun den Vater, angelangt in Hades’ Haus,
Und wie die arme Mutter, nun an beiden ich
Verübte, was noch Härtres als den Strang verdient?
Ἀλλ’ ἡ τέκνων δῆτ’ ὄψις ἦν ἐφίμερος,
βλαστοῦσ’ ὅπως ἔβλαστε, προσλεύσσειν ἐμοί;
Οὐ δῆτα τοῖς γ’ ἐμοῖσιν ὀφθαλμοῖς ποτε·
οὐδ’ ἄστυ γ’, οὐδὲ πύργος, οὐδὲ δαιμόνων
ἀγάλμαθ’ ἱερά, τῶν ὁ παντλήμων ἐγὼ
Doch trüg ich wohl Verlangen, noch die Saat zu schaun,
Der Kinder Blüte, wie sie mir herangeblüht?
Niemals, fürwahr, mit meinen Augen nimmermehr!
Auch nicht die Stadt, die Türme, noch der Himmlischen
Geweihte Bilder, deren ich Unseligster,
κάλλιστ’ ἀνὴρ εἷς ἔν γε ταῖς Θήβαις τραφεὶς
ἀπεστέρησ’ ἐμαυτόν, αὐτὸς ἐννέπων
ὠθεῖν ἅπαντας τὸν ἀσεβῆ, τὸν ἐκ θεῶν
φανέντ’ ἄναγνον καὶ γένους τοῦ Λαίου.
Τοιάνδ’ ἐγὼ κηλῖδα μηνύσας ἐμὴν
Der groß in Theben lebte wie kein andrer Mann,
Mich selbst beraubte, weil ich selbst dem Volk gebot,
Den Frevler auszustoßen, den des Gottes Spruch
Unrein erklärt hat, stammt er selbst aus Laios’ Haus.
Nachdem ich selber solche Schmach an mir enthüllt,
ὀρθοῖς ἔμελλον ὄμμασιν τούτους ὁρᾶν;
Ἥκιστά γ’· ἀλλ’ εἰ τῆς ἀκουούσης ἔτ’ ἦν
πηγῆς δι’ ὤτων φραγμός, οὐκ ἂν ἐσχόμην
τὸ μἀποκλῇσαι τοὐμὸν ἄθλιον δέμας,
ἵν’ ἦ τυφλός τε καὶ κλύων μηδέν· τὸ γὰρ
Vermocht ich's, euch mit offnen Augen anzusehn?
Unmöglich! Gäb’ es einen Damm, vom Ohre mir
Der Laute Strom zu wehren, ständ’ ich nimmer an,
Ganz abzuschließen meinen schwergetroffnen Leib,
Ich wäre blind und taub zugleich; süß ist es ja,
τὴν φροντίδ’ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ.
Ἰὼ Κιθαιρών, τί μ’ ἐδέχου; τί μ’ οὐ λαβὼν
ἔκτεινας εὐθύς, ὡς ἔδειξα μήποτε
ἐμαυτὸν ἀνθρώποισιν ἔνθεν ἦ γεγώς;
Ὦ Πόλυβε καὶ Κόρινθε καὶ τὰ πάτρια
Im Leide wohnend alles Sinns beraubt zu sein.
Was nahmst du mich Kithairon, auf ? Was hast du nicht
Mich gleich getötet, dass ich nie den Menschen mich
Verraten hätte, welcher Eltern Sohn ich sei?
O Polybos, Korinthos, du vermeintliches,
λόγῳ παλαιὰ δώμαθ’, οἷον ἆρά με
κάλλος κακῶν ὕπουλον ἐξεθρέψατε·
νῦν γὰρ κακός τ’ ὢν κἀκ κακῶν εὑρίσκομαι.
Ὦ τρεῖς κέλευθοι καὶ κεκρυμμένη νάπη,
δρυμός τε καὶ στενωπὸς ἐν τριπλαῖς ὁδοῖς,
Uraltes väterliches Haus, was zoget ihr
Mich groß, die schöne Hülle, die das Gift verbarg?
Denn schlecht und schlechter Eltern Sohn erschein ich nun.
Ihr dreigespaltnen Pfade, du verborgnes Tal,
Du Wald, ihr engen Schluchten dort am Scheideweg,
αἳ τοὐμὸν αἷμα τῶν ἐμῶν χειρῶν ἄπο
ἐπίετε πατρός, ἆρά μου μέμνησθ’ ὅτι
οἷ’ ἔργα δράσας ὑμὶν εἶτα δεῦρ’ ἰὼν
ὁποῖ’ ἔπρασσον αὖθις; Ὦ γάμοι, γάμοι,
ἐφύσαθ’ ἡμᾶς, καὶ φυτεύσαντες πάλιν
Die meines Vaters Blut ihr einst, das meine Hand
Vergossen, tranket, denkt ihr noch, welch schwere Tat
Ich dort vor euch verübte, was, hierher gelangt,
Ich abermals verbrochen? Eh'n, ihr Ehen, ach!
Ihr zeugtet mich, empfinget, als ihr mich gezeugt,
ἀνεῖτε ταὐτὸν σπέρμα, κἀπεδείξατε
πατέρας, ἀδελφούς, παῖδας, αἷμ’ ἐμφύλιον,
νύμφας γυναῖκας μητέρας τε, χὠπόσα
αἴσχιστ’ ἐν ἀνθρώποισιν ἔργα γίγνεται.
Ἀλλ’, οὐ γὰρ αὐδᾶν ἔσθ’ ἃ μηδὲ δρᾶν καλόν,
Denselben Samen wieder, zogt ans Licht hervor,
Geschwister, Väter, Kinder, stammverwandtes Blut,
Ehfrauen, Bräute, Mütter, und was alles sonst
Von Gräueln unter Menschen nur sich finden mag.
Doch nicht zu sagen ziemt ja, was nicht ziemt zu tun:
ὅπως τάχιστα, πρὸς θεῶν, ἔξω μέ που
καλύψατ’, ἢ φονεύσατ’, ἢ θαλάσσιον
ἐκρίψατ’, ἔνθα μήποτ’ εἰσόψεσθ’ ἔτι.
Ἴτ’, ἀξιώσατ’ ἀνδρὸς ἀθλίου θιγεῖν·
πίθεσθε, μὴ δείσητε· τἀμὰ γὰρ κακὰ
Drum säumet nicht, beim Himmel, dass ihr draußen wo,
Mich berget oder tötet, oder werft mich hin
In Meerestiefen, wo ihr nie mich wiederseht!
Kommt, ohne Scheu berührt den Unglückseligen;
Folgt unbedenklich, fürchtet nichts! Denn meine Schmach
οὐδεὶς οἷός τε πλὴν ἐμοῦ φέρειν βροτῶν.
ΧΟ. Ἀλλ’ ὧν ἐπαιτεῖς ἐς δέον πάρεσθ’ ὅδε
Κρέων τὸ πράσσειν καὶ τὸ βουλεύειν, ἐπεὶ
χώρας λέλειπται μοῦνος ἀντὶ σοῦ φύλαξ.
ΟΙ. Οἴμοι, τί δῆτα λέξομεν πρὸς τόνδ’ ἔπος;
Vermag zu tragen außer mir kein Sterblicher.
CH. Gelegen deiner Bitte kommt schon Kreon hier,
Zu Rat und Tat gewärtig; denn er bleibt allein
Als Schutz des Landes übrig noch an deiner Statt.
ΟΙ. Weh mir! Mit welchem Worte red ich diesen an?
τίς μοι φανεῖται πίστις ἔνδικος; τὰ γὰρ
πάρος πρὸς αὐτὸν πάντ’ ἐφεύρημαι κακός.
ΚΡ. Οὔθ’ ὡς γελαστής, Οἰδίπους, ἐλήλυθα,
οὔθ’ ὡς ὀνειδιῶν τι τῶν πάρος κακῶν.
Ἀλλ’ εἰ τὰ θνητῶν μὴ καταισχύνεσθ’ ἔτι
Wie kann ich hoffen auf Vertrauen, nachdem ich erst
An ihm in allem ungerecht erfunden ward?
ΚR. Nicht dein zu spotten, Oidipus, erschein ich hier,
Noch vorzurücken, was ich erst von dir erlitt.
Ihr andern aber, wenn ihr auch der Sterblichen
γένεθλα, τὴν γοῦν πάντα βόσκουσαν φλόγα
αἰδεῖσθ’ ἄνακτος Ἡλίου, τοιόνδ’ ἄγος
ἀκάλυπτον οὕτω δεικνύναι, τὸ μήτε γῆ
μήτ’ ὄμβρος ἱερὸς μήτε φῶς προσδέξεται.
Ἀλλ’ ὡς τάχιστ’ ἐς οἶκον ἐσκομίζετε·
Geschlechter nicht mehr achtet, scheut die Flamme doch
Des Allernährers Helios, ihm solchen Fluch
So hüllenlos zu zeigen, den die Erde nicht,
Noch heiliger Regen, noch das Licht aufnehmen wird!
Nein, ohne Säumen führet ihn ins Haus hinein!
τοῖς ἐν γένει γὰρ τἀγγενῆ μάλισθ’ ὁρᾶν
μόνοις τ’ ἀκούειν εὐσεβῶς ἔχει κακά.
ΟΙ. Πρὸς θεῶν, ἐπείπερ ἐλπίδος μ’ ἀπέσπασας,
ἄριστος ἐλθὼν πρὸς κάκιστον ἄνδρ’ ἐμέ,
πιθοῦ τί μοι· πρὸς σοῦ γάρ, οὐδ’ ἐμοῦ, φράσω.
Dem eignen Stamme ziemt's allein nach frommem Brauch
Zu schauen und zu hören stammverwandtes Leid.
ΟΙ. Ihr Götter alle! Nun du mich der Furcht entnahmst
Und mir verworfnem Manne so voll Güte nahst:
Gewähre mir noch eines, dir, nicht mir, zum Heil!
ΚΡ. Καὶ τοῦ με χρείας ὧδε λιπαρεῖς τυχεῖν;
ΟΙ. Ῥῖψόν με γῆς ἐκ τῆσδ’ ὅσον τάχισθ’, ὅπου
θνητῶν φανοῦμαι μηδενὸς προσήγορος.
ΚΡ. Ἔδρασ’ ἄν, εὖ τοῦτ’ ἴσθ’, ἄν, εἰ μὴ τοῦ θεοῦ
πρώτιστ’ ἔχρῃζον ἐκμαθεῖν τί πρακτέον.
ΚR. Und welches Wunsches wegen liegst du so mir an?
ΟΙ. Flugs, ohne Säumen stoße mich aus diesem Land,
Hin, wo mich keines Menschen Laut fortan begrüßt!
ΚR. Vertraue mir, schon tat ich's, wollt’ ich nicht zuvor
Den Gott befragen, was zu tun das Beste sei.
ΟΙ. Ἀλλ’ ἥ γ’ ἐκείνου πᾶσ’ ἐδηλώθη φάτις,
τὸν πατροφόντην, τὸν ἀσεβῆ μ’ ἀπολλύναι.
ΚΡ. Οὕτως ἐλέχθη ταῦθ’· ὅμως δ’, ἵν’ ἕσταμεν
χρείας, ἄμεινον ἐκμαθεῖν τί δραστέον.
ΟΙ. Οὕτως ἄρ’ ἀνδρὸς ἀθλίου πεύσεσθ’ ὕπερ;
ΟΙ. Doch deutlich hat er seinen Spruch uns offenbart:
Er will des Vatermörders, will des Frevlers Tod.
ΚR. So klang der Spruch; doch nun es dahin sich gewandt,
Ist's besser, anzufragen, was sein Wille sei.
ΟΙ. So wollt ihr forschen über mich verlornen Mann?
ΚΡ. Καὶ γὰρ σὺ νῦν τἂν τῷ θεῷ πίστιν φέροις.
ΟΙ. Καὶ σοί γ’ ἐπισκήπτω τε καὶ προστρέψομαι·
τῆς μὲν κατ’ οἴκους αὐτὸς ὃν θέλεις τάφον
θοῦ· καὶ γὰρ ὀρθῶς τῶν γε σῶν τελεῖς ὕπερ·
ἐμοῦ δὲ μήποτ’ ἀξιωθήτω τόδε
ΚR. Auch du ja schenkst dem Gotte jetzt doch wohl Vertrauen?
ΟΙ. Gewiss, und dir empfehl ich und beschwöre dich:
Die dort im Haus bestatte selbst, wie dir's gefällt;
Denn schicklich wirst du solches für die Deinen tun.
Doch mich zu pflegen, weil ich leb, in ihrem Schoß,
πατρῷον ἄστυ ζῶντος οἰκητοῦ τυχεῖν·
ἀλλ’ ἔα με ναίειν ὄρεσιν, ἔνθα κλῄζεται
οὑμὸς Κιθαιρὼν οὗτος, ὃν μήτηρ τέ μοι
πατήρ τ’ ἐθέσθην ζῶντε κύριον τάφον,
ἵν’ ἐξ ἐκείνων οἵ μ’ ἀπωλλύτην, θάνω.
Das werde nie von meiner Väter Stadt verlangt.
Nein, lass mich wohnen im Gebirg, auf jenen Höhn,
Die mein Kithairon heißen, den mir Lebenden
Die Wahl der Eltern ausersah zum sichern Grab,
Durch sie zu sterben, die mir Tod bereiteten!
Καίτοι τοσοῦτόν γ’ οἶδα, μήτε μ’ ἂν νόσον
μήτ’ ἄλλο πέρσαι μηδέν· οὐ γὰρ ἄν ποτε
θνῄσκων ἐσώθην, μὴ ‘πί τῳ δεινῷ κακῷ.
Ἀλλ’ ἡ μὲν ἡμῶν μοῖρ’ ὅποιπερ εἶσ’ ἴτω·
παίδων δὲ τῶν μὲν ἀρσένων μή μοι, Κρέων,
Doch weiß ich so viel: keine Krankheit wird mich je,
Noch andres töten; nie, ja schon dem Tode nah,
Wär' ich gerettet, harrte mein nicht schweres Leid.
Doch unser Schicksal schreite fort, wohin es will!
Und meine Kinder, um die Söhne brauchst du nicht
προσθῇ μέριμναν· ἄνδρες εἰσίν, ὥστε μὴ
σπάνιν ποτὲ σχεῖν, ἔνθ’ ἂν ὦσι, τοῦ βίου·
ταῖν δ’ ἀθλίαιν οἰκτραῖν τε παρθένοιν ἐμαῖν,
αἷν οὔποθ’ ἡμὴ χωρὶς ἐστάθη βορᾶς
τράπεζ’ ἄνευ τοῦδ’ ἀνδρός, ἀλλ’ ὅσων ἐγὼ
Zu sorgen, Kreon; Männer sind sie, welche nie
Die Not des Lebens, wo sie sei'n, erreichen wird.
Doch meine Töchter, diese mitleidwürdigen,
Für welche niemals ohne mich der Speise Tisch
Gesondert ward bereitet, alles, was ich selbst
ψαύοιμι, πάντων τῶνδ’ ἀεὶ μετειχέτην·
τοῖν μοι μέλεσθαι· καὶ μάλιστα μὲν χεροῖν
ψαῦσαί μ’ ἔασον κἀποκλαύσασθαι κακά.
Ἴθ’, ὦναξ,
ἴθ’, ὦ γονῇ γενναῖε· χερσί τἂν θιγὼν
Berührte, dessen hatten sie beständig Teil -
Sie nimm in Obhut! Lass, o lass vor allem sie
Mich noch umarmen und beweinen ihr Geschick!
O geh, Fürst!
Geh, Sohn der Edeln! Halt’ ich sie im Arm, so sind
δοκοῖμ’ ἔχειν σφᾶς, ὥσπερ ἡνίκ’ ἔβλεπον.
Τί φημί;
οὐ δὴ κλύω που, πρὸς θεῶν, τοῖν μοι φίλοιν
δακρυρροούντοιν, καί μ’ ἐποικτίρας Κρέων
ἔπεμψέ μοι τὰ φίλτατ’ ἐγγόνοιν ἐμοῖν;
Sie mein, wie damals, dünkt mich, als ich sehend war.
Was sag ich?
Ihr Götter! Hör ich meine zwei Geliebten nicht
In Tränen schluchzen? Hat sich Kreon mein erbarmt
Und sendet mir die liebsten meiner Sprösslinge?
λέγω τι;
ΚΡ. Λέγεις· ἐγὼ γάρ εἰμ’ ὁ πορσύνας τάδε,
γνοὺς τὴν παροῦσαν τέρψιν, ἥ σ’ εἶχεν πάλαι.
ΟΙ. Ἀλλ’ εὐτυχοίης, καί σε τῆσδε τῆς ὁδοῦ
δαίμων ἄμεινον ἢ ‘μὲ φρουρήσας τύχοι.
Ist's Wahrheit?
Gewiss: Ich selbst bin's, der dir das bereitete,
Die Vaterfreude kennend, die du sonst empfandst.
So lebe glücklich; möge dich für diesen Gang
Ein Gott bewahren, treuer als er mich bewahrt!
Ὦ τέκνα, ποῦ ποτ’ ἐστέ; δεῦρ’ ἴτ’, ἔλθετε
ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς ἐμὰς χέρας,
αἳ τοῦ φυτουργοῦ πατρὸς ὑμὶν ὧδ’ ὁρᾶν
τὰ πρόσθε λαμπρὰ προὐξένησαν ὄμματα·
ὃς ὑμίν, ὦ τέκν’, οὔθ’ ὁρῶν οὔθ’ ἱστορῶν,
Wo, meine Kinder, seid ihr denn? Kommt doch daher,
O kommt heran zu meinen Bruderhänden hier,
Den Händen, die 's verbrachen, dass ihr also schaut
Des Vaters Augen, die vordem so hell geblickt,
Des Vaters, der, nichts ahnend und unwissentlich,
πατὴρ ἐφάνθην ἔνθεν αὐτὸς ἠρόθην.
Καὶ σφὼ δακρύω, προσβλέπειν γὰρ οὐ σθένω,
νοούμενος τὰ λοιπὰ τοῦ πικροῦ βίου,
οἷον βιῶναι σφὼ πρὸς ἀνθρώπων χρεών.
Ποίας γὰρ ἀστῶν ἥξετ’ εἰς ὁμιλίας,
Euch Vater ward vom Weibe, dem er selbst entspross.
Und euch bewein ich (euch zu sehn vermag ich nicht),
Bedenk ich, ach, des bittern Lebens Überrest,
Durch den ihr euch bei Menschen durchzukämpfen habt.
In welche Kreise lassen euch die Bürger zu,
ποίας δ’ ἑορτάς, ἔνθεν οὐ κεκλαυμέναι
πρὸς οἶκον ἵξεσθ’ ἀντὶ τῆς θεωρίας;
Ἀλλ’ ἡνίκ’ ἂν δὴ πρὸς γάμων ἥκητ’ ἀκμάς,
τίς οὗτος ἔσται, τίς παραρρίψει, τέκνα,
τοιαῦτ’ ὀνείδη λαμβάνων ἃ τοῖς ἐμοῖς
Zu welchen Festen, dass ihr nicht heimkehrt von dort
In Tränen schwimmend, statt vom Schaun erfreut zu sein?
Und reiftet ihr zu süßem Eheglück heran,
Wer wäre der, o Kinder, wer erkühnte sich,
Auf sich zu häufen solche Schmach, die stets ein Fluch
γονεῦσιν ἔσται σφῷν θ’ ὁμοῦ δηλήματα;
Τί γὰρ κακῶν ἄπεστι; τὸν πατέρα πατὴρ
ὑμῶν ἔπεφνεν· τὴν τεκοῦσαν ἤροσεν,
ὅθεν περ αὐτὸς ἐσπάρη, κἀκ τῶν ἴσων
ἐκτήσαθ’ ὑμᾶς, ὧνπερ αὐτὸς ἐξέφυ.
An meinen Eltern haftet und den eurigen?
Denn welcher Gräuel fehlte noch? Den Vater, ach!
Schlug euer Vater, traute sich der Mutter an,
Von der er selbst entsprossen, und erzielte dann
Euch aus demselben Schöße, der ihn selbst empfing.
Τοιαῦτ’ ὀνειδιεῖσθε. Κᾆτα τίς γαμεῖ;
οὐκ ἔστιν οὐδείς, ὦ τέκν’, ἀλλὰ δηλαδὴ
χέρσους φθαρῆναι κἀγάμους ὑμᾶς χρεών.
Ὦ παῖ Μενοικέως, ἀλλ’ ἐπεὶ μόνος πατὴρ
ταύταιν λέλειψαι, νὼ γάρ, ὣ ‘φυτεύσαμεν,
So wird man euch verhöhnen. Dann - wer wirbt um euch?
Kein Freier zeigt sich, Kinder; ihr müsst unvermählt
Im öden Leben blütenlos zu Grunde gehn.
O Sohn Menoikeus' - du ja bleibst allein zurück,
Ihr Vater; denn wir Eltern, die sie zeugten, sind
ὀλώλαμεν δύ’ ὄντε, μή σφε περιίδῃς
πτωχὰς ἀνάνδρους ἐγγενεῖς ἀλωμένας,
μηδ’ ἐξισώσῃς τάσδε τοῖς ἐμοῖς κακοῖς.
Ἀλλ’ οἴκτισόν σφας, ὧδε τηλικάσδ’ ὁρῶν
πάντων ἐρήμους, πλὴν ὅσον τὸ σὸν μέρος.
Dahin, wir beiden; - lass sie nicht, die deinem Stamm
So nah verwandt sind, irren arm und gattenlos,
Und meinem Elend mache nicht das ihre gleich!
Nein, hab Erbarmen, wenn du sie, die Schwachen, siehst
So bloß von allem, außer was du ihnen gönnst!
Ξύννευσον, ὦ γενναῖε, σῇ ψαύσας χερί.
Σφῷν δ’, ὦ τέκν’, εἰ μὲν εἰχέτην ἤδη φρένας,
πόλλ’ ἂν παρῄνουν· νῦν δὲ τοῦτ’ εὔχεσθέ μοι
οὗ καιρὸς ἐᾷ ζῆν, τοῦ βίου δὲ λῴονος
ὑμᾶς κυρῆσαι τοῦ φυτεύσαντος πατρός.
Mit deinem Handschlag, edler Mann, gelobe mir's!
Euch gäb’ ich manche Lehre noch, wenn's euer Sinn
Schon fasste, Kinder; jetzt erfleh ich das für euch:
Lebt immer, wo's euch frommen mag, und freundlicher
Sei euch das Leben, als es eurem Vater war!
ΚΡ. Ἅλις ἵν’ ἐξήκεις δακρύων· ἀλλ’ ἴθι στέγης ἔσω.
ΟΙ. Πειστέον, κεἰ μηδὲν ἡδύ. ΚΡ. Πάντα γὰρ καιρῷ καλά.
ΟΙ. Οἶσθ’ ἐφ’ οἷς οὖν εἶμι; ΚΡ. Λέξεις, καὶ τότ’ εἴσομαι κλύων.
ΟΙ. Γῆς μ’ ὅπως πέμψεις ἄποικον. ΚΡ. Τοῦ θεοῦ μ’ αἰτεῖς δόσιν.
ΟΙ. Ἀλλὰ θεοῖς γ’ ἔχθιστος ἥκω. ΚΡ. Τοιγαροῦν τεύξῃ τάχα.
KR. Ende! Wohin reißt der Schmerz dich? Auf, und geh ins Haus hinein!
ΟΙ. Folg ich denn, obwohl mit Sträuben! KR. Alles gut zu seiner Zeit.
ΟΙ. Weißt du, was ich scheidend hoffe? KR. Sprich es aus, dann weiß ich es.
ΟΙ. Sende mich hinaus zum Lande! KR. Das erflehe dir vom Gott!
ΟΙ. Doch verhasst bin ich den Göttern. KR. Drum erfüllt dein Wunsch sich schnell.
ΟΙ. Φῂς τάδ’ οὖν; ΚΡ. Ἃ μὴ φρονῶ γὰρ οὐ φιλῶ λέγειν μάτην.
ΟΙ. Ἄπαγέ νύν μ’ ἐντεῦθεν ἤδη. ΚΡ. Στεῖχέ νυν, τέκνων δ’ ἀφοῦ.
ΟΙ. Μηδαμῶς ταύτας γ’ ἕλῃ μου. ΚΡ. Πάντα μὴ βούλου κρατεῖν·
καὶ γὰρ ἁκράτησας οὔ σοι τῷ βίῳ ξυνέσπετο.
[XO. Ὦ πάτρας Θήβης ἔνοικοι, λεύσσετ’, Οἰδίπους ὅδε,
ΟΙ. Meinst du? KR. Was ich nicht erkannte, sprech ich niemals blindlings aus.
ΟΙ. Nun, so führe mich von hinnen! KR. Geh und lass die Kinder hier!
ΟΙ. Nimmermehr entreiße die mir! KR. Ringe nicht nach jedem Sieg!
Was du dir ersiegt, es folgte nicht getreu durchs Leben dir.
[CHO. Ihr Bewohner meines Thebens, sehet, das ist Oidipus,
ὃς τὰ κλείν’ αἰνίγματ’ ᾔδει καὶ κράτιστος ἦν ἀνήρ,
οὗ τίς οὐ ζήλῳ πολιτῶν ἦν τύχαις ἐπιβλέπων,
εἰς ὅσον κλύδωνα δεινῆς συμφορᾶς ἐλήλυθεν,
ὥστε θνητὸν ὄντ’ ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν
ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν’ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν
Der entwirrt die hohen Rätsel und der Erste war an Macht,
Dessen Glück die Bürger alle priesen und beneideten,
Seht, in welches Missgeschickes grause Wogen er versank!
Drum der Erdensöhne keinen, welcher noch auf jenen Tag
Harrt, den letzten seiner Tage, preise du vorher beglückt,
1530  
τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών.] Eh er drang ans Ziel des Lebens, unberührt von Schmerz und Leid.]
     
    Übersetzung von J.J.C.Donner, bearbeitet von E.Gottwein
Sententiae excerptae:
Griech. zu "Sophokles"
Literatur:
zu "Sophokles"
85
Bergmann, M.
Lob Athens. Ein Vergleich von Herodot (7,138-144), Thukydides (1,73-78), Isokrates (Panegyrikos 50) und Sophokles (Oidipus auf Kolonos 1518 ff.)
in: Anregung 39, 3/1993, 179-188

2484
Coray, Marina
Wissen und Erkennen bei Sophokles
Basel [u.a.] : Reinhardt, 1993

1527
Dihle, A.
Griechische Literaturgeschichte
Stuttgart (Kröner, TB 119) 7/1968

6
Egermann, F.
Arete und tragische Bewusstheit bei Sophokles und Herodot
in: F.Hörmann (Hg.) (1), S. 6-128

37
Egermann, F.
Herodot - Sophokles. Hohe Arete
in: Marg (Hg.): Herodot, WBG 1965 (WdF)

4289
Jonas, H.
Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation
Frankfurt (Main) 1979

982
Lesky, A.
Geschichte der griechischen Literatur
Bern / München 1958; 2/1963

2659
Lurje, Michael
Die Suche nach der Schuld : Sophokles' Oedipus Rex, Aristoteles' Poetik und das Tragödienverständnis der Neuzeit
München (Saur) 2004

1047
Meusel, H.
Tragödie.. Schule - ein Interpretationsbeispiel: Antig.332-375 (1.Stasimon)
in: Römisch: Griech in..Schule, Ffm 1972

1398
Müller, Reimar (Hg.)
Der Mensch als Maß aller Dinge. Studien zurm griechischen Menschenbild in der Zeit der Blüte und Krise der Polis
Berlin (Akademie-Verlag) 1976

2319
Nestle, W.
Vom Mythos zum Logos
Aalen 1966

325
Nestle, W.
Homer. Hesiod. Orphik. Mythendeutung. Lyrik. Sophistik. Vorsokratik. Simonides. Bakchylides. Pindar. Sophokles. Komödie
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966

86
Nestle, W.
Sophokles. Komödie. Euripides. Herodot. Thukydides. Sokrates
in: Vom Mythos zum Logos, Aalen 1966

2559
Nestle, W.
Das Rechtsbewusstsein der Antigone
in: Griechische Studien 1948, S.173ff.

1439
Schadewaldt, W.
Die griechische Tragödie. Tübinger Vorlesungen Bd. IV
Frankfurt/M (Suhrkamp) 1/1991

3942
Schmitt, H.
Präparation Sophokles' Oidipus Tyrannos
Norddeutsche Verlagsanstalt O. Goedel, Hannover, 1904

3947
Schmitt, H.
Präparation zu Sophokles Antigone.
Hannover, Norddeutsche Verlagsanstalt O.Goedel, o.J.

1435
Wolf, E.
Rechtsphilosophie und Rechtsdenken im Zeitalter der Sophistik [Griech. Rechtsdenken II],
Frankfurt/M (Klostermann) 1952

2675
Zierl, Andreas
Affekte in der Tragödie : Orestie, Oidipus Tyrannos und die Poetik des Aristoteles
Berlin : Akad.-Verl., 1994


[ Homepage | Hellas 2000 | Stilistik | Latein | Latein. Lektüre | Lateinisches Wörterbuch | Lateinischer Sprachkurs | Lateinische Grammatik | Lat.Textstellen | Römische Geschichte | Griechisch | Griech. Lektüre | Griechisches Wörterbuch | Griechischer Sprachkurs | Griechische Grammatik | Griech.Textstellen | Griechische Geschichte | LandkartenBeta-Converter | Varia | Mythologie | Bibliographie | Ethik | Literaturabfrage]
Site-Suche:
Benutzerdefinierte Suche
bottom© 2000 - 2023 - /Grie/soph/ot0001.php - Letzte Aktualisierung: 30.12.2020 - 10:06